Gerrit Koele: Niet omzien In zomer weer WEEKBLAD - SPORT Nationaal polotournooi De Gouwe in de Sniep in wrok, al is er ’n leegte wielerspektakel Grote zege Wisselprijs komt van juwelier Joop den Haag voor WSV 2 Voorzitter Waddinxveen-voetbal stapt op De Gouwe-dames blijven winnen DAMTITEL VOOR TEAM Competitie LEON v. GELDERSCHOOL discipline dressuur Reigersburgh Schaak mee met WSV Jl Be Fair-dames verslaan PVC/Blokkeer 18e Ronde Excelsior a a a A fife A 1 k I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 JANUARI 1979 zwemclub, badminton en tafeltennis. PROGRAMMA 16.45 uur De Gouwe I-KZC I 17.30 uur HZ en PC I-DSZ I 18.30 uur Verliezersronde 19.15 uur Winnaarsronde. Entree 1,50, kinderen 1,- 0-2 2-0 0-2 2-0 1-1 0-2 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 waren. Hij stemde in een bestuursver gadering dan ook tegen - als enige, en Fair is bovendien, dat Astrid van Dijk, na een verblijf in het ziekenhuis, twee sets heeft kunnen meespelen. WADDINXVEEN Op initiatief van het Dagblad van Rijn en Gouwe wor den er in deze streek weer wielerweds trijden gehouden. Dat was vorig jaar voor de eerste maal het geval. Het wie- door het feit dat veel ouders van hun belangstelling blijk gaven. ”De denk sporten zijn weer erg in”, zei hij en wenste alle deelnemende scholen veel succes. UITSLAGEN De uitslagen van afgelopen zaterdag 2-0 ziJn; Eerste en tweede klassers basisscholen 1Leon van Geldersachool D 2. Sav. Lohmanschool 3. Leon van Gelderschool B 4. Jan Ligthartschool WADDINXVEEN De dames van de volleybalvereniging Be Fair hebben Waddinxveners hadden zaterdag geen ken. Het gebeurt echter zelden, enkele moeite met het veel lager ge klasseerde Blokkeer. Via 15-13, 15-6 en 15-10 legden de Be Fair-dames beslag De Gouwe een groot feest in de Unie. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door het dans- en showcombo ’’The Mellow-Tones” uit Leiden. Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs f 7,50 per persoon. Kaarten verkrijgbaar bij: C. Kroon, Sparrengaarde 31 en H. van Erk, Burg. Trooststraat 62. ment vond ik niet doorslaggevend om dat Bron nooit iets gevraagd is. Naar mijn mening druiste dit tegen alles in, waarna ik alle partijen verteld heb wat ik er van vind en heb mijn functie neer gelegd”. Maar dit is niet de enige reden voor zijn besluit, vertelde de heer Koele. Hij was het al een half jaar zat. De heer Koele: ”Er werd over me gekletst, achter m’n rug om. Door wie weet ik niet en ik kon me dus ook niet verdedigen. Dat was ik al een tijdje zat”. Zijn vrouw sluit zich hierbij aan: ”Het moet wel een hobby blijven en geen ergenis worden. Dit was de druppel die de emmer deed over lopen”. De' heer Koele windt zich er niet over op: ”Ik heb er erg veel tijd in gestoken, snipperdagen en vaak een uurtje tussen m’n werk weg, maar dat ziet niemand. Toch koester ik geen wrok, het laat wel een leegte achter maar dat vang ik wel op. M’n kinderen beoefenen diverse takken van sport en vaak ga ik dan kijken”. Teun Bron is ook allerminst gelukkig met de gang van zaken. ”Ik voel me aan de kant gezet maar ben er niet al te rouwig om, want hier is sprake van wanbeleid. Het heeft me veel gekost en we hebben wat opgebouwd”. TRIEST Hij noemt de heer Koele een ’’eerlijke vent” en deelde mee het triest te vin den dat bestuursleden zo op hun ziel getrapt worden. Teun Bron: ’’Mar chant geeft meer, zegt men. Maar dat is niet waar, ik wil ook wel organiseren maar ze vroegen me niets.” Voorals nog wilde hij niet het achterste van zijn tong laten zien maar gaf te kennen eerst nog een gesprek te willen. Loopt dat op niets uit dan denkt hij er over om een aantal zaken aan de grote klok te gaan hangen. ”Er wordt ’n vies spel letje gespeeld”, aldus T. Bron die op treedt als sponsor voor Be Fair, De Gouwe, Moerkapelle, Florida, Flo- reant en het Boskoopse Luilakvoetbal. Zijn Boskoopse tegenvoeter Loek Mar chant neemt hij niets kwalijk. Hij is door enkele mensen benaderd en heeft ja gezegd. Daar kan ik hem