Koninginnedag Waddinxveen ryii in Wingerd 09.00 uur - Schoolfeest 06.00 uur - Puzzelrit 10.00 uur - Kinderoptocht 10.00 uur - Wandelpuzzeltocht 10.00 uur - Rondgang 10.45 uur - Kinderspelen 20.00 uur - Oranjebal 20.30 uur - Dixie Machine 20.00 uur - Bingo 17.15 uur - Rob de Nijs 08.45 uur - Carrillonmuziek 11.00 uur - Oranjeloop 20.30 uur - Oranjebal 14.30 uur - Marionetten 20.00 uur - Lampionnenoptocht 16.00 uur - Sjef van Oekel Oranjefeest bij Oranjeschool 12.30 uur - Boerenkapel 13.30 uur - Kinderfeest Wingerd 11.00 uur - Steppenrace 12.00 uur - Volksspelen Dorpstraat 13.30 uur - Clown JoJo 14.00 uur - Kinderspelen Oranjeloop van Antilopen 14.00 uur - Ballonnenwedstrijd jji Oranjefeest 10.00 uur - Schiet-In Jazzorkest Dixie Machine. en 1 Sjef van Oekel. Groot Oranjefeest Willem van Oranjeschool (Oranjelaan). Muzikale mede werking fanfarekorps Concordia. Vanaf 06.00 uur start van de autopuzzelrit van de ’’Gouwe Rijders”. Inschrijven vanaf 05.00 uur in de kantine van de voetbalvereniging Waddinxveen aan de Sniepweg. Start: Groensvoorde. Organisatie: De Bonkelaar. De speeltuinvereniging Zonnig Zuid houdt in Waddinxveen-Zuid een wandel puzzeltocht voor kinderen van 4-15 jaar. Niet-leden betalen f 0,50 per persoon deelnamekosten. Inschrijving vanaf 09.30 uur. Start: wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat. Muzikale rondgang van de brassband Voorwaarts door de Bomenwijk. Kinderspelen op de Beukenhof. Organisatie: De Bonkelaar. Deze kinderspelen gaan door tot in de middaguren. Oranjebal in café-restaurant De Unie. Organisatie: carnavalsvereniging De Gouweslobbers. Muzikale medewerking: Duo Piet Rambas. Leden hebben gratis intree. Voor niet-leden zijn kaarten verkrijgbaar bij café-restaurant De Unie. Optreden van het jazzorkest Dixie Machine in De Bonkelaar. Toegangsprijs: 7,00. Feestavond voor alle Waddinxveense bejaarden met bingo plus feestelijke prijzen en samenzang onder leiding van de heer H. Brinkhorst. Plaats: Anne Frankcentrum. Prijs: 1,50. Optreden van Rob de Nijs in de Dorpstraat. Een kwartier lang speelt het klokkenspel van juwelier-horloger Ez. Vermeij aan de Kerkweg-Oost. De sportclub Antilope houdt prestatielopen over 3,3, 5,8 en 8,3 kilometer. Start: In het wijkgebouw aan de St. Victorstraat houdt de speeltuinvereniging Zonnig Zuid een Oranjebal voor volwassenen. Entree: 2,50 per persoon. Het Haags Marionettentheater verzorgt een voorstelling in De Bonkelaar. Opgevoerd wordt het stuk ’’Kroon in de soep”. Start: speelweide aan de Wingerd. Muzikale medewerking: De Cormula’s. In De Bonkelaar treden op Sjef van Oekel (Dolf Brouwers) en de Countrygroep Windfall uit Oudewater. Optreden van de Boerenkapel op de Beukenhof. Organisatie: De Bonkelaar. WADDINXVEEN - Het Koninginne- feest wordt ook gevierd op de scholen in Waddinxveen. Zo kregen we van de protestants-christelijke Willem van Oranjeschool (Oranjelaan) het bericht dat daar samen met de kleuterschool Kruimeltje (Souburghlaan) vanaf'negen uur ’s morgens een groot Oranjefeest wordt gehouden. Na de opening door het fanfarecorps Concordia worden er kinderspelen ge daan, zoals spijkerslaan, sjoelen en grabbelen. De kinderen kunnen zelf pannekoeken bakken, terwijl er voor de ouderen een rad van avontuur is met vele aantrekkelijke prijzen. Na afloop is er een gezellig samenzijn met één oranjebitter. Volksspelen voor kinderen van 0-6 jaar en van 7-12 jaar op de speelweide aan de Wingerd. Organisatie: Oranjecomité Wingerd. In de Stationsstraat bij De Bonkelaar wordt een steppenrace tussen gemeente raadsleden gehouden. Het startschot is in handen van adjudant M. W. Blom van de plaatselijke rijkspolitie. In de Dorpstraat zullen een middaglang allerlei volksspelen voor jong en oud worden gehouden. Op de Beukenhof treedt voor de jeugd op de clown JoJo. Organisatie: De Bonkelaar. Rondom het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat houdt de speeltuin vereniging Zonnig Zuid diverse kinderspelen voor kinderen van 4-15 jaar. Piet Rambas in De Unie. WADDINXVEEN - De sportclub Anti- Alberdingk Thijmlaan. Inschrijfgeld: f 2,50. lopen houdt op Koninginnedag een prestatieloop met afstanden van 3,3, 5,8 en 8,3 km. De route is: start bij de atle tiekbaan, Noordtunnel, Groensvoorde, Prins Willem Alexandertunnel, K.W.