Kindervakantiewerk succes de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Dag-mavo volwassenen start volgende week Rabobank O geld en goede raad maart LUXAFLEX gratis. W UW WINSTWINKEL! ANTIEK Fa. v.d. Linde GEMEENTERAAD /I laaumci Met officiële bijeenkomst in Het Trefpunt N.5 Onafhankelijk Nieuwsblad Nijhof’s Glashandel r februari april juni augustu: in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen (UdNBMj r Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voorjouuuu TORRAS «L27 4W^® A if Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 15 AUGUSTUS1979 7 Vraag vrijblijvend offerte. Waddinxveen Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 19 26 2 3 30 ’0 27 28 1 16 23 30 29 ^WITTE PRIJZENHAL EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN INKOOP-INR UIL-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES avond-mavo/havo in Alphen aan den Rijn en woonachtig in Reeuwijk. De hier te starten dag-mavo is wat opzet betreft gelijk aan de avond-mavo. Ook de toelatingseisen zijn dezelfde als bij de avond-opleiding. INLICHTINGEN DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT..:. Mevr. C. VAN DER WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 WADDINXVEEN - Op een paar plaatsen na is de dag-mavo voor vol wassenen, die volgende week vrijdagmiddag 24 augustus met een bijeen- Woensdag 22 augustus, raadhuis, 19.30 uur 35e JAARGANG NR. 1628 IfiJJ 5^4? drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen voor de plaatselijke dagschool voor volwassenen startte op dinsdagavond 27 maart toen er in het Anne Frank- centrum een informatie- en inschrij- vingsavond werd gehouden. Gezien de Wie inlichtingen wil hebben over de dag-mavo in Waddinxveen kan contact opnemen met het Gouwe- college, Marathonlaan 34, Gouda, tel. 01820-16778 of met de adjunct- directeur van de plaatselijke dagschool P. Bouwman, Nieuwdorperweg 22b, Reeuwijk, tel. 01829-3311 (na 16.00 uur). Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: Zuidkade 6 Achter Verbakel Automatisch Sparen Regelmaat is het geheim van goed sparen Spreek daarom met de Rabobank een vast of wisselend bedrag(je) af dat automatisch,bijvoorbeeld elke maand, van uw privé-rekening naar ’n spaarrekening wordt overgemaakt. Dan hoeft u daar niet meer steeds zelf aan te denken en u zet toch regelmatig en ongemerkt wat opzij. Dat loopt lekker op. Automatisch! De Rabobank kan u er alles over vertellen. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 I zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af-, drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als u inlevert WADDINXVEEN - De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Waddinxveen kan terugzien op twee maanden ge slaagd kindervakantiewerk 1979 in De Bonbkelaar. Het is dit jaar voor het eerst dat deze activiteiten voor kin deren vanaf 6 jaar in Waddinxveen zijn georganiseerd. De belangstelling van de zijde van de Waddinxveense lieverdjes is groot gebleken. Morgen (vrijdag) wordt het kindervakantiewerk besloten met een fietstocht, waar over elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer. Op de foto een beeld van de vorige week in De Bonke- laar gehouden spelletjes. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. ling Waddinxveen van het Gouwe- college wordt geleid door de heer P. komst in het Gereformeerde Verenigingsgebouw Het Trefpunt officieel Bouwman, adjunct-directeur van de van start gaat, volgeboekt. De in de 3-klassige noodschool aan de Mo- zartlaan ondergebrachte dependance van het Gouwe-college in Gouda, welk college uitgaat van de Stichting Avondschool voor Voortgezet On derwijs Gouda en Omstreken, is voorzien van kinderopvang, zodat moe ders zonder problemen op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen de lessen kunnen volgen. Ook op de Waddinxveense dag-mavo kan gestudeerd worden via deelcertifi caten (studie per vak). Zelfs voor één vak. Nieuwe vakken die aan de Mo- zartlaan gegeven zullen worden zijn Spaans, tekenen en maatschappijleer. Het cursus- en inschrijfgeld bedraagt belangstelling toen en in de maanden voor één of twee vakken f 75,- per jaar daarna werd een tweede voorlichting en voor drie of meer vakken f 100,- savond overbodig gevonden. De afde- per jaar. 2 29 5 28 6 7 24 31 B 25 B 25 26 1N$ I 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1