I L D Medische weekeinddienst BURGERLIJKE STAND SPREEKUREN Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen I Weekblad voor Waddinxveen Gevonden en verloren 11 I WADDLNXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE I I I I I I I I I I I I I u DE KERKEN NODIGEN AGE D A WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 FEBRUARI 1979 Uitgave: Druk. Veldwijk B.V. J u. Naam: Adres: Woonplaats: Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt) Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ZATERDAG 10 FEBRUARI 1979 Arts: Th.G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek: Dienstdoende arts. ZONDAG 11 FEBRUARI 1979 Arts: dr. C.A. de Geus, Mozartlaan 2-4, telefoon 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, telefoon 4162 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, telefoon 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerst volgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, ’s middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. i i i i i i i i i i e i i DEBONKELAAR Beukenhof 5, tel. 01828-7272 In het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar is er de komende week het volgende te doen: Donderdag 8 februari 9.30- 11.30 uur Cursus Weven Vrijdag 9 februari Rob Hoeke en de bluesgroep Railway, 21.30 uur Zaterdag 10 februari Jazzformatie Free Fair, 21.00 uur Zondag 11 februari Geen activiteiten Maandag 12 februari 20.00-22.00 uur Cursus Bloemschikken 20.00-22.00 uur Cursus Fotografie 19.30- 21.30 uur Cursus Pottenbakken 19.00-21.00 uur Cursus Spaans voor beginners 21.00-23.00 uur Cursus Spaans voor gevorderden Dinsdag 13 februari 20.00-22.00 uur Cursus Doka voor ge vorderden 20.00-22.00 uur Cursus Engels voor be ginners 19.30-21.30 uur Cursus koken voor mannen 20.00-22.00 uur Cursus Wandkleden ’s Middags div. kinderclubs. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. A an vragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30- 14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 5887 en 7132 of 01728-8333. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur DR. RUTGERSHUIS(bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdagen donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer 01821-1911 UNIEK, SOCIËTEIT VOOR A LLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadressen: Peter van de Sman, tel. 5197, Joke Andringa, tel. 4354 en Jantine Los, tel. 7604. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Sparrengaarde 17, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandwg van 18.30- 19.30 uur CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. ’’WIJKGEBOUW ZUID” St. Victorstraat, tel. 01828-3001 Donderdag 8 februari 18.30-20.00 uur Hobbyclub voor jon gens en meisjes van 8 en 9 jaar. Kosten f 0,50 per keer. Maandag 12 februari 18.30- 20.00 uur Hobbyclub voor jon gens en meisjes van 10-13 jaar. Kosten 1,- per keer. Woensdag 14 februari 13.30- 14.00 uur Voorlezen bibliotheek. 14.30- 16.00 uur Hobbyclub voor jon gens en meisjes van 6 en 7 jaar. Kosten 0,50 per keer. Vrijdag 9 februari 20.00 uur Tip 15 voor leden van 10-15 ,,’t KETELHUIS” Busken Huëtlaan 94a, tel. 01828-6860 Inlichtingen:. Volksdansen Hans Wortman, tel. 4982. Uniek werk groep: Jantine Los, tel. 7604 en Joke Andringa, tel. 4354. Peuter speelzaal Pieter Pierebas mevr. Lesschen. tel. 5350. Werkgroep speelvoorzieningen: liep letteroo, tel. 6691 en Lilian Kok, tel. 4618. Publiciteitswerkgroep Piet Brands, tel. 5673. Soos 20-30+ Elly van Wi- chen, tel. 7780. Overige activiteiten team van "’t Ketelhuis” tel. 6860. Geboren: Wouter, z.v. W. Konijn en J. Zekveld; Mandy Pauline, d.v. H. J. E. Veugelers; Marije, d.v. J. L. L. Knijff en C. J. Ouwer- kerk; Benjamin Richard, z.v. B. Nap en A. K. van Doorn; Wilbur, z.v. W. C. van der Bas en J. E. A. Dehlinger; Michèl, z.v. J. C. van Boven en S. C. Oppe. Ondertrouwd: Hermanus Jacobus Verduin, 26 jaar, programmeur, te Waddinxveen en Marja Margaret Nesvadba, 29 jaar, werkvoor- bereidster, te Waddinxveen. Joseph Johannes Maria de Rijk, 27 jaar, meubelverkoper, te Gouda, laatst te Waddinxveen en Elvira Jeanette Vergeer, 21 jaar, te Gouda. Jan Huibert Tieleman, 24 jaar, te Westerschouwen en Cornelia Helena Verton, 24 jaar, lerares, te Waddinxveen. Frank Knaapen, 21 jaar, militair, te As sen, laatst te Waddinxveen en Yolanda Dientje Hup, 19 jaar, juwe- lierster, te Gouda. Johannes Nicolaas Toor, 25 jaar, rijksambte- naar, te Waddinxveen en Inge Erna Henriëtte Faske, 17 jaar, ver koopster, te Beverbruch (West-Duitsland). Overleden: Anakhrouch, Nasera, oud 5 maanden. Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828)5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, 2742 EC Waddinxveen Telefoon (01828)2604 Abonnementsprijs ƒ4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 14,- per half jaar binnen ver spreidingsgebied en f 21,50 per halfjaar voor overig Nederland. Advertent ie-tarieven Losse mm-prijs f 0,35 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Zondag 11 februari 1979 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: (kerkdiensten in de Bethelkerk) 10.30 uur ds. Joh. Verwelius 18.30 uur ds. L. Roetman De Hoeksteen: 09.