Vierdeklasser schakelt met 3-2 Be Fair uit WEEKBLAD - SPORT WITTE PRUZENHAL VOLOP KWALITEIT! Waddinxveense sportspetters Ongelukkige nederlaag voor Roubos De Gouwe Eef Overdam maakte le hoofdklassegoal Gemotiveerde Be Fair-heren winnen opnieuw TOOS-korfbal blijft winnen Eerste verlies voor midden moter Kwiek Hengelen met De Voorn en HSW Reeks neven activiteiten WSE-jeugd cambifQTQ ■~-~2d^kbuunkrnan Gouwe heeft de kansen op een overwinning laten liggen, ’t Y was mis- ouders aangeboden om te assisteren bij er in de stand op 3-1 te brengen. Uitein- baltournooi zijn Sjaak van Dam, Kon- i van Prinstererschool), Pieter Haan, Zuring- Alkemade I-Heren V HZC/Robben II-Dames I BZ en PC Il-Heren II VZV II-Heren III Woerden I-Heren II Meisjes B-BZC A Heren VI-MVZ II brengen. Maar dat heeft de sfeer bij de uitgeschakelde Waddinxveense twee deklasser niet kunnen verbeteren. AFGELAST De voor afgelopen zondagmiddag gep lande wedstrijden Hoek van Holland- Waddinxveen en Randstad-WSE wer den afgelast. Stapt U maareens binnen bij één van de méér dan 200 speciaalzaken op foto- en filmgebied.Daar heeft de Combifoto vakman nog écht tijd voor U en daar vindt U alle kwaliteitsmerken. WADDINXVEEN - Ook de eerste uit wedstrijd van het eerste herenteam van Be Fair-volleybal tegen GVC uit ’s- Gravenzande werd met een positief re sultaat afgesloten. Een overwinning die deels te danken was aan de nieuwe coach Rob van Zaterdag kan Be Fair zijn goede start en verwachtingen waarmaken tegen Donar uit Leiden. Aanvang 16.30 uur. Een zeer belangrijke wedstrijd aangezien Donar medekoploper is. 5- 5 8- 2 6- 4 9- 1 1-9 9-1 4-6 schoten wist ’t Y de nummerieke meer derheid niet uit te buiten. Arnold Road zette ’t Y op voorsprong, 1-2. Een uit stekende combinatie tussen Hans de Gruyl en Fred Kranstauber werd door De korfbalvereniging TOOS is sinds haar bestaan een snel groeiende vereni ging. Dit seizoen zijn de korfballers ge start met mini-pupillen (leden van 6 tot 7 jaar). Deze pupillen wordt door mid del van spel het korfballen bekend ge maakt. Meer informatie hierover kan men krijgen bij Dick Visser, Wingerd 310, tel. 6575., De winnaars van de door TOOS- korfbal uitgeschreven kleurwedstrijd tijdens het vorige maand in het sport- del, Bert Smorrenburg en Peter van der Na de rust slaagde DORR, een hele- Zon waren medogenloos tegen de meis- maal niet zo’n geweldige vierdeklasser, jes van Marbos De uren in de sporthal en de sportzaal niet te overziene spel van GVC. Via de zullen uiteraard gebruikt worden voor zaalvoetbal. DAMES 1 Dames 1 trad aan tegen Broleco. Een zeer spannende en goede wedstrijd, die helaas voor de dames verloren ging. Dat was een gevolg van het wat betere collectief van de tegenstanders. Als een grote verrassing kwam deze uitslag niet helemaal. Ook het afgelopen seizoen was Broleco een promotiekandidaat. Zowel de eerste als tweede set gingen verloren met resp. 13-15 en 8-15. Door een verbeten inzet was de derde set delijk zou Kees de Knegt, die Joop echter duidelijk voor de Be Fair-dames. Schaap op bevel van Nico Gottenbos - Uitslag 15-8. Dat Broleco de betere vierdeklasser - met 3-2. Voor de Waddinxveense doelpunten zorgden Wout Roskam en Kees de Knegt Gezien de uitslagen (9-1, 3x en 8-2, 2x) Het was een roemloos einde dat Be zal hier niet veel verandering in komen. Fair in de zaterdag begonnen bekers- Toch