WEEKBLAD - SPORT Peuters, gehandicapten en bejaarden in het overdekte 1 weekeinde van Florida Weer verlies hockeyers Waddinxveen Schaak mee met WSV G TOOS-basketbal ”Flut-toumooi” Verrassingen bij schakers Bestuur B W Elke zaterdagmorgen in het sportpark ”de Sniep i B S Excelsior 2 geeft punten aan Damlust 2 1 A If A A A W c ’f WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 OKTOBER 1978 ling die voor dit werk bestaat maakt dat dan ook mogelijk. Ml 7—13 Verenigingsgebouw K Peuters die met hun vader of moeder naar het zwembad komen worden spe lenderwijs vertrouwd gemaakt met het water en worden begeleid tot het ni veau waar ze moeten zijn om tot zwem men te kunnen komen. De verantwoor delijkheid voor de peuter berust na tuurlijk bij de ouders. Zij moeten de technische aanwijzingen van de leidster goed overnemen en die op hun kind overdragen. Belangrijkste punt bij dit alles is dat de peueter nooit gedwongen wordt iets te doen. Spelenderwijs en in eigen tempo maakt de peuter zich meer vaardigheden eigen dan onder dwang. WADDINXVEEN De waarden waren nog constant op vele ter reinen, toen de nu volgende schaak partij werd gespeeld. De verhalen begonnen: ”Er was eens De dammers openden hun partij met 1 32-28. De schakers begonnen uiter aard met 1. e2-e4. Ondanks uitge breide onderzoeken van weten schapsmensen blijven dit goede openingen. TWEEDE TEAM WON Van de wedstrijdtafel valt er deze ke weinig te vermelden, aangezien er eei shuttle-loos weekje was ingelast do de Badmintonbond. Alleen het 2e tear speelde tegen Mijdrecht 1 uit en wo: met 5-3, terwijl het zesde op donderde.; 5 oktober Rewic 4 met 8-0 versloeg een kort maar positief geluid dus. WADDINXVEEN Zaterdag hield de badmintonclub Florida het jaarlijks kennismakingstournooi in sporthal de Sniep. Dit ”Flut-tournooi” dient zeker niet om de ware kampioen(e) naar vo ren te brengen, maar slechts om de nieuwe leden in de gelegenheid te ste len de badmintonners, die al langer lid zijn beter te leren kennen. Er word1 n alleen mix-partijen gespeeld, die door loting zijn vastgesteld en elke keer met een andere partner, zodat iedereen de kans krijgt in 2 x 7V2 min. zoveel moge lijk punten te scoren. Alles bij elkaar dus een echt gezell heidstournooi, waarbij echter toe: meestal meer oude dan nieuwe led present zijn. Het was niettemin een g - slaagde dag voor de badmintonners en er werd vrolijk om de punten gestr - den. Na afloop werden de prijzen do r de voorzitter uitgereikt aan diegene die de minste punten verzameld had den in totaal en in één partij, terwijl ais winnaars uit de bus kwamen bij de a :- mes Joan Vink met 184 punten uit 5 partijen en bij de heren Paul Happel met 202 punten uit 5. ’s Avonds werd de kennismaking op gt - heel andere wijze voortgezet middels een gezellige disco met jockey Bram, het geheel georganiseerd door de reeds geroutineerde feestcommissie. Een ge slaagde dag en een gebeuren dat zeker voortgezet zal worden. maakt zijn velen van hen op zaterdag morgen aanwezig. Voor de gehandicapte deelnemers/sters is het wel een vereiste dat ze door hun huisarts zijn gekeurd. Op dit moment zit men bij het zwemmen voor gehandi capten vrij vol. Even bellen met eerder genoemde contactadressen voor dat men naar het zwembad gaat dus! Voor het vrij zwemmen (dus voor diegenen die zelf in het diepe kunnen zwemmen is er nog wel voldoende plaats. BEJAARDEN De laatste van de drie groepen die elke zaterdagmorgen in het overdekte zwembad aan de beurt komen zijn de bejaarden. Tussen kwart over negen en tien uur zorgen daar Hans de Gruijll, Lia Rijnbeek en Dick Delissen afwisse lend voor de watergymnastiek. De