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. W. Verboom Bethelkerk: 09.00 uur ds. W. Verboom 17.00 uurds. Joh. Verwelius Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. Th.H.G. Hulst 17.00 uur ds. K. van Otteren, Obdam GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. C.J. van der Heiden, Zwammerdam 17.00 uur ds. P. van den Berg Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur ds. Z.C. Versluys, Hazerswoude REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur prof. dr. E.J. Kuiper, Haarlem Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Öve'rdtiin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30uurds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK In het weekeinde zijn er twee eucharistie-vieringen in de St. Victor- kerk: zaterdagavond 7 uur en zondag 10 uur. In het weekeinde zijn er vier eucharistie vieringen in de Ontmoetingskerk: zaterdagavond 7 uur en zondags om 08.30 uur, om 11.45 uur, en om 18.30 u. Op doordeweekse dagen in de St. Victorkerk een avondmis om 7 uur, op maandag, woensdag en vrijdag. Op doordeweekse dagen in de Ont moetingskerk een ochtendmis om 9 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 09.30 uur ds. D. Hakkenberg 18.00 uurds. D. Hakkenberg CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur ds. A.P. van Langevelde 17.00 uur ds. A.P. van Langevelde BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek en ev. Sj. Verkerk 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag en vrijdag (voor de jeugd) 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Woensdagmiddag 14.00-15.00 uur: Kindersamenkomst 20.30- 22.30 uur Volksdansen 18 jaar en ouder Donderdag 8 februari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 16.00-17.15 uur Creativiteitsgroep jongens 6 en 7jaar 20.00-22.30 uur Creativiteitscursus volwassenen. Onderwerp Emaileren en sieraden maken Vrijdag 9 februari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 16.00-17.15 uur Creativiteitsgroep meisjes 6 en 7 jaar 20.00-22,00 uur Werkgroep speelvoor zieningen Groenswaard 3 enquete- avond Maandag 12 februari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 16.00-17.15 uur Creativiteitsgroep meisjes 8-11 jaar 18.30- 20.00 uur Creativiteitsgroep jongens 12-15 jaar 21.00-24.00 uur Uniek, sociëteit voor alleenstaanden Dinsdag 13 februari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 14.00-15.15 uur Yoga 15.15-16.15 uur Yoga 16.45-18.00 uur Creativiteitsgroep jongens 8-11 jaar 18.30- 20.00 uur Creativiteitsgroep meisjes 12-15 jaar 20.00-22,00 uur Klussebus II. Een cur- I sus voor en door vróuwen Woensdag 14 februari 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter I Pierebas 14.00-17.00 uur Instuif, een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar I Vanaf deze woensdag is de instuif om 1 de 14 dagen. Dus als er een maand is met 5 woensdagen is er 3 maal instuif, 1 Om de 14 dagen een zeer gevarieerd I programma waar de kinderen naar uit 1 zien. 19.30- 20.30 uur Volksdansen t/m 18 jaar i 20.30- 22.30 uur Volksdansen 18 jaar en ouder. STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur;di. 10.00 uur tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Leidster: mevrouw K. Snijders-Holm Nilsen, Pr. Beatrixlaan 50, tel. 2246 Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden). Plaatselijke vertegenwoordigster is: mevrouw J.J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828) 4138. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 tiur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d Ussel, tel. 01803-4144. Gevonden: armbandje; sleutels; kinder- ring; want. Verloren: gymschoen; sjaal; sleutels^ horloge; portemonnaie; driewielertje; traktor; handschoenen; katertje; schooltas met gympakje. Woensdag 7 februari J aarvergadering A R-kiesvereniging, Gereformeerd Verenigingsgebouw ”Het Trefpunt”, 20.00 uur. Donderdag 8 februari jaar van de speeltuinvereniging Zonnig Volksdansen voor bejaarden, Zuid. AF-centrum, 10.00 uur Luguve. urun. reiuwiJK Direktie:J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg k Exploitatie: F. van Kempen AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Schrijfmiddag Amnesty International, Peuleyen 182, 13.30 uur. Vrijdag 9 februari Rob Hoeke en bluesgroep Railway, De Bonkelaar, 21.30 uur. Spreekuren burgemeester mr. A.G. Smallenbroek en wethouder I L.M. Oosterbroek-Waagmeester, gemeentehuis, 10-12 uur Zaterdag 10 februari Bingo-dansant The Old Classic, AF-centrum, 20.00 uur Jazzavond met Free Fair, De Bonkelaar, 21.00 uur. Carnavalsmiddag voor de bejaarden, De Unie, 14.00-17.00 uur Maandag 12 februari In het buurtcentrum ’t Ketelhuis is er Openbaar fractieberaad D’66, de komende week het volgende te gemeentehuis, 19.00-23.00 uur doen: Bridge- en hobbyclub bejaarden, Woensdag 7 februari AF-centrum, 14.30 uur. 19.00-20.30 uur Volksdansen t/m 18jaar Openbare ledenvergadering PvdA, De Unie, 20.00 uur Commissie voor sportzaken, gemeentehuis, 20.15 uur Dinsdag 13 februari Bejaardensociëteit, AF-centrum, 14.30 uur Schrijfavond Amnesty International, pastorie Zuidkade 176, 19.30 uur. Bijeenkomst Valentijndag, Party Home, 20.00 uur. Raadscommissie voorde ruimtelijke ordening en de woningbouw, gemeentehuis, 16.30 uur Woensdag 14 februari Jaarvergadering NCVB, Gereformeerd Verenigingsgebouw "Het Trefpunt”, 19.45 uur Ontmoetingsmiddag bejaarden Centrale Hervormde Gemeente, De Hoeksteen, 14.30-17.30 uur. Raadscommissie sociale zaken en volksgezondheid, gemeentehuis, 19.30 uur Donderdag 15 februari Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur. Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur. Openbaar fractieberaad PvdA, De Unie, 20.00 uur Dia-avond bejaarden, AF-centrum, 20.00 uur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 2