WEEKBLAD - SPORT Waddinxveense sportspetters Sportmode 1979” WSV is kampioen en gaat over naar de le klasse SPORTHUIS DE BRON C Nesse 10, tel. 6216 «Médium* de nieuwe jwwinTrwjyg Goede concentratie Waddinxveners Badmintonners TOOS winnen Schaak mee met WSV Dames- adspiranten TOOS-basketbal blijven wimen ZATERDAG SCHOOLKORFBALTOURNOOI kwartfinales en de finale voor het beste van de leerlingen grote belangstel- team een fraaie wisselbeker beschik- ling gebleken. De algehele leiding baar te winnen is. Voor de eerste, wordt verzorgd door leden van de tweede en derde prijs worden medailles TOOS-korfbalvereniging. uitgereikt. Elke deelneemster(er) kan tijdens het tournooi ook individueel een prijs winnen door het oplossen van een grote wandrebus. Inmiddels hebben de deelnemende leerlingen de gelegenheid gekregen via Het is de bedoeling van TOOS-korfbal extra trainingsuurtjes het korfballen te elk jaar een dergelijk tournooi te Twintigste doelpunt Cees Visser a t i f A A^ 1 A A 4 A A A A I A werd het kampioenschap van de microkorfbalcompetitie behaald door van BAD- EN TENNISKLEDING. Op WOENSDAG 21 MAART A.S. presenteert SPORTHUIS DE BRON in café-Restaurant de Unie, Kerkweg 226 te Wad dinxveen ”de in het heren-enkel, v. Hoof/de Heer in het heren-dubbel, v.d. Paardt in het dames-enkel, de Kok/v. Velzen in het gemengd-dubbel en v.d. Paardt/Kam- meraat in het dames-dubbel, zodat 6-2 het resultaat werd voor Toos 1. brecht op 4 p’s en geen speelster meer over, moest Toos het karwei klaren. Een moeilijke zaak voor de coach, tempo spelen, gaten laten vallen en scoren. Het team hield zich eraan en maakte gaten voor Julia Siebrecht en Jolanda Scholten, die moesten scoren en deden dat ook. Met nog 6 minuten spelen was de achterstand omgezet in een voorsprong, die tot het einde werd vastgehouden. Een prachtige prestatie: 43-33 winst voor Toos. Topscorer Julia Siebrecht met 28 punten. de volgende uitslagen bereikt. Basjes-Schoemaker Besemer-Fournier Broer-v. Randwijk v. d. Hoek-Burger Ponsioen-Littooy Verhammen-Ket v. d. Starre-v. Grieken Hamming-v. d. Eyck v. d. Heyde-Kleiweg v. d. Ree-Torenbeek WADDINXVEEN Zaterdag 10 maart is er een schoolkorfbaltournooi voor de leerlingen van de 5e en 6e klas van de basisscholen. Dit tournooi vindt plaats in sporthal de Sniep (aanvang 13.30 uur), welke gratis door het ge meentebestuur van Waddinxveen be schikbaar is gesteld. Er doen 9 basis scholen mee. Na afloop krijgt elke deelnemer(ster) een aandenken. De prijsuitreiking zal worden verricht door de heer Frits van Amen, voorzitter van TOOS-korfbal. gaf een keihard werkende Toosploeg te zien. Via een 3-1-1-zone werd de bal in de aanval snel rondgespeeld, hetgeen de Toosdames een 43-33 overwinning opleverde. Een overwinning die tot stand kam door uitstekend spel van alle Toosdames, met als uitblinksters Julia Siebrecht met 20 punten en Yvonne v.d, Vis 12. De heren kadetten 2 konden het thuis tegen Storks uit Den Haag niet bolwer ken. In een nogal rommelige wedstrijd werden de Toosjongens via een 23-34 stand naar een 79-32 nederlaag ge speeld. Wel een overwinning voor de heren junioren. Een overwinning waar voor in de eerste helft de basis werd ge legd. 34-21 voor Toos. Na rust draaide het niet meer zo vlot aan de Tooszijde en kon tegenstander Grasshoppers nog wat terug doen. Winst voor Toos met 53-43. extra trainingsuurtjes het korfballen te elk jaar beoefenen. Daarbij is,er van de zijde organiseren. ONDERLINGE COMPETITIE Voor de Onderlinge competitie werden Toos 2, samengesteld uit leden van de selectiegroep en recreatie spelers, won keurig met 5-3 van Boskoop 2. Voor deze punten zorgden: v. Velzen en Joo- sten in het heren-enkel, Wissink/de Heer en Kammeraat/v. Ligten in het gemengd-dubbel en v. Hoof/v. Ligten in het heren-dubbel. Een hoopgevend resultaat voor Toos-badminton. Er valt een stijgende lijn in het spel van de bad mintonners te bespeuren. 