Waddinxveen stond uur centraal in de ether 1 de pater - makelaardij b.v. waddinxveen 4 I GELUKKIG NIEUWJAAR Radio-uitzending via VARA-microfoon Receptie bronzen paar gratis. W. Verboom ANTIEK Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. van der Linde Heemskerk BV Perzische kleden sprookjesachtig mooi. Onafhankelijk Nieuwsblad l V fel IfoJK ifl onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu lOltlEAN 1 1 LM t F .1 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 3 JANUARI 1979 34e JAARGANG NR. 1597 VOOR TELEFOON 01828-2218 van I telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Onze kollektie is geheel vernieuwd en uitgebreid. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 WIJ WENSEN U ALLEN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR DEN BIENCORF” (bij postkantoor). 01828-3606-3389 WADDINXVEEN Vanmiddag (woensdag) heeft heel Nederland kunnen luisteren naar Waddinxveense nieuwtjes, verhalen, belevenissen Hun opwachting maakten vanmiddag onder andere wethouder A. H. van Gent (PvdA), die optrad als loco- van DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT.... VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipt, pedicure 5 5 5 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 Dorpstraat 33, Waddinxveen Waddinxveen^ drogisterij parfumerie groensvoorde10 waddinxveen stuur de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum H. P. Barth, dichter/tekenaar en contactman van de actiegroep ’’Red het notarishuis” T. P. den Boon, oud-adjunct-directeur van Verenigd Streekvervoer Westneder- land NV J. G. HOoftman, zangeres Verona Vanessa, cabaretière Anke Mensink, adjudant M. A. Ruissen van de Waddinxveense rijkspolitie, St. Jozefschool-onderwijzer A. L. M. Boer en De Bonkelaar-medewerker Hans Veenman. WADDINXVEEN In verband met zijn l2‘/2-jarig huwelijksfeest recipiëren ds. W. Verboom en zijn echtgenote za terdag 13 januari van 16.00 tot 17.30 uur in de hal van de Bethelkerk. De predikant van de Centrale Hervormde Gemeente is sinds 1973 aan hervormd Waddinxveen verbonden. De receptie van het bronzen paar is georganiseerd door een speciaal hiervoor in het leven geroepen jubileumcommissie, die zich ook heeft belast met de inzameling van gelden voor een geschenk. en ervaringen. Via Hilversum 2 verzorgde namelijk de VARA het radio programma ’’Waddinxveen Centraal”, dat tussen twaalf en één uur rechtstreeks vanuit café-restaurant ”De Unie” aan de Kerkweg-Oost werd uitgezonden. zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als u inlevert den voorschotelen van de Wad dinxveense samenleving. Vlak voordat dit Weekblad voor Waddinxveen zou worden gedrukt zag het er naar uit dat iJr «z Zuidkade 6 Achter Verbakel Onze fotograaf Sjaak Noteboom slaagde er vanmorgen in een aantal fo to’s van deze ether-gebeurtenis te ma ken, die nog in dit Weekblad voor Waddinxveen konden worden gep- producente Greet Schreiner de vol- laatst. De hele morgen en een deel van gende gasten voor een gesprekje had de middag leek ”De Unie” meer op een weten te strikken, nadat ze daarvoor radiostudio, dan op een café- van het Weekblad voor Waddinxveen restaurant. Er komt nu eenmaal voor diverse suggesties had gekregen, die ze een rechtstreekse uitzending van een bijna allemaal had overgenomen, dergelijk praatprogramma veel kijken. AFGEROND BEELD Presentatoren Henk van Stipriaan en burgemeester wegens afwezigheid Hans Zoet kregen vanmiddag diverse burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, Waddinxveners voor de microfoon die PvdA-fractievoorzitter M. Boere, vice- de luisteraars een afgerond beeld kon- voorzitter van de commissie van be- *0 -f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1