u Gevonden BURGERLIJKE STAND Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees uw eigen Weekblad voor Waddinxveen Medische weekeinddienst Weekblad voor Waddinxveen en verloren WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE if DE KERKEN NODIGEN A IBI WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 JANUARI 1979 Creativiteitsgroep Creativiteitsgroep Naam: Adres: UI Woonplaats: Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt WEE GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 09.30 uur leesdienst 15.00 uur ds. LM. Kleppe CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur ds. A.P. van Langevelde 17.00 uur ds. A.P. van Langevelde BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. J. van Veen VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 19.00 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. 1 i i i i i i i i i i i i In het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar is er de komende week het volgende te doen: Donderdag 18 januari 09.30-11.30 uur Cursus Weven 20.30 uur Film: Kind van de zon Vrijdag 19 januari In het buurtcentrum ’t Ketelhuis is er de komende week het volgende te doen: Woensdag 17 januari 19.00-20.30 uur Volksdansen t/m 18jaar 20.30-22.30 uur Volksdansen 18 jaar en ouder 20.30-22.30 uur Volksdansen 18 jaar en ouder Inlichtingen: Woensdag 17 januari NCVB, De Hoeksteen, 19.45 uur Donderdag 18 januari 19.45-22.30 uur Maandag 22 januari Bridge- en hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Dinsdag 23 januari Openbare zitting voor de verlening I I I I- I I I I I I I I I I I ZATERDAG 20 JANUARI 1979 Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, telefoon 2078 j: Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, telefoon 4162 ZONDAG 21 JANUARI 1979 j: Arts: Th.G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek: Dienstdoende arts Verloskundige tijdens het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, telefoon 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor •f dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerst- volgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot ■i 11 uur, 's middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. WA miss van schc beid plan geb< aan, (kot »-■ vlV. ,,’t KETELHUIS’’ Busken Huetlaan 94a, tel. 01828-6860 OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20) té bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Film: Kind van de Zon, De Bonkelaar, 20.30 uur Creativiteitsgroep Raadscommissie voor bezwaar- en ROOMS-KATHOLIEKE KERK In het weekeinde zijn er twee eucharistie-vieringen in de St. Victor- kerk: zaterdagavond 7 uur en zondag 10 uur. In het weekeinde zijn er vier eucharistie vieringen in de Ontmoetingskerk: zaterdagavond 7 uur en zondags om 08.30 uur, om 11.45 uur, en om 18.30 u. Op doordeweekse dagen in de St. Victorkerk een avondmis om 7 uur, op maandag, woensdag en vrijdag. Op doordeweekse dagen in de Ont moetingskerk een ochtendmis om 9 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag. "WIJKGEBOUW ZUID” St. Victorstraat, tel. 01828-3001 Donderdag 18 januari: 18.30-20.00 uur Hobbyclub voor jongens en meisjes van 8 en 9 jaar 21.00 uur Streets beats (zaal open 20.30 Kosten f 0,50 per keer. Vrijdag 19 januari: 20.00 uur Tip-16 voor jongeren van 16 jaar en ouder. Maandag 22 januari: 18.30- 20.00 uur Hobbyclub voor jongens en meisjes van 10-13 jaar. Kosten ƒ1,per keer. Woensdag 24 januari: 13.30- 14.00 uur Voorlezen bibliotheek. jes van 4-5 jaar 14.00-15.30 uur Club jongens en meis jes van 6-8 jaar 16.00-17.30 uur Club jongens en meis jes van 9-11 jaar Om vast te noteren: Vrijdag 26 januari Film: Magnium Force. Zondag 28 januari Folk: Martin Simpson. uur) Zaterdag 20 januari Geen activiteiten Zondag 21 januari Geen activiteiten Maandag 22 januari 20.00-22.00 uur Cursus Bloemschikken 20.00-22.00 uur Cursus Fotografie 19.30-21.30 uur Cursus Pottenbakken 19.00-21.00 uur Cursus Spaans voor be- 14.30-16.00 uur Hobbyclub voor jongens en meisjes van 6 en 7 jaar. Kosten 0,50 per keer. Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie: J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. van Kempen Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, 2742 EC Waddinxveen Telefoon (01828)2604 Abonnementsprijs: 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 14,- per halfjaar binnen ver spreidingsgebied en 21,50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs f 0,35 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. V^k^Zvicl Gevonden: want; dameshandschoenen; portemonnaie; oorknopjes; sleutels; sjaal. Verloren: ameshandschoenen; porte monnaie; horloge; kinderfiets; muts; want; schoen; armband; koffer; woestijn vosbontje. Geboren: Robin Gerard, zv J. G. van Mourik en A. Kwakernaak; Cornelia Maria, dv A. D. van Klaveren en H. Roos; Willem, zv W. P. Koolmees en M. R. Kroos; Egbert Jan, zv E. Dokter en J. van Steenis; Hendrikus Christiaan, zv L. Verhoef en H. J. Breukink; Renée, dv F. L. J. Stokla en J. Bakker; Farid, zv A. Bougrine en E. A. Bergwerff; Anna Meline, dv D. van Dijken en E. M. van Houwelingen. Overleden: Schotanus, Johannes, oud 56 jaar; Pauk wv Houweling, Gerritje, oud 80 jaar; Koppelman wv Verblaauw, Helena, oud 77 jaar; Noorloos ev van Hoven, Jannigje, oud 82 jaar; Veerman, Jo hannes Cornelis, oud 74 jaar. Ondertrouwd: Johannes van den Hoek, 20 jaar, te Waddinxveen en Gerdina Petronella Voorwinden, 20 jaar, leerling verpleegkundige, te Gouda. Marcus Boersma, 24 jaar, kok te Waddinxveen en Ma ria de Vries, 19 jaar, ziekenverzorgster, te Waddinxveen. 