1 r a v.d.BERGi oyman Uw banketbakker de hele zomer door... ”de kouwe hoek” ZUIDELIJKE DWARSWEG 1B WADDINXVEEN TEL: 01828-7713 doet'et LAATSTE WEEK SEIZOENOPRUIMING GORDIJNSTOFFEN v.a. 6,- per meter Tot 50% korting DESSO WAL TAPIJT 400 breed nu 219,- PARADE WAL TAPIJT 400 breed nu 189,- NYLON TAPIJT v.a. 79,- Parasols Tuinstoelen sterk afgeprijsd. Familieberichten Occasions op onze behangvoorraad geopend Een boekenbon? Een boekenbon? bourne drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen j Een verkoopster i met ervaring I in drogisterij j en/of parfumerie j Zo zie je vaak een advertentie; en als je dan c een drogisterij/parfumerie wel leuk vindt, dan i isser Mo Met pensioen? 7 w 99 47.300 ƒ5.950. 17.200 ƒ7.750,- 22.700 ƒ9.200. ƒ9.850,- 98.000 ƒ12.000,- J Uw speciaalzaak voor vrijetijds kleding GEBR. WONINGINRICHTING STOFFEERDERIJl PASSAGE 224 WADDINXVEEN w St Ki wi he N gt* W. Bulder-de Vries Km.st. Prijs 27 JULI T/M 15 AUGUSTUS l.blauw/met. 77.780 ƒ17.000, ƒ20.000, firma Passage 19-23 - Waddinxveen - Tel. 01828 - 2766 ONS FILIAAL AAN DE LUIFELB AAN IS GESLOTEN VAN WOENSDAG 29 JULI 1981 Uw Leyland dealer voor Waddinxveen - Gouda en omstreken. Keur Occasions De Heer is mijn Herder. Na een ernstige ziekte is in Jezus ontslapen mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa I.V.M. DE KOMENDE VERHUIZING RUIMEN WIJ OP! In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Rustig en kalm is, voor mij toch nog onver wachts, van mij heengegaan mijn lieve, zorgzame man BERNARDUS J. BULDER op de leeftijd van 70 jaar. Waddinxveen, 26 juli 1981 Henegouwerweg 90 De begrafenis heeft heden plaatsgehad. ALLES MOET WEG! PASSAGE 31 TEL. 2818 BOEKHANDEL VELDWIJK BV Passage 53 - Telefoon 01828-2620 Tesselschadelaan 15-13 Tel. 01828-3038 Waddinxveen TYPEN, talen: Ned., Fr., D., Eng., Spaans. Laat uw TEGELWERK door de vakman doen. Uw tegel zetter is H. W. van Oudheusden, Am. van Solmsstraat 6, W’veen, tel. 01828-5794. NIET SEIZOENGEBONDEN 21-9-’78 Rover 2600 4- 5-’79 Rover 3500 5- 7-’79 STENOGRAFIE Ook korte cursus 3 mnd. f 225,-. Steno-Typ-school NIET SEIZOENGEBONDEN D. ge ve be st< di w< ve P< Stf nc ds lij hc ki W lijl Bc pl; hu te gu n< va ov vo St( ac H' nr or ad O; ve to ka W( da aa nc A' Pr st< Pr fe K. WILLEM JOHANNES LOS op de leeftijd van 61 jaar. B. Los-van Leeuwen Bou en Leny Los Trinette, Anthony Wimen Linda Los Sandra, Stephan Cok en Agnes Los Pim Leo - Hans Los Trix en Jaap de Kruyff Waddinxveen, 28 juli 1981 Molenring 129 Te koop: Een Hoffmann PIANO, in staat van nieuw. Tel. 01828-3639. VERFBEITSeen verf soort waar U alles mee kan. Een eindeloos pro- dukt waar U met plezier in één pot systeem mee schildert. Haal snel een paar blikken bij uw verf- winkelier Hogendoorn. Via deze weg willen wij iedereen heel har telijk bedanken voor hun belangstelling voor ons 40-jarig huwelijk. H. Groen en W. Groen-van Ringélenstein Gerrit van der Velden Boskoop, Henk Burghoorn Marja Burghoorn-van Drunen