dit Hart-en Nierstiditing enorm succes ICÏ3) CAI de pater - makelaardij b.v. waddinxveen i I veel oponthoud Gat in wegdek veroorzaakte n 2e FV Zo’n acceptgirokaart, kan je gewoon bij je bank afgeven ...Rabobank GEMEENTERAAD Onder bijzonder gunstige weersomstandigheden huis kopen? huis verkopen? verboom makelaardij b.v. Kijkdag fietsen Optreden Josephine Peper voor 65 plussers en gehandicapten Onafhankelijk Nieuwsblad Met een Privé-rekening bij de Rabobank regelt u al uw betaalzaken, dus ook uw acceptgiro's. Bang&Olufeen JV'NSN. N Geautoriseerd B&O dealer: Heemskerk b.v. h v in onroerend goed telefoon 01828-3822 schielandweg 7 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 3jaar garantie (LjdNBMj 1 I I l 1 's Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 25 juni, Gemeentehuis, 19.30 uur HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 18 JUNI 1980 36 JAARGANG No. 1671 A De Waddinxveense huisartsen gingen ais eerste van start. f -F - 9. Josephine Peper. Frankcentrum, tel. 5555. I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! W-W» julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 i De Deense vormgevers van beeld en geJutd i WADDINXVEEN Op zaterdag, 21 juni a.s., zal er van 13.00 uur tot 15.00 uur aan het groepsbureau der rijkpoli- tie aan de Kerkweg-West een zoge naamde kijkdag m.b.t. de gevonden fietsen en bromfietsen worden gehou den. Men wordt dan in de gelegenheid ge steld te komen kijken of zijn/haar ver miste fiets/bromfiets eventueel aan het groepsbureau is gebracht. WADDINXVEEN Maandag in de namiddag viel plotseling een gat in de weg op de drukke driesprong Kerkweg- Jul. v. Stolberglaan-Kanaalstraat. nadat de dienst Openbare Werken voor een afzetting had gezorgd, werd dins dag met de graafwerkzaamheden be gonnen om de oorzaak vast te stellen. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Si aak Noteboom. i dB Het brandriool onder het wegdek bleek op een vijftal plaatsen gescheurd te zijn, waardoor ontsnappend water het wegdek ondermijnde en het drukke verkeer ter plaatse deed de rest. De herstelwerkzaamheden hebben tot vrijdag geduurd, omdat het stoppen van de waterstroom een niet eenvou dige zaak bleek. WADDINXVEEN Zaterdag 14 juni j.l. gaf wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester ’s morgens om negen uur het startschot voor de tweede fietstocht georganiseerd door de Waddinxveense afdeling van de Ne derlandse Hartstichting. De deelname (ruim 600) was overweldi gend. Onder bijzonder gunstige weersom standigheden leidde de tocht door het landelijk gebied in de omgeving van Gouda. De meningen over de twee rou tes waren zeer positief, al was er wel een hobbelig pad, waar nog al wat lekke banden vielen. Doch in samen werking met de bezemwagen van Wie laard voor de fiets werden de proble men plezierig opgelost. Dat de fietstocht aanslaat, behoeft geen betoog, namen vorig jaar voor de le keer ruim 400 fietsers deel nu ston den ruim 600 deelnemers om negen uur klaar om aan hun route te beginnen. Men kon kiezen uit twee routes 23 of 40 kilometer. Onderweg werd door Menken Melk een verfrissing aangeboden en van Bonnimex waren er heerlijke appels. Aan de finsh werd een stukje Unie-kaas van Van Tol aangeboden. Iedere deel nemer ontving een herinnerings- vaantje. De organisatoren kunnen terugzien op een geslaagd fiets feest. ^SKA WADDINXVEEN Voor de Stich- ting ’’Gecoördineerd bejaardenwerk Waddinxveen” zal op donderdag 26 juni 1980 mevrouw Josephine Peper onze sluitingsavond van dit seizoen ver zorgen voor alle 65 plussers en gehandi- capten. van Waddinxveen. Het belooft een kostelijke avond te worden, waarin Josephine een parodi- stische hoedenshow zal geven, afgewis seld met enige gedichten onder de titel ”Van Dit, van Dat, van Alles Wat”. Josephine Peper, wonende te Amster- dam, geniet grote bekendheid bij tele- visie en reklamewereld en zal hierover op deze avond op boeiende wijze het één en ander vertellen. Aanvang avond 20.00 uur en de toe gangsprijs bedraagt f 1per persoon. Zij die slecht ter been zijn kunnen zich in verbinding stellen met het Anne Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 1 Telefoon alle kantoren 01828-4566 o 75 8] T

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1