WEEKBLAD - SPORT Bekwaam damorganisator C. H. Kramp uitgezwaaid Ook als U zelf stuurt. SBkiiifii ©jiifitell v J ^j/reis en passageburos Turntitelstrijd in de sporthal WSV behoudt kampioens kansen COCKER SPANIEL WINT Zes le plaatsen en vier tweede Opnieuw winst heren-senioren 2 r z* x 'IJL Hou ze in de gaten! I Naar een "Oostenrijk-vakantie” is het vooraf bespreken van hotels en/of appartementen gewoon nodig om zeker te zijn van goede adressen om te eten en te overnachten. Dat kunt U goed aan ons reisburo overlaten. Dan stuurt niemand iets in de war. W ■F WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 FEBRUARI 1979 1,50 per persoon tot en met 15 jaar en het meisje met het hoogst individuele Vriendelijke woorden en een boekenbon van de voorzitter van het Sportweekcomité H. van Gelooven (rechts) voor van nog 21 punten in de laatste tien digd na een kwart eeuw het organi seren van damtournooien voortaan te willen overlaten aan het driemanschap J. Both, J. de Heer en C. Stolker, zei in een dankwoord het organiseren Kinderen zijn kinderen. Waarschuwen is niet genoeg. pioen(e) in de sectie wedstrijdsport mo gen noemen. Waddinxveense WSV tegen Schoonhoven 1 is in een ment goed. Het bezoekende Leider dorp 3 werd dan ook duidelijk het slachtoffer van de scoringsdrift van de te winnen en daarmee de overwinning te behalen met 36-33. Rust 34-13 voorTOOS. In de tweede helft zakte het spelpeil, vooral aan TOOS-zijde. De vlot lopende combinaties van de eerste helft kwamen er niet meer uit, terwijl ook de score aan de magere kant bleef, 15 voor TOOS en 15 voor Te Werve. Winst voor TOOS met 49-28. Score: Theo Molevlet 19, Ernest van Andel 15, An ton Kraaij 12, Hans Soeting 2 en John Pande Irrot 1. Voor de heren-junioren was het een iet wat triest weekeinde. Zij leden in Roe- lofarendsveen hun eerste nederlaag Vriendelijke woorden en een boekenbon van de voorzitter van het Sportweekcomite H. van Gelooven (rechts) voor de heer C. H. Kramp, die het na 25 jaar rustiger gaat aandoen voor wat betreft het organiseren van damtournooien. Links achter de heer Kramp is nog net zichtbaar wethouder A. H. van Gent. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom beschermen, v. d. Starre won na lange tijd ook weer eens, nu van Littooy. Ook Hamming pakte na lange afwezig- genstander). In deze verlenging toon- heid door ziekte de draad weer eens op. -den de meisjes van de Rabobank zich Tegen Torenbeek liet hij zien het nog het sterkst door in vijf minuten met 3-0 niet verleerd te zijn. Ponsioen won tenslotte van B asjes. WADDINXVEEN Het 25e dam- tournooi van het Sportweekcomité en de damclub Excelsior is zaterdag in het Gereformeerd Verenigingsgebouw "Het Trefpunt” een zilveren succes ge worden. Er waren 72 dammers ”in huis”. Ze waren soms van ver naar Waddinxveen gekomen, omdat dit tournooi als bijzonder aantrekkelijk be kend staat. De voor de Waddinxveense deelne mers belangrijke uitslagen zien er zo uit: Groep 1: 2. H. Meurs. Groep la: 2. P. Swart. Groep 4: 1. T. den Ouden. Groep 5: 1. A. Blom. Groep 6: 2. R. van Dijk. Groep 8: 2. G. Heeren. Groep 9: 1. G. Dankers. Groep 10: 1. T. Driesse. Groep 11: 1. J. den Haan. Groep 16: 1. W. H. v.d. Laan. Bij de jeugd slaagden er geen Waddinxveense dammertjes erin bij de eerste drie te eindigen. Win naar wérd" dé Gouwenaar R. van Ee- nige met 8 punten. Dat betekent dat de Waddinxveners za terdag in ”Het Trefpunt” in hun groe pen zes eerste plaatsen wisten te bezet ten en vier tweede plaatsen. WADDINXVEEN Aan het begin van de zaterdag in het Gerefor meerd Verenigingsgebouw ”Het Trefpunt” gehouden 25ste editie van het door het Sportweekcomité en de damclub Excelsior opgezette - jaarlijkse damtournooi is mede-orgsnisator C. H. Kramp in het zon netje gezet. Deze Waddinxveense dammer-in-hart-en-nieren kreeg veel lof toegezwaaid van wethouder A. H. van Gent (PvdA), Sportweek- voorzitter H. van Gelooven, Excelsior-voorzitter P. Swart, Zuidhol- lands damvoorzitter