PI l rechtstreekse radwuitzending de pater - makelaardij b.v. waddinxveen ’’Waddinxveen Centraal” 1 z lp w GELUKKIG Onafhankelijk Nieuwsblad NIEUWJAAR gratis. Waddinxvener beëdigd als makelaar huis kopen? huis verkopen? Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Heemskerk BV van der Linde verboom makelaardij b.v. ra julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 -naóuur nm. 01828-2723 of 01821-2268 Iounbm Perzische kleden Hilversum 2 van 12.00-13.00 uur De zomerreisprogramma’s liggen voor u klaar Woensdag 3 januari in ”De Unie” o Uw Televisiedokter Imuiti© drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen reizeni iööiïZsriafsÊ Kom dus nu naar de Rabobank en boek voor het beste eruit is 'cxè duL V* JT in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORBAS LidNBMj O W k Lp ■L r I 5 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 ■I VOOR TELEFOON 01828-2218 van I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT.... Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 12.00 WADDINXVEEN CENTRAAL— Gesprekken vanuit café-restaurant De Unie, Kerkweg Oost 226. VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure Dorpstraat 33, Waddinxveen Onze kollektie is geheel vernieuwd en uitgebreid. Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 34 JAARGANG NR. 1596 X. DONDERDAG 28 DECEMBER 1978 bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën Zo laat het VARA-radioprogramma "Waddinxveen Centraal" in de omroep- gidsen aangekondigd. heden, verleden en toekomst zal wor den belicht. Op dit moment staat nog niet vast wie er allemaal het woord zul len komen voeren in café-restaurant 5 zl A 4 sprookjesachtig mooi. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. WADDINXVEEN Volgende week woensdagmiddag tussen twaalf en één uur verzorgt de VARA-radio een rechtstreekse uitzending vanuit I het pas verbouwde en groter geworden café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost. Dit radioprogramma, dat ’’Waddinxveen Centraal” In het VARA-radioprogramma van vol gende week woensdagmiddag zal er plaatsruimte is in De Unie terecht. Maar gewoon thuis luisteren kan na tuurlijk ook. heet, is te beluisteren via Hilversum 2. Presentatoren van ”Wad- dinxveen Centraal” zijn Henk van Stipriaan en Hans Zoet. De produktie is in handen van Greet Schreiner. WADDINXVEEN De heer P. Boer van de Bloemendaalseweg 10a is vorige week woensdag door de arrondisse- De Unie”, dat volgende week woens- mentsrechtbank in Rotterdam beëdigd dag herschapen zal zijn in een radio- als makelaar in onroerende goederen, studio. Waddinxveners die het leuk vin- De heer Boer is werkzaam bij make den om deze rechtstreekse radio- laardij drs. H. van Herk in Capelle aan uitzending bij te wonen kunnen zolang den IJssel. zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als u inlevert TWv Over de afgelopen nederlandse zomer zijn we snel uitgepraat: dat was geen beste! Daarom verwachten we dit "xüX keer een extra grote toeloop van reislusrigen. Wacht daarom niet met boeken, vooral niet als u op het hoogseizoen bent aangewezen. Nü kunt u nog echt kiezen uit de zomerreisprogramma’s van: Arke Reizen, Ebatours, Van Fraassen, Franse Toeristen Service, GTW-Reizen, Holland International, Hotelplan, Rederij Ketel, NS-vakantiereizen, RentahomeSunway, Snel Reizen, L bBbbbbbIb MM? Big Ben Tours, Tor Line, Vcmu, Vrij Uit Autovakantiereizen. IwbbIIIIIbbbIIB? y geld en goede raad Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel 1 een uur lang gepraat worden met 10 a 12 Waddinxveners. Op dit moment is de omroepvereniging in samenwerking met het Weekblad voor Waddinxveen bezig geschikte kandidaten voor de te houden interviews op te sporen. LOKALE RADIO ’’Waddinxveen Centraal” zou je wel licht ook kunnen betitelen als een uurtje lokale radio. Het praatpro gramma wordt door de VARA elke week vanuit een café-restaurant ergens in Nederland de ether ingezonden. De luisterdichtheid mag er zijn, omdat kennelijk tussen de middag veel land genoten genieten van de verhalen die anderen hebben te vertellen. Henk van Stipriaan en Hans Zoet heb ben, zoals altijd, het plan om van ’’Waddinxveen Centraal” een even wichtig programma te maken, waarin 0125

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1