B3 BURGERLIJKE STAND D WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen Gevonden en verloren voorwerpen Medische weekeinddienst i Weekblad voor Waddinxveen n i 1 I 8 I n 1 DE KERKEN NODIGEN A AGE w, ok bu ke me dir av< de wa Jai las (L In ac de al Or (V de wc SCI i i i NEDERLANDS HERVORMDE KERK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 OKTOBER 1979 WEE Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. ,,'t KETELHUIS 12 Naam: Adres: Woonplaats: i! tl blat Ik abonneer mij op het WEEK.B LAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen irhalen wat niet gewenst wordt i i i i i 1 4 I I I I I I I I I I I 1 I I I I Zondag 21 oktober Folk: Dick Gaughan Maandag 22 oktober Cursus wandkleden, 09.30 uur Cursus bloemschikken, 20.00 uur Cursus pottenbakken, 19.30 uur Dinsdag 23 oktober Taal- en naailessen buitenlandse vrouwen, 09.00 uur Knutselclub kinderen, 16.00 uur Ballet 4-5»jaar, 16.00 uur Ballet 6-9jaar, 17.00 uur Ballet 6-9 jaar, 18.00 uur Ballet 10-13 jaar, 19.00 uur Ballet volwassenen, 20;00 uur Koken voor mannen, 19.30 uur Cursus Spaanse taal, 20.00 uur Woensdag 24 oktober Indische keuken, 09.30 uur Club jongens en meisjes 4-5 jaar, 13.30 uur Club jongens en meisjes 6-8 jaar, 13.30 uur Indische keuken, 13.30 uur Club jongens en meisjes 9-11 jaar, 15.00 uur Cursus systeemcamera, 20.00 uur Thema-avond voor vrouwen, Ketel huis Busken Huëtlaan 94a, 20.00 uur Informatieavond zwemmen voor HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! 5 r 2 c I t t 1 J t 1 BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur H. G. Koekkoek 18.30 uur H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH'S GETUIGEN 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking l l l l l I i DE BONKELAAR Beukenhof 5, tel. 01828-7272 ZATERDAG 20 OKTOBER 1979 Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts ZONDAG 21 OKTOBER 1979 Arts: P. v. d. Linde, Kerkweg-Oost 214, tel. 2250 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 WA okt fori geb fori 59 kor P. J Vc in H va th N( to ”1 m woensdag 17 oktober Gemeentelijke commissie voor kunst, cultuur, recreatie en jeugd, gemeentehuis, 1930 uur Donderdag 18 oktober Bazar De Paddestoel, Lijsterbesstraat, 19.15-22.30 uur Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Raadscommissie voor sociale zaken en volksgezondheid, gemeentehuis, 19.30 uur Vrijdag 19 oktober Bazar De Paddestoel, Lijsterbesstraat, 19.15-22.30 uur Spreekuren burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Zaterdag 20 oktober Bazar De Paddestoel, Lijsterbesstraat, 14.00-23.00 uur Moniek Toebosch, De Bonkelaar, 20.15 uur Verkooptentoonstelling Rode Kruis, AF-centrum, 11.00-17.00 uur Verloskundige gedurende het gehele weekeinde A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende ;J; ;J; werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur. 's 1! middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. i .1 Geboren: Maarten, z.v. R. C. van Duin en L. W. M. Bekkema; Remco, z.v. F. Groenendijk en J. E. Engels; Germa, d.v. G. Kreuk en M. van Nieuwkoop; Daniël Raymond, z.v. R. J. Schotborgh en M. A. Felicia; Leendert Gerardus, z.v. A. Verhoeff en P E. J. M. Swaans; Maarten Roeland, z.v. R. T. C. de Vos en C. A. Sterk; Iris Marjolein, d.v. J. Wortman en J. S. M. van Benten; Marc Cornelis, z.v. C. M. Bos en J. C. A. Zevenbergen; Casper, z.v. H. G. Bomhof en K. Y. J. Heus. Gehuwd: R. de Boer en C. L. R. Pol; A. de Mik en E. van Tol. Overleden: van Dorp wv de Vries, Maria, oud 76 jaar; van Dijk, Jan Cornelis, oud 62 jaar. Zondag 21 oktoberber 1979 Brugkerk: kerkdiensten in de Bethelkerk 10.30 uur ds. Joh. Verwelius 18.30 uur ds. W. Verboom De Hoeksteen 09.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uurds. Joh. Verwelius Bethelkerk: 9.00 uur ds. D. van Vliet, Papendrecht 17.00 uurds. G. H. Frederikze, Hoornaar Immanuëlkerk: 10.00 uurds. Th. H.G. Hulst 17.00 uurds. Th. H.G. Hulst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk 10.00 uur ds. E. de Vries, Scheveningen 17.00 uur ds. P. van den Berg Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. P. van den berg 17.00 uurds. A. Bolwijn, Rijswijk REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. G. A. Hooykaas, Den Haag Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 leesdienst 18.30 uur leesdienstDinsdag 23 oktober 19.00 uur ds. E. du Marchie van Voorthuizen, Leersum CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uurds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 09.30 uur leesdienst 15.00 uur ds. J. M. Kleppe C HR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur ds, A. P. van Langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 830-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30- 14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegtngs- artikelen. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 5887 en 7132 of01728-8333. HAND- EN SPANDIENSTEN I noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur DR. RUTGERSHUIS(bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer 01821-1911 UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum 't Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadressen: Bart van Wichen, tel. 7780, Joke Andringa, tel. 4354 en Jantine Los, tel. 7604. