BURGERLIJKE STAND WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE Gevonden en verloren I Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen Medische weekeinddienst voorwerpen Agenda Goudse Bioscopen I Weekblad voor Waddinxveen f Uitgave: Druk. Veldwijk B V. I I W1 n DE KERKEN NODIGEN NEDERLANDS HERVORMDE KERK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1979 Sectievergadering Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Redactie: B. J. Woudenberg Volksdansgroep uur uur ”Le Creativiteitsgroep uur om u. Naam: Adres: Woonplaats: Betaling: overschrijving op giro 47062 -Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt Ik abonneer'mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. i i i i i i i i i i i GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 09.00 en 18.00 uur leesdienst 1 l- I I l l l I l l i ,,’t KETELHUIS” Busken Huetlaan 94a, tel. 01828-6860 W lijl ge mi he D< Ar tel go vr; PO va alt dii Al gn Pv ee en he ee v ti 2 li c g 11 i a c I r v iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. A anvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30- 14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 5887 en 7132 of 01728-8333. HAND- EN SPANDIENSTEN I noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur DR. RUTGERSHUIS/Weaz/ voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer0182l-l911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum 't Ketelhuis, Busken Huetlaan 94a, tel. 6860. Contactadressen: Bart van Wichen, tel. 7780, Joke Andringa, tel. 4354 en Jantine Los, tel. 7604. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Sparrengaarde 17, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Maandag 17 september 16.00-17.00 uur Creativiteitsgroep 6/7 jaar 21.00-24.00 uur Uniek Dinsdag 18 september 14.00-16.15 uur Opvang kinderen Yo- gadeelnemers 16.30- 17.30 uur Creativiteitsgroep 8/9 jaar 18.30- 19.30 12/13jaar 20.30- 23.00 Vrijwilligersvergadering Woensdag 19 september 09.30-11.30 uur Bejaardenwerk 14.00-17.00 uur Instuif 20.00-22.30 uur Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving (VOS) Woensdag 12 september Gemeentelijke commissie wijkwerk Waddinxveen-Zuid, wijkgebouw Zuid, St. Victorstraat, 20.00 uur Informatieavond peuterzwemmen, De Hoeksteen, 20.00 uur Donderdag 13 september Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor,-AF-centrum, 15.00 uur CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uurds. A. P. van Langevelde 17.00 uurds. A. P. van Langevelde BAPTISTENGEMEENTE AI.PHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molen werfst raat -10.00 uur ds. H. G. Koekkoek '.18.30 uur ev. R. Harland VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”S1ON” Gemeenschapsruimte "De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak ‘.11.00 uur wachttorenbespreking Ketelhuis Busken Huetlaan Woensdag 12 september 20.00-22.30 uur Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving (VOS) Donderdag 14 september 14.00-16.00 uur C vrijwilligers 16.00-17.00 10/11 jaar 20.00-22.00 uur Creatief volwassenen Zaterdag 15 september 14.00-16.00 uur Zatermiddaginstuif 20.00-24.00 uur Jongerensoos Cercle” Zondag 16 september 15.00-18.00 uur Gezinsmiddag Maandag 17 september 09.30-11.30 uur Bejaardenwerk 14.00-16.00 uur Teamvergadering Geboren: Philippus, z.v. P. van der Eijk en P. Klein; Melvin Andrew, z.v. H. P. van den Berg en A. M. Groenendijk. Ondertrouwd: J. G. Steenwinkel en S. Cederhout: K. Hogendijk en J. A. M. Verbakel; R. de Boer en C. L. R. Pol; D. C. Macdaniël en E. Verblaauw. Gehuwd: M. Boersma en M. de Vries; S. Zeverboom en M. C. van Herk; P. van Vuuren en J. M. L. van Vuuren. Overleden: Bogaards, Jacobus Willem, oud 74 jaar; Brandhorst wv Bontenbal, Adriana, oud 88 jaar; Bulder, Josephus Theodo- rus, oud 63 jaar. Zondag 16 september 1979 Brugkerk: (kerkdiensten in de Bethelkerk) 10.30 uur ds. J. J. Tigchelaar, Putten 18.30 uur ds. Joh. Verwelius De Hoeksteen: 09.30 uur ds. W. Verboom 18.30 uur ds. D. van Vliet, Papendrecht Bethelkerk: 09.00 uur ds. K. Exalto, Benthuizen 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 10.30 uur ds. Th. H. G. Hulst 19.00 uurds.Th. H. G. Hulst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.30 uur ds. D. J. Modderaar 17.00 uurds. J. de Zwart, Voorschoten Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. K. J. Schaafsma, Utrecht 17.00 uur ds. D. J. Modderaar REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur ’Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: •Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur j ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1979 T Arts: G. Siemons, Mozartlaaji 2-4, tel. 2676 f; Apotheek: Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 j ZONDAG 16 SEPTEMBER 1979 T Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 f Apotheek: Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel 4162 I: Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: l! ■f A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor j j: dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende j; werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, 's ff f middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen f T afspraken te worden gemaakt. - Ketelhuis Tollenslaan Woensdag 12 september 19.00-20.30 uur Volksdansgroep jon geren 20.30- 22.30 uur Volksdansgroep volw. Donderdag 13 september 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 20.30- 22.00 uur Vergaderingen Vrijdag 14 september 