I X u L L_ 1 BURGERLIJKE STAND Gevonden en verloren Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen Medische weekeinddienst SPREEKUREN WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE X 30 DE KERKEN NODIGEN D A I i WE WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 MAART 1979 AF-centrum, UI 19.30 AF-centrum, Naam: Creativiteitsgroep Adres: Woonplaats: Creativiteitsgroep 5 I 1 Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 8 i JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking WOENSDAG 14 MAART 1979 (BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk (kerkdiensten in de Bethelkerk): 10.00 uur ds. Joh. Verwelius De Hoeksteen: 19.30 uurds. L. Roetman Bethelkerk: 19.30 uur ds. W. Verboom GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 20.00 uur ds. P. van den Berg GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 19.30 uur dhr. J. Commelin CHR. GER. KERK BOSKOOP 19.30 uurds. A. P. van Langevelde ZATERDAG 10 MAART 1979 Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Boskoopse Apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel.Ol 727-3898 Gevonden: hrologe; sleutel; bril; porte- ,,’t KETELHUIS” Busken Huetlaan 94a, tel. 01828-6860 ZONDAG 11 MAART 1979 Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel 2112 T T Apotheek: Dienstdoende arts !j 3 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 j ;J: MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor ;i Ijl dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende 'S; werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, 's Ijl middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen I; 3 afspraken te worden gemaakt. tel. 4354 en Jantine Los, tel. 7604. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Sparrengaarde 17, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandag van 18.30-19.30 uur CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Inlichtingen: Volksdansen Hans Wortman, tel. 4982. Uniek werk groep: Jantine Los. tel. 7604 en Joke Andringa, tel. 4354. Peuter speelzaal Pieter Pierebas mevr. Lesschen, tel. 535Ö. Werkgroep speeivoorzienmgen: nep letteroo, tel. 6691 en Lilian Kok, tel. 4618. Publiciteitswerkgroep Piet Brands, tel. 5673. Soos 20-30+ Elly van Wi- chen, tel. 7780. Sport: Peter v. d. Sman, tel. 5197. Overige activitei ten team van ,,’t Ketelhuis", tel. 6860. op maandag en donderdag open van 13.30- 14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 5887 en 7132 of 01728-8333. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer 01821-1911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huetlaan 94a, tel. 6860. Contactadressen: Peter van de Sman, tel. 5197, Joke Andringa, monnaie; muts. Verloren: sleutels; armband; sjaal; hor loge; portefeuille. STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur;di. 10.00 uur tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30uur. - Zondag 11 maart 1979 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: (kerkdiensten in de Bethelkerk) 10.30 uur ds. W. Verboom 18.30 uur dhr. A. J. Kruithof, Monster De Hoeksteen: 09.30 uur dhr. A. J. Kruithof, Monster 15.00 uur ds. L. Roetman (kerkdienst voor gehandicapten) 18.