WSV sterk tegen Euwe WEEKBLAD - SPORT 4e en 5e finale ronde Excelsior NKF-Schaaktitels voor Rudy Douven en Inschrijven Marjolein Theunissen voor open Forse winst tournooi WSE I krawniorai 2 TOOS-Basketbal A. v.d. Sluijs Be Fair-tennis start niet on verdienstelijk «ii F- i IH veen/Sjaak Noteboom). Mixed 4 bleef met enige moeite Hoog vliet voor (4-1), terwijl Mixed 5 en 6 Berkenrode en TVP in het gravel lieten bijten (3-2). De gemengde jeugdteams hadden het niet al te gemakkelijk, wat blijkt uit het 2-3 verlies dat het le team bij TVO on danks drie 3-setters moest incasseren. Het nog onervaren 2e team wist on danks de nerveusiteit bij RLTC een 5-0 overwinning te behalen. Team 3 zag kans in spannende partijen R’dam-Zuid er met 4-1 onder te houden, waarvoor zelfs een 3e set met een 11-9 uitslag no dig was. Het 4e team was niet tegen Be- rgvliet opgewassen en werd met een 5-0 nederlaag naar huis gestuurd. tij in evenwicht en stoomde meteen door met een mataanval, die v. d. Hey- den niet meer wist te pareren. Jammer voor v. d. Heyden, die nog wel de 2e plaats veroverde, maar als aan zijn stoel 2-0 0-2 0-2 2-0 2-0 0-2 C. Stolker-P. v. Es B.v. Eijk-P.v. Gils GROEP 4 4 e Ronde D. v. Heeren-D. v. Willigen Th. v. Bueren-J. Borsboom J. de Pater-A. Crone 5 e Ronde J. Borsboom-D. Heeren J. de Pater-D. v. Willigen M. C. v. Willigen-A. Crone 6 pt. (kampioen) 5'/2 572 5'/2 5‘/2 57, 5 2-0 1-1' 0-2 5 47, 47, 4 37, 27, 7, 0-2 1-1 1-1 1-1 2-0 2-0 1-1 1-1 1-1 1-1 2-0 5 47, 47, 47, 37, 27, 27, 2 7, 2-0 1-1 2-0 0-2 1-1 0-2 WADDINXVEEN/GOUDA - De Waddinxvener A. van der Sluijs is afge treden als directeur van A. van der Sluijs BV, Waddinxveen. Tot directeur is nu benoemd zijn zoon C. B. van der Sluijs. Dit blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. de strijd om Waddinxveen). De inschrijfformulieren kunnen ingele verd worden bij Anton Boere (St. Vic- torstraat 38, tel. 5131), Frits Leenen (Jacob Catslaan 52, tel. 7218) en André Moons (Bugweg 23, tel. 7814). Op deze adressen kunnen de formulieren ook worden opgehaald. De inschrijving staat open voor de vol gende leeftijdsgroepen: Meisjes: D ge- WADDINXVEEN - De eerste dag van de tenniscompetitie verliep voor Be Fair tamelijk succesvol. Helaas gold dit niet voor Heren 1 dat met 4-1 van Nieu- werkerk verloor, waaruit bleek dat de grote vorm er nog niet is. Heren 2 startte uitstekend en wist met 5-0 Be Quick er onder te houden. Heren 6 had met wat meer geluk in plaats van een 4- 1 nederlaag tegen Alexandria een 3-2 overwinning kunnen behalen, maar ja! Bij de senioren mixed teams wist team 3 in het gemengd dubbel een 5-1 en 15- 40 achterstand in de tweede set om te buigen naar een 7-5 overwinning, ter wijl ook een 3-0 achterstand in de 3e set toch nog een 6-3 overwinning ople verde. De andere partijen hadden eve neens een spannend verloop. Uiteinde lijk bleef men Schiebroek met 4-1 de baas. WADDINXVEEN Voor de heren senioren 2 van Toos-basketbal was het een drukke week. Werd er woensdaga vond in Leiden nog verloren met 69-53 van Parker 4, vrijdagavond haalden de heren 2 fors uit naar het bezoekende Concordia 2 uit Delft. In het begin ging de strijd nog gelijk op, beide teams scoorden regelmatig; 12e minuut 18-14 voor Toos. Hierna namen de Toos- heren duidelijk het heft in handen en konden toen uitlopen naar een 34-20 ruststand. Na rust voerden de Toos- heren het tempo nog verder op en via goed lopende combinaties, die doel treffend werden afgerond, scoorden de Toosmannen nog 42 punten tegen Con cordia slechts 22. Winst voor Toos met 76-42. Heren kadetten I waren duidelijk niet opgewassen tegen het bezoekende Tek- kels/Jumpers uit Den Haag. De Hage naars beschikten