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 22.00-23.00 Opvang spert. Vrijdag 14 september Spreekuren burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Zaterdag 15 september Country-avond, Gereformeerd Verenigingsgebouw ”Het Trefpunt”, 20.00 uur Henk van Ulsen, De Bonkelaar, 20.15 uur The Old Classic, AF-centrum, 20.00 uur Maandag 17 september Bridge- en hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Openbaar fractieberaad PvdA, De Unie, 20.00 uur Regionale ledenvergadering Industriebond CNV, Ontmoetingskerk, 19.30 uur Woensdag 19 september Spreekuur maatschappelijk werkster indicatiecommissie opname bejaardenoorden, gemeentehuis, 9.30-11.30 uur Gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30 uur Modeshow Verbakel, hotel Florida, Boskoop, 20.00 uur Donderdag 20 september Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Ontspanningsavond bejaarden met Toi-Toi, Af-centrum, 20.00 uur Kinderkledingbeurs, De Bonkelaar (inleveren kleding van 9.30-11.00 uur en van 13.30-15.30 uur) Zaterdag 22 september Showavond "Show-'79" van Concordia, sporthal ”de Sniep”, 20.00 uur Kipderkledingbeurs, De Bonkelaar (verkoop kleding 9.00-12.00 uur, ophalen kleding 15.00-16.00 uur) Toneelavond Toi-Toi, Af-centrum, 20.15 uur Zondag 23 september Fietstocht PvdA, Startplaats: openbare Thijssenschool, Kerkweg-Oost 230, 9.00 uur Maandag 24 september Bridge- en hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Dinsdag 25 september Bejaardengymnastiek, en bejaarden sociëteit, AF-centrum, 14.30 uur Politiek avondgebed, Ontmoetings kerk, 20.00 uur Woensdag 26 september Informatieavond diaconie-actie visvijvers Zuid-Oost-Azië van de Centrale Hervormde Gemeente, De Hoeksteen, 19.45 uur. Gevonden: gouden hanger; herenhorlo ge; portemonnaie; ketting. verloren: verzekeringsplaatje; trai- ningsjack; horloge; sleutels; ketting; herenbril; polstasje met inhoud; porte monnaie. I InlichtingenVolksdansen Hans Wortman, tel. 4982. Uniek werk groep: Jantine Los, tel. 7604 en Joke Andringa, tel. 4354. Bart van Wichen, tel. 7780. Peuterspeelzaal Pieter Pierebas mevr. Lesschen, tel. 5350. Werkgroep speelvoorzienin- gen Groenswaard 3: Bep Tetteroo, tel. 6691 en Lilian Kok, tel. 4618. Soos 20-30+ Elly van Wichen, tel. 7780. Sport: Peter v. d. Sman, tel. 5197. Overige activiteiten team van ,,’t Ketelhuis”, tel. 6860. V Li DE BONKELAAR Beukenhof 5, tel. 01828-7272 Donderdag 13 september Cursus weven/macramé, 09.30 uur Cursus poppenmaken, 13.30 uur Ballet 6-9 jaar, 16.30 uur Film: Dog Day Afternoon, 20.30 uur Vrijdag 14 september FilrmBridge over the river kwai, 20.30 uur Zaterdag 15 september Theater: Henk van Ulsen, 20.15 uur Maandag 17 september Cursus pottenbakken, 19.30 uur Cursus bloemschikken, 20.00 uur Cursus doka (fotografie, 20.00 uur Dinsdag 18 september Cursus Nederlands en naails voor buitenlandse vrouwen, 09.00 uur Ballet 4-5 jaar, 16.00 uur Ballet 6-9 jaar, 17.00 uur Ballet 6-9 jaar, 18.00 uur Ballet 10-13 jaar, 19.00 uur Ballet volwassenen, 20.00 uur Cursus koken voor mannen, 19.30 uur Cursus Spaans, 20.00 uur Woensdag 19 september Cursus Indisch koken, 09.30 uur Cursus Indisch koken, 13.30 uur Cursus systeemcamera, 20.00 uur Vrijwilligersvergadering De Bonkelaar, 20.00 uur tr 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 19.00-20.30 uur Stagebespreking '20.30-22.00 uur F kinderwerk Dinsdag 18 september 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 14.00-15.00 uur Yoga 15.15-16.15 uur Yoga 20.00-21.00 uur Yoga Woensdag 19 september 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal 19.00-20.30 uur Volksdansgroep jon geren 20.30-22.30 volwassenen THALIA Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur MOONRA- KER, 12 jr. Za. en Zo. half twee, Wo. half drie ZORRO, WREKER DER PARTIZA NEN. Vr. en Za. 12 uur (nachtv.), maandagcy- clus 8 uur COMING HOME, 16 jr. SCHOUWBURG Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 4 en 9.15 uur, Wo. 8.15 uur HAL LELUJA VOOR EEN PAAR VUI STEN, 12 jr. Zo. 7 uur, Ma. 8.15 uur DE KLOK KENLUIDER VAN DE NOTRE DAME, 12jr. Za. en Zo. 2 uur BAMBI, a.l. T m T k Direktie: J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg k ExploitatieF. van Kempen Redactie-adres: A Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen A Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, 2742 EC Waddinxveen Telefoon (01828) 2604 Abonnementsprijs: f 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen f 14,- per halfjaar binnen ver spreidingsgebied en 21,50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs f 0,35 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. river Creativiteitsmiddag k Creativiteitsgroep STICHTING C HRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaanma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur;di. 10.00 uurtot 12.00uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30tot 17.30uur. Anne Frank-centrumdi. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Leidster: mevrouw K. Snijders-Holm Nilsen, Pr. Beatrixlaan 50, tel. 2246 Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag de veertien dagen 14.00-15.30 uur. ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden). Piaatselijke vertegenwoordigster is: mevrouw J.J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828)4138. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.3D uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICH TING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d Ussel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 2