1 Medische weekeinddienst Gevonden en verloren voorwerpen WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üvv eigen Weekblad voor Waddinxveen 'I I I BURGERLIJKE STAND I Weekblad voor Waddinxveen n i L DE KERKEN NODIGEN w Oi di Ja m ki. je kt hi B A h< te tü ti k zi a; k n si SI E o 1< a t 1; WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 NOVEMBER 1979 2742 ÉN Waddinxveen vc Naam: Adres: Woonplaats: Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wal niet gewenst wordt} WEE I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860 Donderdag 8 november 14.00-16.00 uur Creativiteitsmiddag vrijwilligers 16.00-17.00 uur Creativiteitsgroep 10 en 11 jaar 20.00-22.30 uur Sectievergadering buurtopbouwwerk 20.00-22.30 uur Creatief Volwassenen Vrijdag 9 november ,,’t KETELHUIS” Tollenslaan 161, tel. 8990 Woensdag 7 november 19.00-20.30 uur Volksdansen jongeren 20.30-22.30 uur Volksdansen Volwasse' nen. Donderdag 8 november 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 20.30-22.30 uur Vergadering sectie jongerenwerk Vrijdag 9 november 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 22.00-23.00 Opvang sportactiviteiten (zaalvoetbal) Maandag 12 november 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas Dinsdag 13 november 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 14.00-15.00 uur Yoga 15.15-16.15 uur Yoga 20.00-21.00 uur Yoga Woensdag 14 november 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 19.00-20.30 uur Volksdansen jongeren 20.30-22.30 uur Volksdansen Volwasse nen. Woensdag 2 november CDA-ledenvergadering, Ontmoe- tingskerk, 20.00 uur Raadscommissie voor de bezwaar- en beroepschriften, gemeentehuis, 19.30 uur Donderdag 8 november Schrijfmiddag Amnesty International, Peuleyen 182, 13.30 uur Algemene bestuursvergadering Jeugd- en Jongerenwerk Waddinxveen, De Bonkelaar, 20.00 uur Forumdiscussie HAVO/Atheneum, Sniepwegöl, 14.00-16.00 uur Film; De Grote Stilte, De Bonkelaar, 21.00 uur Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Vervolglezing transcendente meditatie, Hotel De Zalm, Gouda, 20.00 uur Vrijdag 9 november Bazar De Gouwebloem, AF-centrum, 15.00-21.00 uur PvdA-bijeenkomst, De Unie, 20.00 uur Spreekurn loco-burgemeester A. H. van Gent en wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Gevonden: jas, parapluie; katertje; he renhorloge. Verloren: treinkaart; handschoen; por tefeuille; want; parkerpen; etui met in houd; portemonnaie; sleutel. DEBONKELAAR Beukenhof 5, tel. 01828-7272 Woensdag 7 november Avondprogramma van TOM A, 20.00 uur Donderdag 8 november Cursus weven/macramé, 09.30 uur Cursus poppenmaken, 13.30 uur Ballet, 16.00 uur Film de Spintol: De Grote Stilte, 20.30 uur Vrijdag 9 november Geen activiteiten Zaterdag 10 november Geen aktiviteiten Zondag 11 november Folk: Palace Flophouse, 14.30 uur l l l- I l I l I l I WIJKGEBOUW ZUID" St. Victorstraat, tel. 01828-3001 C S c f I WAI en z: het verk ting stief doel vreu valit gent staa vite verr de van van I. Geboren: Alfred, z.v. J. W. Breedijk en M. van Tol; Daniël, z.v. I. Baas en I. W. van Ginneken; Robin Christian, z.v. J. P. Koning en C. H. J. Spijkerman; Lucinda, d.v. C. Verboom en F. van Driel; Hubertus Rudolphus Frédéricus, z.v. J. W. Wensink en H. P. de Jong; Norbert Mark, z.v. C. W. M. Evers en M. J. A. Verde- gaal; Johannes Cornelis, z.v. O. Bij de Vaate en K. Bregman. Ondertrouwd: R. Albayrak en T. C. van den Hoven; W. G. K. M. Berkers en C. M. Boekhorst; T. J. Tol en M. A. Vrijenhoek. Gehuwd: W. F. van der Laan en M. Bakker; D. C. Macdaniël en E. Verblaauw. Overleden: de Man, Teunis, oud 73 jaar; Hoogendoorn, Johannes, oud 75 jaar; Sikkema, Hendrik Jan, oud 77 jaar. ZATERDAG 10 NOVEMBER 1979 Arts: C. N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 ZONDAG 11 NOVEMBER 1979 Arts: Th. J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898. MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: ’s morgens van 10 tot 11 uur, 's middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 5887 en 7132 of 01728-8333. HAND- EN SPANDIENSTEN Maandag 12 november Cursus wandkleden, 09.30 uur Cursus doka, 20.00 uur Cursus pottenbakken, 19.30 uur Cursus bloemschikken, 20.00 uur Dinsdag 13 november Taal-naailessen buitenlandse vrouwen, 09.00 uur Knutselclub kinderen, 16.00 uur Ballet 4-5 jaar, 16.00 uur Ballet 6-9 jaar, 17.00 uur, 18.00 uur Ballet 10-13 jaar, 19.00 uur Ballet volwassenen, 20.00 uur Woensdag 14 november Indische keuken, 09.30 en 13.30 uur gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur DR. RUTGERSHUISföureaw voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen). De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdagen donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer 01821-1911 UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadressen: Bart van Wichen, tel. 7780, Joke Andringa, tel. 4354 en Jantine Los, tel. 7604. