Heropening J. B L O K 1 de pater - makelaardij b.v. waddinxveen EEN, TWEE, DRIE KANTEN VAN DE PATER MAKELAARDIJ B.V. WAAR U NIET OMHEEN KUNT. kantoren woonhuizen taxaties winkels bestaand en bedr. huisv. nieuw adviezen In verband met het 75-jarig jubileum van de bank zijn onze kantoren op vrijdag 28 maart a.s. vanaf 12.30 uur GESLOTEN huis kopen? huis verkopen? van onze gemoderniseerde KAPSALON JUBILEUM RABOBANK ui i.Kabobank Uladdinxueenm verboom makelaardij b.v. ral Huizen van Philips via Rehbex naar Bemas CDA vraagt naar leegstand van flats Wilgen- en Peppelhorst Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter de pater makelaardij b.v. JgBang&Olufsen IXJijhof’s Glashandel Heemskerk b.v. N Geautoriseerd B&Odealer: L' (UdNBMj telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 26 MAART 1980 V- H 1 Beethovenlaan 62 - 2742 CH Waddinxveen - Telefoon 01828 - 2864 I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. BREDEROLAAN2 TELEFOON 3293 iiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN^ Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: Vrijdag 28 maart, receptie, Kerkweg-Oost, 19.00-21.00 uur Zaterdag 29 maart, Petteplas, muziek en vuurwerk, 21.00 uur. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. 78.000,a 79.000,verkocht zijn, steeds sterker werden. De vergadering achtte de verkoopprijs van 93.500, per flat veel te hoog. Dit mede gezien de slechte staat van onderhoud. postbus 225 schielandweg 7 2740 AE waddinxveen telefoon 01828-3822 35e JAARGANG NR. 1658 DIT VIEREN WIJ OP DONDERDAG 27 MAART VAN 19.00 UUR TOT 21.00 UUR MET EEN OPEN HUIS IbdNBM De Deense vormgevers van beeld en geluxl 3 jaar garantie ■V.Z-' gelijk de eigenaresse tot verhuur te la ten overgaan. Van diverse kanten werd erop aangedrongen kraakacties te on dernemen. Wij sluiten dit niet uit en vertrouwen erop, dat dit niet nodig zal de flats op 30 december 1977 van het maatregelen te treffen om zoveel mo- blijken te zijn.” Philips Pensioenfonds voor een bedrag Voorzitter H. Koppelman en secretaris E. Dors in die brief: ”Een flat staat nu al reeds meer dan een jaar leeg. In deze tijd van woningnood verzoeken wij u WADDINXVEEN De CDA-fractie zal in de vanavond (woensdag) te houden gemeenteraadsvergadering het Waddinxveense college van Burgemeester en Wethouders vragen stellen over de leegstand van een 14-tal flats in Wilgenhorst en Peppelhorst. Dat is afgesproken tijdens de maandagavond in het gemeentehuis gehouden fractieberaad. De christen-democraten haken met hun vragen in op een brief van de Wad dinxveense huurdersvereniging ”Ons Aller Belang”, waarin op de leeg stand wordt gewezen. 75 Hooldkantoor Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 u Telefoon alle kantoren 01828-4566 bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën JulianasiTual 6 - waddinxveen - OIS2S-23O9 - na 6 uur nm. 01828-2723 wmbwI l Drie terreinen waar de Pater Makelaardij B.V. te Waddinxveen zich in heeft gespecialiseerd. De afgelopen jaren zijn door toedoen van ons kantoor behalve woonhuizen al verscheidene kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen gehuurd, verhuurd, gekocht en verkocht ten behoeve van tal van particulieren, industriële- en handelsondernemingen en beleggers. De aktiviteiten van de Pater Makelaardij bestrijken het gehele terrein van de particuliere en commerciële gebouwenmarkt en omvatten verder taxaties, beheer, het geven van beleggings adviezen, de begeleiding van de ontwikkeling en de bouwfasen van projecten, het verzorgen van financieringen. Kortom: Heeft U adviezen of taxaties nodig omtrent het kopen, verkopen van woonhuizen en het huren, verhuren, kopen of verkopen van bedrijfsruimten - dan kunt U gewoon weg niet om deze drie kanten van DE PATER MAKELAARDIJ B.V. heen. van zeven miljoen gulden. Dat is f 54.687,50 per appartement. De flats Peppelhorst zijn sind vorig°jaar zomer werden door Rehbex in appartementen in de verkoop genomen door makelaar- gesplitst op 27 april 1978. Dit alles kan dij Van ’t Hof te Gouda. Deze verkoop volgens het kadaster en de Kamer van gebeurt op verzoek van eigenaresse Be- Koophandel en Fabrieken voor mas Holding BV, die de langs de spoor lijn Alphen aan den Rijn-Gouda staande huizen op 16 februari 1979 overnam van Rehbex BV tegen een overdrachtsprijs van f 72.460,93 Rehbex BV, dat wordt geleid door de Waddinxvener A.P.C. Rehorst, kocht OVERDRACHTSPRIJZEN De flatwoningen aan de Wilgenhorst en pIIX 1 t_ in de verkoop genomen door makelaar- gesplitst op 27 april 1978. Dit alles kan Koophandel en Fabrieken Midden-Holland. Op een van de laatste vergaderingen van de huurdersvereniging ”Ons Aller Belang” ontspon zich een discussie over de mogelijke relatie tussen Rehbex BV en de huidige eigenaresse van de flats, Bemas Holding BV, een zaak met twaalf werkmaatschappijen. Men discussieerde naar aanleiding van de prijsstelling bij aankoop van de flats. Uit de vergadering bleek dat de geruch ten, alszou er een appartement voor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1