de pater - makelaardij b.v. waddinxveen l'M. - H *-! "exclusieue tuinmeubel show Minister-president van Agt opent de schaakvierkamp LUXAFLEX 4788 01727-5057 ANTIEK Onze hoofdredacteur is met vakantie Nieuwe straatnamen in bestemmings plan Zuidkade Fa. v.d. Linde GEMEENTERAAD Onafhankelijk Nieuwsblad i -I N r in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Voor iedereen die al bij de Rabobank spaart of daar nu mee begint! Waddinxveen Achter Verbakel r Eindeloze kollekt ie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORRAS ILidNBMJ ja ^Zuidkade 6 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOL DENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 35e JAARGANG NR. 1618 WOENSDAG 6 JUNI 1979 Voor contact met de redactie kunt u overdag bellen Vraag vrijblijvend offerte. de tijd dag/datum sekondenteller I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 ’s Avonds kunt u bellen met Cees Bakker te Boskoop, telefoon Het elektronisch klokje geeft, na een lichte druk op de clip, de tijd, de dag, de datum, de maand en de sekonden aan. In de balpen passen gangbare vullingen. De batterijtjes zijn verwisselbaar. De Tijdpen ligt voor u klaar bij 3100 Rabobank- vestigingen in Nederland. Zolang de voorraad strekt. INKOOP-INR U1L-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Bleiswijk- Hoefweg 191 (naast veiling Bleiswijk) Tel. 01892-3044. 500 mtr. Vanaf rijksweg f Den Haag/Utrecht. Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure ”DEN BIENCORF” (naast 't postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Uit Duitsland. Zweden, Frankrijk, Engeland en Italië 19 befaamde merken tuinmeubelen in wit, bruin, greenen, teak en kunststof. Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend Vrijdagavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Grasmachine-specialist van heel klein tot zeer groot. Dealer van de beroemde Weber Barbeque Woensdag 13 juni, gemeentehuis, 19.30 uur Glasbeek, autoschade; Roubos, tran sport; Fa. Heemskerk; Sliedrecht, speelgoed; Van Es, haarcoiffures en fa. Bakker, meubelen. is er nog het levensgrote schaakspel waar de Lions Club Waddinxveen be slag op heeft weten te leggen. De 32 ko lossale stukken zullen worden gespeeld door mr. A. G. Smallenbroek, burge meester van Waddinxveen, en Me vrouw Roodzant, in schaakkringen lang geen onbekende want zij was ja renlang nationaal kampioene en sinds kort erelid van de Nederlandse Schaak bond. De Waddinxveense Lions Club was al een poosje op zoek naar een middel om financiën voor een goed doel te verza- De Russische schaakgrootmeester Kar- Maar behalve schaken op hoog niveau pov komt naar Waddinxveen, voor de schaakvierkamp, ter ere van de oud- wereldkampioen dr. Max Euwe. Exclusief voorde Rabobank •Niet verkrijgbaar in de winkel •Lengte 15 cm Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 fina Rabobank S geld en goede raad WADDINXVEEN In verband met het "in uitvoering genomen bestem mingsplan Zuidkade 1 zullen de in dit plan opgenomen wegen een naam krij gen. De gemeenteraad krijgt hier vol gende week over te beslissen. De voor keur gaat uit naar naamgeving in de waterschapssfeer. Burgemeester en wethouders stellen voor de in het plan als 2 genummerde weg Boezemweg te noemen, 3 wordt Molenring, 4 wordt Overtoom, 5 wordt oostpolderweg, 6 wordt Lede, 7 wordt Omloop, 8 wordt Alpherwetering en 9 Alpherbrink. WADDINXVEEN - Klinkende namen zijn het kenmerk van de Interna tionale Kats Grootmeester Vierkamp, welke op 11 juni a.s. gehouden wordt in het Waddinxveense gemeentehuis. Zijne Excellentie Minister- President, mr. A. A. M. van Agt zal om 16.30 uur de opening voor zijn rekening nemen. Deelnemers aan het tournooi zijn; Anatoly Karpov (U.S.S.R..), Lubomir Kavalek (U.S.A.), Vlastimil Hort (C.S.S.R.) en Ge nna Sosonko (Nederland). sors: Van Ginkel, reisbureau; Kok’s bouw bedrijf; C. v. d. Bosch, groenvoorzie ning; Eminent, electr. orgelfabriek; Drukkerij Veldwijk; Kaashandel De Rooy; Tokion, lak en verf; Mounts, Chinese sperciebonen; V. d. Berg, ma chinefabriek; Bibelot; Sporthuis De Bron; Houthandel Alblas; De Bas, doe-het-zelf; De Pater, makelaar; Aquilair, wijnen; Simca dealer; De Waard, keukens; Rabobank; Broer, bakkerijgrondstoffen; NKF kabel; Ver bakel mode; Scout kampeerwagens; Versluis fietsen; Kaashandel Van Tol; melen en met dit levensgrote schaak- Wd.^Berg, bakkerij^BaeJde,^bloemen; spel lijkt het wel te gaan lukken. Buite- nissig is het in ieder geval. De op brengst is, zo heeft de Lions Club laten weten, bestemd voor de SOS Kinder dorpen, dit met het oog op het jaar van het Kind, 1979. Het evenement wordt gehouden in sporthal ”De Sn iep”. Deze is belange loos voor dit doel afgestaaan en ook heeft multisportvereniging TOOS me dewerking toegezegd. Deze vereniging J had de hal tot 11.00 uur afgehuurd maar wil graag het veld ruimen voor de inrichting van de hal. De Tijdpen kost f1750 inclusief batterijtjes) Voor iedereen die tenminste f 25,- op een spaarrekening inlegt. Nieuwe spaarders krijgen bovendien f7,50 spaarpremie kado! Spaar bij de Rabobank en vraag naar De Tijd Pen Een balpen met ingebouwd elektronisch klokje. VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun- zolen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1