WITTE PRUZEMUL ALTIJD VERS! Medische weekeinddienst BURGERLIJKE STAND WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN KLACHTEN BEZORGING Peuleyen 15, telefoon 2604 Gevonden en verloren Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen I Weekblad voor Waddinxveen voorwerpen V t J 1 f A GEN w or di dc V( Pi W\0E KERKEN NODIGEN WE WEEKB LA D VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 DECEMBER 1979 VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT Naam: Adres: Woonplaats: Zondag 9 december 1979 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: (kerkdiensten in de Bethelkerk) 10.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. Joh. Verwelius De Hoeksteen: 09.30 uurds. W. Verboom 18.00 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 9.00 uur ds. Joh. Verwelius 17.00 uurds. W. Verboom Immanuëlkerk: 10.00 uurds. Th. H G. Hulst 17.00 uur ds. J. A. Cnossen, Delft Ik abonneer mij op het WEEKB LAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt) i i i i i i i i i i i i i i i i HET W EEKBLAD I I I I I I I I I I i i i ’’WIJKGEBOUW ZUID” St. Victorstraat, tel. 01828-3001 Donderdag 6 december Hobbyclub jongens en meisjes 6-7 jaar, 16.00-17.30 uur Maandag 10 december Hobbyclub jongens en meisjes van 10-13 jaar, 18.30-20.00 uur Cursus knutsel-frutsel voor volwassenen, 20.30 uur Dinsdag 11 december Hobbyclub jongens en meisjes van 8-9 jaar, 18.30-20.00 uur Cursus Bloemschikken, 20.15-22.15 uur DEBONKELAAR Beukenhof 5, tel. 01828-7272 Zondag 9 december Koffieconcert door muziek- amateurs, 12.00 uur REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.30 uur ds. J. Driessen Woensdag 12 december 19.30 uur dhr. J. Tanis CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uur ds. A. P. van Langeveide 17.00 uur ds. A. P. van Langeveide BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uurds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking V P o d d li ri c s I c I I I I I I 1 1 O] Pi za re hi re la k< 1< V WAARD! Donderdag 6 december Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur PvdA-avond over ’’minderheden”, De Bonkelaar, 20.00 uur Vrijdag 7 december Spreekuren burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wethouder L. M. Oosterbroek-Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Film De Schaapskooi, Nesse 4 20.15 uur Zaterdag 8 december Jazzconcert Julius Haagsche Hofje, De Bonkelaar, 21.00 uur Zondag 9 december Koffieconcert door amateurs, De Bonkelaar, 12.00 uur Maandag 10 december Openbaar fractieberaad D’66, gemeentehuis, 19.00-23.00 uur Muziekavond Leger des Heils, AF-centrum, 20.00 uur Dinsdag 11 december Kerstmiddag Centrale Hervormde Gemeente, De Hoeksteen, 14.30 uur Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 14.30 uur Raadscommissie voorde ruimtelijke ordening en de woningbouw, gemeentehuis, 16.30 uur Inspraakavond Brugweg, gemeentehuis, 20.00 uur Woensdag 12 december Spreekuur maatschappelijk werkster indicatiecommissie opname bejaardenoorden, gemeentehuis, 9.30-11.30 uur Opening hervormde Brugkerk, Kerkweg-Oost, 19.00 uur Donderdag 13 december PvdA-ledenvergadering, De Unie, 20.00 uur Film: Once upon a time in the West, De Bonkelaar, 20.30 uur Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Vrijdag 14 december Bingoavond ijsclub Nooit-Gedacht, AF-centrum, 20.00 uur Popgroep Solution, De Bonkelaar, 21.30 uur Zaterdag 15 december Splien-theatergroep, De Bonkelaar, 20.30 uur Dansavond The Old Classic, AF-centrum, 20.00 uur Maandag 17 december Fractieberaad PvdA, gemeentehuis, 20.00 uur Dinsdag 18 december Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 14.30 uur Kerstviering, AF-centrum, 20.00 uur Woensdag 19 december Gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30 uur Zaterdag 29 december Dansavond Instuif Inn ’77, AF-centrum, 20.00 uur Geboren: Arie, z.v. A. Uitbeijerse en W. Oudijk; Meija Hendrika, d.v. J. Blonk en J. Stark; Fabian William, z.v. W. A. van Minnen en S. ten Voorde; Cornelia Elizabeth Maria, d.v. J. A. A. Moons en M. Rodenburg; Esther, d.v. E. Huisman en P. J. Kik; Leonard, z.v. J. B. van Veen en A. Ver stoep; Robertus Johannes, z.v. J. F. Speetjens en M. S. Plan keet. Ondertrouwd: J. C. de Greef en W. Hardendood; L. R. Manusama en S. van Gelooven; J. Hogerbrugge en H. Honkoop; A. P. M. Slinger en M. Both; L. van den Berg en G. Heeren; A. T. Faaij en M. D. J. M. Captein. Gehuwd: T. J. Tol en M. A. Vrijenhoek; C. T. Reijnst en A. M. Koster. Overleden: Smorenburg, Cornelia, oud 14 jaar; Lochmans, Ge rard, oud 64 jaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. A anvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30- 14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 5887 en 7132 of 01728-8333 HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdiiklaan 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer 01821-1911 UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadressen: Bart van Wichen, tel..7780, Joke Andringa, tel. 4354 en Jantine Los, tel. 7604. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Uitgave: Druk. Veldwijk B V. Direktie: J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. van Kempen Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, 2742 EC Waddinxveen Telefoon (01828)2604 Abonnementsprijs f 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen f 14,- per half jaar binnen ver spreidingsgebied en 21,50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs f 0,35 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds.S. van der Veen, Krimpen aan den Ijssel 17.00 uur ds. P. van den Berg Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uurds. A. M. Los, Leimuiden INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden.* Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant, dus niet telefonisch. A dvertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9. tel. (01828)4788 2741 ED Waddinxveen Gevonden: handschoenen; want. Verloren: handschoen; sleutels; gym schoenen; horloge; ketting; portemon- naie; jongensbril; gouden vijfje; visschepnet. STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30uur. Anne Frank-centrumdi. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Leidster: mevrouw K. Snijders-Holm Nilsen, Pr. Beatrixlaan 50, tel. 2246 Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden). Plaatselijke vertegenwoordigster is: mevrouw JJ. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828)4138. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerka/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 17e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. ZATERDAG 8 DECEMBER 1979 Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 ZONDAG 9 DECEMBER 1979 Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, Tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-2834 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, ’s middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 2