BaB Haags jazzcollectief zaterdag in De Bonkelaar i Schaak mee met WSV Kerstconcert De Driestar in St.Janskerk Failliet verklaard E UIT IN WADDINXVEEN Zondag geen koffieconcert Agenda Goudse Bioscopen 14 december Solution 15 december Slauerhoff 13 december Film Laatste concert werkgroep Jazz? fel to A T I A A A A i A A A tvll KM s> CHA Gilius Haagsche Hofje van Gilius van Bergeijk. 14. i. gehouden ter dekking van de kosten. t t IK De popgroep Solution. VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT HET W EEKBLAD Pas aan het slot van de film wordt dui delijk waarom. Een film waarvan de prachtige beelden en de uitstekende muziek u nog lang zullen heugen. WAARD! THALIA Do. en vr. 8 uur, za. en zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, di. en wo. 8 uur: MEATBALLS, 12jaar; Za. en zo. half twee, wo. half drie: LAUREL HARDY IN ZOET WATER MATROZEN. Thalia "special”: vr. en za. 11.30 uur (nachtv.) maandagcyclus 8 uur: F.I.S.T.; VERWACHT: De nieuwste film van Bert Haanstra: "EEN PAK SLAAG”. SCHOUWBURG Zo. 4 uur, di. en wo. 8.15 uur: SPIDERMAN SLAAT WEER TOE, a.L; Za. 7 uur, zo. 9.15 uur, ma. 8.15 uur: DE HEUVEL DER 1001 ANGSTEN, lójaar; Za. 9.15 uur, zo. 7 uur: SUPER- PRET IN HET LIEFDESBED, lójaar; Za. en zo. 2 uur: DE REDDERT- JES.a.L; Vanaf volgende week: CHA. W EEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 DECEMBER 1979 ”Het gebeurde in het Westen” van re gisseur Sergio Leone vertelt van de tijd dat de spoorlijn van het oosten naar het westen in de VS werd aangelegd. Een Ier heeft voor weinig geld een stuk grond gekocht, waar hij een station zal bouwen. Hij is weduwnaar met een paar kinderen en is in het huwelijk ge treden met een hoertje uit de stad, ge naamd Jill (Claudia Cardinale) die bij hem zal komen. Als zij echter aankomt, vindt zij de hele familie uitgemoord. Men vermoedt door de bende van Cheyenne. Cheyenne komt bij Jill bin nen en verzekert haar van zijn on schuld. Daartussendoor verschijnt een onbekende, bijgenaamd Harmonika, van wie niemand weet wat hij zoekt. Donderdagavond 13 december om half negen wordt op initiatief van de film en theatergroep De Spintol in De Bon- kelaar de film Once upon a time in the West (”Het gebeurde in het Westen”) van Sergio Leono gedraaid. De toe gangsprijs bedraagt zes gulden. CJP-ers en 65-plussers zijn vier gulden kwijt Pg8 Pf4. Lh6 13. Lfl.Dxhl Lb5+. c6 15. L.xc6+. bxc6 16. Dxhl Zwart gaf op. Een beetje te vroeg misschien. "The great philosopher fell a vic tim here to a well-known varia tion" meldt mijn Engelde bron. Over bronnen gesproken: ik zit te springen om uw partijen, al dan niet met commentaar. H. VAN GILS In De Bonkelaar treedt vrijdagavond 14 december om half tien op de pop groep Solution. De voorverkoop voor dit concert start maandagavond 10 de cember tussen half acht en negen uur. De toegangsprijs bedraagt elf gulden per persoon. Solution debuteerde op de Hollandse platenmarkt in zomer 1971 met een el pee uitgebracht op het Catfish label. Het was het resultaat van vier jaar hard werken, en een bevestiging van de faam die de vier met hun optreden hadden verworven. De ”u” van Soulution kwam te verval len toen in mei 1971 begonnen werd aan de opnames van de eerste elpee, De plaat kreeg als titel "Solution" mee. De vijf lange nummers die voor deze plaat op band waren vastgelegd, verto nen veel invloeden van de jazz. Zo is het nummer "Trane Steps" gebaseerd op John Coltrane’s "Africa Brass”. Er ontspon zich een discussie over de vraag of de muziek van Solution met het woordje "pop” wel van een adek- waat etiket voorzien was. Willem En- nes daarover: "Solution speelt wel pop muziek, maar geen rock. Pop komt voort uit populair, entertainment en dat slaat zeker op de muziek die wij maken. Zaterdagavond 15 december treedt op uitnodiging van de film- en theater- werkgroep De Spintol in De Bonkelaar op het Zoetermeerse toneelgezelschap Splien. Deze avond, die om half negen begint, is toegankelijk tegen betaling van negen gulden. CJP’ers en 65- plussers betalen vijf gulden. Voor de voorstelling kan telefonisch plaats wor den besproken op donderdagavond 13 december tussen 18.00 en 20.00 uur door te bellen 5935 of 4943. Als in december 1923 Jan Jacob Slauer hoff, een schrijver-dichter-scheepsarts op de wilde vaart-vrouwenjager- opiumschuiver-pestkop, zijn artsen- WADD1NXVEEN Schaakpar tijen van Napoleon zijn bekend, maar het partijtje van Rousseau, dat ik pas tegen kwam, is eigenlijk veel leuker. De Franse filosoof, die leefde van 1712 tot 1778, speelde eens een leuk Koningsambietje, dat als volgt verliep: l’Abbe Roman- Jean Jacques Rousseau, Mótiers Travers, 1770 e4. e5 2-f4 Het Koningsgambiet, toen de meest gespeelde opening. 