0-1 1-0 ■'rë 0-1 1-0 1-0 1-0 */2-*/2 0-1 Aanvang 20.00 uur. Presentatie: Noortje Roll (NOS-presentatrice). Mannequins: Tineke Kuyten, Brigitte Mertens van Instituut voor mode presentatie ”En Voque” en Eric Koetsier. op 3-0. Oranje Nassau verkleinde de score tot 3-1. Invaller Dirk Visser scoorde fraai 4-1 na een serie razend snelle acties. Cees Visser bepaalde de eindstand op 5-1 en maakte aldoende zijn 20e doelpunt voor deze competitie. VELDCOMPETITIE Binnenkort gaat de tweede helft van de veldcompetitie van start. Daar TOOS de le helft ’’gemist” heeft speelt ze mee met toestemming van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Ver bond) echter buiten mededinging. De TOOS-korfbalvereniging vestigt er de aandacht op dat men zich kan opge ven als recreant. Recreanten zijn leden die alleen meetrainen maar niet in wed strijdverband uitkomen (goed voor uw conditie!). Inlichtingen: Wingerd 310, tel. 6575. zelfverzekerde Wim v. Oort volgde snel zijn voorbeeld. De steeds dreigende diagonaal bleek voor zijn te genstan der te machtig. De gehele ko- ningsstelling werd oder vuur genomen. Toen de rook was opgetrokken was de Oort tenslotte, stond tegen Brautigam koning ter ziele en het 2e puntje bin- totaal gelijk. nen. Driftig werd er door de spelers van Hil- legersberg gediscussieerd. Wat te doen? Hun hoop was vervlogen. Na enig beraad reikten ze tenslotte de W!S.V.-ers de hand en feliciteerden hun met het behaalde kampioenschap. In Waddinxveen teruggekeerd werden nog even de lippen natgemaakt, waar na een ieder tevreden huiswaarts ging. De goede geest en de vatsberadenheid van het team werd hiermede beloond en de spelers zien de wedstrijden in de hogere klasse met vertrouwen tegemoet. (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën)Basketbalvereniging TOOS (basketbal). in de sporthal Oostgaarde in Capelle aan den IJssel Oranje Nassau met een 5-1 nederlaag naar huis te sturen. tekend. Dat wordt dus zijn tweede sei- oe laatste wedstrijd van de microkorf balcompetitie startte het TOOS-team de voetbalvereniging jn qe beginfase met een geweldig offen- j 1 s.gf Met name het aanvalsduo Cees Inmiddels was de speeltijd verstreken en werden de resterende partijen af gebroken. Aan het eerste bord stond Joosten gewonnen tegen Damen en v. Alphen stond op het punt om Vos in te teerd. Het hek was van de dam. De pakken. Philipse stond gedrongen, maar materieel nog gelijk, terwijl Smitskamp op weg was naar zijn 6e overwinning uit 6 wedstrijden. Kardol stond een pionnetje achter, maar de Roodt stond weer een pion voor. J. v. De teams van de scholen worden inge deeld in 2 poules waarna middels De mooiste partij werd aan het 2e bordgeleverd. Henk v. Gils had als in valler de zwarw taak de ongeslagen v. d. Laan te vervangen. Goed voor bereid had hj ’s middags nog wat theorie doorgenomen, want hij speelde met zwart. Tot zijn genoegen kon hij te gen Huigen zijn geliefde Hollandse Verdediging toepassen. Het midden spel bezorgde hem licht voordeel, waarop hij al vlug reageerde, dat hij zich niet met remise zou laten afsche- Visser en Fred van Leeuwen gaven de tegenstanders weinig illusies. Drie minuten na het