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcent rum De Ruimte - Regentessepiantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Woensdag 7 november Cursus poppen maken, 20.00-22.00 uur Klaverjassen, 20.00 uur Donderdag 8 november Hobbyclub jongens en meisjes 6-7 jaar, 16.00-17.30 uur Maandag 12 november Hobbyclub voor jongens en meisjes van 10-13 jaar, 18.30-20.00 uur Cursus knutsel-frutsel voor volwassenen, 20.30 uur Dinsdag 13 november Hobbyclub voor jongens en meisjes van 8-9 jaar, 18.30-20.00 uur Cursus Bloemschikken, 20.15-22.15 uur Zaerdag 10 november Bazar De Gouwebloem, AF-centrum, 14.00-18.00 uur Zondag 11 november Folkgroep Palce Flophouse, De Bonkelaar, 14.30 uur Dinsdag 13 november Commissie van bestuur samenwer kingsschool HAVO/Atheneum, Sniepwegói, 20.00 uur Schrijfavond Amnesty International, RK-pastorie Zuidkade 176, 19.30 uur Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 14.30 uur Algemene vergadering Coöperatieve Raiffeisenbank "Waddinxveen” W.A., bankgebouw Kerkweg-Oost 161,20.00 uur Raadscommissie voorde ruimtelijke ordening en de woningbouw, gemeentehuis, 16.30 uur Woensdag 14 november Algemene jaarvergadering voetbal vereniging Waddinxveen, sportpark ”de Sniep”, 20.00 uur Spreekuur maatschappelijk werkster indicatiecommissie Opname bejaardenoorden, gemeentehuis, 9.30-11.30 uur Inspraakavond De Paddestoel, Lijsterbesstraat, 20.00 uur Donderdag 15 november Koffieochtend NIVON, P.C. Hooftstraat 22, 10.00 uur Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Vrijdag 16 november Prinsenbal, Het Trefpunt, 20.00 uur Zaterdag 17 november The Old Classic, AF-centrum, 20.00 uur Donderdag 22 november Concert voor bejaarden van Concordia, AF-centrum, 20.00 uur Uitgave: Druk. Veldwijk B V. Direktie:J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. van Kempen Redact ie-adres: A - Zondag 11 november 1979 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: (kerkdiensten in de Bethelkerk) 10.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. Joh. Verwelius De Hoeksteen: 09.30 uur ds. Joh. Verwelius 18.00 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 9.00 uur ds. T. v. ’t Veld, Ede 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. Th. H. G. Hulst 17.00 uur ds. B. van Ginkel, Amsterdam GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds.P. van den Berg 17.00 uur ds. H. Dijkstra, Boskoop Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. J. Snijder, Bergschenhoek 17.00 uur ds. P. van den Berg REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 leesdienst 18.30 uur leesdienst Woensdag 14 november 10.00 en 15.00 uur ds. C. Smits van Hardinxveld-Giessendam CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 09.30 leesdienst 15.30 uur ds. J. Driessen CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur ds. A. P. van Langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. A. Postma VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking '14.00-16.00 Teamvergadering 20.00-22.00 uur Soosie, jo.ngeren- activiteit 12-15 jarigen Zaterdag 10 november Filmprogramma voorde kinderen. Titel: Ontvoering op Malta. Zondag 11 november Geen activiteiten Maandag 12 november 09.30-11.30 uur Bejaardenwerk 16.00-17.00 uur Creativiteitsgroep 6 en 7 jaar 21.00-24.00 uur Uniek sociëteit voor alleenstaanden Dinsdag 13 november 14.00-15.00 uur Opvang kinderen Yoga le groep 15.15-16.15 uur Opvang kinderen Yoga 2e groep 16.30- 17.30 uur Creativiteitsgroep 8 en 9jaar 18.30- 19.30 uur Creativiteitsgroep 12 en 13 jaar 20.30- 22.30 uur Vrijwilligers- vergadering Woensdag 14 november 09.30-11.30 uur Bejaardenwerk 20.45-22.45 uur V.O.S.-cursus ntuai-iir-aui es Peuleyen 144, 2742 ÉN Waddinxveen Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, 2742 ÉC Waddinxveen Telefoon (01828)2604 Abonnementsprijs: f 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen f 14,- per halfjaar binnen ver spreidingsgebied en 21,50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,35 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Leidster: mevrouw K. Snijders-Holm noodhulp voor bejaarden en jonge Nilsen, Pr. Beatrixlaan 50, tel. 2246 Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden). Plaatselijke vertegenwoordigster is: mevrouw J.J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828) 4138. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 17e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 2