os PvdAPositief over 4 mei occasions auto vair velde betrouwbaar en goed I 1 Dierenkampje minder open 1 Mulder Boskoop behoudt naam O Q TE KOOP: Bouwterrein SCHOOL- ARTIKELEN NAAR D. SONNEVELD t ”Erwa Woningen” Juist Nu ”Erwa Woningen” Juist Nu ’Erwa Woningen” Juist nu GEMEENTE BOSKOOP nSois 5 Administrateur (m/v) di E.R cei< PRne+iTiqe 1980 1979 1978 1978 1979 1978 1978 1977 1979 1978 1978 1978 1976 1978 1979 de pater makelaardij b.v. a de pater makelaardij b.v. de pater makelaardjj b.v. g hfL(eHT|NT<;€Ar RsT-K.ee r. i- WOENSDAG 29 JULI 1981 WEi TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD. VRIJ UITZICHT OVER POLDER. VOORALUW WADDINXVEEN, Kerkweg LEIMUIDEN, Beukenlaan. HENDRIK IDO AMBACHT aan ”HET WAALTJE” UITERDIJK. kampje, dat veel bezocht pleegt te wor den door moeders met kinderen en kleuters met hun juffrouw, minder open ring zal automatisch gaan gebeuren. Bedrijfsinformatie: De gemeentebedrijven verzorgen de distributie van gas- en elektriciteit binnen de gemeente Boskoop en voeren het beheer over het ge meentelijk zwembad. Het aantal medewerkers is 32, waarvan 6 bij de administratie. Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad, te richten aan Burgemeester en wethouders van Boskoop, Postbus 5, 2770 AA Boskoop. Arbeidsvoorwaarden Salaris en rang, afhankelijk van leeftijd, erva ring en opleiding, bedraagt minimaal 3.363,- en maximaal 4.764,- per maand bruto. De voor het overheidspersoneel gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Functie-eisen: - opleidingsniveau HEAO/SPD - ervaring in een leiding gevende functie op administratief en organisatorisch terrein - kennis van en ervaring in administratieve automatisering. Functie-informatie: De hoofdtaak bestaat uit: - het leiding geven aan de (financiële) admi nistratie - het opmaken van de begroting, jaarrekening, etc. - ondersteuning beleisadvisering - bedrijfsoverleg In verband met de benoeming elders van de huidige functionaris, ontstaat binnenkort de vacature van De (dar key, (sch din> schielandweg 7, 2742 ma waddinxveen postbus 225, 2740 ae waddinxveen telefoon 01828-3822 schielandweg 7, 2742 ma waddinxveen postbus 225, 2740 ae waddinxveen telefoon 01828-3822 schielandweg 7, 2742 ma waddinxveen postbus 225, 2740 ae waddinxveen telefoon 01828-3822 OPEL Kadett (nieuw model) OPEL Kadett OPEL Kadett OPEL Kadett city rider OPEL Ascona met LPG OPEL Ascona OPEL Rekord Caravan 5-drs. ANDERE MERKEN FORD Capri 2.0 S FORD Taunus 1600 GL FORD Taunus 1600 L FORD Taunus 1600 L RENAULT 20 TS VOLVO 244 DL FIAT 124 D special. MAZDA 626 van de Gemeentebedrijven voor Gas-, Elektri citeit en Zwembad. DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-2787. J Adviesbureau Onteigeningen van der Togt bv Boskoop-Tel.01727-3134 aan Randenburgseweg te Reeuwijk, oppervl. 2500 ca, bebouwing 120 ca. WA ket TO rei< auj der In ste] ach len ster bal dee Joi die bal de jes lan bij Ge pei on$ no< we, zat Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen Telefoon 01828-3061 van WADDINXVEEN/BOSKOOP Mul- der’s Fabriek voor rollend materieel in Boskoop mag haar huidige naam blij ven voeren. Dat besliste de Haagse rechtbank nadat eerder de kantonrech ter al tot dezelfde uitspraak kwam. Mulder Tegelen, een bedrijf dat sinds 1979 trukmixers fabriceert, tracht sind sdien via de rechter het alleenrecht op de naam Mulder te verkrijgen. Tegen de uitspraak van de kantonrechter werd beroep aangetekend maar 1. Haagse rechtbank kwalificeerde het ar gument ’’naamsverwarring” als onge grond. Als er sprake van naamsverwarring was dan was dit er al sinds de jaren vijftig, meende de rechtbank. Maar door Mul der Tegelen werd pas actie onderno men toen men in 1979 startte met de productie van truckmixers toen Mulder Boskoop al een reputatie had op het ge bied van mixers. 