geen onge lijk in geven, aldus Teun Bron. De Boskoper Loek Marchant ziet met enthousiasme de samenwerking met Waddinxveen tegemoet. De verhou- (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer duivensportVereniging De Vogelvrienden zangvogels) Zwem-en Poloclub De Gouwe zwemmen, poloën) Basketbalvereniging TOOS (basketbal). De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) - Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) - Hockeyclub Waddinxveen (hof lieden) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersportIjsclub Nooit Gedacht schaatsenWaddinxveense Schaakvereniging WSV schakenSchuttersvereniging W ad- dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissenTennisvereniging Waddinxveen WADDINXVEEN De Wad dinxveense damclub Excelsior heeft voor ronde gespeeld. De uitslagen zijn: D. van Willegen-P. van Es J. de Heer-D. Heeren C. H. Kramp-J. Both T. den Ouden-C. Rietveld C. J. Barelds-J. v.d. Eist T. Twigt-A. A. Rietveld P. Swart-ACrone A. Blom-G. Heeren R. van Dijk-P. van Gils H. den Outer-A. Zwanenburg G. v.d. Zijden-C. Stolker C. Blom-B. van Eijk WADDINXVEEN De Gouwe- dames zijn na de wedstrijd tegen Die Haghe ongeslagen gebleven. Zij blijven samen met BZ en PC I uit Bodegraven aan de leiding in de districtscompetitie. De Gouwe-dames namen de leiding door Riet Verwey 1-0. In de tweede pe riode liep De Gouwe uit tot 3-0 door doelpunten van Wilma van Ringelen- stein en Marjan Zijderhand. De Gouwe was duidelijk sterker en uit een serie goede aanvallen in de derde periode scoorde Riet Verwey (2x) 5-0. Pas in de vierde periode deed Die Haghe iets te rug 5-1 en 5-2. Alma v.d. Meer bracht de eindstand op 6-2. WATERPOLO UITSLAGEN Katwijk III-De Gouwe V heren 3-1 BZC-De Gouwe pup. meisjes 1-2 De Gouwe I- Die Haghe I dames 6-2 De Gouwe-De Baanders pup. j. 13-1 De Gouwe A-LZ ’86 A jongens 8-1 De Gouwe II-SZ en PC I dames 2-0 GZC II-De Gouwe III heren 1-15 PROGRAMMA WATERPOLO 17 januari inRijnsburg: 20.15 u. Rijnkikkers B-De Gouwe B j. 20 januari in Alphen aan den Rijn: 17.30 u. AZC A-De Gouwe A jongens 18.00 u. AZC V-De Gouwe IV heren 20 januari in Leiden: 18.10 u. LZ ’86 A-De Gouwe A m. 20 januari in Boskoop: 16.00 u. Boskoop-De Gouwe pup. j. 19.00 u. Boskoop I-De Gouwe I d. 20 januari in Waddinxveen: 16.30-20.00 u. Nationaal water- polotoumooi met: HZ en PC I, Dem Haag; DSZ I, Den Haag; KZC I, Be verwijk en De Gouwe I, Waddinxveen. WADDINXVEEN Bij de eerste en Voortgezet onderwijs: tweede klassers is de openbare Leon 1Samenwerkingsschool II (9 pt.) van Gelderschool van de Essengaarde 2. Kon. Wilhelminaschool (8 pt.) winnaar geworden van de afgelopen za- 3. Samenwerkingsschool I (7 pt.) terdag in het Gereformeerd Vereni- 4. De Rank (0 pt.) Had burgemeester mr. A. G. Smallen- broek het tournooi officieel geopend, de prijsuitreiking was in handen van wethouder A. H. van Gent (PvdA). Zijn ding is erg goed, zegt hij en men is zeer heer W. C. de Bruijn van de VOO. De werking. Er wordt binnen deze vereni- bedoeling is dat Moerkapelle’s burge meester A. W. Lips, vanwege het feit dat ook scholieren uit die gemeente aan Gestreden wordt om de grote wissel- De prijsuitreiking vindt plaats in de WADDINXVEEN Een meningsverschil heeft voorzitter Gerrit Koele (56) van voetbalvereniging Waddinxveen ertoe gebracht zijn functie neer te leggen. De heer Koele nam dit besluit nadat een intern conflict over sponsoring op voor hem onbevredigende wijze uitpakte. Hiermee is een eind gekomen aan de jarenlange activiteiten van de heer dia" Torênbeek-Ane Smitskamp Ó-l; Koele'op sportief terrein. Onder meer was hij drie jaar voorzitter en 1-0; ruim 9 jaar penningmeester van de voetbalvereniging Waddinxveen. Hans Woudenberg-Steven Verhagen 1- Het meningsverschil ontstond toen bin- jens 1-0. ging stemmen opgingen de oude spon sor, sporthuis De Bron, aan de dijk te zetten en met de Boskoopse sponsor, stapte als protest op. sporthuis Marchant, in zee te gaan. Als argument werd aangevoerd dat de Bos koper