1 S.S.W. medewerkster sociale zaken chef werkplaats WB westnederland 1 i 25,- All-round Onderhoudsmedewerker sporton HOOFDUITVOERDER AANNEMINGSBEDRIJF A. J. VAN DER HEIJDEN arwon bv NKF Sollicitatie Ons nieuwe hoofdkantoor WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 MAART 1979 WEI I WADDINXVEEN ^01828-4000 cCJs- Salaris volgens de C.A.O.-woningbouwkorporaties. Rapporterend aan de chef personeelszaken is zij in de eerste plaats verantwoordelijk voor het administratieve beheer van de personeelsgegevens. die bereid is in een klein team te werken en de meest uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Belangstellenden kunnen hun sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, richten aan ons kantoor: Wingerd 20, 2742 SK Waddinxveen. t X Hebt u belangstelling voor bovenstaande baan? Dan wordt u verzocht uw schriftelijke sollicitatie te zenden aan Drs. P. A H. Bakker, afdeling Sociale Zaken, NKF KABEL B.V., Schieweg 9, 2627 AN Delft, of postbus 26,2600 MC Delft. Nachthemd van puur katoen in fijn rood of marine streepje op ecru fond. Maten S.M.L. Van 34.50 voor. Westnederland is een modern openbaar streekvervoerbedrijf dat er naar streeft de ruim 34 miljoen passagiers per jaar zo komfortabel mogelijk maar vooral ook veilig te vervoeren. Het is derhalve zaak het wagenpark in optimale konditie te houden. Die taak is toevertrouwd aan groepen vakbekwame monteurs in de diverse vestigingen. Om de werkzaamheden van een dergelijke groep medewerkers efficient te organiseren en te koördineren zoeken wij voor de vestiging Waddinxveen een van ongeveer 35 jaar met MTS autotechniek (of gelijkwaardige opleiding) die uitstekend met zijn mensen kan omgaan en kan bogen op een royale ervaring in een vergelijkbare positie. Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor 25 man personeel, de handhaving van de uitstekende werksfeer, het dagelijks onderhoud van 90 autobussen en het grote onderhoud van een gedeelte van het wagenpark. Daar staat iets tegenover: zijn aanvangsalaris is minimaal 3.011,- en f 3.874,- maximaal bruto per maand, (leeftijd en ervaring zijn bepalend). Hij krijgt 8% vakantietoeslag en ten minste 21 vakantiedagen. Zijn premie AOW wordt volledig gekompenseerd en zijn komplete gezin (de kinderen tot hun 19e) reist vrij en onbeperkt op al onze lijndiensten. De heer C. Spaarnaaij geeft u graag nadere inlichtingen. Aan hem richt u ook uw schriftelijke sollicitatie. Overigens: bij de selektieprocedure hoort een psychologisch onderzoek. Westnederland, Hoogeveenseweg 7, 2742 AM Waddinxveen, Postbus 3, 2770 AA Boskoop, tel. 01727-2105. i Voor deze zelfstandige funktie zoeken wij kontakt met een medewerkster tussen de 25 en 35 jaar met eigen initiatief, een groot organisatievermogen en enkele jaren ervaring. Opleiding: HAVO/MEAO. Het salaris dat wij bieden is afhankelijk van uw leeftijd en ervaring, terwijl ons bedrijf gekenmerkt wordt door goede pensioen- en gratifikatieregelingen. Andere taken zijn o.a.: analyse van personeelsgegevens opzetten en bijhouden van signaleringssystemen archivering typen van correspondentie. K L w f.fj, "f: De verwerking van de personeelsadministratieve gegevens zelf is geautomatiseerd. As informatie-systeem moet deze echter nog verder worden ontwikkeld. Wij zijn 2 aannemingsbedrijven welke tezamen alle vormen van bouwen door vrijwel geheel Nederland uitoefenen. Hierbij legt Sporton zich vooral toe op sport- en onderwijsprojekten en Arwon op het bouwen voor wonen en werken. Beide zijn onderdeel van H. van der Heijden beheer- en exploitatie- maatschappij. Deze gevarieerde sterk gespreide manier van bouwen vereist een goed op elkaar afgestemd team medewerkers. Dit team moet hoognodig worden uitgebreid met een: Voor een juiste vervulling van deze funktie achten wij een opleiding op M.T.S. nivo of gelijkwaardig noodzakelijk naast een ruime tech nische en organisatorische ervaring. De hoofduitvoerder zal, geplaatst onder de bedrijfsleider, worden belast met de dagelijkse leiding over een groot woningbouwprojekt in het midden of westen van het land. Vanzelfsprekend kan hij rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaar den een dynamisch bedrijf kenmerkend, uiteraard in overeenstem ming met zijn ervaring en kapaciteiten. Hij die meent voor deze gevarieerde en verantwoordelijke taak in aanmerking te komen gelieve schriftelijk te solliciteren bij ons bedrijf. De S.S.W. is een samenwerkingsverband van de woningbouw corporaties ’’Sint Joseph” en ”Ons Begin”. De stichting voert het beheer over 1.160 woningen in Waddinxveen en Zevenhuizen. Voor onze Onderhoudsdienst zoeken wij een: ■ri miMMi•2^2 i ümï A ij 1 j k\ v> Het hoofdkantoor van de sector Telecommunicatie wordt verplaatst van Delft naar Waddinxveen. Voor onze afdeling Sociale Zaken zoeken wij op korte termijn een 6 o Hoge Rijndijk 5 - Postbus 113 - Woerden tel. 03480-19134 ’s avonds 03480-14733 in Waddinxveen is modem en ruim. Een plezierig werkklimaat op nog geen tien minuten lopen van station Waddinxveen. Dus goede openbare vervoersverbindingen naar het kantoor. Ons kantoor ligt ook dichtbij de snelweg Den Haag - Utrecht. De sector Telecommunicatie van NKF Kabel BV is leverancier van telecommunicatie systemen in binnen- en buitenland met vestigingen in Waddinxveen en Delfzijl. - f If A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 4