de pater - makelaardij b.v. waddinxveen 14.® Winkelcentrum Groensvoorde viert ook feest BASTION ini.j.Rabobank lUaddinxiieenm Wienü”Grijp5” spaart, zit straks eersteklas in z’n spullen VAN BERKESTEIJN EN STEENLAND GAAN SAMEN 50 JAAR VOORWAARTS Zigeunermuziek bezield publiek Gouweslobbers Bingo Dansant gegeven voor Oplossing voor hinderlijk personeelstekort Onafhankelijk Nieuwsblad 1 Grijp 5 sparen, voor 11 t/m 14 jarigen: geeft maarliefst 714%rente I! ennogeens U 5% spaarpremie- Heemskerk b.v. Bang&Olufsen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Geautoriseerd B&O dealer: Berkesteijn, de heer J. JT..I, in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065. onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Zie elders onze wijnaanbiedingen TOT ZIENS BIJ: Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 SLIJTER - WIJNHANDELAAR Zolang de voorraad strekt LidNBM 36e JAARGANGNo. 1684 van Berkesteijn WOENSDAG 17 SEPTEMBER 1980 Vakman Slijter - Wijnhandelaar PRESENTEERT: ORIGINELE FRANSE COGNAC Drie sterren - i ,<iV Twee leden van de d irectie van stoel- en meubeljabriek H. A. van links] en de heer G. Th. B. Mulleman rechts). (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN— De Waddinxveense stoel- en meubelfabriek H.A. van Berkesteijn aan de Wilhelminakade 69 heeft op een bij zonder eigentijdse manier vakmanschap en werkgelegenheid in de plaatselijke meubelbranche weten te behouden en te stimuleren door met ingang van 1 oktober de Goudse meubelfabriek Steen land B.V. te laten opgaan in Van Berkesteijn. Bij Steenland werken 16 man en bij Van Berkesteijn 60. Het Goudse bedrijf bestaat sinds 1904 en het Waddinxveense bedrijf sinds 1921. I Weekblad voor Waddinxveen I PASSAGE 17 WADDINXVEEN 01828 4905 Receptie zaterdag 27 september, Het Trefpunt, 16.00 uur Concert vrij-dag 3 oktober, Het Trefpunt, 20.00 uur. WADDINXVEEN Zaterdagavond 20 september openen de Gouweslob bers hun carnavalsseizoen in café re staurant De Unie. Aanvang 20.11 uur. Toegang gratis. musici, die respectieveljk piano, cello, bas, cymbaal en panfluit speelden. De violist, gevolgd door de bassist en panf luiten kwamen al musicerend bij de be zoekers aan tafel een persoonlijke at tentie brengen. In deze gezellige sfeer en onder het ge not van een glas Wiener Melange of een advocaatje met slagroom bezorg den de orkestleden een feestelijke zon dagmiddag voorjong en oud. WADDINXVEEN - Het winkelcen trum Groensvoorde gaat vrijdag 26 en zaterdag 27 september het 10-jarig bestaan vieren. Evenals het winkel centrum ”de Passage” dat doet, wor den de festiviteiten eerder onder de aandacht van het publiek gebracht, omdat ook dit winkelcentrum in no vember van start ging. Activiteiten in die tijd zouden echter afbreuk doen aan de jaarlijkse St. Nicolaasactie, vandaar dat het winke lend publiek in het koopcentrum Groensvoorde volgende week al wordt geconfronteerd met de viering van het tweede lustrum. Het tweede lustrum zal worden ge vierd met aanbiedingen door de ne gen in het centrum aanwezige zaken. Op zaterdag 27 september van 10.00 tot 16.00 uur zal men eigen stands gaan bemannen en zal jong en oud ritjes kunnen maken in een Jan Ple zier. De 16 stands van het winkelcentrum Groensvoorde waar (zoals iedereen weet) het parkeren geen probleem is zullen op een aantrekkelijke manier duidelijk amken dat het eigen wijk- winkelcentrum van de Groenswaar- den er nog altijd mag zijn. trouwde leiding van de heer L.C. Heisterborg, de huidige adjunct- directeur van ’’Steenland”. Hij krijgt bij ”Van Berkesteijn” een technisch- organisatorische functie op directie niveau. Met dit samengaan beide bedrijven verheugen zich in een gezond be staan wordt beoogd deze situatie WADDINXVEEN Zondagmiddag speelde in De Bonkelaar (op initiatief van de film- en theaterwerkgroep De Spintol) het Siperkov-ensemble uit Delft. Dit bekende zigeunerorkest wist een enthousiast publiek gedurende ruim twee en een half uur te boeien. Roemeense, Hongaarse en Russiche muziek werd ten gehore gebracht. De boeiend vertellende violist nam de toe hoorders mee naar verre landen. Het orkest bestond verder uit 4 andere De Deense vormgevers van beeld en geluid 3jaar garantie te continueren. ”Van Berkesteijn” zal aan zijn toeleverings- en projec tenafdeling op deze wijze een extra stimulans geven, daarvoor de nodige investeringen doen en organisato rische maatregelen treffen. Het be drijf heeft verder een aanzienlijke productie van handelsmeubelen en voorts een groothandelsfunctie. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 De directie van de Waddinxveense stoel- en meubelfabriek H.A. van Berkesteijn, die wordt gevormd door de heer G.Th. B. Mulleman, J.W.A. van Berkesteijn en J.P.L. van Berke steijn, ziet samen met Steenland B.V. in het samengaan een verdere waar borg voor de handhaving van het vak manschap, vooral omdat de perso neelsleden van het Goudse bedrijf bij Van Berkesteijn kun werkzaamheden zullen kunnen voortzetten. Al jaren kampt de meubelindustrie in Gouda en Waddinxveen met een hinderlijk personeelstekort. Meubel fabriek Steenland is een gerenom meerd toeleveringsbedrijf van kwali- teitsstoelen en tafels. Dit industriële programma wordt voortgezet door ”Van Berkesteijn” onder de ver- 0020

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1