over meer lengte en speelden de bal wat sneller rond, terwijl de Toosjongens de bal te langzaam in de aanval brachten. Ook ontbrak aan Tooszijde de precisie bij het schieten, zodat de overwinning, via een 44-20 ru ststand, met 94-42 naar de Tekkels ging. De heren-adspiranten 1 vochten een spannende strijd uit met het bezoe kende AHS uit Den Haag. Uit hadden de Toosjongens nogal fors verloren en men was erop uit om revanche te ne men. AHS won echter ook ditmaal. Nu met 58-54. Tot de laatste minuut van het jeugd- tournooi, hing de titel voor Rudy Dou ven uit Sittard, aan een zijden draadje. Nadat hij zelf al vroeg in de morgen tot remise was gekomen met Gert Jan de Boer, was het afwachten wat Ton v. d. Heyden zou doen tegen Coen Stehou- wer. Bij winst van v. d. Heyden zou deze de titel in de.wacht slepen. Hoe wreed het schaakleven kan zijn, kwam in deze slotronde duidelijk tot uiting. In hevige tijdnood hadden beide spelers nog 3 minuten voor de laatste 10 zetten, v. d. Heyden had op dat moment nog 2 pionnen meer. Maar Stehouwer tot zijn boren tussen 7-8-’66en 'f-8-’68; Jon- sportieve-daad verplicht bracht de par- gens: E geboren tussen l-8-’68 en 1-8- ’70, D geboren tussen 1 -8-’66 en I-8-’68, C geboren tussen l-8-’64 en l-8-’66 en voor de B poule geboren tussen l-8-’62 en l-8-’64. De wedstrijden zullen worden gespeeld vastgenageld, volgens het jeugdreglement van de K.N.V.B. afd. Gouda (jongens) en vol gens het Bestuursbesluit Veldvoetbal (nr. 22) van de K.N.V.B. afd. Gouda (meisjes). Gedurende 1... 1 moet er minstens 1 leider of leidster per team bij elke wedstrijd van het team aanwezig zijn. Naast het voetbal zal er voldoende gelegenheid zijn om zich te vermaken met o.a. biljarten en tafelten nissen, dit omringd met veel muziek. Neem dus het initiatief en vraag vriend jes of vriendinnetjes of ze willen mee doen met dit festijn. Heren-adspiranten 2 hadden totaal geen moeite met het bezoekende MSV uit Noordwijk, dat slechts met 5 spelers naar Waddinxveen was gekomen, al hadden de Toosjongens in de eerste helft nog maar een 30-21 voorsprong. Toen echter in de 7e minuut van de tweede helft één van de Noordwijkert- jes met 5 persoonlijke fouten naar de kant moest was het gebeurd met MSV en liepen de Toosjongens simpel naar een 74-46 overwinning. Verlies was er voor de dames-senioren. Zij moesten in Noordwijk hun meer dere erkennen in MSV. Vooral het schieten was slecht verzorgd bij de Toosdames en via een 29-11 ruststand voor MSV, was er een 52-26 nederlaag voor de Toosdames. Ook voor de jongens-welpen 1 was er een nederlaag. Zij verloren thuis van BVO Alphen a/d Rijn met 55-37. Meisjes-welpen I be haalden een fraaie 40-10 overwinning op Leiderdorp. WADDINXVEEN In het ka der van het in Waddinxveen ge houden Nederlands kampioen schap schaken voor de jeugd tot 20 jaar, was er op donderdaga vond 19 april in het Anne Frank- centrum gelegenheid simultaan te schaken tegen dr. Max Euwe en oud-wereldkampioen v. Wijger- den. Er werd in 2 groepen van ieder 24 partijen gespeeld. Euwe verloor van Henk v. Gils (WSE), Vis, Muit en Segers. Remise behaal den Rolf Torenbeek, G. Burger, Hamming, Versluis, Kardol, v. Alphen, J. v. Oort, en Fournier allen voor de Waddinxveense Schaakvereniging WSE en Win kelman en Schreuder. De tien an dere borden werden door de oud- wereldkampioen gewonnen. Op de andere 24 borden tegen v. Wijgerden werd een heel ander beeld getoond. Hier werd in een zeer hoog tempo gespeeld waar door velen in ademnood kwamen. Het resultaat was er dan ook naaf. De simultaanaangever stond maar 2 remise toe aan Wim v. Randwijk en G. de Willigen. Alle andere partijen werden ge wonnen. Degene die remise be haald hadden of gewonnen kon den een prijsje in ontvangst ne men in de vorm van een boekenbon. