de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Uitslag van verkiezing Tweede Kamer Fors verlies PvdA, licht verlies CDA, winst D’66 Woensdag 3 juni bejaardenreis Mr. Opticien Een bril van Grit... die staat... die zit. Waddinxveen toont landelijk beeld Tweede dominee Ger. Kerk: dr. C. J. de Moor Jubilerende 01828-7994 01828-7994 Failliet BEJAARDENREIS WADDINXVEEN Ds. Hooykaas Burgemeester gaat naar Smallingerland Extra raad over nieuwe burgemeester Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter DANK U HOND IN GOOT RIOOL VERSTOPT? Stemmen Partijen Totaal 14418 BEL: VLOERBEDEKKING telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed a onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 2761 3408 2699 1514 1230 203 86 113 130 12 73 40 8 8 111 4 PvdA CDA VVD D’66 SGP*) PPR CPN GPV PSP RVP**) DS’70 RKPN Leefb. Ned. SP RPF Intern. Komm. EVP SOS Woensdag 3 juni 1981 J 100,0 Gouda. Korte Tiëndeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda. Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda. Winkelcentrum Bloemendaal 41. tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel. Winkelcentrum Dorrestein 21. tel. 01803-4975. Waddinxveen. Passage 220. tel. 01828-4303. WADDINXVEEN Ook in Waddinxveen is de Partij van de Arbeid de grootste verliezer gebleken. Bij de gisteren gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer stemde 21,6 procent van de opgekomen stemgerech tigden de socialisten. Dat is in vergelijking met de in 1977 gehouden ver kiezingen een verlies van 5,4 procent. De eveneens verliezende christen democraten behaalden 26,6 procent van de stemmen - in 1977 was dat 27,5 procent - en blijven daarmee in onze gemeente de grootste politieke groepering. Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 27 MEI 1981 12804 89,0 in Waddinxveen rekenen op een dubbel roep heeft aangenomen. veel als de nieuwe loot aan de politieke EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Kiesgerechtigden Ongeldig Opkomst in 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. Vorige week late namiddag 1978 gehouden gemeenteraadsverkie zingen wist raadskandidaat W. L. M. 14 390 kiezers zullen stemmen op de SGP/Her- vormde Kiesvereniging/GPV. De sta biele SGP kwam uit op 9,6 procent (was 10,7 procent). RPF Wat in de Waddinxveense verkiezing- WADDINXVEEN/GOUDA 36e JAARGANG No. 1719 21,6 26,6 21,1 11,8 9,6 1,6 0,7 0,9 1,0 0,0 0,6 0,3 0,0 0,0 3,1 0,0 0,9 0,0 WADDINXVEEN In de vacature ds. J. Modderaar heeft de kerkeraad avan de Gereformeerde Kerk dr. C. J. de procent), nu 86°(0,7 procent). De PPR Moor te Kampen beroepen, die het be groeide in Waddinxveen met 0,1 pro cent naar 1,6 procent van de stemmen. WOONWIJKEN de aanhang slinken tot 113 stemmen Wie de stemmen per woonwijk in Wad- WADDINXVEEN In de zondag- West en Bomenwijk de PvdA bovenaan morgen in het kerkgebouw van de Re- staat, het CDA op de tweede plaats en de VVD op de derde, dat in de Oranje- wijk de CDA eerste staat, PvdA tweede en VVD derde, dat het CDA ook leidt in werd gemaakt tijdens het werk bezoek dat de zuidhollandse com missaris afgelopen vrijdag aan Wad dinxveen bracht, hebben de fractie voorzitters de gelegenheid gedachten te uiten over de aan de te benoemden burgemeester te stellen eisen van be kwaamheid en geschiktheid. Mal lard Motor Home BV, Waddinxveen, is failliet verklaard. Deze zaak was geve stigd op het adres Kanaaldijk 13. De uitspraak van het faillissement is ge daan door de arrondissementsrecht bank te Rotterdam door rechter commissaris mr. J.I. Buchner. Als cura tor is aangewezen mr. J.L.G. Beckers te Gouda. WADDINXVEEN De Waddinx- dag werd bekend dat onze 44- veense gemeenteraad gaat woensdag- jarige eerste burger, in Waddinxveen avond 24 juni om half acht in het openbaar met Zuidhollands commis saris der Koningin mr. M. Vrolijk overleggen over de opvolging van burgemeester mr. broek. Vorige week donderdagmid- WADDINXVEEN donderdag in de werd officieel bekend dat Waddinx- veens burgemeester mr. A.G. Smal- lenbroek per 16 september is be noemd tot burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland. Van