P. van Drimmelen en Bergambachts DID-voor- zitter W. van der Leek. De meesten lieten hun waarderende woor den vergezeld gaan van boekenbonnen, bloemen en fruitmanden. De heer Kramp, die had aangekon- BEKWAAM Wethouder Van Gent noemde de heer Kramp een bekwaam organisator. Het net voorbije schooldamtournooi en het voor de 25e maal gehouden damtour- minder belangrijk te vinden dan het zlJn het levende bewijs van. deelnemen. Hij bedankte het Sport- weekcomité, waarvan hij zelf bestuurs lid is, dat jaarlijks het benodigde geld op tafel heeft gelegd om het tekort weg te werken dat het organiseren van het jaarlijkse damtournooi als ope ning van de Sportweekactiviteiten steeds met zich brengt. Tevens kantoren te GOUDA, DEN HAAG, ZEIST en ZOETER MEER currenten v. d. Laan en v. Alphen het punt deelden. Ook Kardol en Philipse hielden het op remise, evenals v. d. Hoek tegen v. Grieken. Outsider Broer in Alphen achter laten: 18-7. DAMES De dames-senioren behaalden in Den Haag een fraaie 52-43 overwinning op (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloënBasketbal vereniging TOOS (basketbal). De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen Dit werk kost heel wat zweetdrup pels, maar voor volle zalen met dam mers geeft Kramp geen kramp”, sprak de voorzitter van DID uit Bergam bacht, de heer W. van der Leek. Trots heeft de heer Kramp dan ook zaterdag ’’zijn” zilveren damtournooi tot een goed einde gebracht. Een tournooi dat er in 1954 kwam mede dank zij het initiatief van de huidige marktmeester A. C. van den Bosch. Eerst drie avonden achter el kaar, later drie weken een partij, maar uiteindelijk werden het drie partijen op één zaterdag. Tot 1970 hadden de dtftnmers en de schakers hun gezamen lijke tournooi, maar dat werd negen jaar geleden gesplitst. Namens de dam club Excelsior heeft de heer Kramp zes jaar lang het jaarlijkse damtour- nooi alleen op zijn schouders genomen. De Waddinxveense dammer is zo be zield van dit werk dat hij op een keer al bij de damborden aanwezig was een half uur nadat zijn dochter was ge boren. ’’Maar er komt een tijd dat je moet opstappen en het kunt overdragen aan een ander. En ik doe dat in vol vertrouwen”, aldus de heer Kramp. WADDINXVEEN/BOSKOOP Win naar van de zondag j.l. in de Beurshal te Boskoop gehouden clubmatch is de Engelse Cocker Spaniel ’’Sorbrook Midnight Cowboy”, een 3-jarige reu, eigendom van F. van Garde-Stalhouder en E.V.P. van Dongen. Helaas was door het late tijdstip waarop dit bekend werd nog slechts een handjevol publiek in de Beurshal aanwezig. Door de grote deelname was het programma flink uit gelopen. Tweede werd de Doberman-Pincher ’’Baron Cecar v. Rensloo”, eveneens een 3-jarige reu en eigendom van H.J. Hartog. Tenslotte werd de Bearded Collie ’’Angelica v.d. Malushill” derde. Deze hond is eigendom van E. Wisse. Angelica is een 1-jarige teef. De dieren zijn niet alleen mooi, ze hebben mooie namen ook. Gezien de grote deelname (meer hon den en meer rassen dan vorig jaar) mag gesteld worden dat ook deze clubmatch van de Kynologenclub Gouda en oms treken een succes is geworden. Zo’n clubmatch heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats laten de leden hun honden zien aan andère mensen in de regio die er belangstelling voor heb ben of van plan zijn er een te kopen. Een ander aspect is om het oordeel van een keurmeester te horen. De uitspra ken van keurmeesters geven vaak rich ting aan de lijn die in de fokkerij geko zen moet worden. Hij kent de te keuren hond niet en zal daarom een onafhan kelijk oordeel kunnen geven. In veel gevallen worden de honden na de keu ring besproken door de keurmeester. Dit is van educatieve waarde voor ieder die in het betreffende ras belangstelling heeft. speelde tegen Besemer een geraffi neerd spelletje, hetgeen hem een ver diende zege opleverde. Fournier tegen v. Randwijk werd afgebroken en Joos- ten bleek te sterk voor Versluis, Burger Argus 2. Thuis hadden de TOOS-dames won regelmatig van de Vries. Ket bood nog ruim van Argus verloren, maar nu in zijn partij tegen v. Gils lange tijd ging het een stuk beter. Bij de dames- goed tegenspel. In het eindspel zag hij junioren moest een verlenging de be- echter geen kans zijn koning goed te slissing brengen. Op bezoek waren de i-1-- j o.