geloven de teamleden nog in ver andering. Er wachten nu vier thuiswed strijden. Ook zonder punten is Kwiek 2, dat za terdag tegen Ilac 3 met 3-7 verloor. Eric Picard zegevierde tweemaal, Henk kam 1-1 gelijk en het was bijna 1-2 als Holkema éénmaal. Zonder puntenver- lies is Kwiek 3. Zaterdag werd met 10-0 van del, Bert Smorrenburg en Peter van der .WADDINXVEEN - Het eerste senio renteam van TOOS-korfbal heeft de twee competitiewedstrijden van afge lopen week winnend afgesloten. Vlaar- dingen 6 werd met 2-11 overrompeld en Argento 2 met 3-14. Met deze resulta ten blijven de Waddinxveners de ran glijst in klasse 4B aanvoeren. Vorige week dinsdagavond speelde TOOS 1 tegen Vlaardingen 6 haar eer ste wedstrijd voor de micro-competitie (zaal). In de eerste helft verkreeg TOOS 1 een licht veldoverwicht, het geen zich uitdrukte in de ruststand van 2-4. Na rust trok TOOS 1 alle registers open en bepaalde de eindstand op 2-11 Doelpuntenmakers: Arnold Jansen (4x), Henny Noordam (2x), Piet Leb- bing (2x), Hans de Ridder (lx), Cees en Truus Visser beiden 1 maal. en Jeroen van Grinsven, Elzenhorst 104 (Leon van gelderschool). Het drietal krijgt nog deze week hun prijs thuis. Zondag 21 oktober ontvangt Waddinxveen-voetbal Floreant Boskoop. De Boskopers zijn er op ge- f J J - ten,.maar Waddinxveen zal willen be wijzen dat de nederlaag bij DHZ een vergissing was en zo kan het een aan trekkelijke wedstrijd worden in het sportpark ”de Sniep”, aanvang 14.30 uur. De KNVB afdeling Gouda deelt mee dat de heer H. P. Zweitstra niet meer in functie is als consul bij WSE, Be Fair en Waddinxveen. Er worden geen voetbalwedstrijden gespeeld op 22/23 en 29/30 december (Senioren, junioren), van 8 december 1979 tot en met 23 februari 1980 (D/E pupillen), van 10 november 1979 tot en met 15 maart 1980 (F-pupillen) en 24 en 31 december 1979 (Zaalvoetbal). Voetbalstraffen: J. Visser (Wad dinxveen 2) is uitgesloten voor één wedstrijd en kreeg f 15,- boete. M. Ja spers (WSE Al) z’n strafzaak is gesepo- neer d. H. A. G. Moons (WSE Al) is uitgesloten voor twee wedstrijden en kreeg f 10,- boete. M. S. G. J. Moons (WSE 1) is uitgesloten voor één weds trijd en is teven ’t recht ontzegd om tot 1 januari 1980 als aanvoerder te fungeren. Afgelopén zaterdag hebben 380 za- terdagclubs gespeeld om de KNVB- beker. Van de 67 tweede klassers wer den er 11 gegélimineerd. Deze 11 clubs zijn: De Zwervers, ASWH, Be Fair, PPSC, SSS, NDSM, VVOG, AVW’66, DES, WZC, CVSB en Workum. De winnaars uit de eerste ronde gaan sa men met de eerste klassers, die voor de eerste bekerronde waren vrijgeloot, op 17 november de tweede ronde spelen. Mocht het zo zijn dat de komende we ken de competitie zodanig wordt beïn vloed dat inhalen noodzakelijk is, dan gaat dat voor het bekergebeuren. Deze en volgende maand heeft het jeugdbestuur van WSE deze nevenacti viteiten op het programma staan: Woensdag 17 oktober: Pupillenpanne- koekendag (Herfstdag): van 9.30 tot 16.30 uur, Dinsdag 23 oktober: Bowling C-l en C-2 junioren, Dinsdag 30 okto ber: Bowling C-3 en C-4 junioren, Za terdag 17 november: Spelletjesochtend F-pupillen, Zaterdag 24 november: Sportzaal ’’Groenswaard” F-pupillen: van 8.30 tot 10.30 uur en zondag 25 no vember: Sporthal ”de Sniep” D- en E- pupillen: van 9.00-13.00 uur. WADDINXVEEN - Zondag voor een week werd de tweede wedstrijd voor de herfstcompetitie