- plein, Luifelbaan. Finish bij de atletiek baan. Een ronde is 3,3 km, zodat voor de lan gere afstanden meer ronden moeten worden gelopen. Het inschrijfgeld is f 2,50. Iedereen krijgt een oranjevaan en een (oranje) sinaasappel bij de finish. Aanvang van alle afstanden 11.00 uur precies. Op de Beukenhof bij De Bonkelaar kunnen balonnen worden opgelaten. Rob de Nijs. Hoedenmaker op de Beukenhof. jjj WADDINXVEEN Het jj :j: Comité Oranjefeest Wingerd ji; staat met een staf van 60 mede- jij; ;i werkers en financieel gesteund ij ji door de bewoners, de gemeente ij j en een reeks van bedrijven en ji middenstanders (winkelcentrum ;j ij: Groensvoorde) klaar om voor de ji derde maal in Groenswaard 3 een ij jjj onvergetelijke Koninginnedag te ij i; organiseren. <i :j: De ’s middags op de speelweide ij: aan de Wingerd te houden volks- ;j jjj spelen zijn bedoeld voor twee ij ;j groepen kinderen: van 0-6 jaar en ij j van 7-12 jaar. Voor de kleuters jjj ij: staan een 6-tal spelen klaar, met ;j if als nieuw onderdeel de paarden- ij jij race. De kleinen ’’rijden” op een ;j; houtenpaardenkop met daaraan ij: een stok en een wieltje. Tussen jj; iji paaltjes door moet blijken wie de jj; ij snelste ruiter blijkt te worden, jj jij Voor al deze spelen moet een F ;J; kaart worden gehaald bij de ;j; kaartjeskassa. Als de kaart is af- T gewerkt staat er een traktatie.- jj: jij klaar. ij: jjj Voor de grotere jeugd zijn naast S ;j; de overbekende spelen twee <j ij: nieuwe spelen toegevoegd, zoals ;j een groot houten bord met daarin F j> 6 gaten, boven in het midden en ij: jS onder. Door de gaten krijgt men ij de kans zich tot topscorer te jjj ij: schieten. Voor de hoogste is een ;j ij: fraaie prijs beschikbaar. Ook F jS nieuw is het ’’langlaufen” op ij: ;S klompen, die ’’staan” op een hou- jij ij; ten plankje. Als steun in iedere F ij: hand een stok, om zo snel moge- lijk de slaloms te kunnen maken, i; jij en als eerste te kunnen eindigen, ij ;J; Voor deze spelen moet de deelne- ji ;j; mende jeugd ook een kaart halen, j; ij! waarop 8 verschillende spelmoge- F :j: lijkheden zijn afgedrukt. Natuur- i’i jij lijk worden ook zij niet vergeten F ;j; met de traktatie. Na afloop van F ;j; de verschillende spelen kan er bij S ij: de consumptiekraam een glaasje ijj limonade worden gedronken. jjj LAMPIONNENOPTOCHT ;j; Nieuw voor de ouderen op het ij: terrein is het rad van avontuur, 5? ij dat om 2 uur, 3 uur en 4 uur zal ijs ;i draaien. De koffiekraam is ook jij jij present zodat de ouders onder het F ij;: genot van een kopje koffie kun- f ;i nen genieten van het kinderspel, ij: jij Op het terrein is tevens aanwezig j! Heen kraam vol hoedjes, toeters, jij vlaggetjes en andere feestartike- F len. ;i jij In deze kraam zijn ook lampion’s ij;: jjj verkrijgbaar voor de lampionop- jij- ;j: tocht, die het sluitstuk zal zijn van F :j: het Oranjefeest. Er wordt gestart ;j; om 20.00 uur vanaf het feestter- i; jij rein aan de Wingerd. De route is: Jj: jij Weidezoom - Klaverveld - Zu- jij :j; ringveld - Wikkeveld - Groene- jij :;:zoom - Wingerd - Weidezoom - ji; 5 Wadde - Peuleyen - Beethoven- ij;: Slaan - Groensvoorde - Wingerd, jjj j: naar feestterrein (einde optocht), ji ;j; Muzikale medewerking: jj tambour- en trompettercorps jjj ”De Cormula’s”. ij WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 25 APRIL 1979 Haags Marionettentheater. In het clubgebouw van de schuttersvereniging Waddinxveen wordt voor de vijfde maal een Schiet-In gehouden. Aan dit "open kampioenschap schieten" kunnen de Waddinxveners individueel of in groepen (bedrijven en verenigingen) deelnemen. Naast het schieten wordt het sjoelkampioenschap gehouden. Einde: 19.00 uur. Prijsuitreiking: 20.00 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 7