rattenverdelger de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Joost de Jong: Waddinxveens exclusieue tuinmeubel show f 239 Zaterdagmorgen ’’kijkdag in hervormde Brugkerk Godshuis met Kerstmis gerestaureerd? LUXAFLEX ANTIEK op vrijdag in te leveren. Fa. v.d. Linde ELEK.KOFFIEMOLEN 19,50 Philips Draaitopstofzuiger LEGE CASSETTES ƒ2,50 HEEMSKERK Concert Voorwaarts KRUIDENSPECIAALZAAK ”DE PEPERROOM” IN PASSAGE ^COdffebM Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter Ba r /j telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu ITOI1KAS f l I Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 25 APRIL 1979 Bij voorbaat hartelijk dank. Vraag vrijblijvend offerte. DORPSTRAAT 33 TELEFOON 2218 I n e Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. I.v.m. Koninginnedag verzoeken wij u de advertenties voar woensdag 2 mei reeds voor Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 MOULINEX OF INVENTUM NU NIEUW MODEL 60 MINUTEN 3 STUKS 34e JAARGANG NR. 1612 Vrijdag 27 april, Gereformeerd Verenigingsgebouw ’’Het Trefpunt”, 20.00 uur Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipt, pedicure Dat er met de vertragingen moet wor den gewerkt is volgens kerkvoogdij- voorzitter G. van Ringelenstein mede een gevolg van het overlijden van de ar chitect P. van der Sterre in het najaar. "Een aantal zaken gaan minder soepel. Tekeningen en ontwerpen komen met de nodige vertraging tot stand. Het ver lies verlies van de heer Van der Sterre is niet alleen merkbaar, maar ook voel baar. Hij was de man die met kennis van zaken en met een grote liefde voor het werk zich geheel inzette. Zijn in breng en visie moeten we node mis sen”, aldus de heer Van Ringelenstein. Uit Duitsland, Zweden. Frankrijk. Engeland en Italië 19 befaamde merken tuinmeubelen in wit. bruin, greenen, teak en kunststof. Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend Vrijdagavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 17.00 uur Bleiswijk-Hoef weg 191 (naast veiling Bleiswijk) Tel. 01892-3044. A 500mtr.Vanaf rijksweg f Den Haag/Utrecht. rattenverdelger en zijn echtgenote. In het gemeentehuis bleek duidelijk weer eens welke waardering er bestaat voor het werk dat de heer De Jong doet en het belang van de volksgezondheid dat hieraan vastzit. Rattenverdelger Joost de Jong is erg in genomen met zijn belangeloze werk, waarbij hij gezond zegt te blijven. Naar zijn berekening heeft hij in al die jaren miljoenen ratten en muizen om zeep geholpen, in de meeste gevallen met door hem bewerkte havermout. Zijn opvatting is dat de bevolking hem vroeg moet roepen, nog voordat de "aanloop" toeneemt omdat dan de bes trijding het snelst effectief is. Want éér ding staat vast: als de heer De Jong op het toneel verschijnt hebben de Wad- dinxveense ratten en muizen, die hij het meest bij de boeren verdelgt, geen le ven meer. WADDINXVEEN Coffeeshop "de salon-drogisterij-kruidenspeciaalzaak Pijpela” in het winkelcentrum "de Passage" is dezer dagen definitief ge- volgende week donderdagmiddag sloten. De vrijkomende ruimte zal ge bruikt gaan worden voor de uitbreiding van de parfumerie en schoonheidssalon "Mieke” van Mieke Verboom-Ververs. In het gemeentehuis werd de heer De Jong toegesproken door wethouder A. H. van Gent (PvdA), die burgemeester mr. A. G. Smallenbroek verving, en de heer A. M. Zwamborn, directeur van de gemeentelijke dienst voor Openbare Werken en -Bedrijven. Hierbij waren enkele collega's van de Waddinxveense ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 INKOOP-lNRClL-TAXATiE KLOKKEN RÉPARA TIES WADDINXVEEN Komende zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kan de Waddinxveense bevolking die daarin geïnteresseerd is een kijkje nemen in de in restauratie zijnde Brugkerk van de Centrale Hervormde Gemeente. Twee uur lang staan de deuren van dit Godshuis aan de Kerkweg-Oost dan voor iedereen open om eens poolshoogte te nemen van de vorderingen van het miljoenenkarwei. Het is voor de tweede maal dat de Waddinxveners - lidmaten en niet-lidmaten - in de gelegen heid worden gesteld de restauratie van nabij gade te slaan. Op dit moment zijn de restauratie werkzaamheden in volle gang. Stuca- doors, schilders, electriciêns, timmer lieden, verwarmingsmonteurs en r winter opgelopen achterstand weer een beetje in te halen, al zal dat niet hele- WADD1NXVEEN - Vorige week woensdagmorgen is in het gemeente huis de heer Joost de Jong (74) van de Meidoornstraat 46 in het zonnetje ge zet. Daar was alle reden voor want de gepensioneerde Waddinxvener werkt als rattenverdelger al een halve eeuw voor de gemeente. Tot zijn pensione ring in 1969 als opzichter B bij de ge meentelijke dienst van Openbare Wer ken en -Bedrijven en sinds die tijd als onbezoldigd rattenverdelger, zij Jiet dat hij een onkostenvergoeding krijgt. De Waddinxveense rattenverdelger Joost de Jong (74). (Foto: Weekblad Waddinxveen/Sjaak Noteboom). strenge winterweer nogal wat roet in het eten, waardoor nogal wat deuken ontstonden in het werkschema. Het uit 1837 stammende kerkgebouw is sinds 12 december 1977 in restauratie, nadat daarover in april 1975 de eerste bespre kingen werden gevoerd. De aanbeste ding van het miljoenenkarwei was op 24 oktober 1977. Ai die tijd ”kerktr’ wijk Oost in de hervormde Bethelkerk aan de Bilderdijklaan, waar nu elke zondag zonder noemenswaardige pro blemen vier kerkdiensten worden gehouden. maart weer het haantje op de toren ge zet en daarmee was het hoogste punt bereikt. De verwachting is dat de re- ande- stauratiewerkzaamheden, die tegen de ren zijn druk in de weer om de in de drie miljoen gulden gaan kosten, eind dit jaar beëindigd kunnen worden. Dat zou beteken dat de Brugkerk met Ker- maaï lukken. Zoals bekend werd begin stmis weer in gebruik genomen zou kunnen worden. Dat de heringebruikname van dit Godshuis dan pas zal kunnen gebeuren is mede het gevolg van een aantal te genvallers, die moesten worden geïn casseerd. Zo moest de gehele toren worden vernieuwd en gooide het in het winkelcentrum ”de Passage” zal J om vijf uur officieel worden geopend door mevrouw A.H. Smallenbroek-van Eek, de echtgenote van onze burgemeester. Omdat "de Pijpenla” is gesloten zal de menukaart van bistro "Bibelot" Haar zaak zal worden gecompleteerd worden uitgebreid met kleine hapjes, door een drogisterij en een kruiden- zodat ook de vertegenwoordiger en speciaalzaak, die ”de Peperboom” zal passant daar voor een snel klaar- worden genoemd. gemaakt hapje tussen de middag kan De nieuwe parfumerie-schoonheids- binnenwippen. -«31

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1