I I I Medische weekeinddienst BURGERLIJKE STAND Agenda Goudse Gevonden en verloren een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Gemeentelijke bekendmaking Bioscopen Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen Kollecte Anjerfonds Het Weekblad feliciteert voorwerpen SPREEKUREN I Weekblad voor I Waddinxveen f nveen WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE t R t. AGE D A KERKEN NODIGEN WEE WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 JUNI 1980 Haitsma, J. I om van van Naam: Adres: Woonplaats: V Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt} 1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Wij danken u voor de spontane gave aan de Anjeractie. Cl Ol m< W/ led le eer ber sue tal der uit; Ob Nu hui bin dei me Er Ier VOi jes en Gc VO ko spi nu lai lei I l I i l l l i l I i Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d Ussel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verpiegings- artikelen. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20) THALIA Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur ONE FLEW OVER THE CUC KOO’S NEST, 16 jr. Za. en Zo. half twee, Wo. half drie PIM PANDOER IN HET NAUW, a.l. Vr. en Za. 11.30 uur (nachtv.), maandagcyclus 8 uur BATTLE OF BRITAIN, 12 jr. O «4 Ier P t - 1 spreidingsgebied en f 23,per halfjaar voor overig Nederland. V WADDINXVEEN Traditiegetrouw zal ook dit jaar weer een grote lande l lijke inzameling worden gehouden ten bate van het Prins Bernhard Fonds en diens afdelingen de (Anjerfondsen). Ook in onze gemeente zal, dankzij de door de Burgemeester toegezegde me dewerking, dezer dagen een Anjeractie worden gevoerd. Het behoeft niet nader te worden aan getoond, dat een grote bijdrage voor het welslagen van deze actie wij tege moet zien. Het culturele werk is iets groots in onze gemeente wellicht tot aanleiding om diep in uw beurs te tasten. Vorig jaar kreeg de Stichting Gerefor meerd Verenigingsgebouw zo’n 5.000,uitgekeerd van het Anjer fonds, waarvoor wij allen dankbaar zijn. Er zal gecollecteerd worden door leden van: De Overkant, Voorwaarts, Cormu- Geboren: kathinka Roswitha, d.v. R. Hoek en A. M. Blok; René Franciscus, z.v. B. J. van der Sluis en M. P. A. Warmerdam; Antonia Pieternella Leonora, d.v. C. J. van Velzen en J. A. van der Laan; Ekke, z.v. J. J. de Boer en A. H. Wolters; Debby, d.v. A. E. M. van der Werf en A. M. van Vuuren; mark, z.v. J. Toet en J. Bal; Hans Christiaan Arie, z.v. A. G. Peters en N. Roos; Patrick Jan Cornells Hugo, z.v. C. Hoogerdijk en P. M. van Lith; Jeffrey Soeratman, z.v. V. W. A. van Swieten en M Sahit; Joanna, d.v. G. S. Alarcon Larios en J. F. van Hal Ondertrouwd: F. J. M. Schwiebbe én E. F. G. Sibbald; A. van Mourik en F. van Aalst; S. T. Christow en C. A. M. Tuithof; D. metselaar en A. van der Schee; P. J. Schroers en M. van Klave ren. Gehuwd: H. Douma en C. F. Plukaard. Overleden: Oudshoorn, Neeltje, oud 83 jaar; Brenkman, Chris tina Martina, oud 76 jaar. ZONDAG 15 JUNI 1980 Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse Apotheek, Burg Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, 's middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. doeleinden). Plaatselijke vertegenwoordigster is: mevrouw J.J. Rietveld-Bus, Justus van Effeniaan 5, telefoon (01828) 4138. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer 01821-1911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadressen: Bart van Wichen, tel. 7780, Joke Andringa, tel. 4354 en Jantine Los, tel. 7604. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20m30 uur. WERKGROEP VROUWEN- AKTIVITEITEN WADDINXVEEN Secretariaat: Inger v. Gessel, tel. 4798. Informatie Vos-cursus: Lilian Steen voort, tel. 7698. Informatie praat groepen: Ineke v. d. Meulen, tel. 2747. Informatie thema-avonden: Gerda de Roo, tel. 3023. Informatie jongeren-praatgroep: Inger v. Gessel, tel. 4798. Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie:J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. van Kempen Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX- VEEN en wens een halfjaar-abonnement a 9,75. