8X% 8% 7%% Da’s wel even wat anders. TJ Gioeispaarbewijzen aan toonder f 1000,- wordt na 5 jaar vast f1525,- (rente 8.81% per jaar) 8/% 7%% J VOORLICHTINGSAVOND S op donderdag 1 februari 1979 om 20.00 uur in de Samenwerkings- school, Sniepweg 61, Waddinxveen. SpaarBank Rotterdam Samenwerkingsschool j voor Havo-Atheneum w,izoeken 2e Monteur «RM 5 jaar vast 4 jaar vast 3 jaar vast 2 jaar vast 1 jaar vast Bij INTERLUDE f 795,- wordt na 3 jaar vast f 1000,- (rente 7.95% per jaar) wordt de rente niet veranderd. Gedurende de looptijd Ook voor kleinere bedragen, vanaf f 100,- voor kortere of langere termijn vastgezet, heeft de Spaarbank Rotterdam aantrekkelijke rentetarieven. Het geld komt onmiddellijk beschikbaar voor de aankoop van een eigen huis, zonder renteverlies. Nutsspaarbank te Gouda Bondsspaarbank te Delft Nutsspaarbank Maassluis *3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 JANUARI 1979 'i CHKJSIER Commissie van Bestuur voor de Samen werkingsschool voor HAVO-Atheneum te Waddinxveen. y\ MUZIEK CRABETHSTR.l/HOEK KATTENSINGEL, GOUDA. TEL 01820-19920 schoenmodes Voor ai uw bloemen en bloémwensen, potterie Bloemsierkunst en mandwerk. "B Kerkweg (west) 8 (bij de Dorpstraat) JL Waddinxveen, tel. 01828-4278 1 n De nieuwste modellen van YAMAHA (u weet wel het orgel met de levenslange garantie op kontakten. Een wonder van techniek. De nieuwste orgels van JOHANNUS met ingebouwde In verband met de aanmelding van leerlingen voor het komende s cursusjaar belegt de Commissie van Bestuur voor de Samenwer- S kingsschool voor HAVO-Atheneum een Op deze avond worden in het bijzonder verwacht de ouders die overwegen hun kind voor de brugperiode van het cursusjaar 1979/1980 aan te melden. Lesprogramma, levensbeschouwelijk onderwijs, dagelijkse gang van zaken op school zullen worden toegelicht. s Ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. s Inlichtingen over de Samenwerkingsschool bij de rector drs. M. Verhoog, tel. 01828-6665 (school). TE WADDINXVEEN Kathedraal nagalm. Het nieuwste VISCOUNT-kerkorgel met Kathedraal nagalm De OMEGAN-serie (populair en klassiek). De Lowrey theater serie. en niet te vergeten: Een grote serie van aantrekkelijke en voordelige occa sions, waaronder YAMAHA, EMINENT en VISCOUNT vanaf 695.- met een vol jaar echte garantie. Kom kijken en doe uw voordeel. 1 f SuHttMt SCHOENEN LAARZEN* VOOR HEN!-VOOR HAAR «VOOR TEENERS'VOOR TWENS SCHOENTJES VOOR 'T KLEINE GRUT ■O Spaarbank Rottendam. SIMCA Chrysler staat voor merken als Simca, Sunbeam en Matra. En Chrysler staat voor een goede naam wat dealerservice betreft. Daarom betekent werken voor een Chrysler-dealer erkenning van en waardering voor uw vakmanschap. Kom eens met ons praten. Winkelcentrum Luifelbaan Brederodelaan 7 Waddinxveen. Tel: 01828-4662 Winkelcentrum Bloemendaal Lekkenburg 37 Gouda. Tel: 01820-22838 Winkelcentrum Passage 216 Waddinxveen. Tel: 01828-5213 DE GROOTSTE SPECIAALZAAK OP MUZIEKGEBIED VAN GOUDA EN OMGEVING Gespecialiseerd in orgels, vleugels, piano's, clavecimbels, gitaren, versterkers, boxen, etc. etc. Maak méér van uw geld bij de Fa. Autobedrijf ■V V Dorpstraat 72, BE fBfll Tel. 01828-2792 A Waddinxveen Monteur bij een Chrysler-dealer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 10