de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Straks op eigen benen... Rabobank Q TOKBAS BINGO-AVOND LUXAFLEX KWALITEITSSLAGERIJ WIJNJETERP ANTIEK gaat donderdag 5 april weer open! Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Heemskerk BV Fa. v.d. Linde BEJAARDEN Koninginnedag 1979 wordt in Waddinxveen echt volksfeest Rob de Nijs (Dorpstraat) en Sjef van Oekel (de Bonkelaar) komen WADDINXVEEN Rob de Nijs gaat optreden in de Dorpstraat en Sjef van Oekel (dolf Brouwers) komt naar het jeugd- en vrijetijdscen trum De Bonkelaar. Dat zijn maar twee artiesten die op Koninginnedag 1979 (maandag 30 april) naar Waddinxveen komen. De Nederlandse zanger, die gisteravond op de VARA-televisie te zien was, gaat met zijn optreden het hoogtepunt vormen van het Oranjefeest dat het winkel centrum Dorpstraat gaat opzetten Een Oranjefeest waarvoor het nodig zal zijn de Dorpstraat tussen de Kerkweg- West en de Onderweg af te sluiten om aan alle festiviteiten, die ongetwijfeld zeer veel mensen op de been zullen brengen, ruim baan te geven. De win keliers Gert-Jan van der Loo, Jan Heemskerk, Kees van der Linde, Jans Wielaard, Cees Been, Johan Visser en Adrie Verhoeff zijn intussen al druk in de weer met de zeer vele voorbereidin gen. Het is de bedoeling om ”op het ZN» 1 *4 A zaIp »IZ\I IzöGsrl MM z» krijgen voor jong en oud met allerlei amusante spelletjes en behendigheids- wedstrijden. Hoogtepunt van dit gratis toegankelijke Oranjefeest, waarvoor een financiële bijdrage van het Wad dinxveense gemeentebestuur is geko men, vormt zoals gezegd het optreden van Rob de Nijs. Uw Televisiedokter Onafhankelijk Nieuwsblad Waar je ook terecht komt, de Rabobank is altijd in de buurt. J I telefoon 01828-3822 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen LidNBM Vaste grond onder je voeten. Basis voor een verdere toekomst. De eerste grote sprong is achter de rug en nu verderWant of je nu als schoolverlater doorstudeert of gaat werken, meer dan vroeger krijg je met geld te maken. Dan is het makkelijk om een eigen (gratis) privérekening te hebben. Via zo’n rekening kun je geld ontvangen, (automatisch) betalen en sparen. Je kunt bij de Rabobank overigens voor veel meer zaken terecht. Lees er alles over in de folder die voor je klaar ligt. Met meer dan 3000 kantoren is de Rabobank altijd in buurt. Handig! 7 Lv w yr Eindeloze kollektie jeans en spijkerkleding helemaal voor jouuuu schielandweg 7 Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 28 MAART 1979 /A Vraag vrijblijvend offerte. VOOR TELEFOON 01828-2218 van Waddinxveense muziekkorpsen geven. I: :l. Let op de krant van volgende week >1, EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure veld aan de Wingerd en in het jeugd- en jongerencentrum De Bonkelaar zijn er op Koninginnedag ook Oranjefeesten te verwachten in Waddinxveen-Zuid en i d. ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 INKOOP-INR UIL-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES Dorpstraat 33, Waddinxveen Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Donderdag 29 maart, AF-centrum, 20.00 uur. Ij i ii ca 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. geld en goede raad 34e JAARGANG NR. 1608 Rob de Nijs, die maandag 30 april optreedt in de Dorpstraat, hier gefoto grafeerd met de Waddinxveense Carla Goedraad, die vorig jaar op uit nodiging van een muziekweekblad een dagje "uit” mocht met de Neder landse zanger. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Aad Spanjaard). zeer aantrekkelijk programma op en rond het Beukenhof, waar op 30 april niet alleen Sjef van Oekel wordt ver wacht maar ook de clown Jojo, de country- en westerngroep Windfall, het Haags Marionettentheater, een Boeren Kapel, een dixieland orkest, terwijl er een heleboel spelletjes gehouden zullen worden. WINGERD Dat Koninginnedag 1979 in Wad- een ouderwets voïksfestijn te dinxveen leeft blijkt wel uit het resul- taat van de collecte die het Oranje- comité Wingerd heeft gehouden in Groenswaard 2 en 3. De opbrengst be droeg f 2.500,-. Secretaris I. van Hars kamp: ’’Aangezien er nog al wat men sen niet thuis waren zal dit bedrag nog hoger worden. Met vreugde hebben we vernomen dat nu voor het eerst ook de gemeentelijke subsidie is toegezegd. Met steun van de winkelgalerij „Groensvoorde” kunnen de bewoners Intussen is ook het jeugd- en vrijetijd scentrum De Bonkelaar druk aan het organiseren geslagen. Alles wijst op een van de Wingerd en omgeving dus toch Oranjefeest vieren”. OKANJEBAL ”De organisatie zoekt nog wat leiding Behalve in de Dorpstraat, op het speel voer de verschillende onderdelen. Stelt u zich beschikbaar? Graag even een be richtje aan onderstaande adressen: Frans Haverkamp, Wingerd 171, tel. 5123 en Albert Hogeweg, Wingerd in de Zeeheldenbuurt. De carnavals- 175, tel. 5872. vereniging De Gouweslobbers komt in Voor hen die hun gift nog willen be- café-restaurant De Unie met een Oran- stemmen voor dit feest: Ons rekening- jebal. Acte de presence zullen natuur- nummer 36.68.240.973, Rabobank, lijk op verschillende momenten ook de Waddinxveen”. Waddinxveense muziekkorpsen geven. ft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1