beginsignaal scoorde Cees Visser 1-0. Twee minuten later te kende Fred van Leeuwen 2-0 aan. Na een kwartier spelen kreeg Oranje Nassau wat meer ruimte en meer kans jes. TOOS kreeg een strafworp toege kend, maar kon deze niet benutten. TOOS-speler Wim Domburg maakte een goede indruk en kon een schitte rend doelpunt maken dat om duistere redenen werd afgekeurd. Na rust bracht Minie Boomers de stand WADDINXVEEN Eindelijk de volle winst voor de beide teams van de afdeling badminton van de multisport- vereniging TOOS. In de derde vriend schappelijke wedstrijd tegen badmin tonclub Boskoop, behaalden beide Toos-teams overwinningen van 6-2, re spectievelijk 5-3. Toos 1, nagenoeg in de sterkst mogelijke opstelling, be haalde een regelmatige overwinning van 6-2. Voor dit resultaat moesten de Kaarten a f 3,50 verkrijgbaar vanaf donderdag 8 maart a.s. bij Hoek leplaan/Eikenlaan, tel. 2401. ketbal van de multisportvereniging TOOS erin geslaagd om met twee win stpunten naar huis te komen. Deze keer was het AHS, dat ondervond hoe hun handen vol met het opsporen van sterk dit team kan zijn. De eerste helft was geen probleem ge- 1 van 16-11 in het voordeel van Toos, echter met 2 dames op 4 p’s en 1 dame geblesseerd. Zichtbaar on der de indruk van het strenge fluiten begonnen de dames aan de tweede WADDINXVEEN Ongeslagen is de Waddinxveense Schaakver eniging WSV kampioen geworden. De Waddinxveners zullen in het volgend seizoen in de eerste klasse van de Rotterdamse Schaakbond uit komen. De beslissende wedstrijd tegen Hillegersberg werd vorige week met ruim verschil door WSV (6‘/2-3*/2) gewonnen. De strijd aan de bor- spelers^steA'ke?hard"werkenï Voor de den kenmerkte zich door een goede concentratie en bijzondere aanvals punten zorgden: v. Ligten en de Heer drift van de zijde der Waddinxveners. Het duurde echter geruime tijd voor pen. Hij had goed gezien. Met enkele de eerste beslissing viel te noteren. Na krachtige zetten besliste hij de de partij 3 uur spelen opende Wim v. Os de in zijn voordeel. score. Het geringe voordeel dat hij in de opening had opgebouwd gaf hem het nodige vertrouwen. Met een vloeiende mataanval van lopers en dame werd het eerste puntje geno- meubelgeneratie I IlLv» tl »1. opent de weg tot mobiel wonen eurohome zijde 36, boskoop, tel. 01727 -4550 Voor de heren adspiranten alweer een 2-0 overwinning omdat Leiderdorp niet Toos keek tegen een achterstand kwam opdagen. De dames kadetten 1 JJ i in Voorschoten, vooral in de Dicker het veld moest verlaten met 5p tweede helft totaal^ geen moeite met p’s en Jolanda Scholten geblesseerd, Met Nicole van Leeuwen en Julia Sie- zoen. De pupillen van Waddinxveen hebben meegedaan aan een strandloop op het Noordwijkse strand. Dit gebeuren moest tweemaal worden uitgesteld, maar het is er dan nu van gekomen. Rond tien uur kwam de bus met jolige pupillen in de duinen van Noordwijk aan. In geen tijd verd wenen de jongelui luidruchtig in de richting strand, waar helaas de wind spelbreker was. Het waaide te hard om lange tijd op het strand door te bren gen. De korte periode welke de jongens op het strand hadden doorgebracht was hen aan te zien. Blozende wangen alom. Na een goed uur werd het sein WADDINXVEEN Opnieuw zijn de gegeven om een wat meer beschut ter- dames-adspiranten van de afdeling bas rein op te zoeken. De groep ging weer ketbal van d~ —.u:— de duinen in en in een mum van tijd wa ren de pupillen tussen de heuvels verd wenen. De leidsters en leiders hadden de kinderen. Dit was een enorm kar wei, als konijnen kropen