995 49S: fc69&? 1Ï?S? gebr. bakker DE WITTE MEUBELHAL -TSS7 gO, ^129' 68r Raad van State WADDINXVEENS INITIATIEF VOOR VOEDSELACTIE HONGEREND POLEN op 13 augustus over Landelijk Gebied Oost Een boekenbon? Een boekenbon? fl' Li. LO l!S!| i olöfcM i jo WOENSDAG 8 JULI 1981 v i - 5s 73 VMoUen toloe 4 fe**! e^P' Kul L- Inruil oude meubels en financiering mogelijk. o® V>e9v Eiken ute»n l van de e©n GROTE SORTERING GRENEN MEUBELEN TEGEN LAGE PRIJZEN!! NU TIJDENS DE OPRUIMING EXTRA MEENEEMKORTING OP ONZE TOCH AL LAGE PRIJZEN VAN KLEINMEUBELEN!! I- T den voor DOET ’T... ALTIJD! NIET SEIZOENGEBONDEN ij il'k I I O» ,ir#l H T r4*it f J **¥>‘1 Ij “j1"' T.bi Eet"0® van L W’j tóf! be"°‘s pa^ ptijs rieten 898,-''oor- t HfV/T '-e^uina*ie f Bakker houdt u ftijdens de opruiming wel wakker!! ag -i hi 8 ZZ^WfXZZ4«ZZZZZZZ^z «ebt I leder 1 i ‘S—1 RAADHUISSTRAAT ingang BREDERODESTRAAT, ALPHEN A/D RIJN. TEL.: 01720-92850 Eiken slaapkamer 1 ledikant 1 40 x 200 2 nachtkastjes, bovenbouw, spiegel en verlichting van 1 564,- voor: .i ■5 CT OJ Eiken toogkast geheel massief front van 2298,- voor: 1650:- Moderne 3-2 zits combinatie leder 1998r P Leren bankstel van 2898,- nu: BEPERKTE VOORRAAD! 2498r B ülJt van oorsprong Poolse Jolanta Maas dam. Zes jaar geleden huwde zij in Warschau met haar Hollandse vriend. Samen vonden ze hun toekomst in Waddinxveen. Over de noodzaak van de actie zegt zij: ”Het is te danken aan de vindingrijkheid van de Poolse huisvrouwen dat er i in het eten is, want ze moeten het met steeds minder doen.” De gestaag groeiende rijen voor de Poolse winkels en het toenemend ge brek aan vele levensmiddelen is in het Westen niet onopgemerkt ge bleven. Uitgeweken Polen die zich emotio neel zeer betrokken voelen bij de hui dige situatie, hebben in internatio naal verband een hulpactie op touw gezet. De regering in Warschau ver- ■fettHiiSi 1 Wand meubel bali bruin 200 cm. van 1 098,- voor: FWa nd meubel eiken massief front 2.85 m. breed van 331 0,- voor: 2695 NOORDKADE 157, WADDINXVEEN. Tel.: 01 828-5722 HENEGOUWERWEG 37, WADDINXVEEN. TEL.: 01828-4606 daar. Wie die niet heeft, kan op dracht geven het pakket bij een wees huis of kinderziekenhuis af te geven. Daar zitten veel mensen waar nie mand zich om bekommert. In alle ge vallen moet een bon voor ontvangst worden getekend, zodat kan worden gecontroleerd of de zending de plaats van bestemming heeft bereikt.” Mede-initiatiefneemster Marjon Me- lée vertelt dat internationaal sinds maart 27.000 pakketten zijn ver stuurd. ’’Afhankelijk van de inhoud loop de prijs uiteen van 71 tot 147 gulden per pakket. Daarin is het transport binnen een week naar on geacht welk adres begrepen.” WADDINXVEEN De openbare be handeling door de afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State van de beroepen die zijn ingesteld tegen het besluit van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland van drie jaar geleden, waarbij het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost gedeeltelijk is goedge keurd is op donderdag 13 augustus. Dat is de gemeente Waddinxveen meegedeeld. leende toestemming om in de hoofd stad een koelhuis te vullen met wes terse produkten waaraan een grote behoefte bestaat. Niet alleen Hol landse boter en kaas, maar ook al- .lerlei soorten vlees, vruchten, cho cola, suiker, bouillonblokjes en li- nog enige variatie monade in poedervorm. -L De voorlopige financiering komt voor rekening van een aantal uitgeweken welgestelde Polen, die in Wenen hun internationaal centrum hebben. In de Oostenrijkse hoofdstad worden de opdrachten tot pakketverzending ge coördineerd en aan Warschau doorge geven. Jolanta Maasdam: ”Er zijn twaalf soorten levensmiddelenpakketten sa mengesteld. Die kunnen gestuurd worden naar familie of kennissen o9 WADDINXVEEN - In de landelijke dagbladpers adverteert de in Wad dinxveen gevestigde stichting Artiton met de noodkreet ’’Help Polen” om aandacht te trekken voor de steeds nijpender wordende voedsel- sutuatie in dit Oosteuropese land. De nederlandse organisatie, waarvoor in de pers als woordvoerdsters optreden de Waddinxveense initiatiefneemsters voor de voedselhulp aan Polen Jo lanta Maasdam en Marjon Melée - die wij helaas nog niet te spreken hebben kunnen krijgen, zodat we zijn aangewezen op de berichtgeving in de landelijke pers - doet mee aan een internationale actie om ter leniging van de ergste nood pakketten le vensmiddelen naar Polen te sturen. Nederlands initiatiefneemster is de .m-~. j». u,_ i - F - Ij f ---

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 7