Expert, een betere garantie is niet denkbaar. H AG GORT ÉL AGENDA GOUDSE BIOSCOPEN De Paris BV ilm Magnum Force in )e Bonkelaar Techni-Design Scobo BV Goedgekeurd Raad van State i! i^mnnnnffln jLmhiiiid iHH I expert I: ïCEpMi VRIJDAG'S KOOPAVOND RUIME PARKEERGELEGENHEID GOUWESTRAAT 20 - BOSKOOP - TEL. 01727-2788 - OVERSLAG 1 Telefunken, subliem*.- jjerfektie in techniek, resulterend in een werkelijk schitter énne kleur weergave. 't Zijn immers de ingenieurs var> Telefunken die het fameuze PAL systeem uit vonden. Nu de Telefunken serie Kleuren TV's bij Expert voor zeer scherpe prijzen met alle service en garantieree maar denkbaar is’ i i ■rrrnrmTTTTn 1 1 o Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. Kleuren'IV’S Telefunken maakt ze goed. THALIA Do. 8 uur, Vr. 7 en 9.15 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8uurJAWS-2. 12 jr. Za. en Zo. half twee, Wo. half drie PIM PANDOER IN HET NAUW.a.l. Vr. en Za. 11.30 uur (nachtv.), maandagcyclus 8 uur EXOR CIST II - THE HERETIC. 16 jr. SCHOUWBURG Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 4, 7 en 9.15 uur DE DUIVEL KENT GEEN GENADE. Kleur, 16 jr. Za. 3 uur, Zo. 2 uur PIPPI ZET DE BOEL OP STELTEN. Kleur, a.l. 'Middelburg 'Muuelksnaal 'Scuenheim 'Scheveningen 'Winschoten Winterswijk *1 WADDINXVEEN/GOUDA Het in Waddinxveen gevestigde bedrijf C. P. C. de Paris BV, Gouda heeft het filiaal aan de Kalverstraat 66 (Winkelcentrum Kalvertshof) in Amsterdam opgeheven. Dat blijkt uit een wijziging in het han- delsregister van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. Expert maakt ze goedkoper. laaldwijk Naarden 'Nrd Scharwoude 'Nijmegen 'Oldenzaal 'Ommen 'Oosterhout 'Oosterwolde 'Purmerend 'Raalte Roosendaal Rotterdam 'Rgssen Sn 'Schoonhoven 'Sneek 'Steenbergen 'Steenwijk 'Tiel Tolbert 'Utrecht 'Veendem 'Veenendaal 'Vlissmgen 'Voorhout 'Wegemngen 'West Terschelling 'A-z-p 'Woerden 'Wormerveer 'Wychen 'Zevenaar 'Zuid Laren 'Zwolle WADDINXVEEN/GOUDA Blij- WADDINXVEEN/GOUDA Het in kens een wijziging in het handelsregi- Waddinxveen gevestigde bedrijf Scobo ster van de Kamer van Koophandel en f”. ADDINXVEEN In het jeugd- en jetijdscentrum De Bonkelaar wordt ijdagavond 26 januari om half negen thriller Magnum Force van Ted Post :t in de hoofdrollen Clint Eatswood Hal Holbrook vertoond. De toe- ngsprijs bedraagt drie gulden. ier de inhoud van de film het vol- nde: rats Harry Calahan, door collega’s )irty Harry” genoemd, op de afdeling jordzaken en men mag een flinke rtie aktie verwachten. New York prdt geteisterd door een lawine van wrdaanslagen. Alle slachtoffers heb- n banden met misdaadorganisaties, hebben te maken met prostitutie of rdovende middelen. Aan Harry de dankbare taak orde op smerige za- n te stellen en dat het smerige zaken n, wordt hem al zeer gauw duidelijk, dit karwei staat Harry alleen; zelfs n collega’s laten hem zakken, naar- ite zijn onderzoek vordert. Harry’s ige Kans ugt in zijn snelheid, zijn inte- entie en zijn moed, want vooral dat tste is een vereiste om de strijd aan binden met de ’’Brigade des doods”, lie Dirty Harry eerder in aktie heeft zien, weet dat hij elke kans met geoe- ide handen zal grijpen, maar vraag tt hoe. WADDINXVEEN/DEN HAAG De afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State heeft zich vorige week donderdagmorgen bezig gehouden met de Waddinxveense bezwaarschriften die zijn uitgebracht tegen de Verorde ning bescherming landschap en bodem Zuid-Holland. ADDINXVEEN Het provinciaal stuur van Zuid-Holland heeft de vol gde Waddinxveense besluiten ledgekeurd: erkoop van een strookje grond aan Chopinlaan aan de heer A. van oom te Waddinxveen. erkoop van percelen grond op de >ek Mozartlaan/Beethovenlaan aan heren J. Lodder, J. F. Hoeke en P. Vries te Waddinxveen. erkoop van een stukje grond aan de srkengaarde aan de heer P. W. Uit- nbroek te Waddinxveen. vaststelling van de begroting van het letneenschappelijk Antennesysteem- idrijf over 1979. vaststelling van de begroting van het jkgebouwZuid over 1979. lanvullende kredieten ten behoeve .n de dienst openbare werken. irediet voor aanschaf kleding en ui- usting verkeersbrigadiers. irediet voor vervanging gordijnen ge- eenschapsruimte Kon. Julianaschool. irediet voor plaatsing vaste bank verdekte zwembad. jarandering van de betaling van rente i aflossing van de door de tennisvere- ging Waddinxveen aan te gane geld- ning voor de bouw van een clubhuis. ERDAAGD et provinciaal bestuur van Zuid- olland heeft de beslissing verdaagd 3 de volgende besluiten: garantie van tijdige betaling van rente a aflossing van een door de Stichting lubhuis Warnaarplantsoen te Wad- inxveen aan te gane geldlening voor e bouw van een tribune. aankoop van een perceel grond met pstallen aan de Zesde Tochtweg van e Coöperatieve Tuiniersvereniging iouda en omstreken te Waddinxveen. krediet bouwrijpmaken Groenswaard en 2. krediet bouwrijpmaken Zuidkade 2 n3. krediet bouwrijpmaken bestemming- plan Noordkade. krediet bouwrijpmaken bestemming- alan Wilhelminakade/Broekhuizen. aankoop gronden van Hoogheem- aadschap van Schieland en bouwrijp- Daken scholengebied Sniepweg/Ka- aaldijk. ruiling van grond met D. Verweij en C. Kastelein te Waddinxveen. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 JANUARI 1979 1 BV, ’s-Gravenhage heeft de onderne- Fabrieken voor Gouda en ‘omstreken ming verplaatst naar Alblasserdam, heeft Techni-Design BV, Wad- Willem Marisstraat 1. Dat blijkt uit een dinxveen, de onderneming verplaatst wijziging in het handelsregister van de naar ’s-Hertogenbosch, De Meerheu- vel 8 (Industriepark). ■nïïiimTTTTTi -g

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 21