I WAAROM IK? GEEF! GIRO6868 OMDAT HET RODE KRUIS VAN ONS ALLEMAAL AFHANKELIJK IS! Kindervakantiewerk 1981 L iR Medische weekeinddienst VAKANTIE BAKKERS Gevonden en verloren Juli WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE Juli/ Aug. WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN! Weekblad voor Waddinxveen VAKANTIE SLAGERS BURGERLIJKE STAND voorwerpen r I DE KERKEN NODIGEN WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 2276 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 8 JULI 1981 5 13 11 6 4 Koksfeest 28 Kom in Luilekker land 30 Schimmen spel en nog meer Heksen jacht Volks dansen Zondag 16 juli Intrede ds. J. C. de Moor, Kruiskerk, 17.00 uur STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK Openingstijden: Jul. van Stolberglaanma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. ZATERDAG 11 JULI 1981 Arts: G. Siemorts, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: F. F. van Dijk, Kerkweg-Wëst 64, tel. 7255 ZONDAG 12 JULI 1981 Arts: C. N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 2979 Apotheek: F. F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 7255 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 Het Groene Kruis: Het Groene Kruis is in het weekeinde telefonisch te bereiken op nummer 2455 van 14.00-15.00 uur en van 20.00-22.00 uur MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: ’s morgens van 10 tot 11 uur, ’s mid dags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. 14 Speur tocht 16 Straat- tekenen Fiets tocht 9 Indianen fee st 23 Oude straat spelen Maftine Bijl: "Het Rode Kruis helpt ieder- - een en waar ook ter wereld, daarom help ook ik het Rode Kruis altijd". KOOT - GROENSVOORDE van maandag 29 juni tot en met zaterdag 18 juli VAN BEEST - LUIFELBAAN van maandag 6 juli tot en met zaterdag 25 juli WIJNJETERP - BRUGCENTRUM van maandag 6 juli tot en met zaterdag 25 juli VAN TILBURG - ORANJEGALERIJ van zaterdag 25 juli tot en met maandag 17 augustus KERVER - DORPSTRAAT van maandag 27 juli tot en met zaterdag 15 augustus Vanaf 6/7 t/m 25/7: le periode gesloten: Huizer - Zuidkade, Huizer - Groens- voorde, v/d Loo - Noordkade, Ar- denne - Zuidkade, Los - Dorpstraat, Kerver - leplaan. 2e periode gesloten: De Graaf - Zuidkade, Broer - Dorp straat, Kerver - K.W. plein, v/d Berg - Luifelbaan, Markus - leplaan. St. Victorwijk (biliobus dinsdag middagvan 14.30-17.30 uur, donderdagmiddag van 15.30-17.30 uur, vrijdagavond van 18.30-20.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boo- inhet weekeinde van 14.00-15.00 uur op telefoonnummer 2455. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. men-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, 3373; aanvraag deelname: mevr. J. Bilderdijklaan20 Rens-Gielink, Tesselschadelaan 11tel. te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur DR. RUTGERSHUIS {bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda. voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer01821-1911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadres; Bart en Elly van Wichen, tel. 7780. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377 uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere leen 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. WERKGROEP VROUWEN- AKTIVITEITEN WADDINXVEEN Secretariaat; Inger v. Gessel, tel. 4798. Informatie Vos-cursus; Lilian Steen voort, tel. 7685. Informatie praat groepen: Ineke v. d. Meulen, tel. 2747. Informatie thema-avonden: Gerda de Roo, tel. 3023. Informatie jongeren-praatgroep; Inger v. Gessel, tel. 4798. HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291 Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Waddinx veen Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 6267. WADDINXVEEN De vrijwilligers van De Bonkelaar, het jeugd- en vrijetijdscentrum van de Stichting Jeugd- en Jonge rencentrum Waddinxveen, houden voor de derde maal gedurende de zomermaanden vakantieactiviteiten voor de jeugd. Deze zijn bestemd voor kinderen van 6 tot 12jaar en worden iedere dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur in De Bonkelaar gehouden. De toegangsprijs bedraagt 0,50. ZONDAG 12 JULI 1981 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. BOosterom, Maarssen 17.00 uur ds. W. Verboom De Hoeksteen 9.30 uurds. L. Roetman 18.30 uur ds. W. Verboom Bethelkerk: 9.30 uur ds. W. Verboom 17.00 uur kand. C. B. van Harten, Noorden Immanuëlkerk: 9.30 uurds. G. de Ru, Scheveningen 19.00 uur ds. R. Holwerda, Apeldoorn GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.00 uurds. P. van den Berg 17.00 uurds. J. Snoey Ontmoetingskerk 10.15 uurds. P. van den Berg 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Dinsdag 14 juli 19.30 uur ds. Joh. v. d. Poel, Ede CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag; 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.30 uur ds. J. Driessen CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uurds. J. R. v. d. Boomgaard, Rijswijk 17.00 uur leesdienst GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148 9.30en 16.30uurds. J. v. d. Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RUN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. J. Leidekker 18.30 uur ev. J. Leidekker VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking 4230. Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 8058 (mevrouw A. Ravensbërgen- Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. A anvragen gezinsverzorging 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) Uitlenen van verpleegartikelen: maan dag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 17.30-18.00 uur. Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 11.30-12.30 uur. Telefonisch bereik baar: dagelijks van 20.00-22.00 uur en Geboren: Laila, d.v. H. El Ouahidi en C. M. Schouten; Merel Frédérique, d.v. J. A. Verwer en M. Vonhoff; Johan, z.v. W. A. G. Faaij en W. J. de Jong; David Frank, z.v. J. Groenenboom en C. N. van den Berg; Nicolaas Florinus Pieter, z.v. F. M. van Vuurde en 1. B. van ’t Hart; Jesse Andries, z.v. A. Mons en P. L. Rol; Josephine, d.v. W. Griffioen en A. M. van Gurp. Gehuwd: O. Groeneveld en S. M. Bos; D. Dros en S. A. Camme- raat; H. van Dodewaard en N. de Mik. Overleden: Hartoch e.v. Bakker, Elfride Augusta, oud 67 jaar; Dijkhuizen, Jordan, bijna 1 jaar oud. 22 Song festival Woensdag 15 juli Vanaf 14.00 uur; Spel- en creativiteits- middag voor alle kinderen uit de wijk INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden." Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTEL1JK Voor de.juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeiing, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeiing zijn’ opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant, dus niet telefonisch. A dvertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9. tel. (01828)4788 2741 ED Waddinxveen Uitgeverij: VETA B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. JWoudenberg Redactie-adres Peuleyen 144, 2742 ÉN Waddinxveen Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 8950 Abonnementsprijs: Postabonnementen: f 16,50 per halFjaar binnen verspreidings- gebied en 26,-per halfjaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs f 0,37 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Gevonden: pet van muziekkorps; sport- scjioen; gouden naamarmband. Verloren: sleutels; zilveren naamarm- M band; gouden siavenarmband; dames- fiets met’ kinderzitje; gouden oorring; zwart etui met sleutels; plastic zak met kleding van scouting-club; geitje (bruin met wit); dameshorloge met schakelarmband.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 2