Tweede cursus van start WEEKBLAD - SPORT Waddinxveense sportspetters Algemene Basis Opleiding Eerste voetbalwedstrijden ■f Dammen met Excelsior Initiatief Gemeente is aangeslagen A. VAN LEEUWEN HSW- ZOMERAVONDKAMPIOEN CURSUS PLAATSEN De Sperwer Tosca van Vliet vierde bij topatletiek Ir. H. G. Paar adj.-directeur bij de SWOV Chinese graskarper ziet er zo uit M M H I ojuul j IH kkv. ösg?ö#„ Mg O O Dit is één MS kan terecht bij de heer F.I. Nieuwesteeg 9. 9. 12-28 20. 22. 36-31 MS MS WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 8 JULI 1981 43- 38 5-10 22. 36-31 18-22 23. 28x17 11x22 24. 48-42 13-18 25. 33-28 22x33 26. 38x20 14x25 27. 39-33 9-13 28. 31-27 10-14 29. 42- 38 6-11 30. 32-28 11-17 31. 37-32 17-22 32. 28x17 12x21 33. 33-28 8-12 34. 47-42 12-17 35. 44-39 4-9 36. 39-33 14-20 37. 50-45 20-24 38. 34-29 18-22 39. 27x18 13x22 40. 29x20 25x14 41. 42-37 22-27 42. 40-34 9-13 43. 34-29 17-22 44. 28x17 21x12 45. 32x21 16x27 46. 38- 32 27x38 47. 33x42 14-20 48. 49-43 12-18 49. 45-40 19-23 50. 40- 34 23-28 51. 43-39 18-22 52. 42-38 22-27 53. 34-30 27-31 54. 39-33 28x39 55. 30-24 31x33 56. 24x15 33x 24 57. 15-10 24-29 58. 10-4 13-19 59. 4-10 19-24 60. 10-4 24-30 61. 418 30-34 62. 18-27 34-40 63. 27-38 29-33 64. 38x49. Dit is één van de in de ringvaart in Waddinxveen-Noord rondzwemmende Chinese graskarpers, die in het Latijn Ctenopharyngodon idella worden genoemd. Deze karpers eten een enorme hoeveelheid waterplanten en houden op die manier de ringvaart schoon. (Foto: Weekblad voor Wad dinxveen/Sjaak Noteboom WADDINXVEEN Voor het tweede seizoen zal op dinsdag avond 8 september weer een door de gemeente Waddinxveen ge organiseerde cursus Algemene Basis Opleiding (ABO) van start gaan. De kosten van deze cursus bedragen f. 62,- (inclusief cur susboek). De ABO-cursus is gericht op het bewust maken van het leiding geven aan jeugdigen en volwassenen in een sport- en/of spelsituatie, terwijl tevens aandacht geschonken zal worden aan sportgezondheidsleer. Wie meer wil weten of zich wil laten in schrijven kan terecht bij de heer F.I. Nieuwesteeg van de afdeling welzijnszaken op de gemeentesecretarie. WADDINXVEEN Zaterdag 19 en tweede klasse B uit tegen De Zwer- dinxveen thuis NSV’46. Een week la- ondag 20 september start de eerste vers, terwijl WSE in de vierde klasse B ter worden de wedstrijden gespeeld: ronde van de voetbalcompetitie uit Nieuwkoop ontmoet en Wad- Be Fair-Xerxes, Lekkerkerk- 1981/1982. Be Fair speelt dan in de Waddinxveen en WSE-Haastrecht. Wi: SM SM’ Mg W Mg SM Mg SM S5™ -MS, ..MS dichtbij de Hij - i r o 3 al te m ie ie ig et ?n in te at te- ik in n n n n n h n e n n n t n e e •t i, n >n- te lar da ?n- ge ge ten ge- de af- lij- rij- ten ten tuil \ijn ere mij iet- ?r- 'n- •n- \ul .et er- }e- >m bij ijn an iet hij B - ’In de ringvaart doen de karpers mensenwerk”, zei HSW-voorzitter A. van ’t Hof laatst tegen het Week blad voor Waddinxveen. Hij doet nog eens een beroep op alle Waddinxve- tussen Zevenhuizen en Waddinxveen. Dit concours werd gehouden in de Oude Rijn. Waddinxveen won deze strijd met 9570 gram tegen Zeven huizen 4670 gram. Individueel waren de eerste tien: 1W. v.d. Wal 4400 gr. 2. J. de Zwart 1930 gr. 3. C. v.d. Wal 1840 gr. 4. W. v.d. Laan 1760 gr. 5. L. de Zwart 1760 gr. 6. J. Hordijk 1700 gr. 7. W. Houtman 1640 gr. 8. M. Reichard 1580 gr. 9. L. Engels 1560 gr. 10. N. Blom 1460 gr. De HSW-leden W. v.d. Wal en P. Dor- restein plaatsten zich zondag j.l. voor de eindstrijd van de M.K. met een respectievelijk 9e en 24e plaats in de selectie-wedstrijd van de Federatie Randstad. WADDINXVEEN - De rekre- atiesportleider A opleidingen zullen naar alle waarschijnlijk heid plaatsvinden