2exf4 8- Pf3.g5 4. Lc4, g4 5. Pe5 Het Salvio-gambiet 5Dh4+ Het Salvio-gambiet 5Dh4. 6. Kfl WADDINXVEEN - Naar het zich laat aanzien verzorgt de werkgroep Jazz komende zaterdagavond in De Bonkelaar het laatste concert. Op het podium aan de Beukenhof treedt dan om negen uur op Gilius Haagsche Hofje. Dit concert is toe gankelijk tegen betaling van zeven gulden, terwijl CJP-houders en 65- plussers vijf gulden betalen. Het Haagse jazzcollectief bestaat uit acht voornamelijk uit de residentie af komstige muzikanten. De bezetting is als volgt: Gilius van Bergeijk (hobo en alt sax), Keimpe de Jong (tenorsax), Ron van den Bergen (tenorsax), Luc Hortkamp (tenorsax), Richard Anijs (hoorn), Serge Hoste (trombone). Rob Zoelenberg (bas), Wytze van der Zweep (slagwerk). Uit de acht muzikanten maakt leider Gilius van Bergeijk per concert een keuze. Het Hofje treedt meestal op als sextet, maar in De Bonkelaar zullen waarschijnlijk alle 8 muzikanten aan wezig zijn. Het Hofje is ontstaan in 1977 en brengt muziek die zich moeilijk in één hokje laat plaatsen. Meerdere stijlen zoals be-bop, klassieke jazz en dixie-land worden grondig door elkaar gehaald en bepalen het karakter van hun muziek. Het orkest presenteert zich als een soe pel ensemble dat vindingrijk, vrolijk en vol humor overkomt. Gilius van Ber geijk componeerde veel stukken voor dit orkest. Hij draagt bouwstenen aan, die zijn plaats in de eigentijdse jazz dui delijk moeten markeren. Ook thema’s van Ellington en Monk staan op het programma. WADDINXVEEN - Op donderdag 20 december om 20.00 uur zullen een drie tal koren van de Christelijke Pedagogi sche Academie en Opleidingsschool voor Kleuterleidsters "De Driestar” een kerstconcert geven in de St. Jans- kerk te Gouda. Opnieuw zal een cantate van J. S. Bach uitgevoerd worden. Nu de kantate voor de tweede kerstdag ”Dazu ist er- schienen” BWV 40 voor alt, tenor en bas, vierstemmig koor en orkest. De te norpartij zal worden gezongen door de welbekende tenor Harry Geraerts. Ver der verlenen medewerking Janny La- hey - alt Frans Lamboer - bas en Iris giel - sopraan. Een tweede koor zal uitvoeren een mo tet van G. F. Handel: O sing unto the Lord a new song (Psalm 96), eveneens voor solisten, koor en orkest. Een derde koor zal een aantal liederen ten gehore brengen. De koren staan onder leiding van Ruud Buitink en Sjaak Be- zemer. Het orgel wordt bespeeld door Bram Beekman. In het programma is ruim plaats ge maakt voor het samen zingen van kerst liederen. De toegang voor dit concert is vrij. Bij de uitgang wordt een collecte De plaat kreeg uitstekende kritieken en stond zelfs op de nominatie voor een Edison. Verschillende TV-optredens volgden snel. De plaat was opgenomen met Peter van Sande, vervanger voor Adje Kooi op bas, maar enkele weken na release verliet Peter van Sande de groep en Guus Willems, voormalig bas sist bij Rob Hoeke, nam zijn plaats in. Met hem werd één jaar later op het Harvest Label "Divergence” opgeno men, de zeer enthousiast ontvangen tweede Solution elpee. "Divergence” was minder experimenteel dan de eer ste elpee, misschien zelfs convensione- ler. De groep had de tijd genomen in lange nummers de melodische lijnen evenwichtig te ontwikkelen, iets wat de opbouw van de songs ten goede is ge komen. Nieuwe problemen braken aan toen Guus Willemse vlak na het uitkomen van "Divergence” de groep verliet en de dienstplicht Tom Barlage en Willem Ennes op non-actief stelde. Bassisten kwamen en gingen en in de braaklig gende periode werd gezocht naar nieuwe muzikale ideeën. In 1974 maakte Guus Willemse zijn rentree. In die bezetting, dus Tom Barlage sax, Willem Ennes orgel, Hans Waterman drums en Guus Willemse bas, werd be gonnen aan de derde elpee. Er was con tact gelegd met Gus Dudgeon, produ cer van o.a. Elton John en Kiki Dee. Gus hoorde een tape van het viertal en vloog direct over naar Groningen om daar een concert van Solution bij