WEEKBLAD - SPORT van augustus Open jeugd tournooi van Be Fair-tennis geslaagd jes t/m 16 jaar: 1. Miranda Duiven- steyn, 2. Marjan v.d. Hoorn, meisjes dubbel t/m 16 jaar: 1. Gea Kok/ San- Zwemvierdaagse laatste week MOOI WEER EN VEEL PARTIJEN Antilope: Conditie Vistocht op de Grevelingen De Sperwer testen met Coopertest AAD VAN VLIET IN DE CLINCHE Adviezen voor fiets vakantie jfev %X>/clën van 0®$» K'n9 met RudoW jn A ndiöas T Vb v r"- tweede prijswinnaars van het door Be Fair-tennis gehouden open jeugd tournooi. (Foto: dat niet één man binnen de KNSA het recht kreeg schietkaarten met het lan delijke embleem te verkopen ten be hoeve van de districts- en nationale finty” uit Hilversum, van het verloop van de nationale kampioenschappen waar in de A-klasse Ton Ververs het hoogst wist te scoren (58e plaats met 207 deelnemers) en van de competitie- De jeugdige eerste en Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADD1NXVEEN De Nationale Zwemvierdaagse 1981 zal in het openluchtz wembad ”De Sniep” worden gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 au gustus. Gedurende deze vijf dagen kan er ’s morgens gestart worden tussen zeven en negen uur en ’s middags tussen vijf uur en kwart voor acht. De Nationale Zwemvierdaagse is voor het zwembadpersoneel onder leiding van de heer W.A. van Minnen steeds opnieuw aanleiding om niet alleen het zwem men te stimuleren en de zwemprestaties op te voeren, maar ook om rondom het zwemgebeuren een reeks gezellige evenementen te organiseren. De Nationale Zwemvierdaagse, die wordt gehouden onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), wordt gehouden in de laatste volle week van augustus, enkele dagen voordat het openluchtbad weer gesloten zal worden (zondag 30 augustus om 16.00 uur). Vorig jaar, toen de zwemvierdaagse werd gehouden van 25 tot en met 29 augu stus en toen er naast het zwemmen een waterpolowedstrijd (Roubos De Gouwe- Bettina Joegoslavië) werd gehouden, er windsurfdemonstraties waren,kunstz- wemmen door AZC uit Alphen aan den Rijn, diverse sporten acte de presence gaven en er een jeugdshow was met het Berebiostheater, terwijl tv- en radiopre sentator Martin Brozius de medailles kwam uitreiken, telde men in ”de Sniep” 1.903 deelnemers. In 1979 waren dat er nog 1.561. Het bad werd daarnaast be volkt door zo’n 2.500 toeschouwers. WADDINXVEEN - Vorige week is van zondag tot en met donderdag o ‘de Buitenhol tennis van vereniging Be Fair voorzien. Omdat het bestaande gebouw van de schutters en het nieuwe onder komen van de atleten niet haaks op el kaar staan, ontstonden er als vanzelf bloembakken. En dus moesten er bo men komen, beschikbaar gesteld door een tuinend lid van "Antilope”. Door al deze veranderingen is zowel het voor terrein als de zijkant van de schuttersa- kunnen organiseren, waarbij de muziek commodatie aanzienlijk vriendelijker in handen was van het dansorkest ”Af- van aanzien geworden. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 15 JULI 1981 De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub (Nooit Gedacht (schaatsen)Waddinxveense Schaakvereniging W'SV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen stellen het nodige gewicht kregen. De bijdrage van voorzitter Aad van Vliet vergde ongeveer40 minuten!. SCHIETKAARTEN Zo kreeg Waddinxveen het voor elkaar uitslagen afgelopen voorjaar. ,j„* 22- u:ïzntc a 1 TEGELTERRAS Aan de Alberdingk Thijmlaan hebben de schuttersvereniging ’’Waddinxveen” kampioenschappen. ”Dit onderwerp en de sportclub ’’Antilope” spontaan was van zeer groot belang, omdat door samengewerkt om het voorterrein van aanvaarding van het oorspronkelijke beide