Waddinxveen vanuit de lucht gezien de pater - makelaardij b.v. waddinxveen „I ...Rabobank Ulaadmxuoonis HET IS ZOVER!!! GOEDE VRIJDAG FRANK PRONK 4 april 1980 Haarmode voor mannen zullen onze kantoren GESLOTEN zijn voor alle bankzaken. Wijziging huisvuil- ophaaldienst PRETTIGE PAASDAGEN OPEN HUIS OPENT Onafhankelijk Nieuwsblad «.TUaASrg N HOOFDREDACTEL R B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 2 APRIL 1980 U bent van harte welkom telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Ter gelegenheid hiervan geeft hij dinsdag 8 april a.s. h r F I- 6- Ê- e e K- ie ie le K van 17.00 tot 20.00 uur. 35e JAARGANG NR. 1660 woensdag 9 april a.s. zijn nieuwe moderne herenkapsalon Hoek leplaan/Eikenlaan Telefoon 01828-7111 - Waddinxveen LidNBM Nijhof’s Glashandel Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: S WADDINXVEEN In verband met S Goede Vrijdag (4 april) en Pasen (6 en 7 g. april) zal de huisvuilophaaldienst als volgt worden gewijzigd. De diensten op Sji Goede Vrijdag - wijk IV (Groenswaard ij II en lil) en de container-ophaaldienst, - zullen normaal worden uitgevoerd. De dienst op 2e Paasdag - wijk 1 (Groenswaard 1, Bomenwijk, Dorps traat e.o., Tuinbouwgebied) - zal wor den uitgevoerd op dinsdag 8 april. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 WADDINXVEEN - De jubilerende y Rabobank Waddinxveen heeft een magnifieke kleurenfoto laten maken van Waddinxveen. Op de foto - die we j hierbij in zwart-wit afdrukken - vormt de hefbrug een centraal punt. Verder springt direct in het oog het centrum gebied rond het winkelcentrum "de Passage" en de Oranjewijk. Over de spoorlijn "heen" zijn nog net de Groenswaarden zichtbaar en een klein deel van de Petteplas. De kleu renfoto is door de Rabobank Wad- 2 dinxveen uitgegeven ter gelegenheid j van het 75 jarig bestaan - een viering die het gehele jaar duurt en eind vo- rige week officieel werd gestart. èfsL l^*B**._ 'wJ til -■..7 'C*: fi- - - -ss Weekblad voor Waddinxveen I k k B k B k Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 75 f RABOBANK WAÖOINXVEEN -■ •j "2s^p L - ”7"’®’ W. .kf—Mk - -X ■A. '■U‘r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1