in Katwijk, Den Haag, Zoetermeer, Gouda, Rotterdam, Maassluis en Slie- drecht. Dit najaar zullen Algemene Basis Opleidingen worden geor ganiseerd in: Alphen aan den Rijn, Barendrecht, Berkel en Rodenrijs, Brielle, Delft, Dor drecht, Gorinchem, Gouda, Den Haag, Hardinxveld-Gies- WADDINXVEEN - Uitslag P.V. De Sperwer van de wedvlucht Compieg- ne. Afstand 318 km. In konkours 162 duiven. Gelost om 07.10 uur met matige W.Z.W. wind. Aankomst eerste duif 10.25.40 uur, laatste duif 10.37.22 uur. Snelheid^ eerste duif 1620.73 m per min., laatste duif 1534.30 m per min. v. Vliet-Dijkstra 1-5-8-19, C. Toor Zn. 2-12-20-28-29-30-40, D. Heeren 3-6-15, Smit-Troost 4-17-26-31-36, H. van Dijk 7, H. Metselaar 9-16-18- 21-32, T.H. Twigt Zn. 10-24-27- 38, C. Hofman 11, Mevr. Versloot 13-37, A. Bonefaas 14, C. Bode 22, M. Tollenaar 23, W. Slagboom 25, W. Heuvelman 33-34, W. Metselaar 35, P. Bonefaas 39, J. van Erk 41. De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek tafeltenissenTennisvereniging Waddinxveen sus, om praktijkervaring op tè doen, 25 uur stage gelopen te worden. De cursus wordt afgesloten met een examen dat zowel een praktisch als een theoretisch gedeelte omvat. De cursus zelf is erg praktisch van op zet. Tijdens de avonden lopen theo rie en praktijk veelal door elkaar. Het zelf lesgeven (onder andere aan mede-cursisten) krijgt erg veel aan dacht. De cursus wordt dan ook gege ven in een gymnastieklokaal. De kos ten van deze cursusbedragen f. 275,- per persoon. Daarnaast zullen nog uitgaven gedaan moeten worden voor de aanschaf van literatuur en de twee korte weekends (vrijdagavond-zater- dag) die in de cursus zijn opgenomen. De cursussen staan onder auspiciën van de Nederlandse Sport Federatie die ook voor de docenten zorgt. De Provinciale Sportraad Zuid-Holland zorgt voor de coördinatie en de sprei ding van al deze algemene sport- opleidingen. WADDINXVEEN Wie zich mocht afvragen hoe de Chinese graskarpers (Ctenopharyngodon idella) er nu pre cies uitzien die dit voorjaar door de hengelsportvereniging Waddinxveen (HSW) zijn uitgezet in de ringvaart tussen de Alberdingk Thijmlaan en de brug in de Staringlaan hebben we onze fotograaf Sjaak Nooteboom ge vraagd zo’n karper eens van dichtbij te fotograferen. (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal^Hengelsportver eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloënBasketbalvereniging TOOS (basketbal WADDINXVEEN B-juniore Tosca van Vliet van de sportclub Antilope miste de Nederlandse meerkamptitel in Veldhoven door een erg slechte start op de 100 m horden: 16,09 sec. en een 12e plaats. Met kogelstoten maakte zij veel goed: op dit nummer werd zij 2e met 11.63 m en klom in het totaalklas- sement op naar de 7e plaats. Zij sprong 1.64 m hoog (gedeelde 3e plaats), waardoor zij in totaal naar de 5e plaats opschoof. Met 5.38 m op het verspringen wist zij tot de 4e plaats totaal door te dringen. De 800 m moest nu de beslissing brengen. Zij werd op dit nummer 2e in 2.33.64 min.; helaas een 0,5 sec. teveel om nog hoger te eindigen. Het bleef dus een 4e plaats met in totaal 3606 punten. Winnares Marion Wijns- ma wist 3701 punten te behalen. Wanneer Tosca de voor haar gemak kelijk haalbare tijd van 15.14 sec. op de horden had gelopen was zij le ge worden. Oplossing probleem vorige rubriek. Wit wint als volgt: 48- 43, 43x32, 37-31, 47-41, 36-31, 49- 43, 31-37, 27x9, 15x4, (25-30) 4x6, 6x44. C. BARELDS WADDINXVEEN De Waddinxve- ner ir. H. G. Paar, wonend aan de Beet hovenlaan 54, is benoemd tot adjunct- directeur bij de Stichting Wetenschap pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Voorburg. In die functie is onderzoek- en adviseringsproduktie