SPAAR ïk Gouwe W even stempels NU 1 1 r VAF1MEERTEH Familieberichten RAYMOND BURT VAN REEK v. d. Haven Boekhandel Burger Fotocopieën Drukwerk Wij zijl met vakantie van 14 juli t/m 3 augustus. Chr. Woningbouw vereniging ”Ons Begin Garages te huur Kapsalon Krijn Bijl Zuidkade 17 - Waddinxveen is wegens vakantie gesloten van 11 juli t/m 3 aug. VAIXI LEEUWEN Auto’s en motoren 1 Van 1-31 juli 1981 ontvangt u bij elk bezoek aan ons Chevron benzinestation een stempel op een spaarkaart. b B BI BI BI BI B BI Bij inlevering van een volgestempelde kaart met 5 stempels ontvangt u geheel GRATIS EEN ZOMER VAKANTIE PAKKET zo lang de voorraad strekt Kom eens langs bij CHEVRON SERVICE STATION BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB CM CM 00 - es Chevron I? PLASWEG 1 6 WADDINXVEEN TEL. 01 828-6333 BEGRAFENISSEN tiiiilHimiJiiuJiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiniiii VASTE BEZORGERS .Lev is. KON. WILHELMINASINGEL WADDINXVEEN Tel. 01828-2757 BI BI B B B B B B B VAKANTIE BEZORGERS (tyecatfifate/iJ^ptauiant Geweldige aanbieding Levi’s schoenen voor een spotprijsje, normaal f 79,95 Zolang de voorraad strekt. lliiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiK k uw kans! Chevron maten 34 t/m 40 ’’samen sterk” Boskoop, Moordrecht, I sinds 1932 E. J. Oskam De huurprijs bedraagt f 88,55 per maand. Waddinxveen, Bodegraven, Waddinxveen, J. van der Bas J. A. van der Bas A. Oudijk-van der Bas M. J. Oudijk C. van der Bas W. W. van der Bas-Blok Klein- en achterkleinkinderen J. van der Ben-Verbree M. van Tol-van der Ben Fr. van Tol M. A. Schouten-van der Ben Neven en nichten Waddinxveense Begrafenis Onderneming Indien U daarvoor belangstelling heeft, kunt u kontakt opnemen met ons kantoor: Wingerd 20 - 2742 SK Waddinxveen, telefoon nr. 01828-4578. ROTTERDAM OOK HOOGSTRAAT 1 77 iMODRIl VLAARDINGEN IJSSELMONDE DEN HAAG LEIDEN HOOGVLIET RIJSWIJK. DORDRECHT ROOSENDAAL GOUDA OMMOORD CAPELLE ayd IJSSEL KRIMPEN a/d IJSSEL WADDINXVEEN HILVERSUM MAASSLUIS WIJ ZIJN MET VAKANTIE T/M ZATERDAG 25 JULI WOENSDAG 8 JULI 1981 WOUG JE VAN DER WILT echtgenote van Jan van der Bas op de gezegende leeftijd van 80 jaar. en (in de periode 13-7 tot 2-8) VOETVERZORGINGSCENTRUM Groensvoorde 74 Waddinxveen Telefoon 01828-2887 Verkoop van alle Scholl- artikelen, ook schoenen. Dorpstraat 80 - Waddinxveen Ook grote oplagen en op eigen briefpapier. Wij verzorgen het snel en correct Patron en medewerkers wensen 'alle clientèle een prettige vakantie. 25r Bloemsierkunst Een AUTOVERZEKE RING is niet duur. Vraagt toch eens wat u moet be talen bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelmi- nasingel 83, tel. 01828- 2539. No claim kortingen nemen wij mee over. Zoetermeer, AUTOSLO PERIJ ’T CENTRUM. Tevens autohandel. Tel. 079-412015/310259, Bleis- wijkseweg 15. Langs deze weg willen wij allen heel hartelijk bedanken die met ons hebben meegeleefd na het onverwacht heengaan van mijn geliefde man en onze zorgzame vader FRANS ZIJDERHAND In het bijzonder onze oprechte dank aan hen die ons in het eerste uur zo hebben bijgestaan, waaronder Dr. B. Glaser. A. A. E. Zijderhand-Bunnik en kinderen Boskoop, juli 1981 ,,De Heere kent degenen die de Zijnen zijn. 2 Timothëus 2 19b. Na een langdurig smartelijk doch een geduldig gedragen lijden heeft het de Heere behaagd, zacht en kalm, uit ons midden weg te nemen, mijn innig geliefde vrouw en onze zorgzame moeder eh oma Langs deze weg wil ik graag alle collega’s, oud- collega’s, familie, vrienden, zakenrelaties en spe ciaal Ko en Blanche heel hartelijk bedanken, ook namens mijn vrouw, voor de felicitaties en de prachtige cadeau’s, die ik op mijn 30-jarig jubileum van u mocht ontvangen. Wij zullen deze dag niet gauw vergeten. JAN DE GROOT en ECHTGENOTE W. Buninglaan 1, Waddinxveen. Wingerd 20 - 2742 SK Waddinxveen Telefoon nr. 01828-4578 Onze woningbouwvereniging heeft in de wijk Zuidkade aan de Alpherwetering nog enige, garages te huur. Te koop: YAMAHA, i.z.g.st. Vr.pr. f 550, Tel. 01828-4147. 6 juli 1981 „Huize Souburgh”, Prins Bernhardlaan 2, Waddinxveen Correspondentie-adres: Sniepweg 49, 2742 AT Waddinxveen Geen bloemen. Onze zuster is opgebaard in de aula van „Huize Souburgh”. Aldaar gelegenheid tot condoleren op woensdag 8 juli des avonds tussen 7 en 8 uur. Donderdag 9 juli zal er des morgens om 11.30 uur een korte rouwdienst gehouden worden in de aula van „Huize Souburgh”, waarna om plm. 12.20 uur de teraardebestelling zal plaatshebben op de algemene begraafplaats, Alberdingk Thijm- laan 2. Voor ons toch nog onverwacht heeft de Heere, zacht en kalm, uit ons midden weggenomen onze geliefde zuster en tante IEFJE VAN DER BEN op de leeftijd van 83 jaar. 3 juli 1981 Jan van Bijnenpad 123 2742 VN Waddinxveen De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad. MIDDAGKRANT ZOEKT: TELEFOON 01727-4197 Waddinxveen, tel. 01828-4278 i c w cc cc

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 10