van het Wad dinxveense hengelsporthuis De Voorn gehouden. Er werd gevist in de Gouwe aan de Zuidkade. De vangst was hier redelijk. Na twee en een half uur vissen was het resultaat als volgt: 1J. van Eg- dom 349 ptn, 2. W. v. d. Wal 344 ptn, 3. E. Hey 327 ptn, 4. J. Ottenvanger 316 ptn, 5. L. de zwart 290 ptn, 6. A. van Leeuwen 262 ptn, 7. Hr. Nieuwenhui zen 244 ptn, 8. M. Reichard 244 ptn, 9. S. van Loon 207 ptn, 10. D. Heeren 196 ptn, 11. H. Fasen 169 ptn, 12. P. van Exel 140 ptn en 13. P. Hofman 133 ptn. Na twee wedstrijden zijn de koplopers: le (voor de Rabobank-bokaal) J. van Egdom 586 pnt, 2. (voor bokaal Sport school Den Edel) W. v. d. Wal 569 ptn, 3. (voor bokaal Postkantoor) J. Otten vanger 484 ptn. Zaterdag 21 oktober a.s. volgt de derde wedstrijd. Deze wordt eveneens gehou den in de Gouwe aan de Halve Raak. Opgave zoals bekend uiterlijk vrijdaga vond bij A. Noorlander in de Piet Hein- straat. Inschrijfgeld 4, HSW Zaterdag 20 oktober wordt de jaarlijkse "herfstdag-wedstrijd” van de hengel- sportvereniging Waddinxveen gehou den. Er zal dit keer gevist worden in de Hollandse Ussel tussen Gouda en Haa strecht. Het betreft hier een alle- maten-wedstrijd en de duur is drie uur. Voor elke deelnemer is er een prijsje, welke op de Herfstavond uitgereikt zul len worden. Het inschrijfgeld bedraagt f 3,50. Verzamelen aan het station om 06.00 uur. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 OKTOBER 1979 De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek tafeltenissenTennisvereniging Waddinxveen WADDINXVEEN Het jeugdbe- i .i i tt/r ry Piet verloor. Wim bracht heeft dezer dagen de nevenactiviteiten- maar agenda voor het lopende seizoen gepre- daarna moest Jaques capituleren: 4-4. senteerd. Het betreft een tot in april Toen Kwiek voor het eerst achterkwam 1980 durend programma dat er weer betekende dat gelijk de eerste neder- niet om liegt. laag. Wim en daarna Piet verloren: 4-6. Met nog in het achterhoofd de barre kreeg 't Y enigszins gelukkig de zege, 3- 4. DAMES De dames van Roubos De Gouwe zijn slecht gestart in de tweede klasse der K.N.Z.B. In Hilversum werd verloren met 8-0, van HZC/Robben II. Beter de den het de reserve teams. Heren II be haalde een overtuigende zege op BZ en PC II, t.w. 4-11 en Heren III versloeg in Afgelopen zaterdag trad TOOS 1 aan tegen Argento 2 te Schoonhoven. Ar gento 2 bleek ook de doelpuntenma- chine van TOOS niet te kunnen stop pen: uitslag 3-14. En dat betekende de zesde opeenvolgende winst. Doelpun tenmakers voor TOOS Cees Visser (3x), Netty Kwakernaat (3x), Arnold Jansen (2x), Door Haagsman (2x) Hans de Ridder (2X), Jaap en Henny Noordam beiden 1 maal. nen met maar liefst 17-19. Dit was vooral het gevolg van het rommelige i \r'_ j nodige aanpassingen werd een 14-10 achterstand omgezet in de uiteindelijk 17-19 overwinning. De tweede set was in eerste instantie duidelijk voor de Waddinxveners. Een 1-10 voorsprong kon ternauwernood worden omgezet in een 14-16 eind stand. De derde set gaf aanmerkelijk minder problemen. Via gevarieerd aanvalsspel met nu Dick Janmaat als spelverdeler in de plaats van de met kramp uitgeval len Arjan v. d. Vloed werd een snelle voorsprong van 2-12 besloten met de derde setwinst van 7-15. Door dit resul taat blijft het le herenteam ongeslagen. (tennissen) Be Eair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW' (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe