Q. Ill z as 8 z </)I IL z III 1 i 'I r o 5 i< so pn I P P 8 L I Eï "o g. _pj BgS 0)f cc O O Sa’S r LU z CC Q tn* 2 2Ï >J' s s>s5- >3| SO giu tZ 5 si rel ii o 8 8 S 8 8 j> >V5 <o 8| »?2i§ co EE ST 4 °S e> cc s o 8 8 8 88 O r- Lfi O I Q 1 zs P 3 <01 S R 8 cm 8 o S o o cc I o' i 3 M z o gu 8 N cc ttZ gO ij co 3< LU? LU - Z> y cosg S Si 3 f is Q N !oaj x| Ss 1$ <o z LU Sb Q8 RJ's |O fcg? uj8 9 n J8 so g< sS J K3 2 E (Ot a 2 ^2£ sib 8 8 8 8 o> I I °«2 s§ «lis 5s o co I co O cc (|)-s 3 0^X0 o Q ■''aETA^BBF^L ^9 - p °r wS- CD co sSh lO" ■-- DO 0.K <o§ b LUr< CC^ LU> 0) LU O o ®R d ÊggÉSSïsM CÓ I U) LU IU 5 o fi; wQ 8g^ I 5 - co 2 I UJ <2 5 fc t z -1 2 $2 4 "2 4>- üf" -«Sa. •S I o D LU mi (F D) «- 5 0® I "-R o 2 QB QB DC DC LU CO cc LU 0 DC DC Z st L WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 NOVEMBER 1979 00 a> E 3 00 c 2 Q o o CC CD 00 cc O O 8 S 5 t 1 üj Q i 5° e5 ÏS O Q s< ia 5 m o - - - a> O S O 8 iC tt s ?dZ °CQ OfiC H LU 0 LU "J £cn UJ co 2° 05 Zs Q cffSo 2 o _l SLU H 8H KjïïsO (/>o IU LU _J w E >3 ^cc ui into m ^DQ> mC/) co LU IJÜ z u DC I L0 I CM T- a> co 5x (O sS 8g W 8 *o r“ 2 Ott °Bg Z Jt Qoóg zOoz> o v s Z332 E u. m •-st COWrf 552?4 Sïï fcaco 4 ƒ-> O UJ UI Z u, cocjo cc o o o ^KH cc o o 8 Z o w, LU ScegtD >QZ 2 -DO o°g 2 Z CC ÏÏQ< 5(/)X Z° u LU 0 t co §o JUJ®' b- wi 8 Wz Zr4 ZCM o CC_o LU <z 5Z§ 1 ui O i i LUO 1 co TS cc K CCffi 1° N r «J !2X- üj o D 3 a 5<S? 5Z5"z ±<0“?S sSQSo SiuZ|5 £OO> EDCtt QB 5^5 2. |o H “=S! iüi t 3ÏÏ £33^ Si z Q IS [2 5 s UI nj‘© ffi LU CD m LU x 48§ 5 E o haO sP N ill i’ i! LU ■7 Si DC LU ft III UI UJ 2 ui cr O O a. 4 cc a. v> o o o cc a WCM LU gj ac^ LU I LU uj Q co w UJ* ?o LU^ Z 4 x CC UJ UI Q 0. o cc ui O cc o O .8 f" ui cc UJ UJ 2 V> z 9- LU II I u). ;5 3P LU O H-gCC *r 2 4 S' f p Oo Êiu UJÏÏ X -> I CO Q >O WT oi Ml tt aU. w. Z aj uj ui tQ 0 z u LU 0 LU ZLULU od> pu Zuj OlflH UJI1^ IB 20 LU IU-1 51* cöl* -- 23 I UI 5 DZ-: ZjCJ 4w W cc T“ c <O DCO^ DZO a.f£X T eo o 2 O 4 4 O 4 cc> UJ 4 cc o CO ui 2 4 F" cc o 1 S 5! CL z z <2 2 -* IW o o ui fu ui 2 4 w 22 g< od Xc co) UI U CJ D CO LU CD' OZ UJ** —I L Z* G LU OKi bto?uj <SgcLZ os cc o o o W F O P CO <0 CM r- 2 iïöiss SCO Cfl^ 4 SC E uj o CM 2 D o ui ■O -Q V) 5 LU n Q Z LU O IO Q. DC DC N LU 9^0 -JO O 2 4 D CO sc D cc o O 8 2 4 w s£ O'-* CD es s§ Pt g ui U. in 2 4 Zjg uj W 0 D CD

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 24