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 25 APRIL 1979 De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen De lachende 3e werd Rudy Douven, die aan zijn remise net genoeg had om het Nederlands Jeugdkampioenschap binnen te halen. Vanaf de 3e ronde had het tournooi Rudy steeds aan de leiding gestaan, dus is zijn titel zeer verdiend. De eindstand is als volgt: 1 Rudy Douven 2 Ton v. d. Heyden 3 Coen Stehouwer 4 Frans Cuypers 5 Han Janssen 6 Willem Bor 7 Rinie Kuyf (tennissen) Be Eair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensport) Vereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem-en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën) BasketbalverenigingTOOS(basketbal). De jeugd (jongens)- en meisjes-schakers kregen tijdens de ontvangst door het Waddinxveense gemeentebestuur boekjes over oud-Waddinxveen uitge reikt door burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wethouder A. H. van Gent (PvdA(Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Voor het club- kampioenschap speelde de damclub Excelsior de vierde en vijfde ronde. P. Swart blijft nog steeds ongeslagen de lijstaanvoerder en is haast zeker van de titel. De uitslagen: GROEP 4e Ronde R. v. Dijk-T. den Ouden C. H. Kramp-T. Twigt G. Heeren-G. v. d. Zijden 6e Ronde C. H. Kramp-G. Heeren A. Blom-G. v. d. Zijden P. Swart-R. v. Dijk GROEP 2 4e Ronde - J. v. d. Elst-G. Dankers C. Rietveld-T. Driesse C. J. Barelds-H. den Outer J. Both-J. de heer 3e Ronde T. driesse-G. Dankers C. J. Barelds-J. v. d. Eist C. Rietveld-J. Both J. de Heere-H. Den Outer GROEP 3 4e Ronde C. Stolker-A. Zwanenburg B. v. Eijk-C. Blonk A. A. Rietveld-P. v. Es 5e Ronde Oud-wereldkampioen dr. Max Euwe schaakt simultaan in het Anne Frank-centrum. Foto: Weekblad voor Waddinx- Zwanenburg-C. Blonk WADDINXVEEN Rudy Douven heeft het jeugdkampioenschap schaken van Nederland, dat in de Paasweek in het Gereformeerd Vere nigingsgebouw ”Het Trefpunt” is gehouden, gewonnen. Bij de meisjes werd de titel in de wacht gesleept door Marjolein Theunissen. Het schaakkampioenschap, voor de eerste maal gesponsord door NKF Ka- bel BV, werd na het uitreiken van de geldprijzen en bloemen afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 8 Helmut Cardon 9 Gert Jan de Boer 10 Fritz v. Doorn 11 Peter Gelpke 12 WiebZagema 13 Erk Hoeksema 14 Ton Ellenbroek MEISJES Bij de meisjes was het krachtsverschil ook heel klein. Tot de helft van het tournooi was Margriet v. d. Schaaf de grote kanshebster. Maar toen ze in de 6e ronde na 13 zetten door Marjolein Theunissen stikmat werd gezet waren de rollen meteen omgekeerd. Marjo lein nam hiermede de leiding en be haalde de meisjestitel door een over winning in de laatste ronde tegen Mar griet Mol. Hier was de einstand: 1 Marjolein Theunissen 57, pt. (kampioen) 2 Betty Oostenbrink 3 Yvette Nagel 4 Christina v. Santen 5 Wilma Knoppert 6 Margriet v. d. Schaaf 7 Pernette Cameron 8 Jolanda Roeien 9 Margriet Mol 10 Lousanne Beeren Het tournooi werd bekwaam geleid door Henk Geilvoet, terwijl de algehele leiding bij Dhr. Rademaker in goede handen was. WADDINXVEEN Ook het ko mende weekeinde kunnen nog de in schrijfformulieren ingeleverd worden voor het open tournooi dat het jeugd- bestuur van de voetbalvereniging WSE houdt op vrijdag 25 mei (de dag na He melvaartsdag) in de Oranjewijk. Dit is het vierde tournooi dat wordt gehou den. NKF-vestigingsleider ing. J. J. Kimmel verricht hier de eerste zet van het meisjeskampioenschap schaken. (Foto: Weekblad voor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 11