Prins en prinses Carnaval de; pater - makelaardij b.v. waddinxveen Werkgroep red het notarishuis i thans opgericht TORBAS Een halve eeuw getrouwd WADDINXVEEN De heer P. J. Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. V erkoop-tentoonstelling WELFAREWERK Heemskerk BV 15% korting indien u het tapijt zeil legt-cn BROUWER Witte tapijt prijzen Klaverjassen bij Be Fair Onafhankelijk Nieuwsblad onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen y lUdNBMj A Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 bewoonde” pand met Het gouden paar P. J. Kleiweg en G. J. Kleiweg-Blom, zoals dat gisteravond door ons werd gefotografeerd. Waddinxveen VOOR TELEFOON 01828-2218 van i I in onroerend goeo schielandweg 7 telefoon 01828-3822 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 Weekblad voor Waddinxveen wordt geschreven dat de herstelkosten uitein delijk één miljoen zullen gaan bedragen als daarbij het geld wordt geteld dat al voor het instandhouden van het ge bouw aan de rand van het Brugcentrum is uitgetrokken. VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. Zuidkade 6 Achter Verbakel Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure ZATERDAG 25 NOVEMBER, Anne Frankcentrum, 10.00-17.00 uur Dorpstraat 33, Waddinxveen 34e JAARGANG - Nr. 159/ door ons laat be/orgen.- VVoningiiiricliliiig Nesse <2 WADDINXVEEN In Waddinxveen is de werkgroep ’’Red het nota rishuis” gevormd. Deze werkgroep, met mensen als Theo den Boon, Heide Hemminga, Frans Bos, Anke Groeneveld, Ellen van Gent en Bert de Jong, gaat pogingen ondernemen om het oud notarishuis aan de Kerkweg-Oost 165 voor de slopershamer te behoeden. Het Wad- dinxveense gemeentebestuur heeft intussen de werkgroep erkend en contacten mee gelegd. ’’Red het notarishuis” is een spontaan gevormde werkgroep, ontstaan nadat in r_ ooit naar buiten is gekomen dat het ge meentebestuur het plan heeft om het Op alle soorten tapijt geven wij 20% korting indien u het tapijt zelf meeneemt en legt. WADDINXVEEN Voetbalvereni ging Be Fair houdt op vrijdagavond 24 november haar derde ronde voor de klaverjascompetitie in het clubgebouw in het Warnaarplantsoen. WOENSDAG 22 NOVEMBER 1978 Tot in de late uurtjes werd er volop ge- t en gezongen. Dat deze avond bij- I 1 1 1 dat iedereen tot de laatste minuut het prinsenbal bleef opvrolijken. Zwammerdam, al sinds zijn huwelijk in 1928. Het gouden paar geniet een goede gezondheid. In Waddinxveen be schikt de heer Kleiweg over de nodige bekendheid want hij heeft tijdens zijn werkzaam leven diverse functies be kleedt, onder andere destijds als ’’ar menmeester” van de rooms-katholieke St. Victorparochie. op de dag zelf zal er in Party Home aan de Passage tussen 17.00 en 18.30 uur een receptie worden gehouden. De heer Kleiweg, een geboren Waddinxve- ners, heeft altijd zijn brood verdiend als groentekweker. Aan de oostkant van de Gouwe - eerst in de Zeeheldenbuurt en daarna aan de Brugweg - woont hij met zijn vrouw, die afkomstig is uit Burgemeester en Wethouders hebben de werkgroep ’’Red het notarishuis” gevraagd uiterlijk 15 december te rea geren op het voornemen van de ge meente en deze reactie vergezeld te doen gaan van een financiële vertaling. Inmiddels heeft de werkgroep contac ten gelegd met het bestuur van de Stichting Museum Oud-Waddinxveen. notarishuis, nadat het is opgeknapt, mede als permanente expositieruimte Peter v.d. Swan, Adrie Heemskerk, Koos Heemsbergen, Gerrit Staarthof, Prinses Marianne (Marian van 't Wout), John KagenaarPrins Cornells