deze gemeente met 50.000 inwoners is Drachten de hoofdplaats van de in totaal 14 woonkernen. Burgemeester mr. Smallenbroek is sinds 16 maart 1976 eerste burger van Waddinxveen. Hij kwam van Har- melen. Vlak voor zijn vertrek naar Smallingerland voert mr. Smallen broek tien jaar het burgemeesters- vak uit. De 44-jarige eerste burger is lid van het CDA, afkomstig van de ARP, lid van de Gereformeerde kerk, getrouwd en vader van drie kinderen. In Smallingerland gaat burgemeester mr. Smallenbroek drs. R. Zijlstra op volgen, omdat deze per 1 septem ber zich volledig wil gaan wijden aan het voorzitterschap van de Zuivel- bond FNZ, welke baan de broer van dr. Jelle Zijlstra tot dat moment combineert met het burgemeester schap. WADDINXVEEN Volgende week woensdag 3 juni wordt de jaarlijk se bejaardenreis gehouden, die wordt georganiseerd door het Comité Be jaardenreis Waddinxveen. De trip gaat ditmaal in de richting van Noord-Brabant. Zo zal er onder meer vanuit Drimmelen een rondvaart door de Biesbosch worden gemaakt. Verder staat er een bezoek aan het restaurant van de Diergaarde Blij- dorp in Rotterdam en een diner in het parkrestaurant van Avifauna in van 24 juni, waarvoor de afspraak De VVD heeft zich behoorlijk weten te stam, de Evangelische Volkspartij handhaven en week met de behaalde (EVP), heeft weten te vergaren: 111 (0,9 procent). In Waddinxveen is de PSP blijven ste- 21,1 procent naar 0,8 procent af in ver gelijking met de Tweede-Kamer- verkiezingen van 1977. Grote winnaar ken op 130 stemmen (1,0 procent). Dat was ook in Waddinxveen D’66, die de is weliswaar 0,6 procent meer dan in aanhang in vier jaar tijd zagen stijgen vergelijking met 1977, maar bij de in van 6,1 naar 11,8 procent. Indien er gi steren gemeenteraadsverkiezingen zou den zijn gehouden benaderen de demo- van Breemen maar liefst 234 stemmen craten de drie zetels, terwijl de PvdA er (2,2 procent) op zich te vergaren. Een één zal moeten inleveren, evenals wel- duidelijk Van Breemen-effect dus. licht de VVD, waarbij dan maar even Opvallend is verder dat de nieuwe parti- gemakshalve wordt gesteld dat de RPF- jen Leefbaar Nederland, Internationale Liovprc ctommon U/l-lnr i i L, Kommunistenbond en Samen Overle ven of Sterven maar een handvol stem men kregen en dat de Socialistische Partij de aanhang zag groeien van 8 naar 14 stemmen. Te weinig om in een percentage uit te drukken. De CPN kan ItJ J' 1 1 t 1 I «ia uuumn vvn ivnvuvu Wil UUUUvl suitslag verder opvalt is dat de Refor- zo grote aanhang: eerst 34 stemmen (0,3 matonsche Politieke Federatie (RPF) - - 390 stemmen (3,1 procent) heeft weten te behalen. Ze werden daarmee de zesde partij in Waddinxveen. Het Gere formeerd Politiek Verbond (GPV) zag (0,9 procent). Dat zijn er nagenoeg even dinxveen bekijkt zal zien dat in Cen- i -i- j--1-i trum en Oost het CDA de grootste is, met de WD op de tweede plaats en de PvdA op de derde, dat in Zuid de PvdA tweede staat en de WD derde, dat in Alphen aan den Rijn op het program ma. De merkwaardige Biesbosch is een ge bied dat grote bekendheid en waarde ring heeft gekregen door o.a. zijn uniek landschap, brede en smalle kreken, biezen- en rietbegroeiing, moderne landbouwbedrijven en spaarbekkens voor drinkwatervoor ziening. De comfortabele, speciaal voor dit gebied gebouwde, verwarm de rondvaartboten ’’Zilvermeeuw” zullen de bejaarden een onvergete lijke tocht bezorgen. monstrantse Gemeente gehouden dienst is aandacht besteed aan het feit dat Ds. G.A. Hooykaas uit Den Haag 12,5 jaar geleden zijn werkzaamheden dë Groenswa’arden met de’VVD op'de als voorganger van de Waddinxveense tweede plaats en de PvdA op de derde Remonstranten begon. Na de dienst plaats. was er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie van gedachten te wis selen met ds. Hooykaas. De Waddinx- dag werkzaam sinds 16 maart 1976, per 16 september van dit jaar is be noemd tot burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland. A.G. Smallen- In de extra gemeenteraadsvergadering

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1