de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Vooruop vakantie gaat.. tegen dezelfde koers als waartegen u dit geld bij ons kocht. Bovendien verlenen wij deze service in tegenstelling tot alle banken, PRETTIGE VAKANTIE JAAR DICHT OM 18.00 UUR gratis. LUXAFLEX Reorganisatie-verkoop bij huis kopen? huis verkopen? Voorstel van CDA-raadslid vondt bijval WEEKMARKT VOORTAAN GEHELE Fa. v.d. Linde tournet drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen ’’EUROHOME- GOED WONEN” verboom makelaardij b.v. iggl Onafhankelijk Nieuwsblad Wfi g)lllfhlk<©H Even alles goed regelen bij de Rabobank in de buurt. ANWB schielandweg 7 telefoon 01828-3822 in onroerend goed PASPOORT u geld J'w"es3/S 'n&n bij onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel Tevens kantoren te GOUDA, DEN HAAG, ZEIST en ZOETERMEER. ntemationale - reis-en krediet-^. Bij de Rabobank vindt u een kompleet pakket ’’vakantievoorzorgen” onder één dak. Gemakkelijk! U kunt er terecht voor Buitenlands geld, Reischeques, Rabobank-reisverzekering, ANWB Internationale Reis-en Kredietbrief, Benzinebonnen voor Italië, Eurocheques, Rechtsbijstandverzekering en Tijdelijke auto-cascoverzekering. Met 3100 kantoren is de Rabobank Pohnkonl* altijd in de buurt! llQUUUulIn lJMI geld en goede raad Vreernd Vreernd Van G'nkei Bv - -y1>$1 - reis EN passageburo Óp al onze vestigingen kunt u vanaf heden vreemd geld bestellen tegen de officiële dagkoersen. Na terugkeer wisselen wij uw vreemde valuta weer in ^Blldebankh 3 kosten als Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TOttltAS - i lle Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144. TEL. (01828) 5594 Vraag vrijblijvend offerte. oioioveoisv looi?/ I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. ZIE ONZE ADVERTENTIE OP DE BINNENPAGINA! ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT.... Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 35e JAARGANG NR. 1623 k WOENSDAG 11 JULI 1979 geheel gratis Waddinxveen Passage 222 S 01828-7522' had uitgesproken tegen het verlenen van een krediet van f 10.502,- (inclu sief btw) voor het houden van een marktonderzoek. Van de aanwezige gemeenteraadsleden waren alleen wethouder A. H. van Gent, M. Boere en drs. D. Lont (alle drie van de PvdA) het niet met de mee rderheid eens. De socialisten maakten bij monde van de heer Boere duidelijk dat ook werkende vrouwen de gelegen heid moesten hebben na gedane arbeid de markt te bezoeken. Volgens hem hadden juist de marktkooplieden alle pogingen in het werk gesteld om in het laatste uur zoveel mogelijk klanten van de markt weg te krijgen door al met op ruimingswerkzaamheden te beginnen. Overigens heeft de gemeente wel na drukkelijk gesteld dat de marktkooplie den met het opruimen van de kramen niet voor 18.00 uur een begin mogen maken. WADDINXVEEN De vorige week woensdagavond vergaderende gemeenteraad heeft toch nog gesleuteld aan de sluitingstijd van de Wad- dinxveense weekmarkt in de Willem de de Zwijgerlaan. Bepaald is nu definitief dat de markt voortaan het gehele jaar door open zal zijn van 12.00 tot 18.00 uur. Zoals bekend gold de regeling dat de weekmarkt in de zomermaanden tot 19.00 uur geopend moest zijn. Het nieuwe sluitingstijdstip, dat in de raad ter sprake kwam omdat er bij de ingekomen stukken een afschrift van een brief van B. en W. over deze mate rie lag aan de gemeentelijke commissie voor het marktwezen, is een gevolg van een door mevrouw H. J. Groenendijk- Bemard (CDA) uitgelokte uitspraak dat er maar eens snel een einde moest komen aan het sluitingstijdstip van ze ven uur, waartoe de gemeenteraad op 16 mei 1978 had besloten. WEINIG CONSUMENTEN Zij herinnerde er in haar voorstel, dat werd ondersteund door de heer D. Uit- beijerse (SGP/HKV/GPV) en de heer F. H. de Ruijter (VVD), aan dat de over grote meerderheid van de marktcom- missie zich had uitgesproken voor een sluitingstijd van 18.00 uur, dat slechts weinig consumenten in het laatste uur voor de openstelling de weekmarkt be zoeken en dat het college van B.enW. had laten weten geen voorstel te zullen doen om aan het sluitingstijdstip te H. J. GROENENDIJK- BERNARD(CDA) gaan sleutelen, vanwege het feit dat de raadscommissie voor de financiën zich Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianaslraul 6 - waddinxveen 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 U.'W zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als u inlevert "'IWH!? i'111' "■'t fc

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1