Lock Marchant scheutiger zou zijn dan Teun Bron, eigenaar van het Waddinxveense sporthuis - met-twee- vestigingen. De heer Koele was van menir. J het seizoen een sponsor aan de kantïe WADDINXVEEN Ondanks sneeuw en ijs bleken de 64 velden voor de spe lers van de Waddinxveense Schaak vereniging WSV goed bespeelbaar. Het 2e team behaalde een fikse 61/,-!1/, overwinning op Krimpen 4 en behield daardoor de kans op promotie naar de 2e klasse van de RSB. Alleen Ton van Haaren moest als invaller aan het eer ste bord de punten aan de gasten laten, terwijl Versluis niet verder kwam dan remise. Henk van Gils en Fournier daarentegen speelden een secuur spel letje en legden hiermede de basis voor de riante zege. Ook van Grieken en Burger haalden de puntjes binnen, eve nals v.d. Starre en Broer. In de onder linge competitie vocht Joosten voor zijn laatste kans om degradatie te ont gaan. Zijn wedstrijd tegen W. van Oort werd in gelijke stand afgebroken, zodat er weinig hoop meer overblijft, v.d. Laan behaalde een knappe zege op Phi- lipse, terwijl van Vuuren zich met de grootste moeite Besemer van het lijf wist te houden, van Alphen bleef in de running door van Kardol te winnen. In de 2e groep hielden Smitskamp en El lers het op remise, evenals Ket tegen van Randwijk. Voor Torenbeek blijft het in groep 3 erg moeilijk. Nu moest hij tegen Piet v.d. Hoek het onderspit delven. Pensioen is zijn inzinking blijk baar te boven. Hij liet tenminste weinig over van de stelling van Basjes. Ook Verhammen liet geen steekje vallen en won regelmatig van v.d. Eyk. Littooy en v.d. Heyde hielden het tenslotte op een gelijk spel. JEUGD Bij de jeugd werden nog de volgende uitslagen genoteerd. Eric Claassen-Huug de Vries 0-1Clau- Lucas Blom-Peter Doornenbal 1 Steven Verhagen-Arie Smitskamp 0-1; Hans Woudenberg-Steven Verhagen 1- Het meningsverschil ontstond toen bin- zetten en stelde bovendien dat de aan- 0; Sandra Wientjens-Richard Wient- nen de ca. 450 leden tellende vereni- gevoerde argumenten niet overtuigend WADDINXVEEN Wat is de Waddinxveense Schaakvereni ging? Een vereniging die op 2 sep tember 1935 is opgericht en zich ten doel stelt de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden. Het is niet de bedoeling hier pre- .cies aan te geven hoe de club reilt en zeilt, alswel enige kleine in drukken te geven. Eén van de belangrijkste WSV- evenementen is de huishoudelijke competitie. Deze loopt van eind augustus tot begin juni. Alle leden worden verdeeld over een viertal groepen. Na een periode van ca. 3 maanden waarin als het goed is te gen alle spelers uit dezelfde groep is gespeeld, promoveren de bo venste twee en degraderen de on derste twee, waarna weer een nieuwe cyclus begint. De groepen bestaan meestal uit 8 a 10 spelers. Een tweede belangrijk evenement is de competitie van de Rotter damse Schaakbond waar WVS met drie teams aan deel neemt. WSV 1 speelt in de tweede klasse van de RSB, WSV 2 in de derde klasse en WSV 3 in de vierde klasse. De teams spelen ongeveer 7 wedstrijden per seizoen tegen clubs uit de omgeving. Als derde evenement organiseert WSV ieder jaar twee schaaktour- nooien, namelijk een senioren- tournooi in februari en een jeugd- tournooi in oktober/november. In de huishoudelijke competitie speelt de jeugd een eigen competi tie. Behalve deze mogelijkheden speelt de uitstekende sfeer op de clubavond van WSV een belan grijke rol. Ten overvloede hier nog even de clubtijden: junioren iedere donderdag van 18.45-20.00 uur, de senioren iedere donderdag van 20.00-24.00 uur. Speelzaal: grote zaal van het Anne Frank- centrum. Tot slot een leuke combinatie (zie diagram) uit de partij tussen Ed. Lasker - Thomas, Londen 1912. W. C. de Bruijn van de VOO iedereen welkom. Na hem sprak burgemeester mr. A. G. Smallenbroek. Het ver heugde onze eerste burger dat er in to taal 545 leerlingen drie weken lang aan het schooldamtournooi meedoen, de onderlinge competitie de 18e Maar hij was ook aangenaam getroffen daarvan d™ 1 