Herbie White Combo in De Bonkelaar de pater - makelaardij b.v. waddinxveen "exclusieue tuinmeubel shouu Eerste paal voor tennishal in de Sniep” vanmiddag geslagen LUXAFLEX huis kopen? huis verkopen? ANTIEK Fa. v.d. Linde BAZAR WH Heemskerk BV ^cadrieb.v. Aanbestedingen verboom makelaardij b.v. iggi julianastraat 6 - waddinxveen -01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 lc»dNBo«J GROTE BAZAR Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek verricht officiële handeling Vakkundige reparaties van Radio - Onafhankelijk Nieuwsblad Lid r in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING i Eindeloze kollekt ie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORRAS LidNBM r~i LU - noord-wesf gevel j Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 4 APRIL 1979 van I Vraag vrijblijvend offerte. i Het V.V.H. organiseert op vrijdag 9 april een 3 I --J EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 tevens aanmeten van steun zolen. 1NKOOP-INR U1L-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure ”DEN B1ENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Vrijdag 6 april, AF-centrum, 14.00-21.00 uur. 34e JAARGANG NR. 1609 Dorpstraat 33, Waddinxveen Uit Duitsland. Zweden. Frankrijk. Engeland en Italië 19 befaamde merken tuinmeubelen in wit, bruin, greenen, teak en kunststof. Ruime parkeergelegenheid. Dagelijks geopend Vrijdagavond tot 21.00 uur Zaterdags tot 17.00 uur. Bleiswijk- Hoef weg 191 O (naast veiling Bleiswijk) O A - Tel. 01892-3044. 5OO mtr. Vanaf rijksweg J/y Den Haag/Utrecht. R3 Zuidkade 6 Waddinxveen A Achter Verbakel J *De heer A. v. Doorn (SGP/HKV/GPV} is geen voorstander van openbare aanbeste dingen. De bezwaren heeft hij genoemd in de vorige week woensdagavond gehouden vergadering van de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven. Dat die bezwaren aan openbare aanbestedingen zijn verbonden,hetgeen in Waddinxveen meerdere malen is gebleken, bevestigde wethouder P. F. J. van Schie CDAEen heidsprijzen en open begrotingen zouden de gemeente wat meer speelruimte geven bij het uitnodigen voor inschrijving van al leen kwalitatieve bedrijven. Hoewel de heer M. Boere PvdAhet met de christen democratisch wethouder eens kon zijn is hij hiervan toch geen direct voorstander. Op den duur zal toch weer het gevaar ont staan om met dik potlood in te schrijven, zo is zijn mening. WADDINXVEEN Zaterdagavond 14 april om negen uur treedt in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonke laar op het Herbie White Combo. De toegangsprijs bedraagt zeven gulden. CJP-houders en 65-plussers zijn vijf gulden kwijt. Het Herbie White (herman de Wit) Combo brengt actuele moderne jazz. Als we de stijl van dit combo beschrij ven komen de vreemdste muzikale vor men te voorschijn. Elementen uit lichte- en klassieke muziek, vermengd met agressieve ritmiek en romantische melodiën wisselen elkaar af. Door het mengen van deze muzikale stijlen krijgt het geheel een improviserend karakter dat door zijn verschijdenheid een ideaal luisterspel wordt. Omdat de musici elkaar altijd en overal weer tegenkomen in diverse ensembles is het mogelijk dat ieder lid van het combo zijn eigen muzikale achtergrond en inbreng heeft. Hoewel het combo zijn naam draagt stelt Herman de Wit zich niet op als voorman, maar wil al leen maar spel verdeler zijn. De bezet ting van dit combo js: Herman de Wit (tenor, klarinet), Peter Bennink (sax en doedelzak), Charley Nanlohy (trom pet), Ralph de Jong (salgwerk), Harry Miller of Wilbur Little (bas) en mis schien Misja Mengelberg (piano). Enkele gegevens van Herman de Wit zijn: Geboren op 8 april 1932 in Am sterdam. Speelde van 1971 tot 1975 bij de Instant Composers Pool en van 1972 tot 1975 maakte hij deel uit van het or kest de Volharding. Hij is ook zeer ac tief leider van de werkshop orkesten de Boventoon en De Oktapidans. te bouwen werd door de Wad- dinxveense gemeenteraad in november vorig jaar genomen. Er werd toen van uit gegaan dat het neerzetten van deze accommodatie 1,4 miljoen gulden zou gaan kosten. Daardoor komt er een hal met drie ba nen, kleedaccommodaties en een be scheiden kantine. De situering, die in januari van dit jaar definitief werd be paald, is^zodanig gekozen dat er "con tact” wordt gelegd met het bestaande zwembadcomplex. Over de definitieve invulling van dit overgangsstuk is nog overleg gaande. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën in het Anne Frank Centrum, van 14.00-21.00 uur, ten bate van de bejaardensoos. Opening n.m. 14.00 uur door Mevrouw A. H. Smallenbroek-van Eek. Fraaie handwerken - Veel attractie’s Komt allen! - Komt allen! «reu >»- -Ai, WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek heeft vanmid dag (woensdag) aan de Sniepweg bij het zwembadcomplex de eerste paal gesla gen voor de tennishal. Voor deze offi ciële handeling was hij uitgenodigd door het Woerdense aannemingsbedrijf A. J. van der Heiden/Sporton BV, die de overdekte tennisac-commodatie gaat bouwen naar een ontwerp van het Waddinxveense architectenbureau Stuurman BV. De te bouwen tennishal is de eerste die door een gemeente geëxploiteerd gaat worden. Het besluit om een tennishal VOOR TELEFOON 01828-2218

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1