be- jaardengroep is kortgeleden weer on der veel gelach en gespetter van start gegaan. Er kunnen best nog wat oude ren, die daarvoor toestemming moeten hebben van hun huisarts, bij. Zij die de zwemkunst machtig zijn kunnen na tuurlijk in het diepe bad hun baantjes trekken om zo te genieten van het warme water. Opgeven kan men zich bij C. Visser, Henegouwerweg 12, tel. 4152. Wie naar het gehandicapten- en bejaar denzwemmen wil maar geen vervoer heeft kan contact opnemen met me vrouw A. M. Hegeman-Belt, Peter Zuidlaan 6, tel. 5002. WADDINXVEEN Het eerste her enteam van hockeyclub Waddinxveen moest afgelopen zondag thuis spelen tegen Souburgh uit Alblasserdam. Na een 0-1 achterstand bij de rust werd de wedstrijd uiteindelijk met 0-3 verloren. Na een openingsoffensief van Sou burgh kregen de Waddinxveners wat meer vat op het spel en konden zij enige zeer gevaarlijke aanvallen opzet ten. Desondanks was Souburgh de be tere ploeg en konden na 20 minuten scoren uit een strafcorner. Tot aan de rust bleef het spelbeeld hetzelfde met een iets aanvallender Souburgh. In de tweede helft zakte het gehele spelpeil terug, waarbij Souburgh beter uit de verf kwam. Dit resulteerde in een straf- bal welke benut werd, waardoor de Waddinxveners op een 0-2 achterstand kwamen. De Waddinxveners probeer den nog wel het initiatief naar zich toe te trekken, maar Souburgh profiteerde bekwaam van de geboden ruimte en brachten via een strafcorner de eind stand op 0-3. DAMES De dames bleven afgelopen zondag on geslagen. Met de 2-2 uitslag deden zij zichzelf te kort in de wedstrijd tegen de Souburgh-dames. Beide Waddinxveen- se doelpunten werden gescoord uit strafcorners door Annemiek Oost- wouder. WADDINXVEEN Het tweede team van de Waddinxveense damclub Excel sior speelde thuis tegen Damlust 2 en moest na een goede wedstrijd de pun ten aan de bezoekers laten. Met 13-7 trok Damlust 2, dat met drie invallers speelde, aan het langste eind. Uitslagen: Excelsior 2-Damlust 2: G. Heeren-P. v.d. Linde11 C. Blonk-H. Meurs02 G. v.d. Zijden-P. Versloot 11 J. Both-J. van Mannekes11 A. A. Rietveld-J. Nieuwenhuijzen 02 ■1. v.d. Elst-L. Tillemans20 B. van Eijk-P. van Drimmelen 02 A. Crone-C. Molenaar0—2 J. de Heer-G. Hendriksen11 C. Stolker-H. Steenhuis1-1 WADDINXVEEN De ’’Zwemrevalidatie en -recreatie Wad dinxveen” beschikt elke zaterdagmorgen weer over het overdekte zwembad in het sportpark de Sniep voor het zwemmen door peuters (7.00-8.00 uur), gehandicapten (8.00-9.15 uur) en door bejaarden (9.15- 10.00 uur). Halverwege vorige maand gingen voorzitter P. van der Linde en zijn mensen alweer het derde seizoen in met dit werk. De belangstel- WADDINXVEEN Het eerste tiental van de Waddinxveense Schaakvereni ging WSV staat met 4-3 verrassend ach ter tegen Messemaker 3 uit Gouda Van der Laan en Van Alphen delen de punten en blijven resp. eerste en tweede op de ranglijst. In groep 4 ver slaat Piet v.d. Hoek op verrassende wijze Van Haaren en Kleiweg breekt af tegen De Vries. De achterstand die het eerste team opliep tegen Messemaker is nog wel weg te werken. De drie rest partijen werden n.l. allen in zeer gun stige stelling afgebroken. Voor de pun ten zorgden Van Alphen en De Rood, terwijl Joosten en Versluis (aan he tweede bord) remise speelden. Wirr. van Os, W. van Oort en Kardol moe sten de eer in Gouda laten. Smitskamp, Philipse en J. van Oort daarentege: moeten voor de goede afloop zorgen. In de huishoudelijke competitie be haalde Van Vuuren de volle winst in zijn uitgespeelde wedstrijd tegen J. van Oort. Een zeer zware taak had Joosten te vervullen, tegen de van Charlois- Europoort overgekomen Nieuwstraten