WAAROM IK? Kindervakantiewerk 1981 OMDAT HET RODE KRUIS VAN ONS ALLEMAAL AFHANKELIJK IS! GEEF! GIRO6868 Medische weekeinddienst BURGERLIJKE STAND VAKANTIE BAKKERS SPREEKUREN Aug. WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE Gevonden en verloren WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN! Weekblad voor Waddinxveen voorwerpen Medische weekeinddienst I veenJanvanCampertfaan24, Waddinxveen, tel. 6267. VAKANTIE SLAGERS DE KERKEN NODIGEN - F WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1981 1. 1 middag voor alle kinderen uit de wijk. 11 13 6 Koksfeest Martine Bijl: "Het Rode Kruis helpt ieder een en waar ook ter wereld, daarom help ook ik het Rode Kruis altijd". Volks dansen HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. Fiets tocht Van 27 juli t/m 15 augustus De Graaf - Zuidkade, Broer - Dorp straat, Kerver - K.W. plein, v/d Berg - Luifelbaan, Markus - leplaan. Donderdag 6 augustus Vergadering Planningsgroep sociaal- culturele activiteiten, gemeentehuis, 20.00 uur Vrijdag 7 augustus Spreekuren burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Maandag 10 augustus Gemeentelijke commissie wijkwerk Waddinxveen-Zuid, wijkgebouw St. Victorstraat, 20.30 uur STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stoiberglaanma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 2276 W R( dii 13 srt va R< cli or ZONDAG 9 AUGUSTUS 1981 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uurds. C. v. d. Wal, Hilversum De Hoeksteen 9.30 uur kand. D. Huurman, Putten 18.30 uur dhr. J. van Doom, Oud-Beijerland Bethelkerk: 9.30uurds. B. Oosterom, Maarssen 17.00 uurds. K. Exalto, Benthuizen Immanuëlkerk: 9.30 uurds. H. M. Cnossen, Woerden 19.00 uur ds.J. M.Quartel, Gouda GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk 10.00 uur geen dienst 17.00uurds. B. J. F. Schoep, Gouda Ontmoetingskerk: 10.00 uur leesdienst 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. A. W. Cramer, Oegstgeest Elke donderdagavond 19.45 uur bijbellezing doords. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uurds. G. A. Zijderveld Woensdag 12 augustus 19.30 uurds. E. Venema CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uurds. A. P. van Langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148 9.30 en 16.30 uurds. J. v. d. Haar BAPTISTENGEiMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat 10.00uurds. H. G. Koekkoek 18.30 uur H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking 1. 2. 1 3. t 4.2 5. 1 6. De gen H< gr< ve ws ho ku R< ze ve T sis lai aa da D sp 19 ke gr er V. vc ve S. re sc le F m m w R S, A d; o ai d S( L h h v. w h 1 b si P N g Uitgeverij: VETA B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. JWoudenberg Redactie-adres Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828)4788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 8950 Abonnementsprijs Postabonnementen: f 16,50 per halfjaar binnen verspreidings gebied en f 26,— per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,37 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda, voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer01821-1911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadres: Bart en Elly van Wichen, tel. 7780. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE ALEN <4 er speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377; uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. WERKGROEP VROUWEN- AKTIVITEITEN WADDINXVEEN Secretariaat: Inger v. Gessel, tel. 4798. Informatie Vos-cursus: Lilian Steen voort, tel. 7685. Informatie praat groepen: Ineke v. d. Meulen, tel. 2747. Informatie thema-avonden: Gerda de Roo, tel. 3023. Informatie jongeren-praatgroep: Inger v. Gessel, tel. 4798. HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291 STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag. Correspondentie adres: Postbus 63565,2502 JN Den Dinsdag 11 augustus Gezamenlijke vergadering raadscom missies algemeen bestuurlijke zaken, financiën en ruimtelijke ordening en woningbouw, gemeentehuis, 17.00 uur Gevonden: trap. Verloren: damesbril (metaal montuur); beige hond; gouden bedeltje (kreeft), vierkant stuivertje aan ketting en een sleutel; zilveren bedelarmbandje. 1. O 2. V di 3. Ir 4. V ir 5. B sl 6. 1 7. F De l gem St. Victorwijk (biliobus)dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, donderdagmiddag van 15.30-17.30 uur, vrijdagavond van 18.30-20.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boo- Haag. Tel. 070-455702. men-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 3373; aanvraag deelname: mevr. J. Rens-Gielink, Tesselschadelaan 11, tel. 4230. Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 8058 (mevrouw A. Ravensbergen- Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE PEUTERSPEELZALEN (4peuter- DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) Uitlenen van verpleegartikelen: maan dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.30-18.00 uur. Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 11.30-12.30 uur. Telefonisch bereik baar: dagelijks van 20.00-22.00 uur en in het weekeinde van 14.00-15.00 uur op telefoonnummer 2455. WEE WADDINXVEEN De vrijwilligers van De Bonkelaar, het jeugd- en vrijetijdscentrum van de Stichting Jeugd- en Jonge rencentrum Waddinxveen, houden voor de derde maal gedurende de zomermaanden vakantieactiviteiten voor de jeugd. Deze zijn bestemd voor kinderen van 6 tot 12 jaar en worden iedere dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur in De Bonkelaar gehouden. De toegangsprijs bedraagt f 0,50. INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden." Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn' opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant, dus niet telefonisch. A dvertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9. tel. 101828)4788 2741 ED Waddinxveen ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1981 Arts: P. J. E. v. d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoopse apotheek. Burg. Colijnstraat 71 ,tel. 01727-2834 ZONDAG 9 AUGUSTUS 1981 Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 Het Groene KruisHet Groene Kruis is in het weekeinde telefonisch te bereiken op nummer 2455 van 14.00-15.00 uur en van 20.00-22.00 uur MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: ’s morgens van 10 tot 11 uur, ’s mid dags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. j Geboren: Lodewijk, z.v. P. J. Stolk en J. P. Vuik; Dirk Teunis-Jan, z.v. A. J. Both en H. J. de Jong; Laurens, z.v. A. P. de Koning en E. A. van Oosten. Ondertrouwd: C. A. Giesen en M. T. Schwiebbe; C. Verlooij en J. E. van Woudenberg; T. van Rhijn en Y. van der Toorn; W. J. Slingerland en M. J. van der Ham. Gehuwd: J. Senneker en J. C. M. M. Slob. Overleden: van Eijk wv Mansvelder, Maria, oud 80 jaar; Boom wv Burghoorn, Fijgje, oud 81 jaar; Los, Willem Johannes, oud 61 jaar; Tamerus, Christoffel Hendrik, oud 57 jaar. ï®*®®»*®5555®55®*5*55555®55®5®55*4®5®5®*555555*5555555555555®555555555555555» Gouda, tel. 01820-12323. VAN TILBURG - ORANJEGALERIJ van zaterdag 25 juli tot en met maandag 17 augustus KERVER - DORPSTRAAT Woensdag 12 augustus van maandag 27 juli tot en met zaterdag Vanaf 14.00 uur: spel- en creativiteits- 15 augustus middag voor alle kinderen uit de wijk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 2