VERSTOPT? 01828-7994 de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Voorlichting en inspraak staan centraal B JmJ /4 /0 GEMEENTERAAD Algemene beschouwingen Nieuwe penning meester VVD Waddinxveen Mode- spektakel Een boekenbon? Nood landing vliegtuigje Onafhankelijk Nieuwsblad BEL: Uw Televisiedokter N V. SLAVENBURG'S BANK GOUDA 1 N y in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen ^Dagelijk^pvraagbar^egoeder^^reemd^^ valutarekeningen y y voor particulieren JB 1 (1 /rente.* tot maximaal M ^^/y\ voor meer informatie: Stationsplein 5, tel. 01820 -21711. k ‘per 28.10.80. -faf Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEL R B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 36e JAARGANG No. 1690 WOENSDAG 29 OKTOBER 1980 PvdA, SGP/HKV/GPV, VVD en D’66 afgestoken betogen. I 1 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. Woensdag 29 en donderdag 30 oktober, raadzaal gemeentehuis. WADDINXVEEN Gisteren (dinsdagavond) is de Waddinxveense ge meenteraad begonnen met een driedaagse zitting waarin de algemene beschouwingen worden gehouden naar aanleiding van de gemeentebe groting voor 1981. Vanavond (woensdag) gaat het college van Burgemee ster en Wethouders in de op de door de fractievoorzitters van CDA, FOTO’S SJAAK NOTEBOOM WADDINXVEEN De VVD, afde ling Waddinxveen, hield onlangs een le denvergadering in ’’Party Home” aan de Passage. De penningmeester, de heer C. L. Bruyn, trad op deze vergade ring af als bestuurslid. Hij werd opge volgd door de heren G. A. M. Lambert. Het penningmeesterschap zal worden overgenomen door mw. C. J. T. Spoor- Vogelaar. NIET SEIZOENGEBONDEN BOEKHANDEL VELDWIJK BV Passage 53 - Telefoon 01828-2620 WADDINXVEEN Een vliegtuigje heeft maandag een noodlanding moe ten maken op een weiland langs de Blokweg in Waddinxveen. Door motor storing moest de piloot van de Cessna - een 1-motorig vliegtuig - het toestel aan de grond zetten. Het vliegtuigje, dat wordt gebruikt om de verkeersstroom te controleren op de weg Utrecht-Den Haag, is ter plekke gerepareerd. Pas tegen de avond kon het vertrekken naar de thuishaven Schiphol. vertegenwoordigd zijn toe niet na harde betrokkenen - en dat zijn we allemaal - kennis kunnen nemen van datgene wat onze plaatselijke vertegenwoordigers hebben op te merken over het gemeen tebeleid nu en in de toekomst. WADDINXVVEEN In een uit verkocht Anne Frank-centrum werd gisteravond (dinsdag) een groot modespektakel opgevóerd. Deze show van kleding uit het sei zoen 1980-1981 werd gepresenteerd door de Passage-winkeliers Mo- niquue damesmode, Verzijl Sport, Mulder Herenmode en Van Meer- ten Schoenen. Aan de modegebeuren in het AF- centrum werkten verder mee bloemsierkunst Arti-Fleur, juwelier J. den Haag, Banketbakkerij Van den Berg, boekhandel Veldwijk, poelier Mart van Loon, Doe-Het- Zelf-artikelen Jac. Vis, Lichtpavil- joen, Spar Supermarkt Van Mou- rik, Huishoudelijke artikelen Ja- ninen Vis en Jamin. Het modespektakel werd gehouden in samenwerking met het modet heater Elegance. Alle partijen maakten van de mogelijk- schouwingen, die van half acht tot even heid gebruik met andere punten aan te na tien uur duurde, dat de raadsleden komen, dan die welke in de nota van grote zorg en aandacht hebben voor het toelichting van het college van Burge- verkleinen van de afstand tussen het ge- meester en Wethouders reeds ter meentebestuur en de bevolking. sprake waren gebracht. In het alge- Voorlichting en inspraak waren dan meen stelde men zich achter het college ook de centrale thema’s in deze alge- op in het gevoerde en te voeren beleid, mene beschouwingen, die wij elders in maar lieten zowel de college-partijen het Weekblad voor Waddinxveen zo als de partijen die niet in het college volledig mogelijk weergeven, opdat alle kritische noten te kraken. PIJN Over de krappe gemeentelijke finan ciën was iedereen het eens, zij het dat de één de pijn anders wilde verdelen dan de ander. Gezegd zou kunnen wor den na het eerste avondje algemene be- A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1