13 stuks traditioneel te bouwen SEMI- BUNGALOWS/LANDH. met zeer consequente toepassing van de hout- skeletconstr. voorde binnenkern. DUS: OPTIMALE ISOLATIE SNELLE BOUWTIJD LAGE BOUWKOSTEN Opl. Sleutelkl. of als casco. KOOPSOM VANAF 365.00,- v.o.n. Inlichtingen: Makelaar John. S. v. Spronsen H.I. Ambacht, tel. 01858/2857 3 stuks traditioneel te bouwen SEMI- BUNGALOWS/LANDH. met zeer consequente toepassing van de hout- skeletconstr. voorde binnenkern. DUS: OPTIMALE ISOLATIE SNELLE BOUWTIJD LAGE BOUWKOSTEN Opl. Sleutelkl. of als casco KOOPSOM VANAF 358.000,- v.o.n. Inlichtingen: Nog 1 traditioneel te bouwen SEMI- BUNGALOW met zeer consequente toepassing van de houtskeletconstr. voor de binnenkern. DUS: OPTIMALE ISOLATIE SNELLE BOUWTIJD LAGE BOUWKOSTEN Opl. Sleutelkl. of als casco. KOOPSOM VANAF 378.000,- v.o.n. Inlichtingen: dag 1 januari (Nieuwjaarsdag) zullen worden verplaatst. De gemeentelijke marktcommissie wil dat er onder de marktkooplieden een onderzoek wordt ingesteld of ze markt willen houden op dinsdag 22 of donderdag 24 december. Welke dag het precies wordt hangt ook af van de kramen- bouwer. Ook naar de deelname aan een markt op donderdag 31 decem ber zou volgens de gemeentelijke marktcommissie gevraagd moeten worden aan de marktkooplieden. KONINGINNEDAG In de gemeentelijke marktcommissie is er over gesproken om op de dag dat de verjaardag van koningin Bea trix wordt gevierd (vrijdag 30 april) een speciale markt te houden van 9.00 - 13.00 uur. De commissieleden zijn er in ieder geval een voorstander van de markt op Koninginnedag ge woon door te laten gaan en niet te verplaatsen. B. en W. moeten daar over een besluit nemen. FOUNDATION Aan het eind van de laatst gehouden ook de vergadering van de gemeentelijke marktcommissie, die wordt voorge zeten door wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD), had iemand van de aanwe zigen nog de volgende vraag: Wat is foundation? Het antwoord op die vraag kwam van de landelijke be stuurder voor de ambulante handel en Waddinxveens commissielid J. Wa- genaar: Hiermee wordt corsetterie bedoeld. WA de vee aan zou ooi te Spc zee een mei wiji Hel dijl ruii dag HS hee sch een VO1| goe De bas der sief Aai wo: Na: km on< de gro tijd ed€Le.qEf\r-H£(D in' HET WADDINXVEEN Het is al weer enige tijd geleden dat in Wad dinxveen op maandagavond 4 mei de Dodenherdenking werd ge houden, maar in de laatst gehouden vergadering van de raadscom missie voor algemene bestuurlijke zaken wilde PvdA-fractievoor- j eens terugkomen door te stellen dat op positieve wijze had beoordeeld. Zoals 1 jn Waddinxveen op inbroek de laatste ja- meer gehouden en zitter M. Boere daarop nog hij deze viering dit j aar bekend is de jaarlijkse dodenherdenking i initiatief van burgemeester mr. A.G. Smalle: ren sterk versoberd. Er wordt geen stille tocht ook vuur bij het monument is taboe. met de ’’evangelisatie” een kraam toe te wijzen op de vrijdagse weekmarkt. WEEKMARKTEN De weekmarkten van vrijdag 25 de- O AM tftC. 1 sz3 - In dezelfde raadscommissie heeft de heer F.H. de Ruijter (VVD) zich afgevraagd, of de verkiezingsborden niet wat hoger kunnen worden om te bereiken dat de jeugd er van af blijft. Verder merkte hij op dat ande- cember (Eerste Kerstdag) en van vrij- re partijen affiches ’’overplakten”. J1 De heer H.P. Barth (D’66) attendeer de er nog op dat elders in vakken ge nummerde borden worden aange bracht. ’’WERELDWINKEL” De gemeentelijke marktcommissie heeft het college van B. en W. gead viseerd om de ’’wereldwinkel” van het HAVO/Atheneum in samenhang Het dierenkampje in het Burgemeester Warnaarplantsoen. (Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen). WADDINXVEEN Eén van de ob jecten waarop het Waddinxveense ge- melijk in de bedoeling dit dieren- te stellen. Zo zal er sprake zijn van slui- meentebestuur denkt te gaan bezuini- kampje, dat veel bezocht pleegt te wor- ting op zaterdagmiddag en een be- gen is het dierenkampje in het Burge- den door moeders met kinderen en perkte opening op zondag. De voede- meester Warnaarplantsoen. Het ligt na- 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 22