I Cees Niemans) en Otto Jansen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). prioriteiten. In Kleiweg (80) en zijn echtgenote me- I vrouw G. J. Kleiweg-Blom (73) van de in Brugweg 35 staan er volgende week zou kunnen en willen gaan gebruiken. Daarnaast is er contact opgenomen de afgelopen weken duidelijker dan met enkele leden van de nog op te rich- ■--i -- - -1-j-. fen belangengroep Brugcentrum, waarin bewoners, middenstanders en huidige door de streekmuziekschool zakenlieden vertegenwoordigd zullen Waddinxveen ’’bewoonde” pand met zijn om voor het gemeentebestuur als de grond gelijk te maken. Elders in dit gesprekspartner te fungeren bij de rea- üsering van het bestemmingsplan Brug centrum 1978. Voorlopig is de werkgroep ’’Red het notarishuis” nog aan het bekijken op welke wijze de Waddinxveense bevol king voor dit initiatief kan worden inge schakeld. Dat de groep de financiële kanten van de zaak zou moeten gaan bekijken bestrijdt woordvoerder Frans Bos, omdat dat volgens hem een zaak is van politieke keuzen n ieder geval wil de werkgroep dat het oude notarishuis blijft behouden en i oude luister zal worden hersteld om het dinsdag bij stil dat het alweer 50 jaar een meervoudig gebruik te geven voor geleden is dat zij met elkaar in het hu- muziekuitvoeringen, exposities en an- weiijk traden. Èn de 2 kinderen en 5 jLivnuuj dete kunstuitingenzonder dat die acti- kleinkinderen zijn niet van plan dit om te zien of deze stichting het oude viteiten het werk van de Stichting feest voor hun ouders en grootouders Jeugd- en Jongerenwerk Waddinxveen ongemerkt voorbij te laten gaan want mogen doorkruisen. Sjaak Noteboom WADDINXVEEN Waddinxveen, het dorp van de carnavalsvereniging De Gouweslobbers, heeft niet alleen —j.. t een nieuwe prins Carnaval, maar ook wachten op de nieuwe Prins. Adjudant riep vervolgens dit jaar de hulp in van een prinses Carnaval. Met die verras- Otto Jansen en coördinator- een lieftallige prinses. De eerste prinses sing kwamen de carnavalsvierders vo- opbouwcommissie Gerrit Staarthof van Waddinxveen. Nadat prins Corne- rige week vrijdagavond tijdens het prin- haalden vervolgens een enorme tros lis de Eerste, prinses Marianne en de senbal in het Gereformeerd Verenigins- van enkele honderden ballonnen de nieuwe Raad van Elf bekend waren, gebouw ”Het Trefpunt Prins is Cor- zaal binnen. Midden in de zaal werd kwam het feest op volle gang, begeleid nelis de Eerste (Cees Niemans, een van deze enorme tros neergezet, waartus- door de fantastische muziek van de de oprichters van De Gouweslobbers) sen érgens de nieuwe prins verscholen Ruby Set. en prinses is Marianne (in het dagelijks zat. Alle dames in de zaal werden ver- i. leven Marianne van ’t Wout). volgens verzocht zich rond deze tros te danst en „.j Prins Cornells de Eerste werd vnjdaga- verzamelen en op een teken van de pre- zonder geslaagd is, blijkt wel uit het feit vond op een bijzonder originele wijze sident, mochten zij door middel van - aan het carnavallend publiek voorge- honderden knallen de nieuwe prins steld. Nadat de president (voorzitter onthullen. John Kagenaar) de nieuwe Raad van Prins Cornells 1 onderscheidde daarna Elf hartelijk welkom heette, was het zijn president en Raad. Prins Cornells I Otto Jansen en coördinator- opbouwcommissie Gerrit Staarthof haalden vervolgens een enorme tros van enkele honderden ballonnen de zaal binnen. Midden in de zaal werd deze enorme tros neergezet, waartus sen - 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1