B AL AN S-OPRUIMIN G Van der Lee - Schoenen I I I 2200 Damesklompen Meisjespantoffels Kinderschoenen J. Hertog J. Hertog-Vink Dameslaarzen .,,35.- Lederen Tassen Enkele paren Heren- en Jongens Boots f 25.- SCHOENEN NU 40 T/M 60 GULDEN GOEDKOPER. Familieberichten Kinderpantoffels2.- Damespantoffels8.- Meisjesschoenen15.- Dankbetuiging Zie de etalage. Tijdens de opruiming 10% korting op niet afgeprijs de lederen schoenen. 19.- 8.- Diversen Lessen en clubs Personeel gevraagd v.a. 15.- v.a.l 5»“ I s iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiii^^ WEEK Hun kinderen en kleinkinderen. en kleinkinderen op de leeftijd van 85 jaar. De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad. Waddinxveen, januari 1979. v.a. Waddinxveen Meidoornstraat 15 E. J. Oskam v.a. i WINKELCENTRUM GROENSVOORDE 12 TELEFOON 2289 Bootstraat f deZÓqweringsspecialj§ten^ Boskoop. ^(01727) 3890. Showroom open elke middag, s woensdags gesloten TECHNISCHE DIENST TEL 01727 5260 Waddinxveen, 13januari 1979 ’’Huize Souburgh”, Prins Bernhardlaan 2, kamer 2-02 De begrafenis heeft hedenmiddag plaats gehad. Op 30 januari hopen onze ouders en groot ouders hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Iedereen die hun wil feliciteren is hartelijk welkom op 30 januari van 18.30-20.00 uur in Verenigingsgebouw ”Het Trefpunt” aan de Stationsstraat. JA MEVROUW.... DAT KOMT ER VAN. Enige kennisgeving Geheel overeenkomstig aan haar wens, is deze week mevrouw HELENA VERBLAAUW-KOPPELMAN in alle stilte teraarde besteld op de algemene begraafplaats te Waddinxveen. Gouda: W. J. van der Kroeg J. M. van der Kroeg-Okkerse Ron en Joke Ruud en Corrie Anja en Ad Marcel J. G. Captein-van Vliet Tiny en Eef Rogier Lizette en Aad Leo Thea en Louis Henk Na een liefdevolle verpleging in het verpleeg tehuis ’’Ichtus” te Capelle aan de IJssel, voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, is zacht en kalm van ons heengegaan, op de leeftijd van 83 jaar, onze zorgzame vader en opa JOHANNIS MOOIJENKIND weduwnaar van Wilhelmina Bloos Waddinxveen, lOjanuari 1979 Correspondentieadres: A. C. J. Mooijenkind, St. Victorstraat 17, 2741 JP Waddinxveen De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad. Gevraagd: Werkster. Inl. Garage Kool, Dorpstraat 72, tel. 2792. Gevraagd: Hulp in de huishouding 1 dag per week. Tel. 2595. Sport voor de hele familie: JUI-JITSU en JUDO voor jeugd v.a. 4 jaar, junioren en senioren, di., wo. en zat. Inl. Den Edel, Waddinx veen, tel. 3659. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 JANUARI 1979 1929 - 1979 Voor inlichtingen over het ROUWCENTRUM aan het Jan van Bijnenpad kunt U zich wenden tot de sinds 1932 gevestigde "WADDINXVEENSE BEGRAFENIS ONDERNEMING". Waddinxveen, 16januari 1979 j Mauritslaan 99 Waddinxveen, 13januari 1979 Corr.-adres: W. J. van der Kroeg, Mr. D. J. van Heusdenstraat 19, 2806 XE Gouda Weert: Br. J. A. Mooijenkind O.F.M. Waddinxveen: M. C. M. Kok-Mooijenkind P.C. Kok A. C. J. Mooijenkind J. M. Mooijenkind-van der Zon Gouda: B. Streefland Leiden: J. J. A. Mooijenkind J. A. M. Mooijenkind- van Berkesteijn INLIJSTINGEN recht - ovaal - rond. THEO DEN BOON, Dorpstraat 58/ Passage 224, Waddinxveen, tel. 4050-5920. Voor BEGRAFENISSEN: C. H. de Vries, Tessel- schadelaan 20, W'veen, tel. 4719. Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een langdurige ziekte voorzien van de H. Sacra menten der Zieken, in alle rust van ons is heen gegaan, mijn lieve man en onze zorgzame vader, behuwdvader en opa JOHANNES CAPTEIN echtgenoot van Johanna Grada van Vliet in de leeftijd van 57 jaar. Reeuwijk: WAS TOCH GELIJK NAAR DE VAKMAN GEGAAN! v.d.Berg is zon bedrijf waar u I alles met het i advies van de I vakmensen kunt i bepraten en uitzoeken. De allergrootste keuze! Échte service en garantie. Alléén bij (WM M >BM) Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis van het nog plotseling over lijden na voorzien te zijn van de H. Sacramen ten der zieken van onze zorgzame moeder en oma HELENA JOHANNA VAN DER KROEG- BUNNIK weduwe van Nicolaas van der Kroeg Modevakschool. Hebt u ook zin om een naaicursus te gaan volgen. In febr. zijn er weer volop nieuwe voorjaarsstoffen en beginnen we weer aan de voorjaarskleding. De cursus duurt t/m mei. Er zijn nog enkele plaatsen. Lerares: Coby Rooker, Bloemendaalseweg 14a. Tel. 01829-3712. De lessen worden gegeven in het Anne FranK-centrum. KOM... laat de voorjaars- perikelen eens tot LENTE gedachten komen. Haal de kastplanken eens uit de kast en beplak ze met de nieuwste dessins plak- plastiek van Hogendoorn. Fijne bloemdessins o.a. Lora Aschly en veel fijne kleuren. Zoek uit, ga plak ken, maak LENTE in de kast, dan komt het voor jaar vast. Uw Doe het zelf winkelier Hogendoorn, A. v. Solmsstr. 31tel. 2520 Gevraagd: Hulp in de huishouding voor 2 och tenden per week. Mevr. Langbein, Stationsstraat 55, tel. 2977. Boskoop: Reeuwijk: Reeuwijk, 11 januari 1979 Middelburgseweg 4a De begrafenis heeft reeds plaats gehad op 15 januari jl. te Reeuwijk-Dorp. Langs deze weg willen wij de directie, verplegend en verzorgend personeel van ’’Huize Souburgh”, alsmede dr. P. van der Linde, onze bijzondere dank betuigen voor de jarenlange liefdevolle verpleging en verzorging van onze zuster, schoonzuster en tante PIETERNELLA AALTJE MULDER CAMMERAAT Fam. Cammeraat Fam. Mulder "De Heer is mijn Herder". Psalm 23. In dankbare herinnering wat zij voor ons allen is geweest, heeft de Heere, na een werkzaam leven, vrij onverwacht van onze zijde weggenomen mijn innig geliefde vrouw en onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder JANNIGJE VAN HOVEN-NOORLOOS in de ouderdom van 82 jaar. A. van Hoven C. K. van Hoven A. van Hoven-van Wijk C. G. van Hoven M. van Hoven-van Vuuren A. van Hoven A. van Hoven-Sijl J. H. van Hoven C. W. van Hoven-van Dam Klein- en achterkleinkinderen Moordrecht, 14januari 1979 Corr.-adres: Middelweg 6 Geen bloemen Vader is opgebaard in de aula van Huize Sou burgh, Pr. Bernhardlaan 2, Waddinxveen. Gele genheid tot .condoleren op woensdag 17 januari a.s. ’s avonds tussen 7 en 8 uur. D.V. donderdag 18 januari a.s. ’s morgens om 11.30 uur zal er een rouwdienst worden gehou den in de aula van Huize Souburgh, waarna om 12 uur de begrafenis zal plaats hebben op de oude algemene begraafplaats, Kerkweg-West te Waddinxveen. Het behaagde de Heere zacht en kalm uit ons midden weg te nemen, onze lieve zorgzame vader, behuwdvader en opa JOHANNES OUDIJK in de gezegende ouderdom van 89 jaar. Nieuwerkerk a.d. IJssel: K. W. van Mannekes- Oudijk D. van Mannekes Marian en Jan Brussee Moordrecht: W. K. Baas-Oudijk C. Baas Ria en Dirkjan van den Broek Na een opofferend en zorgend leven is heden zacht en kalm van ons heengegaan, mijn innig geliefde man en onze geliefde broeder, zwager en oom JOHANNES CORNELIS VEERMAN op de leeftijd van 74 jaar. M. Veerman-Monster en verdere familie Waddinxveen, 11 januari 1979 Zuidkade 181 Corr.-adres: Dorpsstraat 200, 2760 AA Zevenhuizen Z.H. De bijzetting in het familiegraf heeft inmiddels plaats gehad.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 22