zwemmen, poloënBasketbalvereniging TOOS basketbal Kwiek om zich naast Eldos op de bo venste plaats te nestelen, maar het is er niet van gekomen. Kwiek begon de strijd goed. Piet Swart en daarna Jaques Brand scoorden 2-0. Wim van Wageningen kwam net iets te kort en moest met 20-22 capituleren. Het dubbelspel was erg spannend maar ging verloren met de cijfers 21-23, 21- 19, 18-21. Dus 2-2. Kwiek nam via Jaques weer een voor- stuur van de voetbalvereniging WSE sprong, maar Piet verloor. Wim bracht heeft dezer dagen de nevenactiviteiten- Kwiek wederom op voordeel, maar agenda voor het lopende seizoen gepre- Schaap op bevel van Nico Gottenbos - Uitslag 15-8. Dat Broleco de betere de zo geplaagde oefenmeester van Be ploeg was lieten zij blijken in de vierde Fair - moest vervangen, de stand op 3-2 set. Mede door een zeer goede service - j-, i-r- j j- van enkele dames werd hier een regel matige 8-15 overwinning geboekt. Ein duitslag als zodanig \-3.Zaterdag moet er dan ook beslist gewonnen worden in de uitwedstrijd tegen Gemini/Kangeroes 2 uit Voorschoten. Dat is noodzakelijk te neinde aansluiting met de top niet bij voorbaat te verliezen. Gezien het ver toonde spel van afgelopen zaterdag moet dit een haalbare zaak zijn. WATERPOLO-LUTS LAGEN Heren I-’tYI 3-4 Jongens A-Zijl/LGB A 9-2 Jongens pup.-AZC/Unique pup. 15-0 - 2. 7 3- 3 11- 2 9- 1 8-0 4- 11 7- 9. 10- 11 WADDINXVEEN - Al in de eerste ronde van de KNVB-beker is twee deklasser Be Fair zaterdagmiddag gesneuveld. De Waddinxveners ver- vijf loren de uitwedstrijd tegen het Rotterdamse DORR - nota bene een WADDINXVEEN - Vrijdag begon om kwart over acht de tafeltennis- Velsen VZV II met 7-9. i— confrontatie tussen Eldos 1 en Kwiek 1. ---- De mogelijkheid betekende dat voor in het programma wat ook gespeeld zal worden op woensdag 17 oktober bij en door het jeugdcentrum De Bonkelaar), de leidersavond (waarop de leiders van de jeugdelftallen middels een koud buf fet en een gezellige avond bedankt wer den voor hun onmisbare aandeel in de jeugdbegeleiding), de ouderavond op vrijdag 31 augustus (met o.a. de wed strijd ouders-jeugdleiders, welke door de jeugdleiders met 1-4 werd gewon nen) de bowlingavond van de A- junioren op dinsdag 9 oktober en de B- junioren op dinsdag 16 oktober in bow ling ’’Groenhoven” in Gouda. INTERLAND Het ligt in de bedoeling om eind fe- bruari/begin maart een bezoek te bren gen aan een interland of een mini- voetbalwedstrijd en natuurlijk zal deel genomen worden aan de K.N.V.B.- zaalvoetbaltoernooien. De data voor de pupillensportdagen 1980 liggen ook Maaren. Door zijn ervaring (hij speelde al vast nl. vrijdag 8 en zaterdag 9 augus- vroeger ere-divisie bij A MVJ) wist Van tus. gelukkig hebben zich een aantal Maaren zijn spelers op de juiste wijze te ouders aangeboden om te assisteren bij motiveren. De eerste set werd na een deze nevenactiviteiten zodat de lasten spannend verloop uiteindelijk^gewon- per jeugdbegeleider ook dit jaar weer op meerdere schouders kunnen rusten. laag. Wim en daarna Piet verloren: 4-6. Met nog in het achterhoofd de barre Met vier punten uit vier wedstrijden (voetbal)winter, die het afgelopen sei- staat Kwiek nu in de middenmoot en zoen zorgde dat de ballen voor 5 maan- heeft het niet zo’n goede kans meer op den in de kast bleven, zal ook dit