zijn taak. Van de directie van de SWOV maken verder deel uit directeur ir. E. Asmussen en adjunct-directeur J. C. A. Carlquist (personele- en financiële.za ken). Ir. Paar maakt in Waddinxveen deel uit van het door wethouder P. F. J. van Schie (CDA) voorgezeten ambtelijk verkeersoverleg van de gemeente Wad dinxveen. Bij de hervormde Imma- nuëlkerkgemeente is hij scriba van de kerkvoogdij. Het voetballen ligt stil. Na de va kanties gaan de ploegen van Herman Hertgers (Be Fair), H. Simon (Wad dinxveen) en Fred van der Lem (WSE) er weer hard tegenaan. Fred van der Krans, wedstrijd-secre- taris van de voetbalvereniging Wad dinxveen, zei tegen de Goudsche Courant over de nieuwe competi- tie-indeling het volgende: ”Wij zijn tevreden met de streekafdeling, waar in we helemaal opnieuw moeten be ginnen. Wim den Besten (hij blijft wel de jeugd trainen), Peter Piris (naar Be Fair), Ruud Bijkerk (Die Haghe) en Arie Beij (gestopt) zijn afgevallen. Er zijn negen jeugdspe lers over gekomen waarvan er drie of vier voor het eerste in aanmerking komen. René van Hofwegen is ver trokken naar de regionale jeugd van Excelsior, zijn broer Marco is terug bij ons. Ik geloof dat Nieuwerkerk weer ’n gooi naar de titel zal doen.” sendam, Hellevoetsluis, Lisse, Leiden, Leiderdorp, Maassluis, Middelhamis, Naaldwijk, Pa- pendrecht, Rhoon, Rotterdam, Rozenburg, Rijswijk, Spijker- nisse, Vianen, Vlaardingen, Voorburg, Waddinxveen, Woerden, Zoetermeer, Zoeter- woude/Rijndijk. Het diagram is deze week de pro- bleemopgave. Het is niet moeilijk. Wit speelt en wint. Oplossing volgen de rubriek. Zoals bekend zijn de karpers in Wad- dinxveen-Noord uitgezet in het kader van een graskarperproject, dat f. 8.000,- kost en waarvoor de ge meente Waddinxveen een bijdrage van f. 2.400,- heeft uitgetrokken. Tussen hardhouten afzettingen zwemmen in dat kilometer lange stukje van de ringvaart de Chinese graskarpers om er voor te zorgen dat de ringvaart daar schoon blijft. Ze eten namelijk enorme hoeveel heden waterplanten en beperken op die manier de noodzaak van bagge ren sterk. Deze Algemene Basis Opleiding (ABO) is een verplichte vooroplei ding voor alle sporttechnische ver volgopleidingen. Met andere woor den: of iemand nu bokstrainer, voet baltrainer of rekreatiesportleider wil worden, men zal eerst de ABO moe ten volgen. Een ABO duurt 12 we ken. De cursus vindt steeds plaats op een vaste avond in de week. Een cur susavond duurt 2 1/2 uur. De oplei ding omvat twee onderdelen: leiding geven en sportgezondheidsleer. Dit najaar (van september tot en met de cember) zullen in Zuid-Holland ruim 50 ABO’s worden georganiseerd. RECREATIESPORTLEIDER De cursus Recreatiesportleider A is een opleiding voor vrijwilligers, dus zeker geen beroepsopleiding. De cur sus is er op gericht om te leren lei ding te geven aan groepen van be perkte omvang op het gebied van de recreatiesport in de ruimste zin. Dat wil onder andere zeggen: een week end verzorgen voor jeugd bijvoor beeld door het organiseren van bos spelen; activiteiten in zaal en veld zoals het leiden van trimgroepen; activiteiten in en rond het zwembad; leiding geven aan ouderen; het bege leiden van aktiviteiten in klub en buurthuizen enz. Allerlei spelvormen, conditietraining op een speelse manier, tik- en behen digheidsspelen, groepsopdrachten en nog veel meer behoren tot het cur suspakket. De cursus duurt ongeveer 6 maanden, anders gezegd 22 avon den van 2 1/2 uur. Daarnaast zijn er nog twee verplichte korte weekends (vrijdagavond/zaterdagavond) opge nomen. Tevens dient tijden de cur- WADDINXVEEN In deze rubriek eens wat ”oud” nieuws. Een partij tussen twee nederlandse ex-wereld- kampioenen, te weten Ton Sijbrands en Harm Wiersma. In deze strijd een fraai eindspel, waarin Wiersma ten koste van 3 schijven kan doorstoten naar dam en op mooie wijze één van de voer schijven, die Sijbrands nog heeft, weet te ontfutselen. De strijd is uit het 4e Internationale Brinta- Toumooi dd. 17 mei 1981. Wit: H. Wiersma Zwart: T. Sijbrands. 