HOND IN DE GOOT W HOGE NOOD... BURGERLIJKE STAND Gevonden en verloren Agenda Goudse Bioscopen WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN I Medische weekeinddienst I Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen Weekblad voor f i Waddinxveen voorwerpen WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE HOND IN GOOT DANK U iiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiui i f DE KERKEN NODIGEN J NEDERLANDS HERVORMDE KERK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1979 W van 1 Naam: Adres: Woonplaats: Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX- VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen iDoorhalen wat niet gewenst wordt) I I I I- I I I I I I 8 I i STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL 1 i l I I I l l I l I 1 1 l l I I 2 1 I I ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie.J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. van Kempen Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828)5594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, 2742 EC Waddinxveen Telefoon (01828)2604 Abonnementsprijs: 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen f 14,- per half jaar binnen ver spreidingsgebied en f 21,50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,35 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30- 14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 5887 en 7132 of 01728-8333 HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. woensdag en donderdag van 19.0*0- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer 01821-1911 UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum 't Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadressen: Peter van de Sman, tel. 5197, Joke Andringa, tel. 4354 en Jantine Los, tel. 7604. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Sparrengaarde 17, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandwg van 18.30- 19.30 uur CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Brugkerk: (kerkdiensten in de Bet hel kerk) 10.30 uur ds. Joh. Verwelius 18.30 uur ds. Joh. Verwelius De Hoeksteen: 09.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 09.00 uur ds. W. Verboom 17.00 uurds. W. Verboom Immanuëlkerk: 9.30 uur dhr. C. Stroo, Kouderkerk aan den Rijn 19.00 uur ds. M. Zunneberg, Driebergen GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.30 uur ds. P. van den Berg 17.00 uurds. D. J. Modderaar Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. D. J. Modderaar 17.00 uurds. P. van den Berg Maandag 27 augustus: Ontmoetingskerk: '20.00 uur Gezamenlijke dienst Gereformeerde Kerk en Victorparochie REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. A. W. Kramer, Oegstgeest Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 leesdienst 18.30 uur leesdienst Donderdag 23 augustus 19.00 uurds. J. van Prooijen, Rhenen CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 09.30 uurds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 9.30 uur Woensdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 09.30 uur leesdienst 15.00 uurds. J. M. Van Kleppe CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur ds. A. P. van Langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. J. Kits sr. 18.30 uurds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte "De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking :j ZATERDAG 25 AUGUSTUS 1979 ;i Arts: dr. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 j Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71,tel. 01727-2834 j: ZONDAG 26 AUGUSTUS 1979 :j: Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 j; L Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71,tel. 01727-2834'; j Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: 'i; J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 T MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor L dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, 's Ijl Ij: middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen 7 afspraken te worden gemaakt. Geboren: Dennis William, z.v. F. Smith en W. van Vliet; Ina Maria Louise, d.v. A. J. C. de Jong en M. E. van Soest; Leendert Aart, z.v. L. de Stigter en B. M. van Dijk. Ondertrouwd: S. Zeverboom en M. C. van Herk. Overleden: Geertsema Beckeringh, Cootje w.v. Hulsinga, ou 72 jaar; Datema, Leendert, oud 62 jaar. Woensdag 22 augustus Gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30 uur Donderdag 23 augustus Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Vrijdag 24 augustus Spreekuren burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Officiële opening dagschool voor volwassenen, Het Trefpunt, 14.00 uur Maandag 2 7 augustus Gezamenlijke dienst Gereformeerde Kerk en St. Victorparochie, Ontmoetingskerk, 20.00 uur Vergadering streekcommissie Gouda en omgeving, De Haven, Oosthaven 31Gouda, 20.00 uur Dinsdag 28 augustus Raadscommissie voor de ruimtelijke ordening, gemeentehuis, 16.30 uur Raadscommissie voor de bereops- schriften, gemeentehuis, 20.00 uur Commissie van bestuur HAVO/Athe- neum, Siepweg 6120.00 uur Woensdag 29 augustus Uitgaansdag bejaardensociëteit Spreekuur maatschappelijk werkster indicatiecommissie opname bejaardenoorden, gemeentehuis, 9.30-11.30 uur Raadscommissie voor de onderwijs zaken, gemeentehuis, 19.30 uur Donderdag 30 augustus Officiële opening NKF-kantoorflat, Noordkade, 14.00 uur Vrijdag 31 augustus Spreekuren burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Maandag 3 september Bridge- en hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Woensdag 5 september IKV-avond met dr. S. Derksen, Mavoschool Koningn Wilhelmina, Prinses Beatrixlaan, 20.00 uur Donderdag 6 september Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Maandag 10 september Openbaar fractieberaad D-66, gemeentehuis, 19.00-23.00 uur Gemeentelijke commissie voor kunst, cultuur, recreatie en jeugd, gemeentehuis, 20.00 uur Bridge- en hobbyclub*bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Dinsdag1 1 september Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 14.30 uur4 Bejaardensociëteit, AF-centrum, 14.30 uur Donderdag 13 september Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden.' Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn' opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant, dus niet telefonisch. A dvertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9. tel. (01828)4788 2741 ED Waddinxveen 12 uur 8 uur: Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uurtot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrumdi. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Leidster: mevrouw K. Snijders-Holm Nilsen, Pr. Beatrixlaan 50, tel. 2246 Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om Openingstijden maandag, dinsdag, de veertien dagen 14.00-15.30 uur. ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden). Plaatselijke vertegenwoordigster is: mevrouw J.J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828) 4138. SCHOUWBURG Do. en vr. 8.15 uur, za. 7 uur, zo. 4 en 7 uur, di. en wo. 8.15 uur: CITY ON FIRE, 12 jaar. Za. en zo. 9.15 uur, ma. 8.15 uur: BUTCH CASSIDY AND THE SUN DANCE KID, 12 jaar. Za. en zo. 2 uur: BAMBI, a.l. THALIA Do. en vr. 8 uur, za. en zo. 3.30, 7 en 9.30 uur, di. en wo. 8 uur: MOONRA KER, 12jaar. Speciaal voor de jeugd, za. en zo. half twee, wo. half drie: BATMAN 66, a.l. Thalia "Special”, vr. en za. (nachtv.), maandagcyclus DIRTY HARRY, I6jaar. Gevonden: portemonnaie; horloge; truitje; schriften; etui en balpennen; hengel; plastic zak met levensmiddelen. Verloren: huissleutel; bril; spijkerjasje; kinderbril; trainingsjack en tennis rokje; linnen jack. &- WOHO XH 4^ ■°<r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 2