-i- meisjes van de Rabobank (voor de TOOS-meisjes altijd een moeilijke te- WADDINXVEEN De uitgespeelde wedstrijd van het eerste team van de (49-43) tegen Dunkinn. Een week eer- Schaakvereniging der hadden zij Dunkinn nog ruim ver- i slagen. De jongens-adspiranten 2 van 7-3 overwinning geëindigd. Door deze coach Kees Harte doen het op dit mo- zege behoudt de WSV haar kampioens kansen in eigen hand. Deze week staat de zeer lastige wedstrijd tegen Nieu- werkerk op het programma. Wordt de- TOOS-jongens. Via snef uitgevoerde ze wedstrijd gewonnen, dan rest op 1 combinaties liepen de TOOS- maart de beslissingswedstrijd tegen Hil- basketballers vlot naar een 38-6 voor sprong bij rust. Na rust liet TOOS in verdedigend opzicht de teugels wat vieren en kregen de jongens van Lei derdorp wat meer gelegenheid om te scoren: Namelijk 22 punten, waar TOOS echter nog 44 punten tegenover kon zetten, en de nodige persoonlijke fouten, want drie spelers van TOOS moesten voortijdig met 5 persoonlijke fouten naar de kant. Winst voor TOOS won na enkele kleine foutjes toch nog met 82-28. van de Roodt, terwijl de naaste con- Jongens-welpen 1 kon het in Alphen - j - aan jen j^yn njet bolwerken tegen BVO 1: Verlies met 74-17. Ook jongens- welpen 2 moest de punten tegen BVO 2 WADDINXVEEN Zaterdagmiddag Hildebrand, Johan Kok, Siebe Verweij 10 februari worden in de sporthal de en Walter Zwijnenburg voor de jongen- Sniep de provinciale turnkampioen- sploeg. schappen A gehouden voor meisjes en De kampioenschappen starten om jongens t/m 12 jaar in de sectie weds- 13.30 uur en zullen duren tot omstreeks trijdsport. De organisatie van deze 16.00 uur. De toegangsprijzen zijn f kampioenschappen is in handen van 1,50 per persoon tot en met 15 jaar en TOOS-gymnastiek onder auspiciën van, f 3,- per persoon voor 16 jaar en ouder het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (KNGV). De jongens en meisjes doen in groeps verband, namens hun gymnastiekvere niging, aan deze kampioenschappen mee. De individueel uitgevoerde oefe ningen zullen per groep/ploeg bij elkaar geteld worden. De vereniging van de ploeg met het hoogst puntentotaal clas- sificeert zich voor de kwart-finale in WkZ K/CloIVVUJcU Zaltbommel. Tevens zal de jongen en het meisje met het hoogst individuele WADDINXVEEN Heren-senioren puntentotaal zich provinciaal turnkam- 2 van TOOS-basketbal heeft weer ge- pioen(e) in de sectie wedstrijdsport mo- wonnen. Ditmaal werd een 49-28 over- gen noemen. winning behaald op het bezoekende Te Komende zaterdag zullen in totaal 9 Werve. Het begin verliep erg stroef bij ploegen aan de kampioenschappen de Waddinxveners. Men vond elkaar deelnemen, daarvan zijn 4 jongens- en niet in de combinaties en er werd slecht 5 meisjesploegen. Ook TOOS- geschoten (8e minuut 13-10 voor Waddinxveen wordt op die dag verte- TOOS). Plotseling lukten de combina- genwoordigd door een meisjes- en een ties wel. Combinaties die vaak doeltref- jongensploeg welke bestaan uit Na- fend werden afgerond gezien de score nette Bergwerf, Jacqueline van der van nog 21 punten in de laatste tien Brink, Jolanda van Dodewaard, Joyce minuten, tegen Te^Werve slechts 2. Gorissen, Leone Versluis en Sandra Hus voor de meisjesploeg en Robert wedstrijd gewonnen, dan rest op 1 ligersberg om het kampioenschap. Ook het 2e team is nog ongeslagen. Van Bloemendaal 1 werd deze week met 5-3 gewonnen. Hier is het even eens ongeslagen Moerkapelle 1 de naaste opponent. Op 22 februari ont moeten ze elkaar in het Anne cen trum. Voor de onderlinge competitie is de laatste poule nu ingegaan. Van Vuuren

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 19