de pupillen in tuige de stand bunkers en achter struiken om zich zo aan het oog van hun leidster of leider te onttrekken. Nadat ook de trimbaan met een bezoek was vereert, werd de groep weer bij elkaar geroepen en kon- helft. De klap bleef dan ook niet uit. Na den ze hun dorst lessen met de meege- 2 minuten spelen was het uit voor Ber- nomen limonade. Moe maar voldaan nice Posthumus, 5 persoonlijke fouten, stapte iedereen weer in de bus en ging het weer huiswaarts. Zaterdag 10 maart houdt de voetbal vereniging Waddinxveen een dansa- vond in de kantine in het sportpark de leek het de eerste nederlaag te worden. Sniep. De muziek op deze avond, die IT„ i.’ii- 1-J_E_ T. om acht uur begint, is in handen van de Sunshineband uit Dordrecht.- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 MAART 1979 De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen)Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek tafeltenissenTennisvereniging Waddinxveen Voetbalvereniging WSE heeft meege- TOOS-korfbal haalt daan aan het zaalvoetbaltournooi van Florida in de Boskoopse Beurshal. De J I Waddinxveners veroverden via straf- g I V I l| V f schoppen de derde plaats, nadat de Vl-V/ wedstrijd tegen Nieuwkoop gelijk (1-1) was geëindigd. Uitslagen: Floreant(za)- WADDINXVEEN Het is de maar net een half jaar bestaande afde- A’4, ling korfbal van de multisportvereniging TOOS gelukt. Zaterdagavond WSE-Alphense Boys: 1-1, WSE-Esto: r - 2-1. WSE-trainer Leen Bezem heeft een jaar bij zijn club in de Oranjewijk bijge- 13Lf6xb2 14. Tal-a2, Lf5xbl 15. Ta2xb2, Lbl-e4 16. Tb2-d2! en zwart gaf op om dat het gepende paard op d7 sneuvelt. WADDINXVEEN De ope ningszet 1. b2-b4 is sinds het einde van de vorige eeuw be kend. Toen begon de Russische schaker Nikolai Bugajew ermee te experimenteren. Hij won er mee van wereldkampioenen als Steinitz en Lasker. Vele bekende meesters hebben deze opening ook wel gespeeld, zij het spora disch. Englisch, Schlechter en la ter Tartakower vonden het wel grappig de tegenstander al op de eerste zet te verrassen, maar geen van hen nam deze opening erns tig. Tartakower gaf haar zelfs de schertsende naam ’’oeran-Oetan opening”. In beschaafde kringen is men van Sokolsky-opening gaan spreken. Sokolsky, een Rus sische theoreticus en meester, leg de de hoeksteen voor een inten sief onderzoek en een brede practische aanwending van deze opening. Ondanks het feit dat de zet 1. b2-b4 er bizar uit ziet, is het een goede openingszet. Wit pro beert zijn loper op b2 te zetten en pionnen op a4, b5 en c4 te krijgen. Dat ziet er allamaal aan trekkelijk uit, maar er zijn ook tal van nadelen aan de zet 1. b2-b4 verbonden. Het voor naamste nadeel is volgens ex- wereldkampioen Aljechin dat wit te vroeg zijn kaarten op tafel legt en de zwartspeler daardoor de mogelijkheid geeft doelbewus te tegenmaatregelen te treffen. Een leuke partij met deze ope ningszet, die ook bij WSV weleens gespeeld wordt, is het correspondentieduel tussen Grob en Ottoman (1946). 1. b2-b4,d7-d5 2. Lcl-b2, Lc8-f5 3. Pgl-f3, Pg8-f6 4. e2-e3, e7-e6 5. b4-b5, h7-h6 6. Lfl-e2, c7-c5 7. o-o, Pb8-d7 8. a2-a4!, Lf8-e7 9. c2-c4!,o-o 10. d2-d3, d5xc4 11. d3xc4, Pf6-g4? 12. h2-h3, Le7-f6? 13. h3xg4 1“ de leerlingen grote belangstel- wordt verzorgd door leden van de en Toos keek tegen een acnterstanu van 3 punten aan. Toen ook nog Ineke /hadden Blitz. In de eerste 20 minuten waren de Blitz meisjes iets in de meerderheid. 19- 13 voor Blitz. De volgende 20 minuten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 19