clubhuizen van een tegelterras te voorstel er een monopolie-positie zou zijn ontstaan met als mogelijk gevolg (te) dure kaarten”, zo wordt in de ru briek ”Van het bestuur” in het blad van de Waddinxveense schuttersvereniging geschreven. In dit clubblad wordt ook verhaald van de succesvolle feestavond, die de schut ters op kosten van de KNSA hebben (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe zwemmen, poloën) Basketbal vereniging TOOS basketbal). WADDINXVEEN Voorzitter Aad van Vliet van de schuttersvereniging ’’Waddinxveen” heeft op de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatié (KNSA), waarbij de op 12 september 1967 opgerichte vereniging is aangeslo ten, geklaagd over de weinige aandacht die luchtgeweerschutters krijgen in het KNSA-blad ’’Schietsport”. Hierover ontstond tijdens de in Amersfoort ge houden vergadering zo’n felle discussie, dat de verantwoordelijke redacteur van het blad zijn functie zelfs beschikbaar wilde stellen. Hier kwam echter nog net niet van. Waddinxvener Aad van Vliet was sa men met penningmeester Marcel Toe bak en secretaris Wim de Bruin naar Amersfoort getogen. Het drietal had zich tevoren verstaan met een aantal verenigingen uit hetzelfde district als ’’Waddinxveen”, zodat de vanuit het Gouwedorp gedane suggesties en voor- WADDINXVEEN Het bestuur van de hengelsportvereniging Waddinx veen (HSW) heeft gemeend, er goed aan te doen, voor hengelaars die het zoute water eens willen bevissen ook in het vakantieseizoen een trip te organiseren. Speciaal voor diegenen, die geen zeebenen hebben is de Grevelingen een ideaal stuk water, waar in de zo mer leuke vangsten op schar, schol, wijting en soms aal wordt gedaan. Het vanuit de haven van Scharre- dijke opererende m.s. ”Joma”, ruim 36 meter lang, werd voor zater dag 8 augustus afgehuurd door de HSW-leden. Het schip heeft een ge heel vrij visdek en een aantal houten schuilhuisjes, een gezellige kantine en een schipper, die de goede stekken volgens ervaring van de laatste jaren goed weet te vinden. De passagaprijs is zeer redelijk: ge baseerd op ca. 25 personen kan wor den geboekt voor f. 20,- pp exclu sief aas. Aanmeldingen kunnen, na 19.00 uur worden gedaan bij M. Harmsma, Nassaulaan 22 te Waddinxveen en kunnen alleen worden ingeschreven onder gelijktijdige betaling. Doordat de belangstelling naar verwachting groot zal zijn, adviseert het bestuur tijdig te boeken. WADDINXVEEN Uitslag van de postduivenvereniging De Sperwer van de wedvlucht Ruffec. In concours 126 duiven. Afstand 745 km. Gelost om 08.00 uur met matige W.Z.W.- wind. Aankomst eerste duif 18.01.05 uur, laatste duif 18.50.32 uur. Snel heid eerste duif 1238.77 m. per min., laatste duif 1142.76 m. per min. J. Jansen 1, D. Heeren 2-7-10-11-21, v. Vliet-Dijkstra 3-6-32, H. Metselaar 4-14-25, Mevr. Versloot 5-17, C. Toor en Zn. 8-15-24-27-31, C. Bode 9-16-30, J. Koten 12-20, Smit-Troost 13-22-23-29, N. v. Tol 18, C. Hof man 19, W. Metselaar 26, M. Tolle naar 28. WADDINXVEEN De Wad dinxveense sportclub Antilope gaat een reeks Coopertesten hou den. De eerste Coopertest (12 minutenloop om de conditie te te sten) is op zaterdag 18 juli. Start vanaf 15.30 uur op de atletiek baan aan de Alberdingk Thijm laan, inschrijfgeld 1,50. Er wordt gestart in series van 20 personen. Voor elke serie wordt ca. 20 minuten uitgetrokken. De volgende Coopertest is op zater dag 22 augustus. Verdere inlichtingen bij Martien en Mieke Droog, Juliana van Stolberglaan 36, tel. 9120 Als gevolg van de concurrentie van meerdere tournooien in de omgeving van Rotterdam was het aantal in schrijvingen beduidend lager dan in andere jaren. In de meeste