WAAROM IK? GEEF! GIRO 6868 Kindervakantiewerk 1981 OMDAT HET RODE KRUIS VAN ONS ALLEMAAL AFHANKELIJK IS! BURGERLIJKE STAND VAKANTIE BAKKERS Gevonden en verloren voorwerpen Juli/ Aug. VAKANTIE SLAGERS WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN! Weekblad voor Waddinxveen Medische weekeinddienst BEZORGING Sweelinckhof'31 Telefoon 8950 KLACHTEN? VOOR DONDER DAG 18.00 UUR BELLEN WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE 0 A DE KERKEN NODIGEN r WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 29 JULI 1981 6 11 13 4 Koksfeest Ondertrouwd: P. J. Jong en A. M. F. Boumans. Gehuwd: T. H. Kleiweg en A. Bartens. Overleden: Bulder, Bernardus Jozephus, oud 70jaar. Volks dansen Zangeres zonder Naam: "Als ik aan het Rode Kruis denk dan is dat: hulp aan alle mensen in nood, in alle omstandigheden, waar ook ter wereld". 30 Schimmen spel en nog meer Geboren: Léon Johannes Willem, z.v. C. R. Pieterse en M. H. Meijer; Simone Franciska Margaretha, d.v. P. L. M. Kester en D. A. H. Welschen; Farhat, d.v. Zaffar Ahmed Siddique en F. Nusrat. Heksen jacht Fiets tocht Vrijdag 31 juli Spreekuur burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Maandag 17 augustus Openbaar fractieberaad PvdA, gemeentehuis, 19.00 uur Woensdag 26 augustus Gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30uur Gevonden: bundel staven; damesschoe nen met steunzolen. Van 27 juli t/m 15 augustus De Graaf - Zuidkade, Broer - Dorp straat, Kerver - K.W. plein, v/d Berg Luifelbaan, Markus - leplaan. STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaanma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 2276 ZONDAG 2 AUGUSTUS 1981 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur dhr. J. van Doorn, Oud-Beijerland 17.00 uur ds. J. Maasland De Hoeksteen 9.30 dhr. R. Henzen, Leiderdorp 18.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 9.30 uurds. L. Roetman 17.00 uur dhr. J. van Doorn, Oud-Beijerland Immanuëlkerk: 9.30 uurds. M. Zunnenberg, Driebergen 19.00 uur ds. B. van Ginkel, Amsterdam GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.00 uur ds. J. C. de Moor 17.00 uur ds.J. Mondeel, Reeuwijk Ontmoetingskerk 10.15 uur ds. J. C. de Moor 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uurds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. R. Boogaard Donderdag 6 augustus 19.30 uurds. J. van Haaren CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uur ds. A. P. van Langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148 9.30 uurds. R. Heida 14.30 uurds. B. Kamphuis BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molen werfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Frooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking ZATERDAG 1 AUGUSTUS 1981 Arts: W. A. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZONDAG 2 AUGUSTUS 1981 Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13/15, tel. 8742 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel.4162 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 Het Groene Kruis: Het Groene Kruis is in het weekeinde telefonisch te bereiken op nummer 2455 van 14.00-15.00 uur en van 20.00-22.00 uur MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: ’s morgens van 10 tot 11 uur, ’s mid dags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. WERKGROEP VROUWEN- AKTIVITEITEN WADDINXVEEN Secretariaat: Inger v. Gessel, tel. 4798. Informatie Vos-cursus: Lilian Steen voort, tel. 7685. Informatie praat groepen: Ineke v. d. Meulen, tel. 2747. Informatie thema-avonden: Gerda de Roo, tel. 3023. Informatie jongeren-praatgroep: Inger v. Gessel, tel. 4798. HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291, Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Waddinx veen Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 6267. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. VAN TILBURG - ORANJEGALERIJ van zaterdag 25 juli tot en met maandag 17 augustus KERVER-DORPSTRAAT van maandag 27 juli tot en met zaterdag 15 augustus UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadres: Bart en Elly van Wichen, tel. 7780. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377 uitsluitend van 10-16 uur. STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag. Correspondentie adres: Postbus 63565,2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. Uitgeverij: VET A B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828)8950 Abonnementsprijs Postabonnementen: f 16,50 per half jaar binnen verspreidings gebied en f 26,per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,37 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. DR. RUTGERSHUIS(bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda. voorafspraken-telefoon 01820-17529. -• Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer 01821-1911. Verloren: zwarte knipportemonnee; geel regenpak; blauwe portefeuille; ziekenverzorgsters-speldje; beige kin- derportemonnee met kralen; donker blauw jongensjack; sleutels; gouden schakelarmband met 3 bedeltjes. St. Victorwijk (biliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, donderdagmiddag van 15.30-17.30 uur, vrijdagavond van 18.30-20.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boo- men-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 3373; aanvraag deelname: mevr. J. Rens-Gielink, Tesselschadelaan 11, tel. 4230. Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat25, tel. 8058 (mevrouw A. Ravensbergen- Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedieure/Schoonheidsspecialiste eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137 Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) Uitlenen van verpleegartikelen: maan dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.30-18.00 uur. Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 11.30-12.30 uur. Telefonisch bereik baar: dagelijks van 20.00-22.00 uur en in het weekeinde van 14.00-15.00 uur op telefoonnummer 2455. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. WADDINXVEEN De vrijwilligers van De Bonkelaar, het jeugd- en vrijetijdscentrum van de Stichting Jeugd- en Jonge rencentrum Waddinxveen, houden voor de derde maal gedurende de zomermaanden vakantieactiviteiten voor de jeugd. Deze zijn bestemd voor kinderen van 6 tot 12 jaar en worden iedere dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur in De Bonkelaar gehouden. De toegangsprijsbedraagt 0,50. INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden.* Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn' opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant, dus niet telefonisch. A dvertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9. tel. (01828) 4788 2741 ED Waddinxveen Woensdag 5 augustus Vanaf 14.00 uur: spel- en creativiteits- middag voor alle kinderen uit de wijk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 2