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere Ie en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Woensdag I7 oktober Cursus Indisch koken, 09.30 uur Cursus Indisch koken, 13.30 uur Club jongens en meisjes 4-5 jaar, 13.30 uur Club jongens en meisjes, 6-8 jaar, 13.30 uur Club jongens en meisjes, 9-11 jaar, 15.00 uur Vrijwilligersvergadering De Bonkelaar, 20.00 uur Cursus systeemcamera, 20.00 uur Donderdag 18 oktober Cursus weven/macramé, 09.30 uur Ballet, 16.00 uur Cursus poppenmaken, 13.30 uur Vrijdag 19 oktober Scholiereninloop, 14.30 uur Zaterdag 20 oktober Theater Moniek Toebosch Inlichtingen: Volksdansen Hans Wortman, tel. 4982. Uniek werk groep: Jantine Los, tel. 7604 en Joke Andringa, tel. 4354. Bart van Wichen. tel. 7780. Peuterspeelzaal Pieter Pierebas mevr. E. Stalen- burg-Barnhoom. Heggewinde 25. tel. 3377. Werkgroep speelvoorzie- ningen Groenswaard 3: Bep Tette- roo. tel. 6691 en Lilian Kok, tel. 4618. Soos 20-30+ Elly van Wichen. tel. 7780. Sport: Peter v. d. Sman, tel. 5197. Overige activiteiten team van 't Ketelhuis", tel. 6860. Gevonden :jack. Verloren: diafilm; jongensfiets I trainingsjack; dameshorloge; cheque: I jongenshorloge; portemonnaie; doos I met inhoud; bankbiljet; jasje; sleutels tas met inhoud; kinderwagendekje I armbandje; poes; capuchon. Zondag 21 oktober Dick Gaughan, De Bonkelaar, 14.30 uur Maandag 22 oktober PvdA-fractieberaad, gemeentehuis, 20.00 uur Bridge- en hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Dinsdag 23 oktober Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 14.30 uur BejaardensociëteiL AF-centrum, 14.30 uur Gemeenteraad, gemeentehuis, 15.30-17.30 uur, 19.30 uur Gereformeerde Bijbelstichting, kerkgebouw Remonstrantse gemeentel Zuidkade 59, 19.30 uur Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860 Zaterdag 20 oktober 19.30 uur - Receptie en lustrumfeest Zondag 21 oktober Geen gezinsmiddag in verband met het lustrumfeest Maandag 22 oktober 09.30-11.30 Bejaardenwerk 16.00-17.00 uur Creativiteitsgroep 6 en 7 jaar 21.00-24.00 uur Uniek sociëteit voor alleenstaanden Dinsdag 23 oktober 14.00-15.00 uur Opvang kinderen Yoga le groep 15.15-16.15 uur Opvang kinderen Yoga 2e groep 16.30- 17.30 uur Creativiteitsgroep 8 en 9 jaar 18.30- 19.30 uur Creativiteitsgroep en 13jaar Woensdag 24 oktober 09.30-11.30 uur Bejaardenwerk 20.45-22.45 uur VOS-cursus STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uurjdi. 10.00 uur tot 12.00uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrumdi. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Leidster: mevrouw K. Snijders-Holm Nilsen, Pr. Beatrixlaan 50, tel. 2246 Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden). Piaatselijke vertegenwoordigster is: mevrouw J.J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828)4138. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 17e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Tollenslaan 161, tel. 8990. Zaterdag 20 oktober 14.00 uur - Officiële opening ketelhuis door wethouder A. H. van Gent en lustrumfeest. Maandag 22 oktober 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas Dinsdag 23 oktober 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter zuigelingen en peuters, De Pierebas Hoeksteen, 20.00 uur 14.00-15.00 uur Yoga Woensdag 24 oktober 5-15-16.15 uur Yoga Spreekuur maatschappelijk werkster 20.00-21.00 uur Yoga indicatiecommlssiejopname Woensdag 24 oktober bejaardenoorden,-gemeentehuis, 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter 9.30-11.30 uur Gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30 uur 1 Koffie-ochtend N1VON, P.C. Hooftstraat 22, 10.00 uur Donderdag 25 oktober Gemeenteraad, gemeentehuis, 15.30-18.00 uur, 19.30 uur Volksdansen bejaarden, AF-centrum. 10.00 uur Bejaardensociëteit, AF-centrum, 13.00 uur Zaterdag 27 oktober DansavöndTnstuif Inn '77, AF-centrum, 20.00 uur 1 Donderdag I november Green-Peace-avond N1VON, De Bonkelaar, 20.00 uur Vrijdag 2 november Koor-en zangavond Dient Den Heer, Ontmoetingskerk. 20.00 uur Henk van Ulsen, De Bonkelaar, 20.15 uur Zaterdag 3 november Dansavond The Old Classic, AF-centrum, 20.00 uur Vrijdag 9 november PvdA-bijeenkomst, De Unie, 20.00 uur Donderdag 15 november Koffieochtend N1VON, P.C. Hooftstraat 22, 10.00 uur Zaterdag 17 november l Dansavond The Old Classic Donderdag 29 november Lezing Patiëntenraad N1VON, De Bonkelaar, 20.00 uur Pierebas 19.00-20.30 uur Volksdansen jongeren 20.30-22.30 uur Volksdansen volwassenen f Uitgave: Druk Veldwijk II V. A Direktie:J. B. Veldwijk I Redactie: B. J. Woudenberg k Exploitatie: F. van Kempen Redactie-adres: i Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen 1 Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, 2742 EC Waddinxveen Telefoon (01828) 2604 Abonnementsprijs: f 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen f 14,- per halfjaar binnen ver spreidingsgebied en 21,50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,35 exclusief i btw); contract-tarieven en tekst- advertenties op aanvraag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 2