Het werd na veel spanning uiteindelijk remise. In groep 2 gaat Kardol nu aan de lei ding. De uitgespeelde partij tegen Ver sluis werd resoluut in winst omgezet. Hamming en Van Gils deelden na veel wisselende kansen het punt. Fournier won uiteraard van Verstoep. Met Bloem is het in groep 3 nog steeds niet oké. Door Van der Starre werd hij met sterk positioneel spel in een verloren eindspel gedrukt. Broer en Van Grie ken hielden het op remise, maar Burger - dacht er anders over tegen Van Seters en won. In groep 4 profieteerde Van der Heyde handig van de misstap van Van Haaren en liep tegen Mathot een punt in. Verhammen en Van Randwijk kwamen na veel verrassende uitvallen tot een staakt het vuren, terwijl de wis selvallige Schoemaker korte metten maakte met Ket. Basjes en Ponsioen gaven elkaar niet veel toe, wat tenslotte uitliep op een gedeeld puntje. JEUGD De jeugd is nog steeds aan elkaar ge waagd, getuige de onbesliste uitslag van Eric Claassen tegen Marcel de Haan. Huug de Vries maakte hier echter ge bruik van door van Ronnie Voerman te winnen. Bij Lucas Blom tegen Robert Ritter ging het ook gelijk op, dus re mise, evenals bij Hans Woudenberg te gen Steven Verhagen. Cladia Toren beek nam geen pardon met Sipke Brei tner en liet hem verloren achter het bord zitten. Ook Babs Ponsioen was niet mis, ze wist Peter Doornenbal han dig een halfje af te snoepen. Arie Smits kamp won tenslotte na veel geharrewar van Chris Voerman. De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek tafeltenissenTennisvereniging Waddinxveen (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensport) Vereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën) Basketbalvereniging TOOS (basketbal). GEHANDICAPTEN De gehandicapten, die al vanaf half acht de gelegenheid krijgen om rustig hun baantjes te trekken in het warme water, -krijgen oefeningen (therapie) of zwemles (of beiden). Iedereen weet zijn of haar tijd. Sinds een paar weken be schikt men in het overdekte zwembad over een schoolbord waarop duidelijk wordt gemaakt wie aan de beurt is en wie niet. Wie niet kan komen wordt dringend verzocht donderdag- of vrij dagavond tussen acht en negen uur te bellen met mevrouw M. A. Rothuizen, P. C. Hooftstraat 18, tel. 4732 of met mevrouw E. Leenheer, Sweelinckhof 27, tel. 4236. Het zwemmen voor gehandicapten in Waddinxveen is mogelijk door de har telijke medewerking van een groot aan tal vrijwilligers, zoals 16 pysiotherapeu- ten, 15 vrijwilligers van de Wad dinxveense Reddingsbrigade (WRB) met 6 bevoegde zweminstructeurs/tri- ces, het zwembadpersoneel en een arts. Hoewel er natuurlijk een rooster is ge- VIJFDE RONDE Voor de onderlinge competitie werd de vijfde ronde gespeeld. Uitslagen: C. H. Kramp-D. Heeren 2-0; T. Driesse-C. Rietveld 2-0; T. Twigt-P. Swart 1-1; A. Blom-P. van Es 2-0; J. Borsboom-C. J. Barelds 0-2; P. van Gils-G. Dankers 0- 2; R. van Dijk-H. den Outer 0-2. Donderdagavond (morgen) speelt Excelsior 1 thuis tegen D.I.D. uit Zoe- termeer. Aanvang 19.30 uur. Plaats: Gereformeerd Het Trefpunt”. Blackburne-Blanchard (London 1891) 1. e2-e4, e7-e5 2. f2-f4, Lf8-c5 3. Pbl-c3, Pb8-c6 4. Pgl-f3, e5xf4? 