Voorwaarts komt weer met een II COUNTRY WESTERN SHOW IN DE BONKELAAR Wij hebbenen objectief boekje over contactlenzen voorn. Gratis. Mr.Opticien J.Grit BRIL„1N1V, concert in de Ontmoetingskerk centrum Medewerkenden: Concordia (Waddinxveen en Boskoop) en De Pionier)Gouda) Openbare vergadering van de RPF Voorwaarts ij in het AF- i I I I I Radio-opnamen worden gemaakt door de TROS Jazzkwintet bij Jazzclub Zoetermeer Jehovah’s Getuigen vergaderen I I Er is nu een boekje, dat u deskundig neemt. tiek rv o „Contactlenzen voor een vrije en en objectief alles vertelt over de voor- en scherpe blik” samenstellen, zodat u eerst thuis rustig kunt lezen en overwegen voor u „Contactlenzen voor een vrije scherpe blik” ligt gratis voor u klaar bij Aangesloten bij de A.N.V.C. (Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten). nadelen van contactlenzen. Weliswaar mag in ons land iedereen zich contactlensspecialist noemen. Maar verdere stappen een contactlensspecialist met de letters i A.N.V.C. achter zijn naam is voor u de garantie met een gediplomeerd contactlensspecialist van doen te hebben. Behalve een langdurige opticiens- en optometristenopleiding heeft een ANVC-contactlensspecialist ook nog eens een speciale, twee jaar durende studie over contactlenzen achter de rug. Alleen hij kan u de grootst mogelijke zekerheid bieden als het gaat om het juiste advies, kwaliteit en keuzemogelijkheid. Daarom lieten de gezamenlijke A.N.V.C.-leden het informaiieve boekje IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL <Wad- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin mooie avond te worden. scentrum te Bennekom hun halfjaar- d. :for- 1, im, goede nieuws”. um, um. Jen Ikeri en. ke m, een, 30 uur ging. rum, A, den, WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 1 NOVEMBER 1978 ente arm pa soms 4 saxofoons. De bügel(soort trom pet) is in deze samenstelling een van de belangrijkste instrumenten. 3UW 1 oor ur A, 'aken is, moot. Ook de manier van aanblazen is anders waardoor een geheel eigen ’’sound” ontstaat. Afkomstig uit Enge land (vandaar de naam Brass-band (koperorkest) is er vooral de laatste ja- ren ook in Nederland een toenemende belangstelling voor de brassband ont staan. „j„. Tenslotte de derde manier van orke- Ten eerste de fanfaremuziek vertolkt’ stopbouw, deze vrijdagavond 17 no- door Concordia uit Waddinxveen. Fan farecorpsen behoren in Nederland tot Californië -Threewheel (Engeland). Eén van soms ook fagot en contra-bas in be speeld. Het publiek kan dus een verge- 11 r? 1 •- t_ r t 1 heid is ook nog dat 2 van de deelne mende verenigingen dit jaar een jubi leum vieren nl. Concordia 18 pauze gelegenheid de spreker vragen te hoogtepunt van de vergadering zal op stellen. De heer Wagenaar is binnen de RPF een l zingslijsten waar hij maar op kon staan, stond hij ook. In het dagelijks leven is Het was noodzakelijk geworden de ver- hij leraar. De RPF hoopt op een grote gadermogelijkheden te verruimen. Dit opkomst en wil hierbij iedereen dan ook uitnodigen om deze avond aanwe zig te zijn. Deze vergadering kan men ook bezien in het licht van de ledenwerf- en huisbezoekactie ”5000 voor 5000”. Dit is Threewheel, één van Engelands bekendste bands. Voorwaarts juist een van de jongste ma nieren van korpssamenstelling. Zij be staat geheel uit koper-instrumenten en de cornetten vormen hier de hoofd- WADDINXVEEN Volgende week dinsdagavond 7 november zal in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar een grote country we sternshow worden gehouden met artiesten uit binnen- en buitenland. De show, die om kwart over acht begint, zal worden gepresenteerd door de populaire Hilversumse disc-jockey Gerard de Vries. Van de show worden door de TROS radio-opnamen gemaakt welke zullen worden WADDINXVEEN De Wad- i j dinxveense brassband Voorwaarts J j geeft op maandagavond 13 no- j vember een concert speciaal voor ;j i bejaarden. Deze uitvoering wordt j gehouden in het Anne Frank- j centrum en begint om acht uur. De toegang is vrij. scala van andere instrumenten waar door een wat bredere klankkleur ont- staat. Wat de violen zijn voor een sym- Infegenstelling hiermee is de brassband fonieorkest zijn de klarinetten voor het ----- harmonieorkest, maar daarnaast wor den er ook nog de fluit, picolo, hobo en Gedipt Optometrist O.V. Gedipt Contactlensspecialist A.N.V.C. Gedipt Audicien F.I.D.A. Gouda, Korte Tiendeweg 12, Te!: 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108, Tel.: 01820-1 60 33. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41, Tel.: 01820-1 84 92. Waddinxveen, Winkelcentrum de Passage 220, Tel.: 01828-4303. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, Tel.: 01803-49 75. Ook zaken in Zwijndrecht (2x) en IJmuiden. ’’crtENSs^ Op de foto zijn het er vijf, maar in De Bonkelaar zullen zes meisjes optreden, die samen de groep van Barbara Allen en Lady Luck vormen. WADDINXVEEN Evenals vorig jaar geeft de brassband Voorwaarts ook dit jaar weer een concert samen met de muziekverenigingen Con cordia uit Waddinxveen, Concordia uit Boskoop en De Pionier uit Gouda. Dit concert wordt gehouden op vrijdagavond 17 november om acht uur in de Ontmoetingskerk. De toegang is gratis. Het programma van deze uitvoering zal voornamelijk bestaan uit licht-klassiek en populaire werken. Organisator Voorwaarts rekent er op dat vele mu ziekliefhebbers de kerkzaal aan de Groensvoorde zullen vullen, te meer t omdat er drie verschillende vormen I van amateuristische muziekbeoefening I te beluisteren zijn. uitgezonden, waarschijnlijk op zaterdag 18 november van 19.00-20.00 uur via Hilversum 1. De toegangsprijs bedraagt deze avond tien gulden. Aan de show werken mee: koop). Sterk in opkomst zijnde groep. - Barbara Allen Lady Luck uit Nash ville, Tennessee. Een formatie be- De kaarten voor deze ongetwijfeld zeer staande uit 6 meisjes. Deze groep bren- druk bezochte country westernshow in De Bonkelaar zijn verkrijgbaar aan de zaal of telefonisch te reserveren on der nr. 01725-3118. Gezien de te ver wachten grote opkomst is het laatste zullen ongeveer 2000 personen bijeen komen uit Waddinxveen, Gouda en ’s- Hoeksteen aan de Esdoornlaan. De Gravenhage en omgeving. aanvang is 20.00 uur. Op dit moment is In het programma zal onder meer aan- nog niet geheel zeker wie de spreker zal dacht worden geschonken aan de pro- zijn op deze avond, maar waarschijnlijk blemen waarmee de jeugd te kampen zal drs. A. Wagenaar uit Zutphen deze heeft. Daar zullen praktische oplossin avond spreken. Uiteraard is er na de gen tegenover worden gesteld. Het gen hun gehele geluidsapparatuur mee uit Amerika. - Claire Courtney (USA), zangeres uit En- raadzaam. Deze show komt tot stand in geland’s meest bekende bands be- samenwerking met TROS-radio, staande uit 5 personen. maandblad ’’Country Gazette” en Hol- - Cool Breeze (Waddinxveen/Bos- land Country Agency te Nieuwkoop. vember te beluisteren valt het harmor nieorkest vertolkt door Concordia uit de oudste vorm van gezamenlijk musi- Boskoop en De Pionier uit Gouda, ceren en bestaan vooral uit kopefins- Harmonieorkesten hebben naast trumenten aangevuld niet meestal 3 koper-instrumenten nog een geheel.- logenstraffen, dat moderne jazz taboe is bij de Jazzclub, speelt die avond het jazzkwintet Mallets and Strings. De'ba- sis voor deze combo werd zo’n vier jaar geleden gelegd, toen de beide, in Zoe- termeer wonende gitaristen Nico de Wolf en Jack Kraal elkaar bij toeval ontmoetten en besloten hun krachten te bundelen. Al spoedig voegde basgi tarist Thijs Hazelzet zich bij dit duo, al dus het Easy Guitar Trio vormend. Een jaar later traden vibrafonist Hans van Weel en drummer Kees van Olst toe, waarmee het kwintet in zijn huidige vorm werd gecreëerd. De naam ’’Mal lets and Strings” is ontleend aan de stokjes, waarmee een vibrafoon wordt bespeeld en aan de snaren-van de gita ren. De meest recente ’’aanwinst” is vocalist Wilma Baan. Het repertoire van dit kwintet bestaat hoofdzakelijk uit jazzstandards en evergreens, die worden vertolkt in de ’’mainstream” stijl, dat wil zeggen gebaseerd op de be bop traditie, terwijl ook de Braziliaanse Bossa Nova niet uit de weg wordt ge gaan. Mallets and Strings moet het niet hebben van gecompliceerde arrange menten, maar geeft de voorkeur aan de twee voornaamste kenmerken van de jazz: swing en improvisatie. De toehoorders mogen dus rekenen op een keur van werken van de grote Amerikaanse song writers en jazz com ponisten, die, afhankelijk van de inspi ratie Van het moment, in soms langdu rige en altijd swingende soli worden uit gewerkt. Het concert begint om 21.30 uur, de zaal is open vanaf 21.00 uur. Le den van de Jazzclub Zoetermeer heb ben gratis toegang, introducé’s mogen voor 5,- naar binnen. WADD1NXVEEN/ZOETERMEER Op zaterdag 4 november houdt de jazz club Zoetermeer weer een concerta vond in het clubgebouw, Dorpstraat 18 te Zoetermeer. Om de beweringen te WADDINXVEEN/BENNEKOM Komend weekeinde zullen Jehovah’s Getuigen van kring 5b in hun congre- WADDINXVEEN De Reformator!- sche Politieke Federatie (RPF) belegt lijkse kringvergadering houden. Daar volgende week dinsdagavond 7 novem ber een openbare vergadering in De dinxveen) 80 jaar en de in de regio Gouda zeer populaire De Pionier 70 lijking maken. Een aardige bijzonder- jaar. Het belooft dus al met al een cck nog dat 2 van de deelne- mooie avond te worden. vieren zondagmiddag zijn als de heer P. Kush- nir om 14.00 uur de lezing zal uitspre- graag geziene gast. Öp alle verkie- ken met het thema: ’’Stel geloof in het i - l 1. a 1«4. x q rA TT 1 f-* 1R zillg&lipicu waai hij maai up rwii öiaail, gvuuu mvuwo stond hij ook. In het dagelijks leven is Het was noodzakelijk geworden de heeft geleid tot het bouwen van een tweede congrescentrum te Heeren- veen. Sinds september jl. is dit nieuwe centrum in gebruik genomen, zodat er nu wekejijks in twee centra vergaderd wordt. Iv’ e

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 3