sei- promotie gezien de grote overwinnin- zoen de jeugd tijdens de grotendeels gen van Eldos op de andere clubs uit de voetballoze periode (november- poule. februari) op een aangename manier KWIEK 2 worden beziggehouden. Om deze acti- KWitKZ viteiten te coördineren is Jan Janssens Met Kwiek 2 gaat het nog slechter, in met ingang van dit seizoen opgenomen feite erg slecht. Met één punt uit vier in het jeugdbestuur van WSE. wedstrijden staat het nog steeds onder- Enkele van de nevenactiviteiten zijn in- aan, weliswaar samen met Vrienden- middels achter de rug. De pupillen schaar 7, maar er degraderen twee sportdagen 1979, gehouden op vrijdag teams. Vrijdag werd met 7-3 verloren 17 (vanwege de deelname van 70 van het bovenaan staande Gouda 2. minder valide kinderen omgedoopt in Martien Droog won toch weer twee recreatiedag) en zaterdag 18 augustus partijen en Piet Bijvoets heeft er een (met o.a. het spel’’Reis om de Wereld” gewoonte van gemaakt elke wedstrijd precies één set te winnen. In de vierde klasse versloeg Kwiek 4 'i één van de naaste concurrenten, n.l. GS’78 1 uit Waarder. De uitslag was 4-6 en daardoor nemen Rob de Haan, Roel Messie en Ruud Spellenaar een twee de plaats in. Kwiek 3 speelde niet en bij Kwiek 5 kwam de tegenstander niet op dagen. Kwiek 6 leed zijn tweede nederlaag te gen het Boskoopse Marbos. Wim de Wit, Piet van Es en Martien Oosterom wonnen ieder één set. Twee sets gingen verloren met 22-20 en 21-19. De stand van 6-4 had dus net zo goed andersom kunnen zijn. Kwiek 7 haalde uit tegen Smash 5: 10-0. Cor Scharroo, Adrie Be- rckenkamp en Herman Bronwasser waren de medogenloze spelers van dit team. UITSLAGEN: Moerkapelle 4- Kwiek 8 Kwiek 10-TTVN 14 Kwiek 11-Re’euwijk 4 Smash 7-Kwiek 12 BTTV 5-Kwiek 13 Kwiek 14-Marbos 2 Gouda 11-Kwiek 15 JUNIOREN Het eerste juniorenteam heeft nu wedstrijden achter de rug. Alle tegen standers zijn (helaas) bekend. Met nul punten staat het eenzaam onderaan. WADDINXVEEN De start in de hoofdklasse heren is voor Roubos De Gouwe niet succesvol geweest. Zaterdagmiddag verloor het eerste c herenteam door een misverstand in de verdediging in de laatste 30 se- b^ournoo?zijn S^ak^n Dam Kom fonden van-een meer geroutineerd ’t Y uit Amsterdam. Roubos De Pnnst^èrsch^^l^Piete/Ha^^urin^- schien aanvallend iets sterker, doch een gelijkspel had de verhouding Barracuda A-Jongens B veld 17 (De Savörnin Lohmanschool) beter weergegeven. Eef Overdam scoorde in de eerste pe riode het eerste doelpunt in de hoofd klasse, 1-0. Beide teams zagen geen kans te scoren tot in de derde periode, uit Toen maakte’t Y gebruik van een num- - merieke meerderheid en maakte ge- laatsgenoemde afgerond, 2-2. brand om Waddinxveen beentje te lich- lijk, 1-1. ’t Y had overigens 6 keer een Opnieuw nam ’t Y de leiding door Piet man meer in deze wedstrijd tegenover Heisterman, 2-3. Al snel in de vierde Roubos De Gouwe 2 keer. Dankzij uit- periode maakte Bas Schoonderwoerd stekend keeperswerk van Alex Boeg- 3-3 en 30 seconden voor het einde trijd beleefde. Na een wat licht veldo verwicht moest echter na tien minuten spelen al worden toegestaan dat DORR voor de eerste maal scoorde. Kort daarop werd het via Wout Ros- Evert Mahwin meer durf had getoond. Net voor rust zorgden de Rotterdam- Marbos 2 gewonnen. Ed Slappen- mers echter voor 2-1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 17