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,37 exclusief btw); contract-tarieven en tekst-, advertenties op aanvraag. ZATERDAG 14 JUNI 1980 Arts; J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 SCHOUWBURG Vr. 8.15 uur, Za. 9.30 uur, Zo. 4 en 9.30 uur, ma. en Wo. 8.15 uur MONTY PYTHON'S LIFE OF BRIAN, 12 jr. Do. 8.15 tiur, Za. en Zo. 7 uur, Di. 8.15 uur AN UNMARRIED WOMAN, 16 jr. Za., Zo. en Wo. 2 uur LUCKY LUKE EN DE BALLADE VAN DE DALTONS, a.l. WADDINXVEEN - Te Utrecht is de heer T. v.d. Berg, Passage 31 te Wad dinxveen, na een cursus te hebben ge volgd van de Stichting Horeca-oplei- dingen, geslaagd voor het diploma Restauranthouder. Aan de Rotterdamse Avondscholen gemeenschap voor VWO, HAVO en MAVO is de heer S. Zuidam geslaagd voor het diploma VWO. Te leiden is geslaagd aan de M.S.P.O. ’’Uytterdijk” voor Gezinsverzorgende, mej. Saskia Tuinenburg. Gevonden: Tasje met stepbandje, blauw schooletui, sleutels, bankbiljetten. Verloren: Zwarte sweater, slavenarm band, schakelarmband, voetbaltas met inhoud, agenda, bankpasje, sleutels, negatieven, voetpedaal voor orgel, la’s, Concordia, Klimopgroep. blauw trainingsjack, gouden ring met -J-- briljantjes, geel regenpak. VERGADERINGEN VERGADERING COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN: woensdag 18 juni a.s., aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. SPREEKUREN SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR WETHOUDER MEVR. L. M. OOSTER- BROEK-WAAGMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR MEVR. G. G. PELL1CAAN-JAGER, MAATSCHAPPELIJK WERKSTER REGIONALE IN- D1CAT1ECOMMISS1E BEJAARDENOORDEN: woens dagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. JEHOVAH’S'GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaanma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boo- men-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 3373; mevr. J. Rens-Gielink, Tessel schadelaan 11, tel. 4230. Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag de veertien dagen 14.00-15.30 uur. ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische te bereiken maandag t/m vrijdag 16.30-17.30 uur DR. RUTGERSHUIS(bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda, voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. r-e-- T Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, 2742 EC Waddinxveen Telefoon (01828) 2604 Abonnementsprijs 9,75 per half jaar bij vooruit betaling; postabonnementen 15,50 per halfjaar binnen ver- Woensdag 11 juni Raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken, gemeentehuis, 19.30 uur Vrijdag 13 juni Optreden van Gospelgroep Light Up the Fire in Schaapskooi, Nesse 4, 20.15 uur Zaterdag 14 juni Fietstocht Nederlandse Hartstichting, Kon. Julianaschool, 09.00 uur Maandag 16 juni Concert Brassband Voorwaarts, Victorwijk, 19.30 uur Dinsdag 17 juni Concert kinderkoren ”de Zang vogels”, De Hoeksteen (Esdoornlaan) 19.30 uur Open huis bibliobus, Victorwijk, 20.00 uur Zaterdag 21 juni Jeugdmarkt, winkelcentrum ”de Passage”, 10.00-17.00 uur Woensdag 25 juni Gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30 uur Zondag 15 juni 1980 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds.Joh. Verwelius 17.00 uur ds. W. Verboom De Hoeksteen: 9.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. Joh. Verwelius Bethelkerk 9.30 uur ds. W. Verboom 17.00 uur ds. L. Roetman Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. Boskoop 19.00 uur ds. H. J. Voors, Poortugaal GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur ds. mevr. M. J. v. d. Veen- Schenkelveld, Krimpen aan den Ussel Ontmoetingskerk: 10.15 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur ds. M. J. van Gelder 15.00 uur ds. J. M. Kleppe Woensdag 18 juni 19.30 uur ds. T. v. Stuijvenberg CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uur ds. A. P. van langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) TE GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148 (achter winkelcentrum Bloemendaal): 9.30 en 16.30 uur ds. J. van der Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RUN Triomfatorkapel Molenwerfstraat 10.00 uur ev. Sj. Verkerk 18.30 uurds. W. E. Zurfluh VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 2