1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37- 32 6-11 4. 41-37 12-27 5. 46-41 1-6 6. 34-29 8-12 7. 40-34 19-23 8. 35-30 14-19 9. 30-25 2-8 10. 25x14 9x20 11.32-28 23x32 12. 37x28 3-9 13. 45-40 20-24 14. 29x20 15x24 15. 41-37 10-14 16. 37-32 22-27 17. 31x22 18x27 18. 32x21 17x26 19. 42- 37 12-28 20. 38-32 7-12 21. ners, ook de niet-hengelaars, om gaasafzettingen te ontzien. Het Wad dinxveense graskarperproject zal een mooi stuk viswater weer geschikt ongeveer 23 graden Celcius geduren- maken voor de recreatie van de hen- de ongeveer 4 weken nodig. De nu gelaars, zonder dure oplossingen als nog kleine graskarpers kunnen bin- gebruik van een maaiboot of chemi- nen enkele jaren 6 a 10 pond zwaar caliën voor de waterplantenbestrij- worden en zijn dan spectaculaire ding. De Chinese graskarper is een vreem deling in Nederland en werd 12 jaar geleden voor het eerst hier ingevoerd. Mede onder invloed van de steeds groter wordende behoefte om een - deel van de vrije tijd te besteden aan een vorm van sportief bewegen wordt de deelname aan sportieve aktivi teiten steeds groter. De laatst bekend geworden ledentallen van de georga niseerde sport bewijzen dat. Vooral de deelname aan aktiviteiten in het kader van de rekreatiesport groeit indrukwekkend. De aantallen deel nemers aan bijvoorbeeld de fiets-, wandel- en zwemvierdaagse spreken voor zich. Maar ook andere rekrea- tieve aktiviteiten van sportvereni gingen en andere organisaties trekken steeds meer deelnemers. Onder invloed hiervan is het reeds bestaande tekort aan deskundig ka der nog groter geworden. Kader dat in staat moet zijn leiding te geven aan een veelheid van rekreatieve aktivi teiten. Niet alleen aan het wekelijk se trainingsuurtje maar ook aan akti viteiten als spel- en sportdagen, in stuiven, aktiviteiten in en rond het clubhuis, enz. Om dit kaderprobleem het hoofd te kunnen bieden bestaat er de cursus ’’Recreatiesportleider A” (RSL-A). In het najaar (vanaf de maand sep tember) zal in minimaal een zeven tal gemeenten in Zuid-Holland een dergelijke cursus van start gaan. Vrij wel elke geihteresseerde kan aan een dergelijke cursus deelnemen. VOOROPLEIDING Er bestaan echter twee voorwaarden: a. Minimale leeftijd van 17 jaar; b. het bezit van bewijs van deelname aan de Algemene Basis Opleiding (vrijstelling is met bepaalde voorop leiding mogelijk). WADDINXVEEN Dinsdag 30 juni werd de laatste wedstrijd voor de zomeravondcompetitie van de hen gelsportvereniging Waddinxveen HSW gehouden. Er werd gevist in deliing- vaart tussen Gouda en Moordrecht. De vangst was mager en de uitslag: I. M. Reichard 1120 gr. 2. J. Ver hoef 1000 gr. 3.-J. van Egdom 850 gr. 4. A. van Leeuwen 620 gr. 5. W. Houtman 610 gr. Na 4 wedstrijden zijn de 5 eerst eindigenden: 1. A. van Leeuwen 4840 gr. 2. W. v.d. Wal 4430 gr. 3. M. Reichard 4140 gr. 4. J. van Egdom 3720 gr. 5. P. Dorre- stein en J. Verhoef 3430 gr. Afgelopen zaterdag vond de eerste wedstrijd plaats van de tweekamp en zij - kunnen zich in ons kli maat niet voortplanten. Hiervoor is een constante watertemperatuur van de ongeveer 4 weken nodig. De nog kleine l nen enkele jaren 6 a 10 pond worden en vechters aan de hengel. Dit vooijaar werden ongeveer 600 25 a 30 centi meter metende graskarpers in Wad dinxveen-Noord uitgezet.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 23