WADDINXVEEN Ter voorberei- Gestreden wordt om de grote wissel- De prijsuitreiking vindt plaats in de ding van het tweede gedeelte van de prijs, die voor dit tournooi beschikbaar nieuwe zaal van Café-Restaurant De waterpolocompetitie heren organiseert is gesteld door Juwelier Joop den Haag. Unie. Aansluitend hierop organiseert De Gouwe op zaterdag 20 januari a.s. een sterk bezet nationaal tournooi. De deelnemende verenigingen zijn: HZ en PC I-Den Haag (hoofdklasse) DSZ I-Den Haag (eerste klasser) KZC - Beverwijk (tweede klasser) en De Gouwe-Waddinxveen (eerste klas ser). VRIJGEVIGER Het bestuur voelde wel voor de Bos op de volle winst. Goed nieuws voor Be koopse sponsor, maar ik was er tegen, Fair is bovendien, dat Astrid van Dijk, aldus de heer Koele. ’’Bron zei nooit na een verblijf in het ziekenhuis, weer nee, dus er was geen reden. Men zei dat Marchant vrijgeviger is, maar dat argu- gingsgebouw ”Het Trefpunt” van start gegane schooldamkampioenschappen. De samenwerkingsschool voor HA- VO/Atheneum van de Sniepweg be haalde bij het voortgezet onderwijs de titel van deze door de damclub Excel- 11 sior en de afdeling Waddinxveen van de Vereniging voor Openbaar Onder wijs (VOO) op touw gezette damweds- trijden. Voordat er„werd gedamd heette de heer n00, Op zaterdag 27 januari zal sluiten. Komende zaterdag spelen in Het Trefpunt” de derde en vierde klassers. Begonnen wordt om half tien. WADDINXVEEN Pony-amazones en -ruiters van de manege Reigers- oburgh in de klasse B hadden zondag de wedstrijden meedoen, het tour- sponsoren alsmede de Boskoopse polo- hun eerste competitiewedstrijd in de di- ---en ZWemclub, volleybalvereniging scipline dressuur. De combinaties za- Agon en de in zijn eigen sportcentrum gen er zoals te doen gebruikelijk ver- beoefende sporten judo, teakwon-do, zorgd uit. 23 combinaties streden om ---<■-•-•- de 8 prijzen. Jennifer v.d. Berg met Duo behaalde de meeste punten en won de eerste prijs. Met twee punten minder volgde Karin Nieuwstraten met Capella Petra. 3e Colette Bavius met White Dancer, 4e Casper Salverda met Mini Boy, 5e Tim Luteijn eveneens met Mini Boy, 6e Mariska v.d. Plasse met Reinhilde, 7e Carola de Mooy met Ori- tia, e.a. 8e Sandra Nieuwstraten met Capella Petra, Jacqueline Koster met Kojak, Brigitte Hardus met Ascot en Evelyn Aries met Prins Arthur. Koele: ”Ik vond dat Bron het recht had tenminste het jaar vol te maken. Een sponsor halverwege het seizoen aan de kant te zetten is niet fair. We kregen onze spullen en daar moeten we blij mee zijn. Maar een groepje leden haal- mg dat het niet fair is, halverwege den Marchant binnen, wat is gaan groeien tot in het bestuur. Ik wilde toen een tijdje de boot afhouden tot het jaar vol was”. Overigens worden overeenkomsten tussen een sponsor en een sportvereni ging zelden op papier gezet zodat de overeenkomst geen enkele rechtsgel digheid heeft. Men is in het algemeen de mening toegedaan dat mondelinge afspraken op eerlijke wijze nageleefd moeten worden. Deze gang van zaken kan een gebeurtenis als in het met’3-0 PVC/Blokkeer versïagen De Waddinxveen-bestuur in de hand wer- lerspektakel wordt dit jaar gehouden Zaterdagavond 20 januari komt de po- van 10 t/m 15 juli in Alphen aan de nyvereniging de Goudse Hout op be- Rijn, Nieuwkoop, Bodegraven, Gouda, zoek voor een onderlinge springcon- Waddinxveen en Boskoop. De profes- cours in de klasse B, L, M, Z. ca. 50 sionals en nieuwelingen rijden in Wad- combinaties hebben zich hiervoor inge- dinxveen op vrijdag 13 juli. schreven. Wit aan zet geeft mat in 8 zetten 1. Dh5xh7 schaak! Kg8xh7 2. Pe4xf6 dubbelschaak, Kh7-h6 3. Pe5-g4 schaak, Kh6-g5 4. h2-h4 schaak, Kg5-f4 5. g2-g3 schaak, Kf4-f3 6. Ld3-e2 schaak. Kf3-g2 7. Thl-h2 schaak, Kg2-gl 8. 0-0-0mat! taak werd later overgenomen door de positief. Ik hoop op een lange samen ging veel georganiseerd en daar wil ik graag aan meewerken. Marchant deelt mede nu zes voetbalverenigingen te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 15