WAAROM IK? Kindervakantiewerk 1981 OMDAT HET RODE KRUIS VAN ONS ALLEMAAL AFHANKELIJK IS! GEEF! GIRO 6868 VAKANTIE- BAKKERS BURGERLIJKE STAND Gevonden en verloren voorwerpen Een boekenbon? WADD1NXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE Juli/ Aug. Medische weekeinddienst VAKANTIE SLAGERS WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN’ W eekblad voor Waddinxveen F ■a DE KERKEN NODIGEN! WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 2276 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 22 JULI 1981 GRAAG GEGEVEN! 6 11 13 4 Koksfeest Hans van Hemert: Omdat er nooit tever geefs een beroep wordt gedaan op het Rode Kruis". 28 Kom in Luilekker land 30 Schimmen spel en nog meer Heksen jacht Volks dansen Fiets tocht B d C KOOT-GROENSVOORDE van maandag 29 juni tot en met zaterdag 18 juli VAN BEEST -LUIFELB AAN van maandag 6 juli tot en met zaterdag 25 juli WIJNJETERP - BRUGCENTRUM van maandag 6 juli tot en met zaterdag 25 juli VAN TILBURG - ORANJEGALERIJ van zaterdag 25 juli tot en met maandag 17 augustus KERVER-DORPSTRAAT van maandag 27 juli tot en met zaterdag 15 augustus D f. b< tu vc B> gt te D ni T v< STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaanma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur;di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (biliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, donderdagmiddag van 15.30-17.30 uur, vrijdagavond van 18.30-20.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda, voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer01821-1911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadres: Bart en Elly van Wichen, tel. 7780. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2-en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377 uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere 1 e en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. WERKGROEP VROUWEN- AKTIVITEITEN WADDINXVEEN Secretariaat: Inger v. Gessel, tel. 4798. Informatie Vos-cursus: Lilian Steen voort, tel. 7685. Informatie praat groepen: Ineke v. d. Meulen, tel. 2747. Informatie thema-avonden: Gerda de Roo, tel. 3023. Informatie jongeren-praatgroep: Inger v. Gessel, tel. 4798. HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291 Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Waddinx veen Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 6267. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) Uitlenen van verpleegartikelen: maan dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.30-18.00 uur. Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 11.30-12.30 uur. Telefonisch bereik baar: dagelijks van 20.00-22.00 uur en in het weekeinde van 14.00-15.00 uur op telefoonnummer 2455. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. Vanaf 6/7 t/m 25/7: le periode gesloten: Huizer - Zuidkade, Huizer - Groens- voorde, v/d Loo - Noordkade, Ar- denne - Zuidkade, Los - Dorpstraat, Kerver - leplaan. 2e periode gesloten: De Graaf - Zuidkade, Broer - Dorp straat, Kerver - K.W. plein, v/d Berg - Luifelbaan, Markus - leplaan. 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boo- men-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 3373; aanvraag deelname: mevr. J. Rens-Gielink, Tesselschadeiaan 11, tel. 4230. Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-1 1.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat25, tel. 8058 (mevrouw A. Ravensbergen- Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. W1 Vrijdag 24 juli Spreekuur locó-burgemeester A.H. van Gent, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur. Woensdag 29 juli Vanaf 14.00 uur: spel- en creativiteits- middag voor alle kinderen uit de wijk. Uitgeverij: VETA B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 8950 Abonnementsprijs: Postabonnementen: f 16,50 per halfjaar binnen verspreidings gebied en f 26,per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,37 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. ZONDAG 26 JULI 1981 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur dhr. R. Henzen, Leiderdorp 17.00 uur kand. P. J. Verhagen, Gouda De Hoeksteen 9.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur dhr. C. B. van Gils Bethelkerk: 9.30 uur kand. J. Het Lam, Houten 17.00 uur G. H. Fredrikze Immanuëlkerk 9.30 uurds. W. Sijbrandij, Den Haag 19.00 uur ds. J. Hoogendam, Schiedam GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.00 uur ds. J. C. de Moor 17.00 uur ds. J. de Bruin, Gouda Ontmoetingskerk: 10.15 uurds. J. C. de Moor 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebou Mendelweg 9.30 uur leesdienst 15.30 uur en 19.15 uurds. J. S. v. d. Net CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uurds. A. P. van Langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148 9.30 en 16.30 uur leedienst BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. A. Ramaker 18.30 uur ev. Jb. Klein Haneveld VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadeiaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadeiaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Geboren: Willemijn d.v. J.A. de Bruin en I.O. van Dijk; Michel David z.v. J. Elsenbroek en A.L.M. van Assen; Rutger Alexander z.v. P.M. van Eijk en T. Visser; Tommy z.v. A. Hofman en N.E. Kool; George Erik z.v. G.F. Koppenaal en M.J. van der Hoorn; Martine Wilhelmina d.v. H. van der Linden en G.T.M. de Heer; Dennie z.v. M.J. van der Luit en H.M. Verver; Pieter z.v. J. van der Stoep en H. Treffers; Pieter Arie z.v. J.B. van Veen en A. Verstoep; Corine Mandelene d.v. C.J. de Vrij en C.M. Ringlever; Ondertrouwd: J.W. van der Krans en H.A. Scheurkogel; W.G. Oskam en S.C. Ravestein; J.H. de Pater en C.N.W. Bol; Overleden: Stoffer, Arie, oud 100 jaar; Visser, Gerrit, oud 57 jaar; van ’t Wout wv Noteboom, Elizabeth, oud 69 jaar; ZATERDAG 25 JULI 1981 Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: F. F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 7255 ZONDAG 26 JULI 1981 Arts: W. A. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: F. F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 7255 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 Het Groene Kruis: Het Groene Kruis is in het weekeinde telefonisch te bereiken op nummer 2455 van 14.00-15.00 uur en van 20.00-22.00 uur MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: ’s morgens van 10 tot 11 uur, ’s mid dags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden.' Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn' opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant, dus niet telefonisch. A dvertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oran/elaan 9. tel. (01828)4788 2741 ED Waddinxveen WADDINXVEEN De vrijwilligers van De Bonkelaar, het jeugd- en vrijetijdscentrum van de Stichting Jeugd- en Jonge rencentrum Waddinxveen, houden voor de derde maal gedurende de zomermaanden vakantieactiviteiten voor de jeugd. Deze zijn bestemd voor kinderen van 6 tot 12 jaar en worden iedere dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur in De Bonkelaar gehouden. De toegangsprijs bedraagt 0,50. Gevonden: contactlens; autosleutel; Zwitserse identiteitskaart; Verloren: autosleutels in etui; naamarmbandje; rijbewijs; sleutels; bedelarmbandje; jongensjack (blauw-wit);

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 2