te wonen. Het geheel resulteerde in een contract met het Engelse Rocket La bel. Voorjaar 1975 werd er in de Rockfield studio gewerkt aan de plaat "Cordon Bleu”. Gus Dudgeon produceerde het geheel. De angst dat Dudgeon een te grote invloed zou hebben op het eind product, bleek ongegrond. Ook Rocket bleek zeer content over het resultaat, als mag blijken uit de plannen die direct na de release van de plaat gemaakt werden vooreen nieuwe elpee-productie. In The Mill, de nieuwe studio van Gus Dudgeon, werd zomer 1977 gewerkt aan een opvolger voor "Cordon Bleu". In september van dat jaar bracht Ne derland als eerste de nieuwe Solution elpee "Fully Interlocking" op de markt. De productie-opvatting van de groep en de producer verschillen niet veel van die gebruikt bij de opname van de "Cordon Bleu” elpee, maar de ware Solution-kenners zullen zeker een pro gressie in de muzikale ideeën ontdekken. examen doet aan de Universiteit van Amsterdam, is net een maand eerder zijn dichtbundel Archipel verschenen. Een gelijktijdig debuut als arts en dich ter dus. En in deze twee hoedanigheid zal Slauerhoff gedurende zijn verdere leven zijn draai proberen te vinden. Lang zal hem niet gegund zijn. Hij is geboren in 1898 te Leeuwarden en al in 1936 bezwijkt hij in Hilversum aan één van de talrijke ziekten die hij als scheepsarts heeft opgelopen, slechts terzijde gestaan door één van de weinige vrienden die hij als dichter heeft overgehouden: Adriaan Roland Holst. ’’Soms kon de zachtheid die hij steeds verbeet nog schuw een uitweg naar zijn ogen vinden", dicht Roland Holst bij zijn sterfbed. En het tekent SLAU, die zijn wanhopig geluk zoeken voortdurend probeert te verbergen achter een masker van cynisme. In zijn leven lukt hem dat misschien, behalve voor degene die hem doorzién en die hij op alle mogelijke manieren het le ven zuur zal maken. In zijn gedichten levert hij zichzelf uit en daar ligt hij open in al zijn kwetsbaarheid. Daar vindt hij ook de rust, die hij in zijn le ven rusteloos zoekt en niet dan in de dood zal bereiken. "Alleen in mijn ge dichten kan ik wonen Daarbuiten zwalkt hij over alle zeeën van de we reld, steeds op zoek naar een plek om zich te vestigen. Maar nergens, van China tot Zuid-Amerika en zeker in Nederland niet, is die plek te vinden. Die rusteloosheid en die gekweldheid doortrekken zijn werk. En als Slauer hoff dit romantische dichterbeeld soms wat al te dik aanzet, dan is het ook om zichzelf nog enig houvast te verschaf fen en is hij vaak des te ontroerender in zijn pose. "Hij leidde recht en slecht een onverdraagzaam leven” geeft hij zichzelf als grafschrift mee. Maar wie van die onverdraagzaamheid een tipje weet op te lichten, bespeurt al gauw de onverdraaglijkheid van het leven die Slau probeert te verbijten. Marsman schrijft ergens dat "weinige mensen zo geheel in hun werk aanwe zig zijn als hij”. Dat is ook het thema van deze produktie: Slauerhoff en zijn le ven, zoals dat in zijn werk naar voren komt, of zoals hij het in zijn werk naar de achtergrond probeert te schuiven. En dat met alle mogelijke theatermid- delen, vooral muzikale. WADDINXVEEN - Het voor komende zondagmiddag drie uur geplande kof fieconcert in De Bonkelaar gaat niet door. De op initiatief van de film- en theaterwerkgroep De Spintol optre dende orkestleden zijn namelijk verhin derd om naar Waddinxveen te komen omdat ze meedoen aan een grote mani festatie voor Cambodja in Haarlem. Het koffieconcert zal nu in januari wor den gehouden. De preciese datum is nog niet bekend. WADDINXVEEN/GOUDA - Pudef Nederland BV, Mercuriusweg 16, Wad dinxveen is failliet verklaard. Meege deeld is dat de schuldvorderingen tot uiterlijk 31 december 1979 kunnen worden ingediend bij de curator mr. A. W. Witholt te Rotterdam. De Verifica tievergadering zal worden gehouden op woensdag 16 januari 1980 te 10.00 uur in het gerechtsgebouw aan de Noord- singei 117 te Rotterdam. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda blijkt dat eveneens failliet ver klaard is B. C. Michel-Vroomhout, Pas sage 40 te Waddinxveen. Een belangrijk moment. 6. f3 geldt als het beste, maar Rous seau kiest eigen wegen: 6Ph6 7. d4. d6 8. Pd3.f3 9. g3. Dh3+ 10. KJ2. Dg2+ 11. Ke3 Hier staat de koning opmerkelijk veilig. 11. 12.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 13