leeftijds groepen moest dan ook in poules ge speeld worden. Dit had voor de deelnemers weer het voordeel dat ze daardoor meerdere partijen speelden. Dank zij het mooie weer kon voorzitter P. de Vries, vori ge week donderdagmiddag om half zes de prijzen al uitreiken. De eerste en tweede prijswinnaars staan op de hierbij af geheelde foto. Uitslagen: meisjes t/m 10 jaar: 1An- gèle v.d. Wiel, 2. Nicoline Vermeulen, jongens t/m 10 jaar: 1. Danny Bis- schof, 2. Winston v. Eykelenborg, meisjes t/m 12/14 jaar: 1. Ingeborg v. d. Kerk, 2. Nanette Bergwerf, jon gens t/m 12 jaar: 1. Rob van Doorn, 2. Frank Wecking, jongens dubbel t/m 14 jaar: 1. Edwin van Erk/Rob van Doorn, 2. Eelco en Martin Derks. Verliezersronde jongens t/m 14/16 jaar: 1. Ronald Lammens, 2. Paul v. d. Stadt, jongens t/m 14 jaar: 1. Ed win Baan, 2. Ferenc Stipkovits, meis- WADDINXVEEN Van Wie laard voor de fiets in de Dorps traat ontvingen we een aantal ad viezen voor de steeds meer in trek rakende fietsvakanties. Dit zijn ze: Eet matig en regelmatig onder weg. Vooral niet te vet. Wacht niet tot u honger of dorst krijgt, want dan bent u in feite al ”de klos”. Buiten wat bruine boter hammen met appelstroop of kaas, moet u eens denken aan wat ge droogde vruchten (rozijnen, ap peltjes of pruimen). Plakjes ont bijtkoek met honing, geschild fruit, druivensuiker. Wat lichte "noodrantsoenen” raden wij u sterk aan om mee te nemen. Knackebröd, zakjes/pakjes met komplete vries-droogmaaltijden. U kunt door pech vertraagd zijn of ter plekke ontdekken dat alle winkels juist die middag gesloten I zijn. Tijdig ('s middags stoppen en "bivak slaan". Rustig bijkomen met een kop thee. Fourageren en belangrijke kleding wassen. Fiets nazien. Vroeg en rustig eten. Route uitzetten, avondwandeling. Bijtijds in de koffer en vroeg op (pad)! Een goede zonnebril beschermt niet alleen tegen te felle zon of licht, maar ook tegen vliegend on gerief. Voor het extra verzorgen van sti- knaden van tassen en kleding te gen een langdurige regenbui is er een speciale tube te koop bij uw fietsenman. Denk aan een petje of muts te gen de zon. Met een tubetje "wonderlas” kunt u de scheurtjesproblemen oplossen’: (grondzeil, opvouw baar wasbakje, regenjack enz.). Buiten de reparatieset is het ver standig om enkele vitale reserve onderdelen mee te nemen, bij voorbeeld 2 spaken, 2 remblokjes, 1 rem, 1 derailleurkabel, enkele boutjes en moertjes. Broekenvet voor het zeemleren kruis van uw fietsbroek. Beter twee dunne handdoeken dan één dikke. Veelal lichter, sneller droog en extra (af)droog- mogelijkheden. Het dragen van een zoge naamde koersbroek met zeemle ren kruis op de huid, zal door uw zitvlak in (grote) dank worden af genomen. Het zeem in de broek voorzichtig ’’over de handjes” in lauw water wassen met een veilig wasmiddel. In handdoek uitknij pen en niet in de zon drogen. Neem vooral secundaire wegen en laat de grote met rust. En dan is het goed te weten, dat de reis- en kredietbrief van de ANWB óók voor fietsers geldt. Stel dat u in het buitenland pech krijgt en geen kans ziet om een belangrijk onderdeel ter plekke voor vervanging aan te schaffen, dan kunt u gebruik maken van het alarmnummer in Den Haag. Wel dan duidelijk vooraf even de bij zonderheden op papier zetten. Echt waar, u wordt geholpen. ip het tennispark r van de afdeling de christelijke sport- Be Fair in het sport park ‘cle Sniepr het jaarlijkse o- pen jeugd tournooi gehouden, dat geslaagd genoemd kan wor den. dra v.d. Sman, 2. Miranda Duivesteyn /Paula Wecking, jongens t/m 16 jaar: 1. Edwin Baan, 2. Ricardo Slijngard. Jr-1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 23