94a, tel. 6860. Contactadressen: Peter van de Sman, tel. 5197, Joke Andringa, tel. 4354 en Jantine Los, tel. 7604. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Sparrengaarde 17, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandwg van 18,30-19.30 uur CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Zondag 21 januari 1979 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: (kerkdiensten in de Bethelkerk) 10.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. Joh. Verwelius De Hoeksteen: 09.30 uur ds. Joh. Verwelius 18.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 09.00 uur ds. L. Roetman 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. Th.H.G. Hulst 17.00 uur ds. Th.H.G. Hulst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk. 10.00 uur ds. DJ. Modderaar 17.00 uur ds. P. van den Berg Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur ds. DJ. Modderaar REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen opgave ontvangen. Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum4' OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ginners 21.00-23.00 uur Cursus Spaans voor Gevorderden Dinsdag 23 januari 20.00-22.00 uur Cursus Doka voor ge vorderden 20.00-22.00 uur Cursus Engels voor be ginners 19.30-21.30 uur Cursus Koken voor mannen 20.00-22.00 uur Cursus Wandkleden Woensdag 24 januari 14.00-15.00 uur Club jongens en meis- Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Donderdag 18 januari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 16.00-17.15 uur Creativiteitsgroep jon gens 6 en 7 jaar 20.00 uur Algemene bestuursvergade ring Vrijdag 19 januari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 16.00-17.15 uur meisjes 6 en 7 jaar 20.00-22.00 uur Soosie, sociëteit voor jongeren van 12 tot 15 jaar Zaterdag 20 januari 14.00-17.00 uur Ketelbinkie, een crea tieve middag voor kinderen van 6 t/m 12jaar 21.00-24.00 uur Soos 20-30+een vol wassensociëteit voor de buurt waarin we elkaar kunnen ontmoeten voor een plaatje een glaasje en een praatje Zondag 21 januari 15.00-18.00 uur Gezinsmiddag, een middag waarbij de ouders samen met de kinderen het programma maken Maandag 22 januari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 16.00-17.15 uur meisjes 8-11 jaar 18.30-20.00 uur Creativiteitsgroep jon gens 12-15jaar 21.00-24.00 uur Uniek. Sociëteit voor alleenstaanden Dinsdag 23 januari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 14.00-15.00 uur Yoga 15.15-16.15 uur Yoga 16.45-18.00 uur Creativiteitsgroep jon- baar onder nummer01821-1911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan gens 8 t/m 11 jaar 18.30-20.00 uur meisjes 12-15 jaar beroepschriften, gemeentehuis, 19.30 u Woensdag 24 januari Fractieberaad PvdA, De Unie, 20.00 u 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Vrijdag 19 januari Pierebas Spreekuren burgemeester 19.00-20.30 uur Volksdansen t/m 18 jaar mr. A.G. Smallenbroek en wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Ouderavond jeugdcommissie voetbal- Volksdansen bij Hans Wortman, tel. vereniging Waddinxveen, kantine 4982. Uniek bij de werkgroep: Jantine sportpark de Sniep, 20.00 uur 4354 te' en Andringa, tel. Koffiebar De Schaapskooi, Nesse 4, Peuterspeelzaal Pieter Pierebas: Mevr. Lesscher, tel. 5350. Werkgroep speel- voorzieningen Groenswaard III: Bep Tetteroo, tel. 6691 wn Lilian Kok, tel. 4618. Publiciteitswerkgroep: Piet Brands, tel. 5673. Soos 20-30+ Elly van oo Wichen, tel. 7780. Overige activiteiten- van hinderwetvergunningen, team van ’t Ketelhuis, tel. 6860. gemeentehuis, 10.00-11.00 uur Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 14.30 uur Woensdag 24 januari Gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30 u Donderdag 25 januari Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Toneelavond Toi-Toi voor bejaarden, AF-centrum, 20.15 uur Zaterdag 27 januari Toneelavond Toi-Toi, AF-centrum, 20.15 uur Maandag 29 januari Bridge- en hobbyclub bejaarden, Af-centrum, 14.30 uur CDA-ledenvergadering, Ontmoetingskerk, 20.00 uur Dinsdag 30 januari Bejaardensociëteit, AF-centrum, 14.30 uur Donderdag 1 februari Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot bureau is voor noodgevallen bereik- 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Leidster: mevrouw K. Snijders-Holm Nilsen, Pr. Beatrixlaan 50, tel. 2246 Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30uur. ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden Plaatselijke vertegenwoordigster is: mevrouw JJ. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828) 4138. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Gouda, tel. 01820-15O7Ó. Dames- en herenkapper: le en 3e zaterda8 van de maand’ donderdag 9-12 uur. zu.jvuur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 5887 en 7132 of 01728-8333. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 2