Klein- en achterkleinkinderen Geen bloemen Waddinxveen, 27 juli I98l Corr.adres: L. Burghoorn, GEEF EENS EEN BOEKENBON Dat geeft pas blijde gezichten! BOEKHANDEL VELDWIJK Passage 53 - Telefoon 01828-2620 Geen bloemen. Gelegenheid tot condoleren op zaterdag 1 augus tus om 13.00 uur in „Het Trefpunt”, Stations straat 16 en na de plechtigheid in de aula van de begraafplaats. Aansluitend zal er om 14.00 uur een rouwdienst worden gehouden in de „Kruiskerk”,-Passage 11, waarna de begrafenis om 15.00 uur zal plaats vinden op de algemene begraafplaats, Alber- dingk Thijmlaan 2. Voor onze steeds groeien de relatiekring met spoed te koop gevraagd WO NINGEN in diverse prijs klassen. De Pater make laardij b.v., Waddinx veen, tel. 01828-3581 Fr. Hendriklaan 35, Waddinxveen Moeder is opgebaard in het rouwcentrum Ach terzijde Anne Frank-centrum, Jan van Bijnen- pad 1, waar gelegenheid is tot condoleren op donderdag 30 juli des avonds tussen 7.00 en 8.00 uur. De begrafenis zal D.V. plaatshebben op vrijdag 31 juli a.s. des middags om 12.00 uur op de alge mene begraafplaats Alberdingk Thijrplaan 2. Heden heeft de Heere van onze zijde wegge nomen, onze lieve zorgzame moeder, schoon moeder, groot- en overgrootmoeder FIJGJE BURGHOORN-BOOM sinds 29 oktober 1977 weduwe van Abraham Burghoorn op de leeftijd van 80 jaar Waddinxveen, Bram Burghoorn Hermien Burghoorn-Lelij Leen Burghoorn Bep Burghoorn-Clazing Annie Asscheman-Burghoorn Maarten Asscheman Zoetermeer, Nel van der Velden-Burghoorn Voor ISOLATIE GLAS komt NIJHOF er aan te pas. Ook voor al uw repa raties Hardglazen deuren, aluminium en hardhouten puien. Muurisolatie. Nij- hofs Glashandel bv, tel.: 01828-2864, W’veen. Een AUTOVERZEKE RING is niet duur. Vraagt toch eens wat u moet be talen bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelmi- nasingel 83, tel. 01828- 2539. No claim kortingen nemen wij mee over. Ie er m 01 ti< sc te rii W OJ Pt bi m 22 V, le d< gt v< D se d< C ni g' tii zi h< H Pi le P; Te koop: SIMCA 1100 sp., kl. rood, bj. 1976, pr.n.o.t.k. Tel. 01828- 4469. Dorpstraat 76 - Waddinxveen - tel. 7596 verf - behang glas - gereedschap l.blauw/met. 75.100 Met 3 maanden Bovag-G keur garantie diverse auto’s met 1 jaar A uto Guard garantie Nieuw! Zomer aanbieding Innocenti Mille Normale prijs 13.790,- met 1.180,- korting Jaar Kleur Allegro 1100 met gas 27-1-’78 blauw Allegro 1300 special 7-7-’78 zilver/met. Innocenti 120 19-6-’80 bruin Morris Marina 1700 Hl 26-11-’80 l.blauw/met. 22.000 Rover 3500 Aut. zilver/met. zou je kunnen gaan solliciteren. Dit keer vragen wij echter beslist: a. ervaring b. plezier in het werken in een drogisterij, samen met nog enkele collega’s, waarbij ieder z’n eigen verantwoordelijkheid krijgt en dan ook I heeft. v c. wat betreft leeftijd, wij denken aan iemand j van 20 jaar. Lijkt dit alles je wat, kom dan eens praten, na telefonische afspraak (01828-3655), na 6 uur I 2249.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 16