b de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Rabobank D Oókgoed in reizen. Iedereen voor betaalbare Kanaaldijk De wintervakantie-programma’s 80-81 liggen weer voor u klaar... wintervakanties: naar de zon of naar de sneeuw. Bij de Rabobank heeft U alle keus uit de 4 Danslessen voor jongelui (beginners) in huis kopen? huis verkopen? verboom makelaardij b.v. FANCY-FAIR Boskoop Woensdagavond 20 augustus 8.00 uur J Onafhankelijk Nieuwsblad i Vertegenwoordiging van alle bij de ANVR aangeslo ten reisorganisaties. W Aangesloten bij het ANVR- garantiefonds. ■r Verzekeringen en vreemde valuta. Onafhankelijk en objektief i advies. ,Meer dan 40.000 tevreden i kliënten in 1979. Eigen autoreizen- en Verre Oosten programma’s. >PU-. Wh II (LidNBMj in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen REIS- EN PASSAGEBURO's Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEE. (01828) 5594 WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1980 Wintervakantie? eis die w los van eventuele wettelijke I 7 s Wie het eerst boekt, boekt het best EXPL OITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJEEAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.Q0 UUR TEL. (01820) 30065. Inschrijving en gelijk aanvang van onze Waddinxveen Passage 222 •H* 01828-7522* Den Haag De La Reijweg 11 070-469648* S julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 ludweM Z 36e JAARGANG No. 1679 Zoetermeer Dorpsstraat 138 079-167555' Gouda Korte Tiendeweg 2-4 ■2 01820-21922' Zeist Slotlaan 231 S 03404-25824' Zaterdag 16 augustus, Kerkplein St. Victor, 13.00-17.00 uur WADDINXVEEN Het maken van een spiksplinternieuwe Kanaal dijk tussen de Sniepweg en de Zuidelijke Dwarsweg, onderlangs de be staande weg waarop (brom)fietsers vrij baan zouden krijgen, gaat niet door. De voor zo’n uitvalsweg naar de in 1982 voor het regionale ver keer beschikbaar komende Gouwebrug in rijksweg A 12 benodigde mil joenen zijn namelijk niet in de gemeentekas te vinden. kopere alternatief tot het verbeteren van de bestaande anaaldijk. Uit finan cieel oogpunt kozen ook ing. C. van ’t Hoog (CDA) en de heer J. B. Borger voor deze betaalbare en ver- in de ’’ROZENBURCHT” Rozenlaan DANSLESSEN VOOR GEHUWDE EN VERLOOFDE PAREN beginnen half september ook in Boskoop. Inschrijving is beperkt en alleen TELEFONISCH 071-761249 A'O/Atheneum eigenlijk een aantal me ters naar de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn moeten worden opge schoven voor het bereiken van de meest ideale situatie. Omdat dat niet meer kan ontbreekt bijvoorbeeld op die plaats de ruimte voor een bushalte van Westnederland, zodat ie ergens an ders zal komen. Het kruispunt Sniepweg-Kanaaldijk zal voorzien wor den van verkeerslichten tijd meter voor meter bekeken om er, gezien de krapte van de gemeentelijke financiën en omdat de noodzaak tot verbetering geen uitstel van het karwei toestaat, geen cent te veel aan te beste den. In de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven zei de heer J. Ha venaar (SGP/HKV/GPV) altijd voor stander te zijn geweest van een nieuwe I weg onderlangs, maar op louter finan ciële gronden nu te kiezen voor de goedkoopste oplossing: het opknappen van de bestaande weg en het maken van een vrijliggend (brom)fietspad. Zijn partijgenoot A. van Doorn noemde de op één na beste oplossing toch een goede, al was de weg onderlangs de Ka naaldijk technisch gezien meer volkomen. VERRASSEND De heer H. van Ek (PvdA) stelde zich op het verrassende standpunt dat het aanbeveling verdient bestaande wegen zoveel mogelijk te handhaven en de aanleg van nieuwe wegen te beperken. Hij toonde zich nu dan ook voorstan der van het miljoenen guldens goed- Daarom hebben Burgemeester en wet houders besloten de oude, bestaande weg sober, maar veilig op te knappen en aan de westzijde alleen een vrijlig gend fietspad aan te leggen, dat bij het (VVD) kruispunt met de Zuidelijk Dwarsweg keersveilig gebleken -’’maar zeker niet achter de daar staande huizen loopt, fraaiste verkeerstechnische” (Van ’t Het fietspad zal lager komen te liggen Hoog) - oplossing, die wethouder P. F. dan de weg (dat is goedkoper) en krijgt J- van Schie (CDA) de op één na beste een beplante berm van drie meter noemde. v.ivncn ^or rirr c De commissieleden betoogden tijdens MINDER AMBITIEUS de beSpreking van het plan wel dat er Met dit aanzienlijk minder ambitieuze goed gelet zou moeten worden op de plan, waarvoor nog een financieel stuk veiligheid van overstekende voetgan- wordt opgesteid, stemde vorige week gers en (brom)fietsers. Met name woensdagavond de raadscommissie PvdA-lid Van Ek vroeg extra aandacht voor openbare werken en -bedrijven in voor de geluidsoverlast die de straks en afgelopen dinsdagmiddag de raad- veel drukkere Kanaaldijk de St. Victor- scommissie voor de ruimtelijke orde- wijk zou kunnen bezorgen. ”Dat is een ning en de woningbouw. Het al jaren- eis die w los van eventuele wettelijke lang bestaande ideaal van een nieuwe maatregelen moeten stellen in het be- weg onderaan de dijk langs de ringvaart lang van onze inwoners. Het is treurig is nu eenmaal onhaalbaar gebleken, dat erzoveel herrie is in ons dorp waar - Een speciale gemeentelijke stuurgroep ook door de burgers zelf - iets aan heeft het Kanaaldijk-tracé de laatste wordt gedaan”. Niet alleen de Kanaaldijk tussen Sniep weg en Zuidelijke Dwarsweg zal onder handen genomen worden, maar ook het stuk tussen de Sniepweg en de jan Dorrekenskade-Oost. Alleen dit werk gaat al zo’n miljoen gulden kosten. Om het langzaam verkeer (voetgangers en (brom)fietsers) de gelegenheid te bie den vanuit de St. Victorwijk ’’binnen door” naar het centrum te gaan zal aan de oostkant van de ringvaart het re- creatiepad tussen de Apollolaan en de Burgemeester Trooststraat worden doorgetrokken tot de tegenover de Sniepweg te maken nieuwe voet- en fietsbrug naar Zuidkade 1. De ge meente gaat hiervoor de benodigde grond kopen. Maar de mogelijkheid bestaat ook nog dat het huidige voet pad langs de ringvaart zal kunnen blij ven liggen. Een ingewikkeld punt wordt de 30 cen timeter op te hogen T-kruising Sniepweg-Kanaaldijk. Voor het mooie had de samenwerkingsschool voor HA- T Stuwstraat 5 - Leiden Telefoon 071-76149 z:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1