5. d2-d4, Lc5-b4 6. Lclxf4, d7-d5 7. e4-e5, Lb4xc3 schaak 8. b2xc3, Lc8-e6 9. Lfl-d3, h7-h6 10. o-o, Pg8-e7 11. Tal-bl, b7-b6 12. Ddl-d2, o-o (zie diagram) 13. Lf4xh6,g7xh6 14. Dd2xh6, Pe7-g6 15. Pf3-g5, Tf8-e8 16. Tflxf7, Le6xf7 17. Dh6-h7 schaak, Kg8-f8 18. Dh7xf7 mat WADDINXVEEN Een aantal gegevens over de ’’Zwemrevali datie en -recreatie Waddinxveen”: BESTUUR Voorzitter: P. van der Linde, Kerkweg-Oost 214, tel. 2250. Secretaris: C. Visser, Henegou werweg 12, tel. 4152. Penningmeester: H. van Geloo- ven, Chopinlaan 12, tel. 3764. LEDEN Gedelegeerde peuters: Mevrouw Th. van Leeuwen, Jan Dorrekenskade-West 6, tel. 7681 Idem gehandicapten: Mevrouw M. A. Rothuizen, P. C. Hoofts traat 18, tel. 4732. Idem bejaarden: vacature. KONTRIBUTIE Peuters: 90,- (dit geldt voor moeder (vader) en kind; 2e kind uit één gezin f 45,-). Gehandicapten: 70,- per per soon; 2e gezinslid halve prijs. Bejaarden f 60,- per persoon, 2e gezinslid halve prijs. Bankrekening 3668.32.654 t.n.v. Zwemrevalidatie- en recreatie Waddinxveen bij de Rabobank te Waddinxveen. Gironummer van de bank 79.138. ZWEMTIJDEN Peuters: 7.00-8.00 uur; Gehandi capten: 8.00-9.15 uur. Bejaarden 8.15-10.00 uur. Elke zaterdagmorgen in het overdekte zwembad ”de Sniep peuter zwemmen, f b oto: Weekblad voor Waddinxveen. ISjaak Noteboom WADDINXVEEN TOOS-basketbal heeft een goed weekeinde achter de rug, want alle teams kwamen tot winst. Zo behaalden de heren-senioren 2 hun tweede overwinning in dit seizoen op het Reeuwijkse Pressing. De Wad dinxveners begonnen met een felle zone-verdediging, hetgeen resulteerde in een 24-6 ruststand voor Toos. Na rust verslapte de aandacht aan Toos- zijde en kon Pressing iets terug komen. Toch winst voor Toos met 50-25. Score: Theo M olevelt 15, Ernest van An del 11, John Pande Iroot 6, Jelle Marchand 6, Anton Kraaij en Thale Lesschen 6 en Leen den Heijer2. Verlies was er voor de dames-senioren tegen het bezoekende Argus, n.l. 38-22 voor Argus. Al was de stand bij rust ge lijk n.l. 14-14. Na rust werd er door de Toosdames bijna niet meer gescoord, terwijl Argus rustig door ging. Score: Addy Ruts 7, Joke Hamer, Cocky v.d. Spek, Marian Huijzer allen 4, Annelies Wesseling 2 en Ria Schwiebbe 1 De heren-kadetten 1 wonnen hun eer ste competitiewedstrijd tegen het be zoekende Blitz. Via een 19-19 ruststand sloegen de heren kadetten na rust hun slag via een 25-12 score. Winst voor Toos met 44-31. Score: Paul Uijlenberg 12, Arco Zwijnenburg 11, Alfred Ger rits 8, Hugo Jan Ruts 5, Gert Jan Os kam 4, Rob Anker en Andre van Oude- nallen elk 2. Ook winst voor de dames-kadetten 2. Zij gaven de meisjes van het bezoe kende Jumpers geen enkele kans. Mochten de Haagse meisjes voor rust nog scoren, 10-4 voor Toos. Na rust kwamen zij helemaal niet meer aan scoren toe. De Toosmeisjes waren toen pas goed op dreef, scoorden nog 38 punten en wonnen dan ook met 48-4. Score: Monique Sekeris 10, Nicole van Leeuwen, Margareth Bakker, Carina Vermeer elk 8, Petra Hidding en Pau- lien Overdam elk 4. De heren-kadetten 2 behaaldein ’s Gravenzande via een 15-12 ruststand een 23-19 overwinning op West. Land Stars 2. Voor de score zorgden Peter Kooiman 11, Robert Bakker en Peter Verweij 4, Sijlvain Schild en Ronald van Pinxteren elk 2. Ook voor de heren-adspiranten 2 een duidelijke overwinning in Den Haag op Jumpers 1. Rust was hier 14-4 voor Toos. Na rust waren de Toosjongens pas goed op dreef. Ze waren erg sterk in de rebound, scoorden vele punten en wonnen uiteindelijk met 53-20. Score: Andre Dekker 22, Steven van Omme- ren 9, Frans Lalihatu 10, Frits Pande Iroot 8 en Asa Dirksen 4. PROGRAMMA Komende vrijdag ontvangt het eerste heren-seniorenteam voor z’n eerste thuiswedstrijd het Delftse Punch 74. Aanvang 21.00 uur. Toegang gratis. Vrijdag 13 oktober: Heren kadetten 2: Toos 2-Voorburg 3, 19.15 uur; Heren junioren: Toos 1- Jumpers 1, 19.15 uur; Heren senioren 1T oos 1 -Punch 74 121.00 uur. Zaterdag 14 oktober: Dames adspiranten 1: BVO 1-Toos 1, 12.00 uur (Alphen aan den Rijn); Heren kadetten 1: Guards 1-Toos 1, 18.30 uur (Pijnacker).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 9