heeft nu ook ’n reisboektiek wordt gelucht J f 01828-7994 I de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Van Ginkel BV DONDERDAG KOOPAVOND met vele goedkope paas aanbiedingen. WITTE PRUZENHAL Raad .voor dc liefs ,e,n ^^^DorpsUaat22-28 - Telefoon 01828-2009 Maandags gesloten Een bril van Grit... die staat... die zit. In nieuwe vestiging Zoetermeer GEMEENTERAAD PAASEI op batterij. Fongers-dealer Bovag service en garantie Onafhankelijk Nieuwsblad Reeuwijk-Gouda LET OP1-LET OP!- |8rtTtMT Mr HntiriPn I firlt Gedipt OptorótristO.V.- V w r tx HOOFDREDACTEl R B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Paassalades f 37,50 tel bij VUIL? ek I in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen ta.xaties en adviezen Eethuis'T KELDERTJE Burg. Colijnstraat 1a - Boskoop Telefoon 2467 Woensdag 22 april 1981, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. Drogisterij Bouma heeft weer wat Origineel paasgeschenk Die een rauw ei klutst in de dop ƒ19,95 PINCET MET LAMPJE Reuze handig ƒ11,95 7 36e JAARGANG No. 1713 16 APRIL Bernard(CDA). (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Zaterdagmorgen fotografeerden we in de luchtplaats van het Waddinxveense groeps- en rayonbureau van de selijke rijkspolitie van links naar rechts de heren W. F. Meyer (Algemene Zaken), F. H. de Ruijter (VVD), J. B. Borger (VVD), J. H. den Boer (Openbare Werken en -Bedrijven), adjudant M. W. Blom, D. Uijtbeijerse (SGP/HKV/GPV), drs. G. Blom (CDA), burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en mevrouw H. J. Groenendijk- Adjudant H. van der Spoel in de "meld- en regelkamer” van het nieuwe politiebureau, gadegeslagen door gemeentebode P. T. Rooks en echtgenote, de echtgenote van SGP/HKV/GPV-raadslid A. van Doorn, Openbare Wer- ken-directeur A. M. Zwamborn, ing. C. van 't Hoog (CDA) en D. Lont seerd werd het gebouwman" onderen 1 PvdA (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). naar boven en van links naar rechts be keken. Ook de cellen kregen de aan dacht, evenals de luchtplaats, zoals de foto van Sjaak Noteboom laat zien. I Vlwrl I Contactlensspecialist A.N.V.C-Audicien F.I.D.A. Gouda. Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda. Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41. tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828A303. plaatselijke rijkspolitie van links naar rechts de heren W. F. Meyer (Algemene Zaken), F. H. de Ruijter (VVD), J. WADDINXVEEN Het reis- en passagebureau Van Ginkel BV, dat vestiging heeft in Waddinxveen (Passage 222), Gouda (Korte Tiendeweg 2-4), Den Haag (De La Reijweg 11), Zeist (Slotlaan 231) en Zoetermeer (Dorpstraat 136), opent komende zaterdag middag in Zoetermeer een grotere zaak. Het nieuwe voor Neder land is dat het nieuwe pand daar is uitgebreid met een reisboek tiek, een boekenafdeling waar men alle mogelijke en denkbare boeken en kaarten op reisgebied kan vinden. Weekblad voor Waddinxveen JT ompu- I VLOERBEDEKKING I slëts? istuksl I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. WOENSDAG 15 APRIL 1981 ÊB] drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen WADDINXVEEN Het vrijdag 22 mei officieel door commissaris der Koningin mr. M. Vrolijk, te openen groeps- en rayonbureau van de plaatse lijke rijkspolitie aan de Mozartlaan wordt geregeld bezocht door groepen die de nieuwe accommodatie alvast aan een blik onderwerpen. Waren dat kort geleden de buurtbewoners die een kijkje kwamen nemen, afgelopen zater dagmorgen waren van de gasten van de adjudanten M. W. Blom en H. van der Spoel de gemeenteambtenaren en le den van de gemeenteraad. Geïnteres- Directeur A.G.M. van Ginkel noemt zijn reisboektiek een primeur voor ons land, omdat nog nimmer is ver toond dat je bij een reisbureau boe ken en kaarten over reisgebieden van Hawaii tot Hong-Kong en van Ijsland tot Zuid-Afrika kan vinden. Dat hij er toe is overgegaan naast rei zen en het wisselen van vreemd geld ook boeken te gaan verkopen ziet de Waddinxvener als een extra stukje dienstverlening. ZANGERES De nieuwe Zoetermeerse vestiging, IvWWll U Keus uit meer dan 300stuks Waddinxveen INTELLIGENT De heer Van Ginkel tracht steeds op een intelligente en vindingrijke ma nier de vakantiegangers die bij hem boeken op zoveel mogelijk manieren van dienst te zijn. Na de landelijk de aandacht getrokken hebbende dienst verlening op het gebied van het wis selen van vreemd geld trekt hij nu de aandacht met een complete boe- kenafdeling die in heel ons land zijn weerga niet kent. De Waddinxvener is en blijft dan ook bezig om met het verlenen van een stukje extra persoonlijke service - met het daar bij ontwikkelen van eigen program ma’s in Indonesië en op het gebied van de autovakantiereizen - de vakan tieganger dat te bieden dat hij mag verlangen. De mechanisatie bij het reis- en passagebureau Van Ginkel BV helpt daarbij. Naast de compu ter zal binnenkort ook Viditel dit bedrijf zijn intrede doen. waar de leiding in handen is van mevrouw Ria Schuyt, zal komende zaterdagmiddag om half twee offici eel worden geopend door de zange res Anneke Grönloh. Zij maakt te vens de band die reis en passage bureau Van Ginkel BV heeft met Indonesië duidelijk. De Waddinx veense reisspecialist organiseert dit voorjaar de 100e reis naar de Gordel van Smaragd. De deelnemers aan de ze reis werden laatst in Party Home aan de Passage ontvangen voor een ontmoeting en het verkrijgen van alle benodigde gegevens over de te maken jubileumtoer en de moge lijkheden in Indonesië. In Zoetermeer is voortaan ook de Verre-Oosten-afdeling van Van Ginkel BV gevestigd. Deze afdeling huisde tot voor kort in Den Haag. De leiding hiervan is in handen van me juffrouw Jannie Berserik met als medewerkster Henny de Ruiter, Te vens werd het reis- en passagebureau verbouwd en aan de eisen van deze tijd aangepast. De leiding in het Haagse is in handen van mevrouw Nora Lemmens met als medewerk sters Ghita den Besten en Anja van Santé. C

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1