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 09.00 uur ds. L. Roetman 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. Th. H.G. Hulst 17.00 uur ds. N. J. Flink,Schiedam GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur ds. D. J. Modderaar Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. D. J. Modderaar 17.00 uur ds. P. van den Berg REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. G. A. Hooykaas, Den Haag Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK In het weekeinde zijn er twee eucharistie-vieringen in de St. Victor- kerk: zaterdagavond 7 uur en zondag 10 uur. In het weekeinde zijn er vier eucharis tievieringen in de Ontmoetingskerk: zaterdagavond 7 uur en zondags om 08.30 uur, om 11.45 uur, en om 18.30 u. Op doordeweekse dagen in de St. Victorkerk een avondmis om 7 uur, op maandag, woensdag en vrijdag. Op doordeweekse dagen in de Ont moetingskerk een ochtendmis om 9 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 09.30 uur leesdienst en 15,00 uur dhr. A. B. v. d. Heijden CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur ds. A.P. van Langevelde 17.00 uur ds. A.P. van Langevelde BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. H. G. Koekoek (Bonifaciuskerk) VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag en vrijdag (voor de jeugd) 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Woensdagmiddag 14.00-15.00 uur: Kindersamenkomst Geboren: Mirjam, d.v. G. J. Kroese en P. J. W. Vingerling; Joës Leonardus, z.v. L. F. van Went en Y. W. G. Rietveld. Gehuwd: H. Kuiper en S. D. Piris. Ondertrouwd: Arie Marinus Smit, 20 jaar, brood- en banketbakker, Gouda en Philippina Cornelia van Nielen, 19 jaar, bankemployee, te Waddinxveen; Gijsbertus Gerardus van der Meulen, 26 jaar, vertegenwoordiger, te Waddinxveen en Maria Adriana Geertruida Verkleij, 22 jaar, directie-secretaresse, te Waddinxveen; Cornelis Jacobus van der Klis, 24 jaar, automonteur te Moordrecht en Bar bare Reina Cornelia Verstoep, 21 jaar, telefoniste-typiste, te Wad dinxveen; Keith Charles Leeson, 37 jaar, Service-engineer, te Brackley (Groot Brittannië) en Jansje Gerdina van den Berg, 28 jaar, secretaresse, te Waddinxveen; Paul Gerard Heijkoop, 23 jaar, te Gouda en Inge Anna Maria Aarts, 20 jaar, administratief medewerkster, te Waddinxveen; Sjaak Noteboom, 22 jaar, foto graaf te Waddinxveen en Bertina Lenselink, 23 jaar, analiste, te Valburg. Overleden: Noordam ev van der Wel, Johanna, oud 60 jaar; Seke- ris ev Peters, Elisabeth Cornelia, oud 69 jaar. ’’WIJKGEBOUW ZUID” St. Victorstraat, tel. 01828-3001 Woensdag 7 maart 19.45 uur Klaverjassen voor leden van Zonnig Zuid Donderdag 8 maart 18.30- 22.00 uur Hobbyclub voor jon gens en meisjes van 8 en 9 jaar. Kosten 0,50 per keer. Vrijdag 9 maart 20.00 uur Tip-15 voorleden van 10-15 jaar van de speeltuinvereniging Zonnig Zuid. Maandag 12 maart 18.30- 20.00 uur Hobbyclub voor jon gens en meisjes 10-13 jaar. Kosten f 1,- per keer. Woensdag 14 maart 13.30- 14.00 uur Voorlezen bibliotheek. 14.30- 16.00 uur Hobbyclub voor jon gens en meisjes van 6 en 7 jaar. Kosten f 0,50 per keer. Woensdag 7 maart Raadscommissie voor de sociale zaken en volksgezondheid, gemeentehuis, 19.30 uur Donderdag 8 maart Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, 15.00 uur Informatieavond samenwerkings school HAVO/atheneum, Sniepweg 61, 20.00 uur Vervolglezing transcendente meditatie, Hotel De Zalm Gouda, 20.00 uur Vrijdag 9 maart Zitting belastinginspectie Gouda, ge meentehuis, 9.00-12.00 uur Afscheidsconcert Kid Lazy Band, De Bonkelaar, 21.00 uur Spreekuren burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wethouder L. M. Oos- terbroek-Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Zaterdag 10 maart Ballonnenbal Instuif Inn ’77, AF-cen trum, 20.00 uur Maandag 12 maart Bridge- en hobbyclub bejaarden, AF- centrum, 14.30 uur Openbaar fractieberaad D’66, gemeen tehuis, 19.00-23.00 uur Raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw, gemeen tehuis, 16.30 uur Dinsdag 13 maart DE BONKELAAR Beukenhof 5, tel. 01828-7272 Donderdag 8 maart 09.30-10.30 uur Cursus weven 20.00 uur Film: Elckerlyk Vrijdag 9 maart 21.00 uur Kid Lazy Band-afscheids- concert. Entree 7,50 Zaterdag 10 maart 21.00 uur Jazz: Nieuwe Rotterdamse Kliek. Entree 7,-CJP 5,- Zondag 11 maart Geen activiteiten Maandag 12 maart 20.00-22.00 uur Cursus bloemschikken 20.00-22.00 uur Cursus fotografie 19.30-21.30 uur Cursus pottenbakken 19.00-21.00 uur Cursus Spaans voor beginners 21.00-23.00 uur Cursus Spaans voor gevorderden Dinsdag 13 maart 16.00-17.30 uur Knutselclub jongens en meisjes 16.00-17.00 uur Cursus ballet 4-5 jaar 18.00-19.00 uur cursus ballet 6-9 jaar 19.00-20.00 uur cursus ballet 10-13 jaar 20.00-21.00 uur Cursus ballet voor volwassenen 19.30-21.30 uur Cursus koken voor mannen 20.00-22.00 uur Cursus Engels voor beginners 20.00-22.00 uur Cursus wandkleden Woensdag 14 maart 14.00-15.00 uur Club jongens en meisjes 4-5 jaar 14.00-15.30 uur Club jongens en meisjes 6-8 jaar 16.00-17.30 uur Club jongens en meisjes 9-11 jaar Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart Kledingbeurs Zaterdag 17 maart Film: Last Tango In Paris, aanvang 20.00 uur, entree f 3,-. Om alvast te noteren Zaterdag 24 maart: Theater: De Bloem- groep Zondag 25 maart Folk: Allan Taylor. 21.00-24.00 uur Uniek, sociëteit voor alleenstaanden. Dinsdag 13 maart 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas. 14.00-15.00 uur Yoga. 15.15-16.15 uur Yoga. 16.45-18.00 uur Creativiteitsgroep jon gens 8/11 jr. 20.00-22.00 uur Klussebus. Woensdag 14 maart 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas. 14.00-17.00 uur Instuif. Deze middag staat in het teken van verschillende sprookjes. 19.00-20.30 uur Volksdansen t/m 18 jr. 20.30-22.30 uur Volksdansen 18 jr. en ouder. De Bonkelaar, 9.30-11.00 uur en 13.30-15.30 uur (in leveren kleding) Zitting belastinginspectie, Gouda, ge meentehuis, 9.00-12.00 uur Toneelavond Vrouwenbeweging NKV, Gereformeerd Verenigingsgebouw ”Het Trefpunt”, 20.00 uur Zaterdag 17 maart Lentebal The old Classic, AF-cen trum, 20.00 uur Kinderkledingbeurs, De Bonkelaar, 9.00-12.00 uur (verkoop kleding) (van 15.00-16.00 uur ophalen niet verkoch te kleding Woensdag 7 maart 19.00-20.30 uur Volksdansen t/m 18 jaar. 20.30-22.30 uur Volksdansen 18 jr. en Bejaardensociëteit, AF-centrum, 14.30 uur Schrijfavond Amnesty International, RK-pastorie, Zuidkade 176, 17.22 uur Donderdag 15 maart Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, 15.00 uur Vrijdag 16 maart Kinderkledingbeurs, WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Leidster: mevrouw K. Snijders-Holm Nilsen, Pr. Beatrixlaan 50, tel. 2246 Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden). Plaatselijke vertegenwoordigster is: mevrouw J.J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828)4138. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. ouder. Donderdag 8 maart o8.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas. 16.00-17.15 uur Creativiteitsgroep jon gens 6 en 7 jr. 20.00-22.00 uur Creativiteitscursus vol wassenen: Vrijdag 9 maart 08.45-11.30 uur Peuterspeelzalen Pieter Pierebas. 16.00-17.15 uur meisjes 6 en 7 jr. 20.00-22.00 uur Soosie voor 12 tot 15- jarigen. Zaterdag 10 maart 10.00-12.00 uur Poppenconsultatiebu reau. Maandag 12 maart 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas. 16.00-17.15 uur meisjes 8/11 jr. 18.30-20.00 uur Creativiteitsgroep jon gens 12/15 jr.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 2